GVB 766, Lijn 9, Rokin, jaren "90
Foto: Hans Schuckmann

Home > Tram > Electrische tram > Serie > Serie 23 (725-779)

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 725-779

Serie:
725-779
Type: Geleed Elektrisch Motorrijtuig
GVB-Typenummer: 8G
Bouwjaar: 1974-1975
Fabrikant:
Linke-Hofmann-Busch(LHB), Salzgitter-Watenstedt, Duitsland
Elektrische uitrusting: SSW, Nürnberg, Duitsland
Aantal: 55 stuks
Uitvoering: éénrichtingtram
Truckstellen: 4 truckstellen
Wagenbakken:
3 stuks
Motoren:
4 x 53 kW in het voorste en achterste draaistel
Elektrische remmen:
op alle truckstellen telkens 2 stuks
Maximale snelheid:
50 km/uur
Breedte:
2310 mm
Totale Lengte:
24290 mm
Lengte over beplating:
23390 mm
Lengte A- en B-bak:
9100 mm
Lengte C-bak:
5730 mm
Hoogte:
3200 mm
Radstand:
1745 mm(motordraaistellen)
Radstand:
1800 mm(loopdraaistellen)
Wieldiameter:
668 mm
Breedte deuropening vrije doorgang:
530 mm(per deurdeel)
Vloerhoogte:
885 mm
Hoogte:
3260 mm
Afstand Hart op Hart Draaistellen:
5700 mm (voor- cq. achterbak - torens)
Afstand Hart op Hart Draaistellen:
5730 mm (middenbak - torens)
Gewicht:
30.200 kg
Motorvermogen:
212 kW(4 x 53 kW)
Passagiersindeling:
64-95


De sluiting van de fabriek Werkspoor in Utrecht dwong het GVB op korte termijn naar een andere leverancier uit te zien, in een tijd dat alle fabrieken voor rollend materieel compleet bezet waren met orders. Men vond de firma LHB, waarmee men al sinds 1970 contacten had vanwege de ontwikkeling en bouw van de treinstellen voor de metro, bereid de tramproductie over te nemen.

Nu had de naoorlogse firma LHB nog niet veel ervaring met de bouw van trammaterieel, dit in tegenstelling tot de befaamde vooroorlogse vestiging in Breslau(thans Wrocklaw in Polen), die overigens als genationaliseerd bedrijf nog steeds bestond. In feite had de tramproductie tot dan toe zich beperkt tot een dubbelgeleed motorrijtuig, dat als prototype aan het Roemeense hoofdstedelijke trambedrijf was geleverd, maar waar - geheel in strijd met de kapitalistische fatsoensnormen - nooit een nabestelling of een licentieovereenkomst uit was voortgekomen, alsmede een twaalftal vierassers en zes enkelgelede motorrijtuigen voor het trambedrijf van Braunschweig.

Op vrijdag 21-06-1974 arriveerde per spoor de eerste van 55 nieuwe tramrijtuigen uit Salzgitter. Met behulp van een tevoren geconstrueerde afrit werd de wagen aan de Plantage Doklaan, achter het terrein van Artis, op GVB-rails overgereden, waarna hij door de Unimog naar de CW aan de Tollensstraat werd gesleept. Op woensdag 26-06-1974 was de persvoorstelling.
Na een toespraak van Ir. J.M. Ossewaarde, de directeur van het GVB, waarin hij uiting gaf van zijn blijdschap met deze 55 nieuwe aanwinsten, werd het gezelschap in de gelegenheid gesteld de nieuwe wagen te bezichtigen.

De nieuwe wagen, die het type 8G kreeg toebedeeld, was uiterlijk van grote gelijkenis met het door LHB gebouwde trammaterieel van Braunschweig en Boekarest, waarbij echter de typisch Amsterdamse grote filmkast voorop, in een wat modernere vorm, gehandhaafd bleef. Grote verschillen, wat interieur en exterieur betreft ten opzichte van de reeksen 1G t/m 7G, waren er echter wel:
      - De grotere wagenkop met een zeer ruime afgescheiden bestuurderscabine.
      - De moderne deuren met laag doorlopende glasruiten. Opvallend was verder hierbij de deurindeling. De smalle tweedelige deuren
         uit de oude reeksen waren vervangen door een enkel breed exemplaar, waarbij deur 1 en 2 naar binnen draaiden vanaf de kop
         gezien richting staart en deur 3 contra. Deur 5 in de middenbak, alsmede deur 4 op het achterbalkon waren dubbel uitgevoerd,
         waardoor een extra brede ingang werd gecreëerd. Deze dubbel uitgevoerde deuren, die overigens als één deur werkzaam waren,
         gingen uiteraard naar twee zijden open. Verder was de gebruikelijke deurbediening met elektromotoren vervangen door een
         elektropneumatische bediening.
      - De wagenbak was 10 centimeter hoger dan de vorige series, maar ook 4 centimeter smaller.
      - De wagenruiten waren hoog doorgetrokken, waardoor de staalbeplating tussen grond en ruiten vrij uitgerekt leek.
      - De wagen had geheel nieuwe geledingen, welke de wagen uiterlijk een strakker uiterlijk gaven, waarbij de twee eenpersoonsbankjes
         op de draaischijf kwamen te vervallen.
      - De wagens hadden een modern interieur, wat in opbouw en kleur sterke gelijkenis vertoonde met de in 1973 geleverde
         metrorijtuigen met op 3 plaatsen(in de A-bak juist naast deur 1 aan de deurzijde, in de B-bak juist voor deur 4 aan de deurzijde én
         in de C-bak aan de blinde zijde tegenover deur 5) in de wagen filmkasten, waarop van buiten het lijnnummer alsmede de begin- en
         eindpunten van die lijn leesbaar was, terwijl van binnen de zogenaamde routestrip (het huidige routekarton) was afgebeeld.
      - De ruiten in de deuren liepen bijna tot beneden aan in tegenstelling tot de oude serie(5G-wagen 660 was hiervoor als proefwagen
         gebruikt).
      - Opvallend was ook dat de aanzet- en remweerstanden op het dak ontbraken. Deze waren onder de rijtuigvloer in geventileerde
         kasten opgehangen. De hier ontstane warme lucht werd in het winterseizoen door middel van kleppen en luchtkanalen in het
         interieur geblazen, waardoor het aangenaam warm werd. 's-Zomers werd de koellucht voor de weerstanden uit de wagen gezogen
         en na de weerstanden te zijn gepasseerd, onder de wagen uitgeblazen, zodat dan het systeem tevens als wagenventilatie werkte.
De gehele elektrische installatie werd geleverd door de firma Siemens(net als bij alle voorgaande series het geval was), waarbij wederom werd gekozen voor een Simatic-besturingssysteem. De opbouw en de technische mogelijkheden van deze Simatic waren echter geheel gewijzigd door onder meer de toepassing van de nieuwste zgn. geïntegreerde schakelingen("I.C.'s"). Als schakelapparatuur werd, gezien de laatste ontwikkelingen toen, gekozen voor elektromagnetische schakelaars, welke de motorgroepering en weerstandschakeling voor hun rekening namen, het zgn. stuurstroomsysteem. Ondanks al deze vernieuwingen en verbeteringen bleef de Simatic-besturing gelijk aan die van de 6- en 7G-reeks, zodat het "inleren" voor de technische diensten op deze wagens geen grote problemen opleverden.
De gehele opzet van het dashboard was verder gelijk aan het type, dat op dat moment bij de 800-reeks(na revisie) en de 623 in gebruik was, met dubbel uitgevoerde lampjes.
De wagens werden uiteraard, net als alle andere, elektrisch beremd. Echter, er werd een tweede remsysteem ingebouwd, dat bij uitval van de elektrische rem diens functie voor de volle 100% kon overnemen, tw. een luchtremsysteem, werkend op de schijfremmen. Dat wil zeggen, dat bij elke weigering van de elektrische rem, automatisch de luchtrem de zaak overnam, zodat de wagen normaal bleef remmen. Daarnaast werden vanzelfsprekend de railremmen en zandstrooiers gehandhaafd. Verder kregen deze trams een antiglij/antislip-beveiliging ingebouwd, die bij optredend glijden automatisch zand voor de wielen liet vallen en zonodig de railremmen. Een installatie die in de praktijk wel eens te fanatiek bleek te werken cq. ingreep. Het gehele luchtsysteem werd geleverd door de firma Westinghouse in Hannover(Duitsland), die ook die voor de metro leverden. Verder hadden de wagens een elektropneumatische door veren bekrachtigde handrem, die tot allerlei zuchtende geluiden aanleiding gaf. De wagens kregen hierdoor bij het personeel al gauw de bijnaam "ZUCHTERS".
Ook deze wagens waren uitgevoerd met 2 loopdraaistellen onder de geledingen en voor en achter een motordraaistel met elk 2 motoren. Hoewel de gemotoriseerde draaistellen nagenoeg ongewijzigd waren ten opzichte van de voorgaande series en ook de tractiemotoren dezelfde buitenafmetingen hadden, waren de motoren toch, door toepassing van betere isolatiematerialen(voor de technici: klasse F), circa 10% sterker dan de oude.
In tegenstelling tot hun voorgangers bezaten de wagens geen hardpolyester of stalen bumpers maar driedelige zachte kunststof bumpers. Verder werden ze geleverd in de nieuwe geel/bruine huisstijlkleur, waren ze voorzien van omtrekverlichting, waarbij op de kop de zijlampjes niet naast maar boven elkaar waren geplaatst. De wagens bezaten voorts doorgetrokken ruiten aan de blinde zijde, deurbeveiliging en een witte achteruitrijlamp op de achterzijde

Bij de perspresentatie kon gelijk de waterdichtheid worden getest, daar het tijdens de bezichtiging het regenwater met bakken uit de hemel kwam vallen. Verder maakte de wagen een verzorgde en solide indruk. Dat solide zou later schijn blijken. De wagens waren zeer storingsgevoelig en meestal stonden er wel meerdere wagens met technische defecten aan de kant, waarbij defecten aan de pneumatiek en elektronica hoogtij vierden. Hierbij waren buiten diensten van één of meerdere maanden geen uitzondering. Verder bleek de waterdichtheid ook relatief voor de wagens 750-761. Bij deze wagens werd bij de bouw een klein foutje gemaakt. Nadat de wagens gereed waren voor schilderen kwam er vocht terecht tussen de ruwe wagenbakken en de aangebrachte verflaag met als gevolg dat de naar later bleek toch al roestgevoelige serie bij deze 12 wagens letterlijk terplekke wegrotten en vele van hen voortijdig terzijde gesteld moesten worden, hetgeen verderop in de tekst nog behandeld zal worden.

Na 01-07-1974 kwam de serie voor proeven door Siemens beschikbaar vanuit de CW. In eerste instantie kreeg de 725 nog een oud type pantograaf, omdat de bovenleiding nog niet was aangepast.

De 725 was compleet afgeleverd met wagennummers en emblemen. De resterende wagens werden afgeleverd zonder wagennummers en emblemen en kregen deze pas aangebracht na aankomst in de CW. Alle wagens werden afgeleverd zonder nummers, films en emblemen. Ook de pantograaf en de metalen rekken ten behoeve van de dakreclameborden werden steeds apart bijgeleverd.

Op 19-09-1974 startte de inzet van de nieuwe trams in de reizigersdienst. De eerste lijn, die hiermee reed, was lijn 25. Op deze eerste dag kwamen de 726 en 728 in dienst, waarbij de 728 in de loop van de dag vervangen werd door de 729. Na aanpassing van het bovenleidingnet aan de afwijkend geconstrueerde tweepoot pantograaf volgde op 02-10-1974, als tweede lijn, lijn 4. Begin 1975 was het hele net aangepast, De instructieperiode was reeds op 19-07-1974 van start gegaan.

Op 31-01-1975 vond de eerste grotere aanrijding plaats, waarbij een LHB-wagen betrokken was. Op de Rooseveltlaan botste de inrukkende 883/4 achterop de 734/4. De 883 liep aan de voorkant slechts lichte schade op, terwijl de achterkant van de 734 flink werd gehavend, waarbij ook de elektrische apparatuur op het achterbalkon werd beschadigd. Op 04-02-1975 ging hij voor herstel naar de CW. Na ontslag op 04-03-1975 keerde hij terug in de dienst.

Op 12-02-1975 werd met de 752 de 750-ste elektrische tramwagen voor Amsterdam afgeleverd.

Op 22-02-1975 reed de 732/4 op het Muntplein in op de halterende 727/9. Beide werden hierbij flink beschadigd. De 732 ging op 25-02-1975 naar de CW voor herstel. Hierbij kreeg hij op de kop nieuwe beplating, waarbij het deel onder de ruitenwisser iets lager kwam te liggen dan de rest. Hierop werd in een rechthoek een rubberrand aangebracht met daarin het wagenparknummer, dat echter een stuk kleiner was dan het bestaande C6-type. Het geheel verfraaide het vooraanzicht van de tram niet bepaald. Het geheel binnen de rubberrand was een deksel, die afneembaar was, waardoor het technisch personeel makkelijker in de voorzijde van de tram kon komen. Op 16-04-1975 kwam hij weer in dienst op lijn 4, waarna op 16-04-1975 's-avonds de 727 naar de CW ging voor herstel. Na herstel verliet hij de CW op 28-04-1975 en kwam op 01-05-1975 weer in dienst op lijn 7.

In april 1975 stond de 760 voor de aflevering op een tentoonstelling te Hannover, waardoor de wagen al was voorzien van wagennummers, emblemen e.d. Hierdoor was deze wagen, samen met de 725, de enige die mét parknummers etc. werd afgeleverd in plaats van in kale huisstijlkleuren.

Op 09-05-1975 reed in de eindlus Watergraafsmeer de fonkelnieuwe 756/9 met een flinke vaart achterop rijtuig 754/9. Beide ontspoorden hierbij met resp. het eerste en vierde draaistel. De klap kwam zwaar aan. De 754 liep zware schade op, waarbij de achterzijde compleet werd ingedrukt. De 756 werd zeer zwaar beschadigd, waarbij de beplating linksvoor werd vernield, de elektronische installatie werd voor een deel verwoest, de gehele voorbak werd ontwricht en de kop scheef kwam te staan.
Op 15-05-1975 werden de beide kneuzen naar de CW gebracht, waar op 16-05-1975 de B-bakken tegen elkaar werden uitgeruild. De 756A756C754B werd op 20-05-1975 als een gekoppelde kneus in de remise Lekstraat opgeslagen in afwachting van verder herstel. De nieuwe 754, bestaande uit 754A754C756B, kwam op 22-05-1975 uit de CW en op 23-05-1975 in dienst op lijn 4.

Helaas bleken de ontegenzeglijk fraaie en geraffineerd geconstrueerde tramrijtuigen enkele technische misconcepties te vertonen en ook niet geheel tegen de harde Amsterdamse praktijk opgewassen te zijn. Legio werd het aantal verbouwingen en wijzigingen dat het materieel heeft ondergaan. Dit begon reeds in de zomer van 1975 toen bleek dat de bestuurderscabine weliswaar ruim was, maar dat het ingenieuze ventilatiesysteem niet zo goed werkte als wel het geval diende te zijn. De warme zomer van 1975 had tot gevolg dat enkele malen bestuurders hun diensten moesten staken omdat zij door de hitte waren bevangen en gedurende de warmste weken werden de LHB-ers zo min mogelijk gebruikt. Als gevolg hiervan werd de 732 op 06-08-1975 bij wijze van proef in de bestuurderscabine voorzien van een schuifraam aan de blinde zijde. Tot dat moment zat er in de cabine geen enkel raam, dat open kon. Teneinde een oplossing te vinden voor het hinderlijke spiegelen van de voorruit werd in juni in de 725 een rolgordijntje gemonteerd achter de bestuurderszitplaats en kregen de 753-755, 757 en 758 in november cabineruiten van ontspiegeld glas.

De in 1975 afgeleverde wagens 750-774 hadden bij hun indienststelling apparatuur ingebouwd voor het tellen van passagiers, waartoe de wagens in alle tredenbakken waren voorzien van beweegbare treden. De overige wagens hadden alleen ten behoeve van de deurbeveiliging de onderste treden van de deuren 2 t/m 5 beweegbare treden.

Op 29-08-1975 ging de 756, bestaande uit de schadebakken, naar de CW en werd daar ontkoppeld. De beschadigde A-bak werd in de ochtend van 09-09-1975 per trailer overgebracht naar de NS-Hoofdwerkplaats in Haarlem. De B-bak(ex-754) volgde 's-middags.
De C-bak werd op 10-09-1975 in een hoekje van de remise Havenstraat gedropt.

Op 14-10-1975 botste op de Westelijke Toegangsbrug de 680/16 achterop de 748/4. De 680 ontspoorde hierbij met het eerste draaistel en liep zware schade op. Ook de 748 werd zwaar beschadigd, waarbij tevens de vloer werd ontzet. Op 24-10-1975 ging de 748 voor herstel naar de CW. Op 01-12-1975 verliet hij hersteld de CW weer en kwam op 05-12-1975 in dienst op lijn 3.

Op 11-11-1975 werd de C-bak van de 756 naar de CW gebracht. De volgende dag werden de A- en B-bak uit Haarlem opgehaald. NS had de bakken voor het GVB hersteld. Nog dezelfde dag werd de 756 weer tot één tram geformeerd, waarna de wagen in de CW verder in herstel ging, wat betreft de bestuurderscabine en bedrading. Op 23-12-1975 verliet hij de CW. De kop bleef na de klap en het herstel altijd ietwat scheef staan. Op 11-01-1976 kwam de wagen eindelijk in dienst op lijn 9.

Eind november 1975 werden bij de 744 en 745 als proef de driedelige bumpers vervangen door grotere tweedelige exemplaren. Bij het in de remise dicht op elkaar parkeren van de tramwagens werden bij deze serie continu de ruitenwissers kapot gedrukt. Men hoopte hiermee dit probleem op te lossen.

In februari 1976 werd gestart met de inbouw van VeTag-apparatuur in de 731, 734 en 741. Eind maart 1976 waren alle LHB-ers voorzien.

Op 10-03-1976 ontspoorde op de kruising Overtoom/Eerste Constantijn Huygensstraat op het wissel richting CS de 761/1 door het terugklappen van het wissel. De 761 sloeg hierdoor linksaf en reed hierdoor tegen de juist richting Osdorp passerende 851/1. De 851 liep flinke schade op. Ook de 761 liep aan de blinde zijde flinke schade en een ontwrichte kop op. Op 15-03-1976 verdween de 761 de CW in. Op 28-03-1976 kwam hij terug, om op 29-03-1976 op lijn 13 weer in dienst te komen. De kop van de 761 stond sindsdien niet helemaal recht.

Op 04-06-1976 werd naar aanleiding van klachten van het rijdend personeel over het te lage dashboard de 747 afgeleverd door de CW en als proefwagen aansluitend weer in dienst genomen. De wagen was 1½ maand in ombouw geweest en kreeg een hoger geplaatste bedieningspaneel(dashboard) ingebouwd. Het tot dan toe gebruikelijke plekje van het dashboard zorgde voor voortdurend bukken en daardoor ontstane rugklachten, zodat de bestuurders met allerlei zelf gefabriceerde stokjes de dashboardknopjes gingen bedienen. Men hoopte met deze verbouwing dit euvel te verhelpen. Na een proefrit kwam de wagen 's-middags in dienst op lijn 4.

In navolging van de 732 werden tussen half juni en 09-07-1976 alle LHB's voorzien van schuiframen aan beide zijden in de cabines. Ook de aan de deurzijde bij de 732 nog ontbrekende schuifruit werd toen alsnog geplaatst.

Op 24, 25 en 26-07-1976 reed de 754 vreemd uitgedost rond op lijn 10. De tram was aan de voorzijde rond het wagennummer voorzien van enkele kaders en stickers en aan de instapzijde voor heette hij 1754 en achterop was met een extra "7" het nummer 7754 gefabriceerd.

In augustus 1976 verloor de 732 zijn luikje in de kop weer en kreeg normale beplating.

In september 1976 werd in navolging van de geslaagde proef met de 744 en 745 de rest van de serie voorzien van tweedelige bumpers ter vervanging van de driedelige exemplaren.

Op 24 en 25-10-1976 reed de 744 op lijn 3 voorop rond met het nummer 1744.

Eind mei 1977 kreeg de 729 bij wijze van proef aan de blinde zijde achter, achter de kaartverkoopautomaten, een horizontaal schuifraam, welke hij medio 1978 weer verloor.

In mei 1977 begon de inbouw van instelkastjes, voor de zoneapparatuur in de stempelautomaten, in de cabines. Verder werden routekartonhouders geplaatst. Het prima functionerende systeem met de routestrips op de zijwandfilmkasten, ook wel transparanten genoemd, werd wel erg duur als bij elke verlenging en wijziging de films compleet vervangen moesten worden. In de filmkasten kwamen nu neutralere films met alleen nog het lijnnummer en de lijnkleur. Door de komst van het zonesysteem per 16-10-1977 verloren de kaartverkoopautomaten achterin de Amsterdamse tramwagens hun functie en werden aansluitend verwijderd.

Per 16-10-1977 werd ook de route door de Roetersstraat weer bediend door de lijnen 6 en 7. Enthousiast werd dus ook een flink aantal LHB-ers hier ingezet. De sporen op de bruggen in de na 5 jaar weer in gebruik genomen route lagen zowel in een horizontale als verticale boog en daar bleken de LHB-geledingen niet tegen te kunnen, zodat de wagens hals over kop van de lijnen afgehaald moesten worden en een rijverbod Roetersstraat kregen toebedeeld. Na een proef in september 1978 met de 770 werden alle middengeledingen aangepast, zodat per 01-10-1978 deze route weer toegankelijk werd voor dit materieel.

Op 03-08-1977 kwam de 731 na zijn revisie weer uit de CW. De wagen was hierbij als proef voorzien van een ander soort deur in deur 5 in de middenbak. Naar aanleiding van de nieuw te bouwen serie 780(reeks 9G) kreeg hij een compleet ander type deur ingebouwd, die in plaats van naar binnen wegdraaiende deurdelen nu naar buiten zwenkten. Deze zwenkzwaaideuren, die net als bij de bus naar buiten openzwaaiden en naast de wagenbak terechtkwamen, waren tevens voorzien van een uitschuifbare trede, die bij het openen van de deur onder de middenbak uitschoof en op deze manier de opstap behoorlijk verlaagde en dus vergemakkelijkte. Op 03-08-1977 kwam de wagen gelijk in dienst op lijn 7. Na een week werd op die deur de waarschuwingstekst "Let op, deuren bewegen naar buiten" geplaatst. Verder werden de deurknoppen aan de buitenkant een flink stuk richting geleding verplaatst. Voorts gaf de tekst aan, dat de deuren een naar buiten bewegende trede had.

Gedurende de zomermaanden van 1977 werden in de remise Lekstraat alle 55 wagens onder handen genomen. Rond de raampartijen waren bij vele wagens, slechts 2 á 3 jaar oud, roestplekken ontstaan. Van de trams werden alle ruiten met rubbers verwijderd, de raamwanden werden ontroest en daarna weer geschilderd, waarna de ruiten weer konden worden aangebracht. Doordat sinds de komst van dit materieel nogal wat verbouwingen aan de luchtwagens waren uitgevoerd was een aanvullend krediet nodig om dit alles te bekostigen. Door de gemeenteraad werd hiervoor bijna 14 miljoen gulden beschikbaar gesteld, waarmee de wagens nu bijna 1 miljoen gulden per stuk kostten.

Op 09-09-1977 moest de 761/25 in de Vijzelstraat plotseling remmen voor een overstekende voetganger. De 885/24 knalde hierbij achterop de 761. De 885 liep fikse schade op. De 761 werd zwaar beschadigd, waarbij onder andere de wagen ontzette chassisbalken aan de achterzijde opliep. De 761 bevond zich van 13-10 t/m 17-11-1977 in de CW voor herstel en moest onder andere op het richtspoor.
Op 17-11-1977 kwam hij weer in dienst op lijn 3.

In 1977 werd gestart met de revsie-1(kleine revisie) van deze serie. In navolging van proefwagen werden de wagens hierbij voorzien van een verhoogd dashboard. Behandeld werden resp.: in januari: 726; in februari: 725, 727; in maart: 728; in april: 729; in mei: 737; in juni: 730; in juli: 731; in augustus: 732; in september: 733; in oktober: 755; in november: 756; in december: 741.

In de eerste helft van juni 1978 werd de uitschuifbare trede bij deur 5 in de 731 weer verwijderd.

Op 13-11-1978 kwam de zojuist gereviseerde 750 met een verlengd Simatic-knuppeltje als proef in dienst. In 1979 kreeg hij weer zijn originele knuppeltje terug.

Op 05-12-1978 zag de bestuurder van de 764/1(richting Osdorp) op de Nieuwe Zijds Voorburgwal bij de Paleisstraat de foutieve wisselstand niet en botste met zijn tram frontaal tegen de 858/1(richting CS). De 858 ontspoorde met het eerste draaistel en liep fikse kopschade op. De 764 ontspoorde op het wissel met het tweede draaistel en liep flinke plaat- en elektrische schade op en moest voor herstel naar de CW, waar hij van 10-12-1978 t/m 26-01-1979 verbleef. De 764CB stonden tijdens het herstel opgeslagen in de Lekstraat. Op 26-01-1979 kwam hij weer in dienst op lijn 10.

In 1978 kregen wederom een flink aantal LHB-ers een revisie-1, waarbij tevens het verhoogde dashboardpaneel werd ingebouwd. Behandeld werden resp.: in januari: 734; in februari: 770; in maart: 736, 738; in april: 739; in mei: 740; in juni: 742; in juli: 744; in september: 745; in oktober: 746; in november: 750, 749 en in december: 752.

Op 11-01-1979 botste op het viaduct over de Dr. Henri Colijnstraat, gelegen in de Burgemeester Roëllstraat, de 728/13(richting Geuzenveld) achterop de halterende 876/13, die op zijn beurt tegen de 762/13 werd gedrukt. De 762 liep lichte schade op. De 876 liep voor lichte schade op en achter zware schade. De kop van de 728 werd eveneens zwaar beschadigd. Van 26-01 t/m 29-03-1979 werd de 728 in de CW hersteld, waarna hij op 29-03-1979 weer in dienst kwam op lijn 1.

Op 06-02-1979 veroorzaakte de 744 op de Vrijheidslaan een kettingbotsing. De inrukkende lijn 25 botste achterop de 610/12, welke hierdoor achterop GVB-bus 368/8 werd gedrukt, die op zijn beurt door de klap achterop een NZH-bus van lijn 89 werd geparkeerd.
De NZH-er werd licht beschadigd. De 368 en 610 liepen flinke schade op, terwijl de 744 zware schade opliep en buiten dienst ging.

In maart 1979 kregen de 725-747, 749-761, 763 en 765-779 binnenin deurknoppen bij deur 4, de achterdeur, zodat nu alle deuren, m.u.v. deur 1, ook als uitstapdeur konden worden gebruikt.

Op 19-03-1979 botste om 16.20 uur op de kruising Ruysdaelkade/Albert Cuypstraat de 749/16 tegen een vrachtauto, waarbij van de 749 de zijbeplating werd opengereten. Na herstel kwam de 749 op 18-05-1979 weer naar de Havenstraat en op 21-05-1975 weer in dienst op lijn 2.

Op 04-04-1979 maakte de 887/5 op het Weteringcircuit een noodstop voor een plotseling remmende taxi, waarbij de 773/25 achterin de 887 dook. De 887 liep fikse schade op, terwijl de 773 zware kopschade kreeg te verwerken. Op 28-05-1979 ging de 773 voor herstel naar de CW en gelijk in revisie-1. Op 06-06-1979 werd de wagen gescheiden en geplaatst op het richtspoor. De CB-bakken werden door de H9 naar de Lekstraat overgebracht en na herstel van de A-bak werden ze half juli weer naar de CW gebracht. Bij zijn revisie-1 kreeg hij tevens een verhoogd dashboard. Op 30-08-1979 verliet hij de CW en kwam op 10-09-1979 weer in dienst op lijn 7.

Eind april 1979 kreeg de 748 zijn deurknoppen binnenin bij deur 4.

Op 15-05-1979 reed de 857/10(richting Molukkenstraat) in de Sarphatistraat met een flinke vaart achterin de, aan de halte
Korte 's-Gravensandestraat halterende, 739/10. De 857 werd zwaar beschadigd. De 739 werd zeer zwaar beschadigd, waarbij hij een gehavende achterkant opliep, de tweede geleding volledig ontzet werd en de wagen was door de klap iets in elkaar geschoven.
In de nacht van 19 op 20-06-1979 ging hij voor onderzoek naar de CW, alwaar werd besloten de tram terug naar LHB te sturen voor herstel. Op 26-06-1979 ging hij 's-avonds laat naar de Lekstraat in afwachting van transport.

Op 21-05-1979 ging de 744 voor herstel naar de CW, waar hij op 29-05-1979 werd gescheiden. De A-bak ging op het richtspoor.
De BC-bakken werden die dag door de H9 naar de Lekstraat gebracht ter opslag. Na herstel werd de tram in de CW weer geformeerd en op 31-07-1979 verliet de wagen de CW en kwam op 01-08-1979 in dienst op lijn 9.

Begin juni 1979 was de 762 als voorlaatste van deurknoppen bij deur 4 voorzien.

Op 20-07-1979 reed de 760 op lijn 6 als 1760 en op 11-08-1979 als 7601.

Na capaciteitsproblemen bij LHB werd NS voor herstel van de 739 benaderd. Deze kampte echter eveneens met capaciteit en dus werd de wagen in de nacht van 26 op 27-07-1979 wederom de CW binnengenomen en werd hier het herstel ter hand genomen.

Op 10-09-1979 botste om 7 uur op de kruising Prins Hendrikkade/Martelaarsgracht de 755/17(richting Surinameplein) met zijn voorzijde tegen de voorzijde van de 855/1. Beide wagens werden hierbij linksvoor flink beschadigd. De 855 reed zijn ochtendspitsrit af en ging aansluitend buiten dienst. De 755 werd gelijk buiten dienst geplaatst.
Herstel van de 755 vond plaats in de CW van 11-10 t/m 13-11-1979 en de wagen kwam op 14-11-1979 in dienst op lijn 25.

Begin november 1979 kreeg de 764 als laatste LHB deurknoppen binnenin bij deur 4.

Op 30-11-1979 botste om 20.35 uur op de kruising Admiraal de Ruyterweg/Willem de Zwijgerlaan de 779/13 op een, van de Willem de Zwijgerlaan komende, vrachtauto, die de richting Geuzenveld rijdende tram geen voorrang verleende, waardoor de tram met zijn voorzijde in de cabine van de vrachtauto dook. Door de klap ontspoorde de tram met zijn eerste draaistel en liep een flink beschadigde voorzijde op. De vrachtwagenbestuurder moest naar het ziekenhuis. Op 07-12-1979 ging de 779 naar de CW en verliet deze weer op
14-12. Bij het herstel bleef echter een diepe kras in het plaatwerk zichtbaar, die pas veel later hersteld zou worden.
De tram kwam op 18-12-1979 in dienst op lijn 16.

Op 03-12-1979 kwam na herstel de 739 met een geheel nieuw achterbalkon uit de CW en op 04-12-1979 in dienst op lijn 2.

Half december 1979 werd bij de 752 als proef voor energiebesparing een tijdrelais ingebouwd voor de binnenverlichting. Een loffelijk streven in de tijd van opkomende energieschaarste, maar wel wat ver doorgevoerd als ook in de donkere uren van deze maand tijdens het passeren van een afsluiter(in de bovenleiding) het relais kon omschakelen, waarbij dan de binnenverlichting enkele minuten uitviel. De proef slaagde dan ook niet en werd korte tijd later weer verwijderd.

In 1979 kregen wederom enkele wagens een revisie-1 met daarbij de plaatsing van een verhoogd dashboardpaneel,tw.: in januari: 751; in februari: 779; in maart: 778; in april: 777; in juni: 776; in september: 775, 773(tevens schadeherstel); in oktober: 774; in november: 772, 771 en in december: 769.

Op 31-01-1980 kwam de 768 op lijn 1 in dienst na revisie-1. Hierbij kreeg hij links naast de bestuurder een grote kast ingebouwd. Deze kast was geplaatst tegen de ruit voor de eerste bank aan de blinde zijde. In de kast werd allerlei proefapparatuur ingebouwd, bestemd voor "energiemetingen". Men kon meten hoeveel stroom deze tram verbruikte, hetgeen zeker bij de luchtwagens geen geringe zaak was.

In de week van 13-04-1980 kregen de telwagens 750-774 aan de instapzijde op de kop een paars gekleurd driehoekje opgeplakt, ter herkenning.

Op 17-04-1980 botste in de Vijzelstraat, tegenover perceel 5, bij de Reguliersdwarsstraat, de inrukkende 854/13 achterop de 734 van lijn 24. De 854 liep fikse schade op. De 734 werd zwaar beschadigd, waarbij de B-bak bij de geleding over de C-bak heenschoot.
De CW nam het herstel op zich tussen 30-07 en 27-08-1980. Op 28-08-1980 kwam de 734 in dienst op lijn 24.

Nadat op 12-03-1979 de 737 als eerste van een nieuwe mobilofoon met code-control-box was voorzien, werd in de periode juni-augustus 1980 de rest van de serie aangepast en wel resp.:
in de week van: 01-06-1980: 742, 743; 08-06-1980: 744; 15-06-1980: 725-727, 729, 731-733, 735; 22-06-1980: 736, 740, 750, 753; 29-06-1980: 746, 752, 757, 760, 768, 772, 774, 776, 779; 06-07-1980: 730, 745, 747, 748, 756, 758, 771, 773;
13-07-1980: 749, 755, 762, 764, 765, 769; 20-07-1980: 741, 767, 770, 775, 778; 27-07-1980: 728, 738, 751, 754, 761, 766;
03-08-1980: 739, 759; 12-08-1980: 763, 777 en tenslotte op 28-08-1980 de 734 als laatste LHB-er.

Op 14-08-1980 botste in de eindlus Watergraafsmeer de 747/9 achterop de 799/9. Beide ontspoorden resp. met het eerste en vierde draaistel. De 799 liep fikse schade op, terwijl de 747 met flinke schade voor herstel naar de CW moest van 19-08 t/m 15-09-1980.
De 747 kwam op 16-09-1980 terug in dienst op lijn 24.

Op 12-09-1980 botste om 14.50 uur tussen de Vondelstraat en de Tweede Constantijn Huygensstraat, op de Overtoom, een vrachtauto tegen de 776/1(richting CS). De tram werd rechtsvoor flink beschadigd en moest voor herstel naar de CW(17-09 t/m 07-10-1980).
Op 08-10-1980 kwam hij terug in dienst op lijn 1.

Op 02-10-1980 botste om 8.45 uur in de Ferdinand Bolstraat een vrachtwagen met stenen tegen instructiewagen 733. De tram liep aan de instapzijde voor flinke schade op, á la de 776, waarbij de voordeur en deurstijlen werden vernield. Herstel vond plaats in de CW van 07-10 t/m 14-11-1980, waarna de wagen terug in dienst kwam op 14-11-1980 op lijn 13.

Op 13-10-1980 moest in de Frederik Hendrikstraat de 708/3(richting Zoutkeetsgracht) een noodstop maken voor een auto, die de vrije trambaan kruiste. De 708 stond op tijd stil, waarna de 775/12 in volle vaart achterin de 708 dook, die op zijn beurt alsnog tegen de auto werd gedrukt. De 708 liep fikse schade op en werd na herstel in de remise Havenstraat op 16-10-1980 al weer op lijn 17 in dienst gesteld. De 775 liep zware kopschade op en werd door de H3 op 09-11-1980 naar de CW gebracht. Op 16-12-1980 verliet hij hersteld de CW en kwam op 17-12-1980 in dienst op lijn 7.

Op 09-11-1980 botste om 9.25 uur in de eindlus Slotervaart-Zuid de 747/2 op het binnenspoor tegen de achterzijde van de 673/2. De 673 liep lichte schade op, terwijl de 747 aan de blinde zijde flinke schade opliep. De 673 ontspoorde door de klap met de laatste as van het vierde draaistel. De 747 moest voor herstel naar de CW(13-11 t/m 01-12-1980) en kwam op 01-12-1980 weer in dienst op lijn 2.

Tot op dat moment werd bij een storing aan de Simatic van de 8G-wagens aan de bestuurder doorgegeven "WEERSTANDEN GESTOORD". Bij het remmen schakelde de wagen hierbij over van het normale remmen op de luchtrem, hetgeen zeer hinderlijk was. Deze wijziging in de remwijze werd bepaald door de as-impulsgever die op het uiteinde van de assen bij de wielen geplaatst was en die nogal eens defect was(bijvoorbeeld door vochtinvloeden). Besloten werd de invloed van de as-impulsgever uit te schakelen. Bij een echt defect aan de Simatic werd nu "WEERSTANDEN GESTOORD" aangegeven, waarbij de tram dan de railremmen liet inschakelen. De aanpassing werd in december 1980 ingebouwd en nadat alle 55 wagens waren aangepast in gebruik genomen in de nacht van
23 op 24-12-1980.

Op 30-12-1980 ontspoorde op het Weteringcircuit in de boog naar de Weteringlaan de 757/16(richting Stadionstraat). De tram, die met flinke snelheid reed, ontspoorde in zijn geheel. Hierbij denderde hij het nevenspoor(richting Centraal Station), de oude halteheuvel en de rijweg over en kwam met zijn kop op het trottoir, bij de rondvaartboten, tot stilstand. Op de stoep raakte hij tevens een boom, waardoor hij aan de blinde zijde plaatschade opliep. Voorts werd de eerste geleding ontzet en liep ook de andere geleding zware schade op. Herstel vond plaats in de CW van 26-01 t/m 10-03-1981, waarna hij op 11-03-1981 terug in dienst kwam op lijn 2.

In 1980 kregen een revisie-1 met een verhoogd dashboardpaneel: in januari: 768; in februari: 767; in maart: 766, 765; in april: 764; in mei: 763; in juni: 762, 761;
in augustus: 760; in september: 759; in oktober: 735, 758; in november: 757 en in december: 754.

Op 26-01-1981 botste om 11 uur op de Kamperbrug de 731/25 achterop de plotseling remmende 692/24. De 692 liep fikse schade op, terwijl de 731 zware schade opliep. De 731 stond van 18-03 t/m 08-05-1981 in de CW voor herstel en kwam op 08-05-1981 weer in dienst op lijn 25.

Op 29-01-1981 ontspoorde om 16 uur op het wissel Ceintuurbaan/Ferdinand Bolstraat de 734/12(richting Amstelstation) met het vierde draaistel. De bestuurder merkte hier niets van en de 734 bleef dus gewoon doorrijden, terwijl de achterbak schuin over de linker weghelft volgde. In de Ferdinand Bolstraat, bij de Rustenburgerstraat, ramde de B-bak tegenligger 778/25(richting CS), waardoor deze met het eerste draaistel uit de rails werd gedrukt. De 734 liep fikse schade op. De 778 liep flinke kopschade op linksvoor, waarbij tevens de eerste geleding zwaar werd beschadigd en de kop en blinde zijde voor krom kwamen te staan.
Door de H3 werd de 778 op 04-03-1981 naar de CW gebracht. Op 26-03-1981 verliet hij deze en kwam op 27-03-1981 in dienst op
lijn 25. De 734 was op 04 en 05-02-1981 voor controle in de CW en kwam daarna hersteld weer in dienst.

In 1981 kregen de laatste 8G-wagens hun verhoogde dashboardpaneel. In januari kreeg de 753 dit bij zijn revisie-1. De 743 en 748, die bij hun revisie-1 waren overgeslagen, kregen alsnog in 1981 hun verhoogde dashboardpaneel.

Op 28-04-1981 werden filmopnamen gemaakt in de avond met rijtuig 751.

Op 17-05-1981 vierde de hobbyclub NVBS(Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen) haar
50-jarig bestaan met een tramoptocht door Amsterdam met trammaterieel van diverse afkomsten. Het GVB stelde onder andere de 725 beschikbaar, die als lijn 15 ingetuigd meependelde met NVBS-passagiers tussen de eindlus Slotervaart-Zuid en het Hoofddorpplein. Na afloop reden ze nog een rit door de stad.

Op 28-06-1981 botste aan het eindpunt Flevopark de 680/10 met een flinke vaart achterop de 748/3. Beiden werden flink beschadigd. De 748 werd hersteld in de CW van 06-07 t/m 06-08-1981 en kwam op 07-08-1981 weer in dienst als stadionextra op lijn 16.

Op 28-10-1981 botsten op het Victorieplein de 776/4(richting CS) frontaal tegen bus 169/15(richting Sloterdijk). Beiden werden aan de blinde zijde flink beschadigd. De 776 moest voor herstel naar de CW(02 t/m 19-11-1981) en kwam op 19-11-1981 weer in dienst op
lijn 4.

In 1981 werd gestart met de revisie-2(tussenrevisie) bij de LHB-wagens. Hierbij verdwenen de verbindingskabels tussen de geledingen op het dak. Deze kabels gaven vaak aanleiding tot storingen en deze werden nu in de zijwanden van de geledingen verwerkt. De rode bumpers werden zwart geschilderd. In de cabine werd het Simatic-knuppeltje verplaatst en vervangen door een knuppeltje als de 670-ers bezaten. De roosters aan de zijkanten werden voorzien van een extra staalstrip in de lengterichting(horizontaal) vanwege de gewraakte klaphekjes. De pantograaf werd nu hydraulisch bedienbaar op oliedruk in plaats van met een touwtje. Het cabinedeurtje werd door een nieuw steviger exemplaar vervangen. De nog overgebleven tekst in de zijfilmpjes werd verwijderd en toonde nu alleen nog het lijnnummer en lijnkleur. Aan de buitenzijde wit op een zwarte achtergrond en binnenin contra. Verder werd op het achterbalkon op de hulpcontroller een klepje geplaatst, dat afsluitbaar was met een driehoekssleutel. Behandeld werden in augustus: 726 en in december: 725.
De dakkabelverlegging werd alleen bij de 726 uitgevoerd en vond geen navolging!

Op 31-01 en 07-02-1982 werden filmopnamen gemaakt aan het eindpunt Louwesweg/Slotervaart-Zuid van lijn 2. Hierbij werden de 765 en 766 gebruikt, waarbij de 766 tijdelijk 765 heette. De cabineruiten waren, ter voorkoming van reflectie uit de 765 tijdelijk verwijderd. De opnamen waren voor een instructiefilm voor het GVBA. Op 07-02-1982 vonden de opnamen ook op de Louwesweg plaats.

Op 17-06-1982 vluchtte de 755 zonder bestuurder uit de remise Havenstraat. De 755 kwam van de slijpkuil en reed dwars door de remisedeur heen, waarvan hij een deel op de kop meenam en daarmee een aantal geparkeerde auto's beschadigde. Met een gangetje van 30 km/uur reed hij de Havenstraat in richting circuit. Een GVB-bestuurder, die net aan kwam fietsen, zag de onbemande tram en dook er door de openstaande voordeur in, zag dat hij door de wrakstukken van de remisedeur niet bij de noodrem van de bestuurderscabine kon en trok toen aan de noodrem boven deur 1. De 755 kon na een verkeerde schakeling wegrijden, waarbij hij in de remise nog een andere wagen raakte. De 755 liep lichte schade op, waarbij de voorruit en de omtrekverlichting op de kop sneuvelden. Herstel van de wagen vond in de CW plaats van 09 t/m 12-08-1982. Op 13-08-1982 kwam hij weer in dienst op lijn 24.

Op 17-08-1982 botste om 16.25 uur op de kruising Prins Hendrikkade/Martelaarsgracht de 753/13 achterop de 622/2(beiden richting West), doordat de 622 een noodstop voor een voetganger moest maken. De 622 werd licht beschadigd, terwijl de 753 flinke kopschade opliep. Herstel vond plaats in de Havenstraat, waarna hij op 17-09-1982 op lijn 13 in dienst kwam.

In de zomer van 1982 kregen de 725-767 en 769-779 een brandblusser ingebouwd, liggende achter de Simatic in de cabine.

Op 20-11-1982 kwam de 747/14(richting Plantage Parklaan) in de Raadhuisstraat met een defecte pantograaf te staan. Kraanwagen 75 haalde de tram op. Op de Dam, bij Peek & Cloppenburg, moest de 75 plotseling remmen voor een voor de kraanwagen langsschietende auto. Door dit krachtige remmen brak de koppeling tussen de 75 en 747, waarbij de 747 achterop de 75 botste. Eén van de kraanarmen van de 75 schoof hierbij in de filmkast van de 747, waardoor deze compleet vernield werd. Voorts liep hij flinke kopschade op. De 747 werd in de CW hersteld tussen 25-11 en 24-12-1982 en kreeg daarbij een nieuwe filmkast. Op 27-12-1982 kwam hij weer in dienst op lijn 4.

Op 13-12-1982 botste 's-avonds een grote kraanwagen van de brandweer(op weg naar een in het water liggende auto) op de kruising Wibautstraat/Ruyschstraat in volle vaart tegen de juist overstekende 728/3. De 728 werd door de kraanwagen in de middenbak gegrepen, waarbij de kraanarm in de middenbak schoof en het gedeelte tussen deur 5 en de tweede geleding geheel vernielde en open trok. Voorts raakte ook de tweede geleding ontzet en de onderzijde beschadigd. Door de brandweer werd een deel van de
C-bak-beplating verwijderd, terwijl de beplating van de B-bak, die tegen de tweede geleding vast zat, werd opengeknipt.
De zeer zwaar beschadigde 728 werd in de CW hersteld van 06-01 t/m 18-02-1983 en kwam op 19-02-1983 weer in dienst op lijn 3.

Bij hun revisie-2 in 1982 werden 12 wagens behandeld en kregen de aanpassingen zoals de 725 in 1981 had gekregen. De wagens
727-732 kregen de op oliedruk bediende pantograaf en de overige wagens behielden de pantograafbediening met een touwtje. Behandeld werden resp.: in april: 727; in mei: 728; in juni: 729; in juli: 730, 731; in augustus: 732, 733; in september: 734; in oktober: 735, 736; in november: 737 en in december: 740.

Op 26-04-1983 had de 767/3(richting Flevopark) om 7.40 uur op de kruising Ceintuurbaan/Amsteldijk een botsing met een kleine vrachtauto. Door de klap derailleerde de 767 met het eerste draaistel. De linksvoor beschadigde tram werd in de CW hersteld van
~05-05 t/m 30-05-1983, waarbij de linksvoor beschadigde A-bak gescheiden werd van de rest. Tevens had de wagen torenschade.
Na herstel kwam de wagen terug in dienst op 31-05-1983 op lijn 12.

Op 04-07-1983 botste de 641/3 achterop de 779/3. De 641 liep lichte schade op. De 779 werd echter flink beschadigd, maar bleef zijn dienst in de middagspits uitrijden!!! De 779 kreeg bij herstel in de CW van 05 t/m 26-07-1983 tevens een afsluitklepje op de hulpcontroller en kwam op 27-07-1983 in dienst op lijn 14.

Op 06-07-1983 botste in de Raadhuisstraat de 609/14 met een flinke vaart achterop de op de brug over de Herengracht stilstaande 751/17(richting CS). De 609 schoof met de voorbumper over de achterbumper van de 751 heen, waardoor de B-bak van de 751 tegen de C-bak werd gedrukt. De 609 liep flinke schade op, terwijl de 751 met zware schade buiten dienst ging. Op 01-09-1983 ging de 751 naar de CW en werd op het richtspoor gezet. De AC-bakken werden op 02-09-1983 opgeslagen in de remise Lekstraat. Op 20-01-1984 gingen die bakken weer naar de CW, waar de herstelde B-bak weer werd geformeerd en aansluitend de geleding werd hersteld, waarna de wagen in revisie-2 werd genomen. Op 12-04-1984 kwam de 751 na revisie-2 en schadeherstel uit de CW. Hij kreeg hierbij tevens harde zittingen(zie ook verderop in het verhaal) en kwam op 18-04-1984 terug in dienst op lijn 1.

Op 31-08-1983 ontstond op de kruising Marnixstraat/Elandsgracht kortsluiting in de achterfilmkast van de 756/17, waarbij ook rookontwikkeling ontstond. Door de brandweer werd dit geblust.

In de week van 03 t/m 09-12-1983 reed de 743(o.a. op lijn 14) enkele dagen rond met op de kop het nummer 1743.

In 1983 kregen 17 LHB's een revisie-2, waarbij in de cabine het Simatic-knuppeltje verplaatst en vervangen werd door het model uit de 670-reeks, de roosters aan de zijkanten met een horizontale stalen strip werden afgeschermd als bescherming tegen de klaphekjes(vanaf de 750 werden die echter niet meer geplaatst), een steviger cabinedeurtje werd geplaatst, de zijfilms met enkel nog het lijnnummer werd aangebracht en een afsluitbare klep op de hulpcontroller werd aangebracht. Behandeld werden resp.:
in januari: 738; in februari: 739, 743; in maart: 741; in april: 742; in mei: 744, 745; in juni: 746; in juli: 747, 748; in augustus: 749; in september: 750, 752;
in oktober: 753; in november: 754 en in december: 755, 756.

Op 17-01-1984 botste in de Beethovenstraat, bij de Gerrit van der Veenstraat, de 759/5(richting Station Zuid) achterop de 617/24.
De 617 werd flink beschadigd en de 759 liep zware kopschade op en ging op 13-02-1984 voor herstel naar de CW en aansluitend in revisie-2. Op 17-04-1984 verliet hij hersteld en gereviseerd de CW en kwam in dienst op lijn 1.

Op 09-02-1984 werd aan het eindpunt Flevopark door jongelui brand gesticht in de 740/3, door kranten in de geleding te stoppen en aan te steken. Door snel ingrijpen van de bestuurder kon de schade beperkt blijven. Begin maart 1984 kregen de Lekstraat-wagens
725-727, alsmede de Havenstraters 756-758, in de cabine op de bovenste zijruiten groene zonwerende folie opgeplakt.

Op 21-05-1984 had de 662/14 defecte railremmen en botste daardoor op de Hortusbrug achterop de 764/9. De schade viel mee.
De 764 liep fikse schade op, maar ging hierdoor vervroegd in revisie-2.

Op 31-05-1984 botste om 0.05 uur de 774/14 achterop de 652/14 in de Plantage Doklaan. Hierbij werd de 652 licht beschadigd.
De 774 liep flinke schade op, waarbij onder andere het dashboard was opgelopen, en moest voor herstel naar de CW van 08-06 t/m
04-07-1984. Hij kwam op 06-07-1984 terug in dienst op lijn 3.

In juni 1984 verloor de 768 bij zijn revisie-2 zijn energiekast in de cabine en kreeg alsnog een brandblusser aangebracht.

Op 24-07-1984 verliet de 750 de CW met een nieuw type telapparatuur. Vanaf eind juli reed hij hierdoor voortdurend van maandag t/m vrijdag op de 16-de dienstwagen van lijn 3. De telapparatuur werkte goed, zodat in oktober ook de 751-774 hiervan werden voorzien.

Op 01-09-1984 botste in het Tropencircuit, aan de Mauritskade, tijdens omleidingen voor het Bloemencorso, de 752/24 achterop de 792/4. De 792 liep lichte schade op en de 752 werd flink beschadigd.
De 752 moest voor herstel naar de CW, waar hij van 08 t/m 26-10-1984 verbleef. Op 05-11-1984 kwam hij weer in dienst op lijn 1.

Op 10-09-1984 had de 727/25(richting President Kennedylaan) om 6.15 uur een fikse aanrijding met een vrachtauto op de kruising Damrak/Prins Hendrikkade. De richting Dam rijdende tram werd door de vrachtauto in de middenbak aangereden, waarbij de deuren en deurportalen sneuvelden. Herstel vond plaats van 14-09 t/m 13-11 in de CW. Op 15-11-1984 kwam hij weer in dienst op lijn 14.

In 1984 werd, in navolging van de 751 in april, de gehele serie voorzien van harde polyester zittingen in de stoelframes, i.p.v. de tot dan toe aanwezige zachte zittingen/kussens, om vandalisme(zoals stuksnijden en brandstichting) tegen te gaan, dan wel te voorkomen. Een brandblusser was bij de serie al eerder aangebracht. Behandeld werden resp.:
in mei: 750, 760; 730, 752; in juni: 731; 754, 779; 758; in juli: 725, 757; 732; 727, 729, 734, 741, 742, 759, 761, 769, 774; 726, 736, 738, 746, 764(bij revisie-2), 768, 772; in augustus: 733, 762, 763(bij revisie-2), 778; 735, 739; 765(bij revisie-2); in september: 766(bij revisie-2); 740, 776; 767(bij revisie-2); in oktober: 728, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 756, 775; 753, 755, 773(bij revisie-2), 777; in november: 770(bij revisie-2) en de 771(bij revisie-2) als laatste in december.

In 1984 kregen 19 luchtwagens een revisie-2 met de daarbij behorende verbouwingen, waarbij de zijroosters vanaf de 758 weer een horizontale stalen strip kregen. Behandeld werden resp.:
in januari: 757; in februari: 778(vervroegd i.v.m. vele defecten); in maart: 758, 760; in april: 751, 759(beide tevens schadeherstel); in mei: 761; in juni: 768;
in juli: 762, 764(tevens schadeherstel); in augustus: 763, 765; in september: 766, 767; in oktober: 769, 773; in november: 770 en in december: 771, 772.

Op 21-01-1985 ging de 776 de CW in voor zijn revisie-2 en werd daarbij tevens omgeschilderd tot thematram.
Op 21-02-1985 maakte hij in de nieuwe kleurstelling, nog zonder silhouetten, een proefrit. Op 07-03-1985 werd de in zwarte folie gehulde 776 onthuld als "Sail-Tram" door de wethouders Heerma en Van der Vlis. De wagen had dakreclame voor Sail Amsterdam 1985. Na de onthulling rukte de 776 met een defect vierde truckstel via de Lekstraat in naar de CW. De oorzaak was het vergeten aanbrengen van olie in die truck. Op 08-03-1985 kwam hij met een nieuw draaistel uit de CW en raakte wederom defect. Op 11-03-1985 ging hij weer terug naar de CW en kwam 's middags terug en in dienst op lijn 7.


Sail "85, GVB 776, Lijn 12, Julianaplein, 3 mei 1985.
Foto: René van Lier.

Op 07-02-1985 reed CN-bus 5501/149 op het Julianaplein achter een voor het verkeerslicht bij het Prins Bernhardplein wachtende bus langs en botste hierbij frontaal op de, de standplaats Amstelstation oprijdende, 726/12, welke de CN-chauffeur over het hoofd had gezien. De 5501 liep zware kopschade op en ging vanwege zijn leeftijd terzijde voor sloop. De 726 liep flinke kopschade op, waarbij de kop ontzet werd en scheef kwam te staan. Op 09-02-1985 ging hij voor herstel naar de Havenstraat, maar daar de wagen ontzet was kon herstel daar niet plaatsvinden, zodat hij op 10-02-1985 terug ging naar de Lekstraat. Op 17-02-1985 ging de wagen aldus voor herstel naar de CW. Op 25-03-1985 was hij hersteld en kon hij de CW verlaten, waarna hij de volgende dag op lijn 14 weer in dienst kwam.

Op 09-04-1985 botste een kraan van de firma Saan, in de Ferdinand Bolstraat, bij de bouwwerkzaamheden op het oude RAI-terrein, tegen de juist passerende 733/25(richting CS). De kraan pakte de tram aan de deurzijde bij de eerste geleding, waardoor de toren van de geleding kapot ging, terwijl tevens het plaatswerk rond de geleding, alsmede 2 ramen sneuvelden.
De 733 werd in de CW hersteld(11-04 t/m 23-05) en kwam op 25-05-1985 weer in dienst op lijn 3.

Op 13-06-1985 botste aan de uitstaphalte Flevopark de 868/10 met een flinke vaart achterop de stilstaande 737/3, door een defect aan de remmen van de 868. Beide werden hierbij zwaar beschadigd. De 868 werd aan de 737 gekoppeld en als konvooi naar de Lekstraat, vanwaar op 14-06-1985 naar de Havenstraat ter opslag werd gereden. Herstel van de 737 vond plaats in de CW van 01-07 t/m 07-08-1985, waarna de wagen op 08-08-1985 terug in dienst kwam op lijn 3.

In 1985 kregen de laatste 5 8G-ers een revisie-2 met voornoemde aanpassingen, tw.:
in maart: 777, 776(werd tevens thematram), 774; in april: 779(tevens herstel defect, had reeds klep achterin) en in juni: 775.
De 775-777 en 779 kregen hierbij tevens telapparatuur ingebouwd.

In december 1985 kreeg de 735 bij zijn revisie-3 een Bremshey-bestuurdersstoel. Begin januari 1986 kreeg ook de 770 zo'n stoel.

Van 11 t/m 27-02-1986 stond de 778 in de CW. Hierbij kreeg hij een uiterlijk weinig verschillende nieuwe vloer en telapparatuur ingebouwd. Hij kwam op 28-02-1986 weer in dienst op lijn 9.

Op 02-03-1986 stopte om 10.15 uur op de Prins Hendrikkade, voor de Sint Nicolaaskerk, de 666/9 even om hier een passagier uit te laten stappen om te kunnen overstappen op een NZH-bus. De erachter rijdende 744/25 bemerkte dit niet tijdig op en botste hierdoor achterop die 666. De 666 liep lichte schade op, terwijl de 744 flinke kopschade eraan overhield. De 744 moest voor herstel naar de CW van 06-03 t/m 01-04-1986, waarna hij op 01 en 02-04-1986 als instructiewagen reed. Op 03-04-1986 volgde de eerste lijndienstinzet op lijn 3.

Op 16-05-1986 botste in de ochtendspits op de kruising Bilderdijkstraat/Kinkerstraat de 746/12(richting Amstelstation), ten gevolge van een foutieve wisselstand door een omleiding van lijn 10, frontaal in de 805/3(richting Zoutkeetsgracht). Beide wagens ontspoorden met hun eerste truckstel. De kop van de 805 werd volledig verwoest en ook de kop van de 746 werd zwaar gehavend. Beide wagens werden gelijk naar de CW gebracht. Van de 746 werd hier de kop volledig gesloopt tot bij de voordeur, waarna de wagen een compleet nieuwe kop kreeg. Op 27-08-1986 verliet hij weer de CW en kwam de volgende dag weer in dienst op lijn 7.

Op 12 en 13-08-1986 kreeg de 733 als proef bij deur 2, 5 en 3 een extra stempelautomaat geplaatst, zodat er nu 5 automaten zijn.
Bij elke deur(m.u.v. voordeur 1) kon nu zelf door de passagier worden gestempeld.

Begin 1986 kregen vele Amsterdamse gelede wagens totaal-zijwandreclame. Hierdoor kreeg een aantal wagens extra emblemen aangebracht, tw.: aan de deurzijde op de A-bak vlak voor de geleding, aan de deurzijde op de B-bak vlak na de geleding, alsmede 2 stuks aan de blinde zijde, waarvan 1 op de A-bak naast de bestuurderscabine en 1 op de B-bak naast het achterbalkon.
Als eerste GVB-er werd de 765 begin oktober 1985 hiervan voorzien. Voorts werden hierna ook de 726-733, 739-744, 752, 754, 756, 757, 759-764 en 766-769 van deze extra emblemen voorzien. Hierna werd de aanbreng verder gestaakt. In mei 1986 verloor de 768 de emblemen weer, m.u.v. linksachter en in juli de 769.
De overige wagens verloren de emblemen eveneens in de loop der tijd weer.

Vanaf begin september 1986 werden n.a.v. de geslaagde proef met de 733 ook extra stempelautomaten geplaatst in de andere LHB's,tw.: begin september: 739, 741, 746, 759, 772; half september: 726, 731, 735, 738, 776; eind september: 744, 748, 779;
begin oktober: 747, 775; half oktober: 730, 743, 729; eind oktober: 728, 732, 742; begin november: 777 en half december: 725.

Op 26-01-1987 vond in de ochtendspits op de Westermarkt een aanrijding plaats, waarbij de 670/13 achterop de 765/17 botste.
Beide werden hierbij flink beschadigd. Herstel van de 765 vond plaats in de CW van 29-01 t/m 16-02-1987 en de herindienstname was op 18-02-1987 op lijn 17.

Op 04-05-1987 botste 's-morgens vroeg op de kruising Admiraal de Ruyterweg/Jan van Galenstraat de 775/14(richting Oost) tegen een vrachtwagen met bloemkolen. Daar beide voertuigen met hoge snelheid reden en relatief zwaar waren ontstond er een zware aanrijding, waarbij de 775, die de op de voorrangsweg rijdende vrachtwagen moest kruisen, met het eerste en tweede draaistel uit de rails werd gedrukt, terwijl de vrachtauto, die door de Jan van Galenstraat reed, op weg naar de Markthallen, op zijn kant terecht kwam(kantelde). De tram liep aan de voorzijde zeer zware schade op, waarbij de neus naar de blinde zijde werd geschoven en aan de voorzijde compleet werd ingedrukt en het dashboard bijna tegen de bestuurdersstoel terecht kwam. In afwachting van herstel werd de 775 opgeslagen in de Lekstraat, vanwaar de H3 hem in de avond van 12-05 naar de CW bracht.

De opening van de manifestatie "Amsterdam Culturele Hoofdstad van Europa" vond op 18-05-1987 plaats in het Paleis op de Dam. Voor het vervoer van het gezelschap, de koningin, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders, was dit keer gekozen voor de tram, die de gasten van de Dam naar het Concertgebouw moest brengen. Reeds een maand ervoor werden 5 trams aan de dienst onttrokken om opnieuw geschilderd te worden en te worden voorzien van nieuwe vandaalbestendige Vorderegger-stoelen met zachte zittingen d.m.v. een soort verende staalconstructie. Deze wagens waren de blokkendozen 780 en 816, alsmede de thematrams 814 en 815 én de 812, welke tot cultuurtram zou worden beschilderd. Toen bleek dat de 812 niet tijdig gereed zou komen, werd als plaatsvervanger de 776 aangewezen. Pas in de laatste week werden de bankjes, een ontwerp van Jochen Vorderegger, student van professor J.M. Dirken aan de Technische Universiteit te Delft, geleverd en kon worden begonnen met de inbouw. Op 18-05-1987 werden op de Dam 4 trams opgesteld,tw. de 780, 815, 816 en 776. De 814 werd achter de hand gehouden, alsmede cultuurbus 275, die wel gereed kwam.
's-Middags kwam de 776 met zijn nieuwe stoelen in dienst op lijn 9.

Op 17-07-1987 botste in de ochtendspits op het Rokin bij het Spui de 738/9(richting CS) achterop de 731/25. Beide liepen fikse schade op en flink beschadigde torens en werden buiten dienst gesteld. De 731 met een opgelopen B-bak en beschadigde tweede geleding werd op 11-08-1987 binnengenomen in de CW voor herstel.

Op 21-08-1987 dook rond 22 uur op de kruising Amstelveenseweg/Zeilstraat de 798/6(richting Javaplein) door een foutieve wisselstand frontaal in de juist naar de Havenstraat inrukkende 752/1. Door de botsing ontspoorden beide met het eerste draaistel. De klap ontstond omdat het VETAG-wissel linksaf lag en niet rechtdoor. Beide koppen werden zeer zwaar beschadigd. Van de 752 werd de kop volledig verwoest, terwijl de complete A-bak zeer zwaar ontzet geraakte. In afwachting van herstel werd hij terzijde gesteld.

Op 26-08-1987 had de 732/14 op de kruising Insulindeweg/Molukkenstraat een aanrijding met een personenauto, waarbij deze tegen de eerste truck van de 732(richting Flevopark) reed, met als gevolg dat de tram ontspoorde met het eerste, tweede én derde draaistel. Hierbij kwam de 732 aan de linkerzijde van de kruising terecht, waarbij hij over het tegenspoor reed, de halteheuvel over en tevens een verkeerslicht ramde. Op de rijbaan voor het tegenovergestelde autoverkeer kwam de wagen tot stilstand vlak voor het trottoir. Voorts werd hierbij de pantograaf vernield en braken enkele spandraden af. De 732 liep plaatschade op aan de rechter voorzijde en zware schade aan de trucks en geledingen en ging in afwachting van herstel buiten dienst.

In 1987 kregen de overige 31 wagens de extra ontwaardingsapparaten bij deur 2, 5 en 3 aangebracht, tw.:
in de tweede helft van juli: 751, 753, 755-757, 760, 763, 766-770, 773, 774; begin augustus: 745, 750, 752; half augustus: 758;
eind augustus: 754, 761, 762, 764 ; medio 1987: 727, 734, 736, 737, 740, 749, 771, 778 en eind september de 765 als laatste.

Begin oktober 1987 werd de 752 ontdaan van zijn tractiemotoren als reserve voor zijn seriegenoten.

Op 26-10-1987 kwam de herstelde 731 weer in dienst op lijn 25. Hij had op 23-10-1987 de CW verlaten.

Op 13-11-1987 verliet ook de 775 met een compleet nieuwe kop de CW en kwam de volgende dag weer in dienst op lijn 14.

Op 11-12-1987 werd de 732 voor herstel van zijn ontsporingschade binnengenomen in de CW. Op 24-02-1988 was dit herstel afgerond en kon hij de CW weer verlaten om de volgende dag op lijn 9 zijn diensten weer te kunnen hervatten.

Op 19-01-1988 botste op de kruising Eerste Constantijn Huygensstraat/Overtoom de 739/3(richting Flevopark) door een foutieve wisselstand tegen de 744/12(richting Sloterdijk). Door de aanrijding werd de 739 met het eerste en tweede draaistel uit het spoor gedrukt. Doordat de 744 midden op de kruising stond, liep al het tramverkeer hier vertraging op. De 739 werd licht beschadigd, doch werd na enige diensten alsnog buiten dienst gezet, daar van de wagen de voorzijde iets was opgelopen en na herstel in de Lekstraat kwam hij weer in dienst. De 744 liep fikse schade en een scheve kop op.
Herstel hiervan vond plaats in de CW van 25-01 t/m 15-02-1988, waarna hij op 15-02-1988 weer in dienst kwam op lijn 14.

Op 03-02-1988 botste aan de standplaats Flevopark de 749/3 achterop de 653/3. De kop van de 749 liep hierbij flinke schade op en de 653 werd slechts fiks beschadigd. De 749 werd eind juni 1988 in de Lekstraat in herstel genomen. Voor herstel van zijn dakschade verbleef hij van 16 t/m 27-09 in de CW. Op 03-11-1988 kwam hij op lijn 9 weer in dienst.

Na ruim 7 maanden werd de 738 op 03-03-1988 eindelijk de CW binnengenomen voor herstel. Na herstel van de kop en beide geledingen verliet hij deze weer op 11-03 en kwam op 12-03-1988 in dienst op lijn 9.

Op 11-05-1988 ging na 9 maanden de 752 naar de CW en werd eerst op het richtspoor geplaatst. Na het richten begon men met het verdere herstel. De BC-bakken werden op 15-07-1988 in de Havenstraat opgeslagen.

Op 08-08-1988 botste vlak voor de standplaats Geuzenveld, in de Burgemeester Roëllstraat, de 723/13 achterop de 760/13. Beide liepen hierbij flinke schade op. Herstel van de 760 vond tussen 19-10 en 09-11-1988 plaats in de CW, waarna hij op 11-11-1988 weer in dienst kwam op lijn 1.

Op 13-08-1988 botste op de Churchilllaan bij de Scheldestraat om 14.45 uur de 814/12 achterop de 771/25(richting CS). Door de schok kwamen 4 passagiers tegen een stang terecht en raakten gewond. De uiterlijke schade bleef beperkt, doch de wagens liepen wel zware torenschade op. De 771 ging in afwachting van herstel buiten dienst.

Op 20-09-1988 botste aan de standplaats Sloterdijkstation, aan de Radarweg, de 635/14 achterop de 740/14. Beiden liepen flinke schade op, waarbij de voorzijde van de 635 ontzet werd en de 740 tevens schade aan de tweede toren(ontzet) overhield. De 740 werd in de Lekstraat gerepareerd en kwam op 18-11-1988 op lijn 25 terug in dienst.

Op 17-10-1988 gingen de B- en C-bak van de 752 naar de CW om gereed gemaakt te worden voor transport naar LHB te Salzgitter, Duitsland. Op 23-10-1988 gingen ze weer naar de Havenstraat en vertrokken dezelfde nacht(23 op 24-10-1988) per trailer naar Duitsland.

Op 03-01-1989 had de 767/4 op de kruising Rembrandtplein/Utrechtsestraat een onzachte ontmoeting met een vrachtauto, waarbij de tram linksvoor ter hoogte van de schakelkast flinke schade opliep. Van 19-07 t/m 14-08-1989 was de 767 voor herstel in de CW, waarna de wagen nog dezelfde middag in dienst kwam op lijn 4.

Op 18-01-1989 ging de 771 naar de CW voor herstel. Op 26-01-1989 ging hij voor verdere afwerking van de herstelde schade naar de Lekstraat en kwam op 31-01-1989 weer in dienst op lijn 3.

Op 15-02-1989 rangeerde een monteur op het achterterrein van de remise Havenstraat de 885 door een foutieve wisselstand en dook hierdoor achterop de 761, die daardoor op de 852 werd geduwd, welke weer op een andere wagen botste. De 885 werd tengevolge van deze klap met zware schade terzijde gesteld voor sloop. De 852 liep flinke schade aan de achterzijde op en lichte aan de voorkant. Ook de onbekende wagen had slechts lichte schade. De 761 stond van 07-04 t/m 05-07 voor herstel van zijn flinke schade aan voor- én achterzijde in de CW en kreeg een nieuwe kop. Op 31-07-1989 kwam hij weer in dienst op lijn 16.

Op 16-05-1989 keerden de 752CB terug van LHB en werden opgeslagen in de Havenstraat, waarna zij op 16-08-1989 naar de CW werden overgebracht.

Op 19-08-1989 maakte de 707/24 op de Kamperbrug een noodstop. De 730/9 botste toen achterop de 707 en liep flinke kopschade op. De 707 werd slechts fiks beschadigd. De 730 ging begin september in de Lekstraat in herstel. Na enige tijd werd de herstelpoging hier gestaakt en per 01-12-1989 werd de wagen de CW binnengenomen om het herstel voort te zetten.

Op 03-10-1989 had de 733/9(richting Watergraafsmeer), in de ochtendspits, op de halte Dam, op het Damrak, een aanrijding met een grote kraan, die juist op dat moment de trambaan opreed en met zijn giek in de A-bak van de 733 terecht kwam en daarbij een deel van deze bak aan de instapzijde openreet. Deur 1 werd naar binnen geslagen en door de klap ontspoorde de tram met zijn tweede as van het eerste draaistel. Op 11-10-1989 werd de 733 voor herstel overgebracht naar de CW. Op 17-11-1989 kwam de onaangeroerde 733 uit de CW terug naar de Lekstraat ter opslag.

Op 09-10-1989 botste in het Frederik Hendrikplantsoen, tussen de Nassaukade en het circuit, binnenloper 732/3 achterop de 661/3(richting Oost). De 661 liep flinke schade op en een opgelopen vloer. De 732 liep zware kopschade op en in afwachting van herstel buiten dienst.

Op 10-11-1989 had de 774/3 's-middags in de Planciusstraat op de hoek van de Sloterdijkstraat(bij het viaduct) een zware aanrijding met een vrachtauto met heipalen. De 774 passeerde op dat moment juist de vrachtauto, die toen nog stilstond. Op dat moment begon deze te rijden, waarbij de achterzijde draaide en zich boorde in de middenbak van de 774. De betonnen paal maaide alle raamstijlen van de middenbak weg, veranderde de deurpartij grotendeels tot een opgevouwen bouwpakket, bracht fikse schade aan het interieur toe en verder kwam het dak krom te staan. Kortom een zeer zware schade van fl. 180.000,-.

Op 08-12-1989 kwam na 2 jaar en ruim 3 maanden de 752 na herstel van zijn zeer zware schade(dd. 21-08-1987) uit de CW. De wagen werd hierbij compleet ontroest, kreeg een grote revisie(revisie-4), vandaalbestendige zittingen en rugleuningen in de bestaande stoelframes van het type Vorderegger. Op 14-12-1989 kwam hij in dienst op lijn 5.

Op 11-12-1989 gingen de 733 en 774 naar de CW en wisselden van voorbak. Op 12-12-1989 gingen de wagens weer nar de Lekstraat.
De 733 werd in de samenstelling 733A774C774B terzijde gesteld. De 774 in de samenstelling 774A733C733B kwam op 14-12-1989 in dienst op lijn 14 en was nu niet meer als teltram inzetbaar.

Op zondag 17-12-1989 werd rond 15 uur aan het Frederik Hendrikplantsoen de 761/10, die daar tot 16.40 uur buiten dienst stond door personeelsgebrek, gekaapt door een tramhobbyist, die onder het personeel bekend stond als "De Rooie". De tram werd om 15.17 uur onbeheerd aangetroffen in de Kinkerstraat bij de Jan Pieter Heijestraat door een bestuurder van lijn 17, die met zíjn tram vast kwam te staan achter die lege 761. Door een chef werd de 761 weer naar het Frederik Hendrikplantsoen teruggebracht. De kaper belde later met het GVB en verklaarde de tram te hebben meegenomen, omdat hij was afgekeurd als trambestuurder en toch wel wilde laten zien, dat hij met een tram kon rijden.

Op 18-12-1989 ging de 730 met een nieuwe kop voor afwerking en inbouw van de cabine van de CW naar de Lekstraat. In zijn plaats ging die dag de 732 voor herstel naar de CW. het overbrengen van de 730 geschiedde door de H80 en de nieuwe kop kreeg hij tevens wegens de enorme roestvorming. Op 12-01-1990 kwam de 730 weer in dienst op lijn 25. Op 07-02-1990 verliet de 732 de CW en na afwerking in de Lekstraat kwam hij op 09-02-1990 hersteld in dienst op lijn 4.

Op 07-04-1990 vierde lijn 25 zijn 60-jarig bestaan. Hierbij werd als bijzonderheid een poging gedaan om met een langste tram ter wereld in het Guinness Book of Records te komen. In de remise Lekstraat werden de 726+650, 628+639, 651 en 728+drieasser 503 geformeerd en klaar gezet. Om 09.00 uur vertrokken ze achtereenvolgens vanuit de remise Lekstraat naar het eindpunt van lijn 25 aan de President Kennedylaan en vervolgens tot in de Rijnstraat, waarbij de stoet werd opgesteld bij de Uiterwaardenstraat(kop van de halte). In de Rijnstraat werden de combinaties aan elkaar gekoppeld waarna de pantografen met uitzondering van die van de 726(de trekkracht) en de 728(om bij te remmen) werden neergelaten. De drieasser 503 reed geheel zonder sleepbeugel mee. Door de bekende tramhobbyist Karel Hoorn werd de lengte van de tram opgemeten, tw. 158,03 meter waarna tramprofessor Herman Duparc zich in de 726 begaf om als officiële waarnemer te dienen. Even na 09.30 uur werd de 726 op gang gebracht en onder begeleiding van de motorpolitie en de tramharmonie zette de langste tramtrein zich langzaam in beweging. De 726 bleek niet veel moeite te hebben met de combinatie en reeds op het Victorieplein kon een gangetje van ca. 25 tot 30 km/uur worden bereikt. Met wat minder snelheid werd de brug over de Amstelkade genomen doch in de Ferdinand Bolstraat was de snelheid weer terug. Juist toen ging het mis. Vlak voor de Ceintuurbaan waren de gaswerkzaamheden, die 's nachts waren uitgevoerd, uitgelopen zodat ook toen nog de straat van gevel tot gevel open lag. De wisselploeg arriveerde tijdig bij het afslaande wissel van lijn 12 om die voor de langste tram in de juiste stand te leggen en te vergrendelen met blokjes, doch door vuil van de werkzaamheden sloot het wissel niet aan. De toen aanstormende tramtrein moest een noodstop maken, waarbij de 728 pas te laat mee remde, waardoor tussen de diverse trams de koppelingen braken, terwijl van 2 trams door de plotselinge stop ook de koplampen sneuvelden door een tik tegen de voorganger. Na 2530 meter kwam er een einde aan de tocht van deze langste tram. De wagens werden allemaal ontkoppeld(m.u.v. drieasser 503) en gingen hierna stuk voor stuk terug naar de Lekstraat. Dit was ook het geval met partytram 208 die achter de stoet was aangereden.
De poging "Langste tram ter wereld, voortbewogen door één wagen" was echter wel gelukt en door de politie werd
proces-verbaal opgemaakt van deze poging die hierna werd ingezonden naar de redactie van het "Guinness Book of Records".
's-Avonds werd er in enkele TV-uitzendingen uitgebreid verslag gedaan van de langste tram.

Op 11-06-1990 botsten om 20 uur bij het rangeren in de remise Lekstraat 2 trams op elkaar. De 646 reed vanuit de remise achteruit de wasmachine in en gelijktijdig reed de 742 vanaf de Amsteldijk dezelfde wasmachine, die in een boog lag, in richting remise.
In de wasmachine kwamen beide wagens met elkaar in botsing, waarbij beide trams zware schade opliepen. Van de 742 werd de kop volledig ingedrukt, ontzet en kwam naar beneden geknikt te staan. In afwachting van herstel werd de wagen voorlopig buiten dienst gesteld.

Op 31-07-1990 botste om 10.45 uur op het Europaplein, op de oversteek naar de Europaboulevard, de 726/4 met een auto van een koeriersbedrijf. Door de zware aanrijding overleed de bestuurder van de auto ter plekke. De tram liep zware plaatschade op aan de voorzijde en moest voor herstel naar de CW(01 t/m 10-08) en kwam daarna terug in dienst.

In 1990 begon het verval van deze serie grote vormen aan te nemen. De 750 stond sedert juli met een ernstig defect buiten dienst. De 727, 728 en 748 werden sinds september alleen nog als leswagen gebruikt(in de loop van 1990 kwamen zij toch weer in de lijndienst terug). De 765 stortte in oktober in en de 754 reed op 30-10-1990 voor het laatst op lijn 14 en werd na een onderhoudsbeurt terzijde gesteld, daar de zijwanden zodanig verrot waren, alsmede en omdat er gaten in het dak waren ontstaan, omdat een monteur tijdens het onderhoud letterlijk door het dak was gezakt. Omdat men bang was dat als er tegen de zijwand van de tram gehangen zou worden, de reizigers door de zijwand heen konden vallen, werd de wagen op 01-11-1990 terzijde gesteld, waarna hij toch op 08 en 09-11-1990 als instructiewagen werd ingezet.

Op 01-10-1990 bracht de H3 de 742 naar de CW, waar de tram ontdaan werd van zijn motoren. Op 03-10-1990 bracht de H9 hem weer naar de Lekstraat.

In de week van 03-12-1990 werden 10 trams opgeladen op een trailer van transporteur Van der Vlist en getransporteerd naar de aan de Oranje Vrijstaatkade gelegen busgarage Oost, die tot hulpremise was omgetoverd. Hier waren enige sporen gelegd, waar de trams opgeslagen konden worden als mottenballenvloot c.q. opslagruimte. Op 03-12-1990 werd opgeladen op de Slotermeerlaan, waarna via een ingewikkelde route de gehele stad moest worden doorkruist. De volgende dag werd het Amstelstation als locatie ontdekt, waar op het hoofdspoor van lijn 12 kon worden opgeladen. Het tramverkeer op lijn 12 kon over het zogenaamde wachtwagenspoor voortgang vinden. Onder politiebegeleiding werd dan het Prins Bernhardplein en de Kamerlingh Onneslaan tegen het verkeer in bereden, waarna vanaf de Maxwellstraat op de gewone weghelft de weg werd vervolgd naar de Middenweg. Linksaf ging het naar de Linneausstraat en vervolgens achteruit de Oranje Vrijstaatkade op naar Garage Oost. Door het vooralsnog ontbreken van een spooraansluiting naar de route van lijn 9 moesten de transporten nog per trailer plaatsvinden. In de loop van 1991 werd het spoor aangesloten, zodat volgende transporten gewoon over de rails konden plaatsvinden. Bij déze 10 wagens waren 4 LHB's, die naar Oost werden overgebracht. Het ging hierbij op 06-12-1990 om de ernstig defecte wagens 750 en 754 en op 07-12-1990 de schadewagens 733 en 742.

Op 31-01-1991 kwam de 765 na een bezoek aan de CW weer in dienst.

Op 04-02-1991 werd de 734 voor een proefrevisie binnengenomen.

Op 15-03-1991 botste om 9.05 uur op de kruising Prins Hendrikkade/Martelaarsgracht leswagen 730(richting CS) tegen de juist de Martelaarsgracht oprijdende 756/2. De kop van de 730 botste tegen de eerste geleding van de 756. De 730 ontspoorde hierbij met de voorste drie truckstellen en liep flinke schade op en een kromme voorbak. De 756 werd licht beschadigd.

Vooral in de jaren "80 en "90 was de 778 regelmatig langdurig defect. Zo werd dit defecte muurbloempje vanaf 20-03-1991 voorzien van rode deuren ingezet als lestram. De schildering vond plaats in maart. In juli kwam hij als eerste hiermee in de lijndienst.

Op 08-04-1991 rukte de 773/7 defect in naar de remise. Op de Amsteldijk wilde de 773 de remise indraaien. Een bestelbus gaf de tram geen voorrang en reed met forse snelheid tegen de zijkant van de 773, die hierdoor met de eerste draaistellen ontspoorde en langs de muur aan de Amsteldijk tot stilstand kwam. De bestelauto werd gemangeld tussen de waarschuwingslampen op het trottoir en de 773 en werd zwaar beschadigd. Ook de 773 liep door de klap en ontsporing flinke schade op en moest voor herstel naar de CW(08-07 t/m
02-08) en kwam op 05-08-1991 weer in dienst op lijn 7.

Als bezuiniging had het GVB jaren terug bedacht om de draaistellen bij een revisie een keer over te slaan. Dit bleek een zeer domme beslissing met als gevolg dat vanaf 1990 veel wagens één tot vele maanden buiten dienst kwamen te staan met defecten aan de trucks. In 1991 betrof dit onder andere de wagens 772, 777 en 778.

Op 13-05-1991 vond om 16.50 uur op de Slotermeerlaan een zware aanrijding plaats. Bij het inrijden van de eindlus Slotermeer/Sloterparkbad verleende een vrachtauto geen voorrang aan de 777/14 en de twee botsten frontaal op elkaar. De 777 werd hierbij linksvoor zwaar beschadigd.

Eind mei 1991 was de stand m.b.t. terzijde staande wagens als volgt. Door draaistelproblemen stonden buiten dienst: 726, 730, 735, 737, 738, 749, 751, 773, 777, 778. Hiervan hadden de 730, 773 en 777 tevens botsschade. Daarnaast stonden ook nog de wagens 733, 742, 750 en 754 opgeslagen in Remise Oost.

Op ~16-07-1991 kwam de 735 in dienst met aan de deurzijde vanaf de kop tot deur 5 in de middenbak verlengde stalen schortplaten als proef. Begin april 1992 verloor hij ze weer en kreeg zijn originele exemplaren terug.

Op 26-07-1991 werd de 756 over GVB-rails naar Remise Oost overgebracht ter opslag. De sporen waren inmiddels aangesloten op het net, waardoor de dure en omslachtige trailertransporten niet meer nodig waren.

Op 27-07-1991 kwam de 751 als tweede LHB-er met rode deuren in dienst. Dit alles om de slechtziende klanten de deuren beter te kunnen laten herkennen.

Op 16-08-1991 kwam de 730 na herstel weer in dienst, waartoe hij onder andere van 08-07 t/m 01-08-1991 in de CW verbleef.

Op 23-08-1991 verliet de 734 de CW. De minst slechte wagen uit de 8G-reeks werd compleet gereviseerd(een grote revisie, revisie-4), ontroest en kreeg een slot op het klepje bij deur 1(luchtkraantje om de deur handmatig te openen), rode deuren en een rolgordijn als zonnescherm, die doordat hij te laag was geplaatst later met zwart plakband erboven was afgeplakt op het raam. De opgedane ervaringen met deze wagen deed het GVB besluiten de serie geen grote revisie meer te geven en de 8G-serie vervroegd af te voeren.

Op 26-08-1991 botste om 0.20 uur(dus eigenlijk op 27-08-1991) op de kruising Plantage Middenlaan/Plantage Westermanlaan de 749/14 op een Spaanse autobus. De kop van de 749 werd hierbij zwaar beschadigd en de 749 werd buiten dienst geplaatst.

Op 17-10-1991 werden de 742 en 754 vanuit Hulpremise Oost opgehaald(inmiddels was er een spooraansluiting gecreëerd, zodat dit niet meer per trailer behoefde te worden uitgevoerd) en in de Lekstraat gezet. Op 23-10-1991 volgden de 750 en 756 en op 27-10-1991 ging de 733 vanuit Oost naar de CW. In de week van 04-11-1991 werd vervolgens in de remise Lekstraat een grootscheepse wagenbakkenruil-actie uitgevoerd met als doel van 7 trams 4 rijvaardige exemplaren te creëren. Bij deze bakken ruiling waren betrokken de wagens 733, 742, 749, 750, 754, 756 en 777. Dit alles was in theorie, aangezien de 733 echter gelijk naar de CW was gebracht, werd deze dus niet in de bakkenruiling betrokken en in de CW gelijk onttakeld voor sloop en aansluitend in mootjes gehakt.
De 777 was op 06-11-1991 hiertoe speciaal vanuit de CW opgehaald, zodat er daadwerkelijk 6 trams aan de ruiling meededen.
Na ruiling zagen de wagens er als volgt uit:
      - 733: 733A + 774C  + 774B : wagen wordt gesloopt. (de wagenbakkenruil bij deze wagen was al in 1989 uitgevoerd).
      - 742: 742A + 756C + 756B : wagen wordt gesloopt.
      - 749: 749A + 754C + 750B : wagen wordt opgeknapt en hersteld.
      - 750: 750A + 749C + 749B : wagen wordt opgeknapt(bakruil met de 749 reeds op 29-10-1991!).
      - 754: 754A + 750C + 754B : wagen wordt opgeknapt.
      - 756: 756A + 777C  + 777B : wagen wordt opgeknapt.
      - 777 : 777A + 742C + 742B : wagen wordt opgeknapt en hersteld.
De 742 werd op 05-11-1991 de CW binnengenomen en in aansluiting op de 733 gesloopt. De overige wagens werden opgeslagen in de remise Lekstraat. In de week van 18 en 25-11-1991 werden de 733 en 742 daadwerkelijk in kleine stukken gesneden en per vrachtwagen naar sloperij Hollandia Schroot in de Westhaven vervoerd. Op 25-11-1991 ging de 749 alsnog voor sloop naar de CW, waarbij de kale bakken in de week van 16 tot 20-12-1991 werden afgevoerd. De 756 kwam op 16-11-1991 weer in dienst op lijn 25, doch raakte weer defect en mocht het op 04-12-1991 weer op lijn 25 proberen. Nu met meer succes. Na herstel en een bezoek aan de CW kwam op 20-01-1992 de 750 met nieuwe trucks in dienst op lijn 9. In de week van 11-11-1991 was de 777 weer naar de CW gegaan voor herstel van botsschade en kwam op 20-02-1992 naar buiten en op 21-02-1992 in dienst op lijn 7. Door de bakwissel was deze wagen nu ook niet meer als telwagen te gebruiken. Tenslotte bleef de 754 tot nader order terzijde staan in afwachting van herstel, die naar later zou blijken niet meer werd uitgevoerd.

In 1991 werden de wagens 733, 742 en 749 afgevoerd uit het bestand. Zij waren slechts 17 jaar oud.

Vanwege de asbestproblematiek mochten de LHB-ers vanaf eind 1991 alleen op vaste lijnen rijden, omdat de bestuurders de lijnfilms niet meer mochten verdraaien. Hiervoor dienden ze de filmkast te openen, waarin asbest zat. In februari 1992 kregen de Lekstraat-wagens een buiten de kast verlengde slinger, zodat een algemene inzet weer mogelijk werd. De Havenstraat-wagens 750-766 hadden dit reeds eerder gekregen. De 751 kreeg overigens in 19.. als proef een schakelaar in de cabine, waarmee de eerste TL-buis uitgeschakeld kon worden. Een geslaagd idee, dat helaas geen navolging vond.

Op 27-01-1992 kwam de 745 in dienst met rode deuren.

Ook het rood schilderen van de deuren bij een schilderbeurt vond voortgang. Hierbij kregen de wagens nu ook bruine ventilatieschotten in plaats van gele. In het voorjaar van 1992 werden behandeld, resp.:
in de tweede helft van februari: 740, 753, 755, 765(stond defect buiten dienst), 775; in de week van 02-03-1992: 738, 759, 762;
in de week van 05-04-1992: 760; in de week van 20-04-1992: 766; in de week van 27-04-1992: 730; in de week van 04-05-1992: 752; half mei: 763; begin juni: 732(stond buiten dienst), 757, 761; in de week van 06-06-1992: 758, 769; in de week van 27-06-1992:
739, 756; in mei/juli: 729, 743, 728(stond buiten dienst); in de week van 01-08-1992: 744, 748; in de week van 05-09-1992:
771, 765(eindelijk ermee in dienst!!!) en in de week van 21-11-1992 de 774.

Op 14-03-1992 werd er om 23.45 uur op de kruising Witte de Withstraat/Postjesweg een brandje gesticht in de 778/7. Na bluswerk rukte de tram met beperkte schade in.

Op Hemelvaartsdag 1992, 28-05-1992, botste om 16.35 uur op het Rokin bij Peek & Cloppenburg de 750/9 in volle vaart achterin de 827/16, die een noodstop moest maken voor een plotseling overstekende voetganger. Bij deze aanrijding raakte de bestuurder van de 827 ernstig gewond. De achterzijde van de 827 werd zwaar beschadigd. De kop van de 750 werd eveneens zwaar beschadigd, geheel ingedrukt en ook de geledingen liepen forse schade op. Besloten werd de wagen niet meer te herstellen en af te voeren naar de sloper.

Op 26-07-1992 werd de 728 opgeslagen in de Havenstraat. Even later gevolgd door de 729, 731 en 732.

Op 18-08-1992 kwam de 747 uit de CW en werd in de Havenstraat geplaatst. De wagen werd terzijde gesteld en tot onderdelenleverancier gebombardeerd en aansluitend totaal geplukt.

Op 11-09-1992 werden de 726, 728, 729, 731, 732, 738, 747 en 754 overgebracht naar de hulpremise Oost. Hiervan hadden de 728, 729, 732 en 738 rode deuren, waarbij de 728 en 732 daar zelfs nooit mee hadden dienstgedaan en geschilderd waren tijdens hun buiten dienst staan. De wagens werden terzijde gesteld en in Oost opgeslagen. Alle wagens reden op eigen kracht naar Oost, m.u.v. de 747 die achterstevoren door de 731 gesleept werd. In oktober 1992 kregen ze rode stippen naast het wagennummer geplakt ten teken dat de wagens terzijde stonden voor sloop.

Na 2 CW-bezoeken werd de 743 in de week van 12-12-1992 met rode stip terzijde gesteld.

Op 16-12-1992 botsten op de kruising Ceintuurbaan/Ferdinand Bolstraat in de middagspits twee trams tegen elkaar. Bij deze aanrijding ontspoorde één van de beide wagens. De betrokkenen waren de 770/3 en 814/3. De 814 werd licht beschadigd, terwijl de 770 flinke schade opliep en een scheve kop. Na herstel kwam de 770 met een scheve kop terug in dienst op 31-12-1992.

In 1992 werd de 750 afgevoerd uit het bestand.

Eind 1992 werd de 754 vanuit Oost opgehaald en in de Havenstraat geplaatst. Op 18-01-1993 ging de 743 van de Havenstraat naar de Lekstraat en op 02-02-1993 naar de hulpremise Oost.

Op 11-01-1993 verscheen de 772 met rode deuren op straat.

Op 12-02-1993 botste op de Plantage Middenlaan om 13.35 uur door niet goed werkende remmen de 746/14(richting Flevopark) achterop de aan de halte Plantage Kerklaan staande 776/9(richting Diemen). De 776 liep lichte schade op en kon na controle de volgende dag weer in dienst komen. De 746 liep lichte plaatschade op, maar had wel forse torenschade in de eerste geleding. Op 25-03-1993 ging hij voor herstel naar de CW en verliet deze weer op 05-04-1993 en werd opgeslagen in de Havenstraat.

In maart 1993 werden de 760, die al enige maanden defect buiten dienst stond, alsmede de 761 terzijde gesteld.

Op 19-06-1993 botste op de halte aan het Concertgebouwplein de inrukkende 763/6 achterop de 824/16, die om 0.30 uur aan de halte halteerde, hetgeen de bestuurder van de 763 niet opmerkte. De 824 werd flink beschadigd, terwijl de 763 zware kopschade opliep.
In de week van 14-08-1993 werd de 763 terzijde gesteld.

Op 10-07-1993 was de 744 te gast op de Elektrische Museumtramlijn(lijn 30) n.a.v. de jaarlijkse donateursdag. Vanaf het Haarlemmermeerstation werd vooruit gereden via de voormalige Haarlemmermeerspoorlijn naar Amstelveen, vanwaar achteruit teruggereden moest worden, waartoe de wagen was aangepast om toch een redelijke snelheid te krijgen.

Op 24-07-1993 botste in 14.20 uur op de kruising Insulindeweg-Celebesstraat de 809/14, komend van onder het spoorwegviaduct, in volle vaart tegen de zojuist van de standplaats aan de Celebesstraat vertrekkende 779/3. De botsing ontstond omdat de bestuurder van de 809 iets in de cabine had laten vallen en dit opraapte en daardoor te laat bemerkte dat de 779 van het eindpunt vertrok. De 809 greep de 779 juist na de eerste geleding in de middenbak, waarbij de 809 flinke kopschade opliep. De 779 liep flinke schade aan de beplating en eerste toren op door de zijwaartse klap. De schade aan de middenbak van de 779 werd in de Lekstraat hersteld, waarna de wagen op 19-10-1993 weer in dienst kwam op lijn 3.

In de week van 31-07-1993 werd ook de 759 terzijde gesteld voor afvoer.

Van 16 tot 28-09-1993 verbleef de 764 in de CW voor onder andere ontroesting, waarbij hij tevens zijn roestaantrekkende dakreclameborden verloor.

Naar aanleiding van de slechte conditie van de serie 8G werd besloten een 30-tal wagens uit deze serie een levensverlengende beurt voor 5 jaar te geven en de overige wagens geleidelijk af te voeren. Hierbij werd de roestvorming verholpen, de wagens compleet geschilderd met rode deuren, de dakreclameborden en frames verwijderd, de elektrische installatie gecontroleerd en waar nodig vernieuwd, het interieur opgeknapt en voorzien van een noppenvloer(ook bij niet behandelde wagens, zoals 736 ea., werd dit aangepakt), de dakkabels bij de geledingen werden verlegd van het dak naar de plafonds binnenin de wagen, de beweegbare treden in de tredenbakken van de deuren werden vervangen door gele zachte tredenmatten, het exterieur werd opgeknapt en de wagens kregen in navolging van proefwagen 746 in 1992 een dubbele buitenspiegel, die nu ook aan de onderzijde met een stang aan de wagenbak bevestigd was ter versteviging. Op 23-09-1993 werd als eerste de 735 binnengenomen in de CW voor zo'n beurt.

Op 03-10-1993 werd de 746 vanuit de Havenstraat naar de Lekstraat overgebracht voor verder herstel. Op 28-10-1993 kon de wagen terugkeren in de dienst op lijn 12.

Op 11-10-1993 botste om 11.45 uur op de kruising Marnixstraat/Elandsgracht op de halte richting Leidseplein de 764/10 achterop de 744/7. De 744 werd licht beschadigd, waarbij door de klap 8 gewonden vielen. De 764 liep fikse schade op en werd terzijde gesteld zonder rode stip.

In 1993-1995 kregen uiteindelijk 36 wagens de levensverlengende beurt in de CW, tw. de wagens 725, 727, 730, 732, 735-737, 739-741, 744-746, 748, 751, 753, 755-757, 762 en 764-779. De wagens 734 en 752 hadden een echte grote revisie gehad en behoefden derhalve geen levensverlengende beurt. Bij wagen 745 werd de levensverlengende beurt in combinatie met schadeherstel uitgevoerd, terwijl de 755 voor een defect werd binnengenomen en aansluitend behandeld werd, waarbij de wagen tevens voor kleurproeven werd gebruikt(zie verder).. De 746 werd hierbij tevens geschilderd tot thematram.
De precieze data van het verblijf in de CW en indienststelling was:

Wagennummer   Naar de CW    Uit de CW     In Dienst   Op Lijn Wagennummer   Naar de CW    Uit de CW     In Dienst   Op Lijn
            735    23-09-1993    03-12-1993    04-12-1993       14             764    02-09-1994    21-10-1994    27-10-1994         9
            740    23-11-1993    14-12-1993    25-12-1993       12             725    15-09-1994    14-11-1994    15-11-1994         3
            741    08-11-1993    27-12-1993    28-12-1993         9             778    29-09-1994    25-11-1994    25-11-1994       25
            744    06-12-1993    04-02-1994    04-02-1994       12             776    13-10-1994    25-11-1994    25-11-1994       14
            746    14-12-1993    04-03-1994    09-03-1994       ..             727    28-10-1994    06-01-1995    06-01-1995         9
            766    06-01-1994    16-03-1994    17-03-1994         1             730    10-11-1994    11-01-1995    12-01-1995         3
            765    31-01-1994    13-04-1994    14-04-1994         2             737    25-11-1994    25-01-1995    26-01-1995       25
            767    01-02-1994    18-03-1994    18-03-1994       25             748    08-12-1994    08-02-1995    09-02-1995       12
            768    22-02-1994    27-04-1994    29-04-1994         3             739    04-01-1995    02-03-1995    10-03-1995       12
            770    23-03-1994    01-06-1994    02-06-1994         3             762    09-02-1995    24-04-1995    25-04-1995       16
            771    23-03-1994    07-06-1994    08-06-1994       14             769    16-02-1995    21-04-1995    22-04-1995       14
            772    05-04-1994    02-06-1994    11-06-1994       14             751    02-03-1995    16-06-1995    17-06-1995         3
            779    19-04-1994    13-07-1994    14-07-1994       12             753    24-03-1995    11-07-1995    19-07-1995       24
            775    20-04-1994    14-07-1994    25-07-1994       12             755    06-04-1995    28-07-1995    31-07-1995       16
            745    09-05-1994    08-09-1994    09-09-1994         3             732    11-05-1995    18-08-1995    19-08-1995       14
            773    30-05-1994    19-08-1994    20-08-1994         3             757    21-06-1995    28-09-1995    29-09-1995         2
            774    13-06-1994    01-09-1994    02-09-1994       25             736    14-08-1995    17-11-1995    18-11-1995       14
            777    11-07-1994    23-09-1994    24-09-1994       14             756    14-08-1995    02-11-1995    03-11-1995         2

Bij zijn levensverlengende onderhoudsbeurt werd de 746 tevens omgeschilderd tot thematram.
Op 09-03-1994 werd de wagen in de voormalige eindlus Watergraafsmeer, voor het Ajaxstadion, door enkele voetbalvedetten onthuld als thema "Wereldsporttram op de rails". Na de onthulling kwam de Sporttram nog dezelfde middagspits in de lijndienst.


Wereldsporttram, GVB 746, Lijn 12, Arlandaweg, 13 juli 1994.
Foto: René van Lier.

In het voorjaar van 1994 werd besloten 12 wagens naar de sloper af te voeren, tw. de in Garage Oost staande 726, 728, 729, 731, 732, 738, 743, 747, 754 en 3 van de 4 wagens 759-761 en 763, die in de Havenstraat buiten dienst stonden. De 760 en 761 gingen medio maart 1994 naar de Lekstraat om geheel geplukt te worden, waarna de 758 ze op 19-03-1994 weer terugsleepte naar de Havenstraat, waarna ze enkele dagen later werden afgevoerd. Op 19-03-1994 gingen vervolgens de 759 en de 763(deze laatste wagen werd door de 758 gesleept) naar de Lekstraat ter onttakeling. In het weekeinde van 26 en 27-03-1994 bracht de 758 de 759 en 763 weer terug naar de Havenstraat. In de week van 04-04-1994 werd de 758 zelf onttakeld in de Havenstraat voor afvoer.
Vervolgens werden op 14 en 15-04-1994 vanuit Garage Oost de wagens 728, 729, 738, 743 en 754 naar de Lekstraat overgebracht om onttakeld te worden. De 726 was al eerder in april voor hetzelfde doel uit Garage Oost opgehaald. Aangezien de 729 nog in redelijke staat verkeerde, zou deze wagen later als enige opgeknapt worden en ging samen met de 743, die nog redelijke wagenbakken had en daardoor een mogelijkheid tot wagenbakruil zou kunnen geven, op 06-06-1994 weer naar Garage Oost terug voor opslag.
Die dag werden de 731 en 732 voor onttakeling overgebracht naar de Lekstraat. Hierbij bleek dat de 732 zich in een redelijk goede conditie bevond, zodat alsnog werd besloten de 732 te behouden en daardoor werd de 729 weer opgehaald uit Oost en alsnog afgevoerd. De 732 werd in de Lekstraat voorlopig opgeslagen.

Op 29-03-1994 botste binnenloper 745/14 op de kruising Scheldestraat/Churchilllaan achterop de 634/12, omdat deze plots moest afremmen voor een voetganger. De 745 kon niet meer op tijd stoppen en knalde achterin de 634. De 634 ontspoorde in de boog met het achterste draaistel, waarbij de achteras krom kwam te staan en hersporen niet mogelijk bleek. Met de achteras op een asbreuklorrie kon de 634 naar de Lekstraat gebracht worden. De 634 liep fikse schade op. Ook de 745 liep aan de voorzijde fikse schade op en ging op
09-05-1994 naar de CW voor herstel, waarna hij aansluitend gelijk zijn levensverlengende onderhoudsbeurt kreeg.

Op 12-10-1994 had de 734/14 op het Alexanderplein een zware aanrijding met een kiepauto. Hierbij werd de tram aan de instapzijde zwaar beschadigd, omdat de auto de instapzijde van voor tot achter opentrok. Op 07-11-1994 ging de wagen voor herstel naar de CW. Op 21-12-1994 ging de wagen weer naar de Lekstraat, waar hij na het herstel van het plaatwerk verder werd afgewerkt. Bij het herstel verloor de wagen gelijk zijn totaalreclame(in plakvorm). Meerdere wagens kregen in hun laatste decennium geplakte totaalreclameuitmonsteringen, waarover onderaan dit overzicht meer. Op 11-01-1995 kwam de wagen weer in dienst op lijn 9.

In oktober 1994 werd de 732 in de Lekstraat weer opgeknapt en alle geplukte onderdelen weer aangebracht, waarna de wagen na ruim 2 jaar op 20-10-1994 weer terug in dienst kwam op lijn 25.

Op 25-10-1994 had de 740/25 om 9.05 uur op het Victorieplein een forse aanrijding met een vrachtauto, waarbij de wagen flinke kopschade opliep. Van 28-11-1994 t/m 16-01-1995 verbleef de wagen voor herstel in de CW, waarna hij op 17-01-1995 weer in dienst kwam op lijn 9.

Op 26-10-1994 werd de 748 in de Lekstraat binnengenomen en tussen de ramen en de schrotplaten oranje geschilderd en voorzien van teksten i.v.m. het 90-jarig bestaan van het HVO(Hulp voor Onbehuisden). De wagen reed in deze uitvoering ruim een maand lang rond tot hij in de levensverlengende onderhoudsbeurt ging, waar de wagen weer geel werd geschilderd.
Op 28-10-1994 kwam de wagen in dit jasje in dienst op lijn 9. Op 11-11-1994 verhuisde hij naar de Havenstraat voor de dienst op lijn 2, waar de wagen tot en met 08-12-1994 dienstdeed. Op die dag werd de wagen binnengenomen in de CW, waarmee een eind kwam aan deze aparte tijdelijke thematram.


HVO, GVB 748, Lijn 9, Linneausstraat, 1 november 1994.
Foto: René van Lier.

Bij een CW-bezoekje in november 1994 verloor de 756 gelijk zijn dakreclameborden en frames.

In 1994 werden de wagens 726, 728, 729, 731, 738, 754, 758-761 en 763 uit het bestand afgevoerd.

Op 06-04-1995 ging de 755 voor een defect naar de CW, waarbij hij tevens een levensverlengende onderhoudsbeurt kreeg. Tevens werd de wagen hierbij in april in allerlei kleuren geschilderd als proefwagen t.b.v. het nieuwe uiterlijk voor het trammaterieel. Hiermee stond de wagen tevens kortstondig in de Havenstraat, alvorens hij weer naar de CW ging en weer vergeeld werd en de onderhoudsbeurt onderging.

Op 07-09-1995 werd om 1.40 uur 's nachts in de remise Lekstraat(spoor 21) de bestuurderscabine van de 735 bij brand ernstig beschadigd. De wagen werd vervolgens op 08-09-1995 voorlopig in de remise Havenstraat opgeslagen. Op 28-11-1995 werden de 743 en 747 vanuit de hulpremise Oost overgebracht naar de Havenstraat. De 747, die bestemd was voor ombouw tot partytram, werd samen met de 735 op resp. 02 én 04-01-1996 naar de CW gesleept. Hier werd de voorbak van de 747 geruild met de zwaar beschadigde 735. Aangezien de 747 al officieel als afgevoerd te boek stond, werd de A-bak vernummerd, zodat er een nieuwe 735 ontstond, bestaande uit 747A735C735B en dit tramrijtuig werd vervolgens in herstel genomen. De 747 ging in zijn nieuwe samenstelling met de A-bak van de 735 op 10-01-1996 naar de Havenstraat voor opslag. De 735 reed op 01-03-1996 zijn eerste proefritten vanuit de CW en kwam op
15-03-1996 uit de CW en in dienst op lijn 7.

In de zomer van 1996 ontstond weer een nieuw probleem bij deze reeks, tw. doorgerotte vloeren, zodat verscheidene wagens successievelijk hiervoor een ingrijpende behandeling moesten ondergaan.

In de zomer van 1996 werden de 743 en 747 verder onttakeld, waarbij de kop van de 743 werd verwijderd om als blikvanger te gaan dienen bij de nieuwe Hoofdwerkplaats Tram in Diemen, de vervanger van de oude Centrale Werkplaats aan de Tollensstraat/Bellamyplein. Verder werden de torens gebruikt om de 746 en 748 weer rijvaardig te maken. In 1996 werden de beide wagens uit het bestand afgevoerd.

In 1991 werd de conducteur in Amsterdam geherintroduceerd op de tram als proef, hetgeen een succes bleek, zodat vanaf 1992 systematisch meerdere lijnen weer van een conducteurbediening werden voorzien. Hiertoe moesten de oude tramwagens weer terugverbouwd worden tot conducteurstram. Toen al dit materieel omgebouwd was, werd besloten ook de LHB-serie's 725-779 en 780-816 hiervan te voorzien. In augustus 1997 startte de ombouw van deze wagens in de reeks 8G. Hierbij werden de wagens in de achterbak ontdaan van de laatste 2 banken aan de blinde zijde en de 2 stoelen aan de instapzijde. Aan de instapzijde kwam hiervoor in de plaats een conducteurcabine. Aan de deurzijde werden bij de deuren 2, 5 en 3 aan de buitenkant en binnenin bij deur 4 de deurdrukknoppen verwijderd. Verder werd een intercom ingebouwd voor onderling contact tussen bestuurder en conducteur. Aan de buitenzijde werd een buitenspiegel aan de wagenbak bevestigd ter hoogte van de conducteurcabine aan de B-bak. In augustus startte de ombouw met de wagens 725, 727 en 772. Deze wagens kwamen in december gereed, waarna de serieombouw aanving.

Op 17-09-1997 reed bus 312/64-9 op de Louwesweg, bij het Slotervaartziekenhuis, pal achter een tram van lijn 2 en draaide linksaf het eindpunt Slotervaart-Zuid op. Achter die lijn 2 passeerde echter richting CS een tegenligger, de 730/2-5, welke door de buschauffeur niet werd opgemerkt. Het gevolg was dat bus 312 zich frontaal in tramrijtuig 730 boorde. De bus werd zeer zwaar beschadigd, waarbij de buschauffeur letterlijk moest worden uitgezaagd. Ook de kop van de 730 werd bijna geheel verwoest, zodat beide wagens voor sloop terzijde werden gesteld. In 1997 werd de 730 afgevoerd uit het bestand.

Op 12-06-1998 botste om 13.15 uur op het Bos en Lommerplein de 737/14-7 in volle vaart achterop de stilstaande 657/7-7. Deze 657 was vanwege een defect aan de wagen in de buitenlus geplaatst, waardoor het wissel 456 krom lag, hetgeen de bestuurster van de 737 over het hoofd zag. Beide werden hierbij zwaar beschadigd en ontspoorden met hun voorste resp. achterste draaistel. De 737 werd terzijde gesteld voor afvoer. Eind augustus werden de C- en B-bak van de 737 geruild met de 748, waarna de nieuwe 748, bestaande uit 748A737C737B, naar de HWT ging voor verdere afwerking tot conducteurstram. De 737 had begin 1998 net zijn conducteurcabine gekregen en deze bakwissel was veel goedkoper dan de 748 alsnog om te bouwen. De 737, bestaande uit 737A748C748B, werd in 1998 uit het bestand afgevoerd. De wagen ging op 12-10-1998 naar de sloper in delen, waarbij de B- en C-bak van de 748 in de ochtend werden afgevoerd en de A-bak van de 737 in de middag. De draaistellen en het interieur werden niet naar de sloper gebracht, maar als reserveonderdelen in de HWT bewaard.

Half augustus 1998 werd de 767 na zijn ombouw tot conducteurtram aansluitend naar de HWT(Hoofdwerkplaats Tram, de nieuwe CW) in Diemen overgebracht, waar de wagen als proef werd omgespoten in een nieuwe wit/blauwe kleurstelling, welke aansluitend de nieuwe huisstijlkleur van het GVB zou worden. In dit nieuwe jasje kwam de wagen op 24-08-1998 in dienst als 9-3. Ondanks de omschildering van deze wagen werd van deze serie verder geen wagen meer in deze nieuwe kleurstelling omgetoverd.

In 1998 werden vrijwel alle LHB-wagens verbouwd tot conducteurtram. In volgorde werden omgebouwd, resp.: 764, 770, 732, 737, 745, 768, 741, 751, 766, 778, 734, 779, 777, 736, 765, 753, 755, 757, 735, 752, 776, 739, 744, 767, 748(m.b.v. de BC-bak van de 737), 771, 773, 756, 746, 775. De 769 en 774 werden voorlopig als enige niet omgebouwd en bleven als EMW(Eenmanswagen) dienst doen vanuit de remise Havenstraat. De 775 kreeg bij zijn ombouw tot conducteurtram een conducteurcabine die geplaatst was aan de blinde zijde bij het achterbalkon i.p.v. de instapzijde, zodat de conducteur de passagiers kon aankijken bij binnenkomst. Dit alles was een proef, die naar later bleek niet voldeed. Echter toch zou de conducteurcabine bij het nieuwe Combino-materieel, dat vanaf 2002 werd afgeleverd eveneens aan de blinde zijde worden geplaatst. Diverse wagens verloren bij hun conducteurombouw tevens de zijfilmkastjes aan de blinde zijde in de C-bak, terwijl alle wagens het zijfilmkastje, de zgn. transparant, in de B-bak aan de deurzijde verloren. De 748 werd in eerste instantie na zijn ombouw alleen als instructiewagen ingezet en kwam pas als laatste na zijn ombouw in november 1998 terug in de reizigersdienst. Verder werden bij wagen 776 de Vordereggerstoelen uitgebouwd en vervangen door de plastic stoelen en banken, afkomstig uit de 737.

Daar het eindpunthuisje aan de Plantage Parklaan al enige tijd te klein was voor al het personeel van de lijnen 6 en 20 en de gemeente Amsterdam het GVB nog steeds geen toestemming had gegeven en nieuw groter huisje te plaatsen, werd vanaf dinsdag 20-07-1999 aan de Plantage Parklaan overdag een "lunchtram" opgesteld. Hiervoor werd de langdurig defect buiten dienst staande 767 uitverkoren, die in de HWT in de A-bak was ontdaan van alle bankjes. In die A-bak waren nu tafels en stoelen geplaatst voor het rustende personeel dat niet meer in het huisje terecht kon. Voorts was een deel van de ramen afgeplakt met folie. De tram werd elke ochtend vanuit de Lekstraat overgebracht en aan het einde van de middag weer naar de Lekstraat teruggebracht. De wagen werd in de praktijk echter weinig gebruikt, waarbij zelfs meermaals het losstaande interieur(de stoelen en tafels) uit de wagen werd gehaald en gewoon voor het huisje op straat werd gezet.

Op 28-09-1999 botste om 20.45 uur op de kruising Admiraal de Ruyterweg/Jan van Galenstraat een vrachtwagen tegen de juist passerende 739/12-10. Hierbij werden beiden zwaar beschadigd. De 739 ontspoorde met zijn tweede truckstel en ramde daarbij twee abri's. De wagen liep een kromme A-bak op, die aan de blinde zijde zwaar naar binnen gedrukt was, waarbij de vloer aan de deurzijde weer naar buiten werd gedrukt. De 739 werd opgeslagen in de Havenstraat, vanwaar hij in de tweede week van november 1999 naar de HWT werd overgebracht voor onttakeling. In de eerste week van december 1999 werd de B-bak van de 739 gewisseld met de B-bak van de 775. De 775 bevond zich op dat moment wegens een defect in de HWT en kon daarbij zijn afwijkende achterbak, waarin de conducteurcabine aan de blinde zijde was geplaatst, afgeven voor een standaarduitvoering, zoals in de B-bak van de 739 het geval was. De 775 kwam in zijn nieuwe samenstelling 775A775C739B op 26-02-2000 eindelijk weer in dienst als 25-2.
De 739, bestaande uit 739A739C775B, werd in 2000 voor sloop afgevoerd.

Op 25-01-2000 botste om 9.05 uur op de kruising De Clercqstraat/Bilderdijkstraat de 805/13-6(richting Geuzenveld) door een foutieve wisselstand frontaal in de 725/14-4(richting Flevopark). Beide werden hierbij zwaar beschadigd. Voor de 725 betekende dit het einde van zijn loopbaan. De wagen werd begin maart 2000 naar de HWT overgebracht, waar de wagen werd ontdaan van zijn B-bak. De 725AC en 739AC775B werden op 17-04-2000 afgevoerd naar sloperij Hollandia in de Amsterdamse Westhaven.

In de week van 22-05-2000 werd door het 100-jarige GVB een themaweek gehouden, waarbij de diverse lijnen aan een eigen thema invulling konden geven. Zo werd door sommige personeelsleden op bepaalde lijnen aan conducteurwerving gedaan. Zo ook op lijn 12. Hiertoe was de 767, compleet met de losse tafels van de cadi-wagen-dienst, als extra dienstwagen onderweg op lijn 12 en daarbij konden potentiële nieuwe personeelsleden in de tram een soort intakegesprek voeren met GVB-ers over het eventueel toetreden als nieuw personeelslid.

Op 27-05-2000 botste om 16.45 uur met een fikse vaart de 735/14-2(richting Slotermeer) achterop de op het buitenspoor in de lus Bos en Lommerplein staande 613/7-7. Het ongeval en de oorzaak was identiek aan die van de 737-657 een kleine 2 jaar terug, alleen dan aan de andere kant van het circuit. Door de klap ontspoorde de 613 met het vierde en de 735 met het eerste draaistel en liepen beiden zware schade op. De 735 ging begin juni naar de HWT en werd daar onttakeld voor afvoer.

In juni 2000 werd ook de conducteurloze 774 naar de HWT overgebracht en kreeg hier de B-bak van de 725, die wel voorzien was van een conducteurcabine. Aansluitend werd in juli de nieuwe conducteurstram verder aangepast voor de conducteurdienst. Op 28-07-2000 kwam de 774 als conducteurstram in dienst als 3-9. De 769 zou als enige tot zijn laatste ritten conducteurloos blijven.

Op 11-09-2000 werden de 735 en de B-bak van de 774 afgevoerd naar sloperij Hollandia.

In de week van 25-09 en 02-10-2000 fungeerde cadi-wagen 767 als wachthuisje aan de standplaats Amstelstation van lijn 12, omdat het personeelsverblijf daar aangepast werd en daardoor niet als zodanig gebruikt kon worden. Vanaf de week van 09-10-2000 kon de 767 zijn nutteloze taak als cadi-wagen aan de Plantage Parklaan weer verder gaan uitvoeren. Eind december 2000 nam de 777 een tweetal weken de taak van de 767 aan de Plantage Parklaan over en werd daarbij als gewone tram, dus zonder enige aanpassing, hier geplaatst en stond hier dus ook geheel nutteloos te zijn.

In 2000 werden de wagens 725, 735 en 739 afgevoerd uit het bestand.

Op 16-05-2001 botste om 13.00 uur een vrachtwagen tegen de voorzijde van de 751/14-7 op de kruising De Clercqstraat/Da Costakade. Hierbij liep de tram zware schade op. In de week van 08-07-2001 ging de tram voor herstel naar de HWT en kwam op
23-08-2001 weer in dienst op lijn 6.

Tijdens de hoogzomerdienst van 2001 stonden de 752, 768, 770, 776 en 777 opgelegd. Na de zomer kwamen de wagens weer terug in dienst.

Op 15-07-2001 werd de 740 met een ernstige storing buiten dienst gesteld. Begin september werd de wagen overgebracht naar de HWT, waar de wagen in oktober half onttakeld op het achterterrein werd gestald in afwachting van afvoer.

Op 29-08-2001 botste in de Reguliersbreestraat, bij het Muntplein, om 21.20 uur de 668/4-8 achterop de 778/4-5, waarbij de 668 met de tweede truck ontspoorde. Beide liepen hierbij fikse schade op. De 778 werd buiten dienst gesteld en zou niet meer worden hersteld.

Op 02-01-2002 had de 736/6-5 op het Kleine Gartmanplantsoen een forse aanrijding met een vrachtauto, waarbij de tram flinke schade opliep. Deze schade betekende het einde voor deze wagen en de 736 ging buiten dienst voor afvoer.

In april 2002 startte de indienststelling van de nieuwe Combino-trams. Hiermee zou volgens een vast patroon systematisch ouder materieel worden afgevoerd bij de indienstname van een nieuwe Combino. In de praktijk werd meteen van dit plan afgestapt en werden wagens met grotere schades of defecten als eerste afgevoerd om hiermee kosten uit te sparen. Zo stonden in april 2002 inmiddels met schades de 736 en 778 aan de kant en de 740 met een ernstig defect. Aansluitend zouden dan de 769 en de 776(vanwege een slechte wagenbak) als volgende afvoerkandidaten in aanmerking komen voor afvoer.

Op 15-07-2002 werd de 734 verkocht aan de Elektrische Museumtramlijn Amsterdam t.b.v. museale doeleinden.

Door Siemens werden in juli 2002 een tiental wagens gereserveerd voor verkoop aan het trambedrijf in Brasov, Roemenië. Hiervoor werden de wagens 755, 756, 764, 768, 770, 772-775 en 779 aangewezen om hier aan een tweede leven te beginnen. Vanwege de hoge transportkosten, die door Brasov betaald moest worden, ging de verkoop niet door.

In 2002 werden de 744 en 748 particulier verkocht. De 744 werd op 19-08-2002 uit elkaar gehaald en de volgende dag in 3 delen per trailer afgevoerd naar Stalhouderij Wijnand Hazeleger, Voorthuizen. De wagen werd hier weer in elkaar gezet en op een stuk spoor op het erf geplaatst en diende daar als ontvangstlokaal voor bezoekers en fietsende passanten, die bij deze camping een versnapering wilden gebruiken. De 748 werd verkocht aan de Baltus Videogroep, waartoe de wagen in een paarsachtige reclamekleurstelling werd geschilderd en werd overgebracht naar Heerhugowaard, waar de wagen in een industriegebied, vlakbij het station, op het voorterrein van Grafimediacentrum De Verbeelding als blikvanger werd geplaatst.

Op 16-08-2002 had de 774/25-9 in de Ferdinand Bolstraat een aanrijding met een vrachtwagen, waarbij de tram aan de instapzijde fikse schade opliep. De 774 ging hierdoor terzijde voor afvoer.

Op 10-10-2002 werd de 767 voor het laatst als cadi-wagen aan de Plantage Parklaan gebruikt, waarna deze taak door meerdere wagens afwisselend werd overgenomen. In eerste instantie per 11-10-2002 door de 753. De 767 ging naar de HWT en in ombouw tot rondrittram voor gehandicapten. De ombouw van deze middenbak werd uitgevoerd bij busfabrikant Berkhof in Heerenveen. Hier kreeg de wagen diverse voorzieningen voor invaliden ingebouwd, waaronder een rolstoellift in de middenbak bij deur 5. Verder werd de wagen voorzien van een luxe interieur met achterin de wagen een keukentje en een bar, alsmede een chemisch toilet. De A- en B-bak gingen op 13-11-2002 ook naar Heerenveen voor verdere ombouw.

In 2002 werden de wagens 727, 732, 734, 736, 740, 741, 744, 745, 748, 751-753, 756, 762, 765, 767-771, 774 en 777-779 afgevoerd uit het bestand.

Begin februari 2003 werd de 772 in gebruik genomen als schaftwagen aan de Plantage Parklaan. Op 16-02-2003 ging de wagen naar de HWT. Na het uitnemen van enkele onderdelen ging de wagen naar de Tollensstraat om daar door de Stichting A.O.M. te worden ontdaan van alle nog bruikbare onderdelen ten behoeve van de 734. Op 29-03-2003 werden de restanten van de 772 door de AOM weer naar de HWT gebracht.

Op 25-02-2003 werd de 746 naar de HWT overgebracht en daar gereed gemaakt voor zijn nieuwe eigenaar. Op 12-05-2003 werd de 746 in drie delen op diepladers gezet en overgebracht naar de Technische School aan de Polderweg. Daar waren vier platen neergelegd waarop de draaistellen konden staan en de 746 werd hier weer tot één tram samengesteld. De school had deze tram overgenomen omdat de beschildering van de wagen was ontworpen door leerlingen van deze school. De wagen was te zien vanaf het binnenplein van het Station Muiderpoort en stond tot in 2007 op deze locatie als bijzonder klaslokaal opgesteld. Bij de renovatie van de school werd de wagen afgestoten en in oktober 2007 overgebracht naar Amsterdam Noord, waar de wagen bij de andere museumtrams van de Stichting A.O.M. werd opgeslagen.

Begin april 2003 kwamen de wagenbakken vanuit Heerenveen terug naar de HWT in Diemen en werd begonnen met het verder afbouwen tot rondrittram. Bij Berkhof waren de wagenbakken aangepast ten behoeve van de inzet als "Rode Kruistram". De "Red Crosser", zoals de wagen ging heten, was volledig rolstoelgeschikt gemaakt en voorzien van een lift in de C-bak, een invalidentoilet en airconditioning. De wagen was bedoeld voor speciale doelgroepen zoals gehandicapten, chronisch zieken en mensen uit verzorgings- en verpleeghuizen. De tram kon dan ingezet worden voor een ongeveer 2 uur durende rondrit door de stad, waarbij de ritten zouden starten in de HWT te Diemen, waar de reizigers konden instappen. Deze reizigers werden dan begeleid door vrijwilligers van het Rode Kruis die dan tevens voor de consumpties tijdens de rit zorgden. Het boeken van een rit werd via de afdeling Tours & Travel Services van het GVB uitgevoerd, die dan tevens het rijdend personeel beschikbaar stelde. De Red Crosser werd vernummerd tot 3001 en maakte op 24-04-2003 zijn eerste proefrit vanaf de HWT naar het Tropencircuit en terug. De filmkast van de 3001 werd geheel dichtgeplakt en voorzien van het logo van T&TS. Op 03-05-2003 werd de wagen aan de pers voorgesteld. Op die zaterdag werd hij om 14 uur op het omleidingspoor aan de oostzijde van het Frederiksplein onthuld door burgemeester Job Cohen en Olympisch rolstoeltenniskampioen Esther Vergeer.

In april 2003 werden de laatste twee nog dienstdoende 8G-wagens 773 en 776 buiten dienst gesteld.

Met de 776 werd op 10-04-2003 voor hobbyisten nog een afscheidsrit gereden, waarmee bij het GVB het tijdperk 8G, een serie die bij het Amsterdamse trambedrijf nooit een echt succes was geweest en geplaagd werd door ontelbare storingen en aanrijdingen, werd afgesloten.

Op 15-05-2003 werd de 776 vanaf de HWT overgebracht naar de Stichting A.O.M., waar de wagen een museale toekomst tegemoet zou gaan.

Op 27-11-2003 werd de 748 op feestelijke wijze officieel in gebruik genomen in Heerhugowaard. Door Peter Baltus, de sterkste man van Nederland, gebeurde dit door de wagen enkele meters naar voren te trekken. De blauw geschilderde tram staat aan de W.M. Dudokwweg naast het pand van grafiemediacentrum De Verbeelding.

In 2003 werden de resterende wagens, de wagens 746, 755, 757, 764, 766, 772, 773, 775 en 776, afgevoerd uit het bestand.

In 2007 werd de dienst met de Red Crosser overgedragen aan het Rode Kruis, waarbij de wagen gestald werd in de remise Lekstraat. In eerste instantie bleef het opstappen van de reizigers nog plaatsvinden in de HWT, maar dit werd later verplaatst naar de remise Havenstraat. Het rijdend personeel bestaat nog steeds uit een select gezelschap en staat nu onder auspiciën van het GVB.

Door problemen met zowel de sloopapparatuur als de afvoer van asbest en olie bij HKS-Metals(voorheen Hollandia Schroot) konden de wagens vanaf medio april 2003 voorlopig niet naar het westelijk havengebied gebracht worden en vanaf begin april werden de wagens dan ook voorlopig opgeslagen op het hermetisch afgesloten douaneterrein bij overslagbedrijf Ceres(de beruchte containeroverslag zonder klanten). De 772 en 773 werden op 08-04-2003 vanaf HKS alsnog naar Ceres doorgebracht.
De transporten gingen nu in 4 delen,tw.:
      1): de trailer komt met een nieuwe Combino vanuit Krefeld(Duitsland) naar de Van der Vlist-locatie in Moerdijk(voor details zie bij het Combino-blad).
      2): de oudste Combino aan de Moerdijk wordt door de trailer vervolgens naar de GVB-locatie HWT in Diemen overgebracht.
      3): een af te voeren wagen wordt vervolgens per trailer van de HWT in Diemen naar de Ceres-locatie overgebracht.
      4): een afvoertram van de Ceres-lokatie wordt dan per trailer overgebracht naar de HKS-locatie.
Dit was voer van de fotografen, maar was een omslachtige manier van werken.
De genoemde wagens 772 en 773 hebben beiden dus eerst enige tijd bij Ceres verbracht, alvorens alsnog de wagens op 25-04-2003 alsnog naar HKS gingen om daar door de slopershamer te worden vermorzeld.
Wegens de Combino-crisis lag vanaf augustus 2003 de afvoer twee maanden stil doordat ook de aflevering van nieuwe Combino's was opgeschort, zodat nog dienstdoende wagens van de series 3G en 6/7G bij defecten toch werden hersteld en niet werden afgevoerd. Hierdoor kon het bestand aan 20 trams bij Ceres tot oktober 2003 kon worden weggewerkt en was bij latere afvoer van wagens uit andere series de Ceres-locatie niet meer nodig voor opslag.

Nadat De Verbeelding in Heerhugowaard half november 2013 zijn werkzaamheden staakte, werd de hier staande 748 overbodig en afgevoerd naar een sloper in Winkel.

Eind oktober 2016 werd de Rodekruistram 3001 vanwege veel roestschade en het niet meer voorradig zijn van reserve-onderdelen buiten dienst gesteld, waarmee een einde kwam aan de inzet van deze tram voorm met name ouderen, die op deze wijze een leuke rondrit konden maken door Amsterdam. Sindsdien stond de wagen buiten dienst opgeslagen in de remise Lekstraat. Op 28-03-2020 werd de wagen overgebracht naar de Elektrische Museumtramlijn Amsterdam, waar men de wagen wil gebruiken voor onderdelen of eventueel toch wil herstellen voor groepsvervoer.Uit deze serie werden overigens vanaf medio jaren "90 verscheidene wagens voorzien van totaalreclames, die telkens met behulp van bestickering was aangebracht. Voor precieze data verwijzen wij naar de reclametramlijst op de wagenparklijst.
De wagens 725, 727, 734-736, 740, 741, 744, 745, 748, 751-753, 755-757, 764, 765, 768-775 en 777-779 hebben in de periode 1993-2002 in één of meerdere beplakte totaalreclameuitmonsteringen rondgereden.


               In Dienst met Ttbv. omschilderen in wit/blauwe kleur In Wit/Blauw -              
Wagennr.  Aflevering   In Dienst Op Lijn   Conducteurscabine    Naar de CW      Uit de CW    In Dienst Op Lijn Laatste inzet Op Lijn Reden van buitendienststelling Afvoerdatum Afvoer naar
     725 21-06-1974 14-10-1974      25 24-12-1997 (als 25-30)            ---            ---        ---      --   25-01-2000     14 zware aanrijdingschade  17-04-2000 sloperij Hollandia, Amsterdam-Westhaven(B-bak pas op 11-09-2000 afgevoerd)
     726 23-07-1974 19-09-1974      25              ---            ---            ---        ---      -- ~ 10-08-1992     12   "reden van afvoer onbekend"  03-05-1994 Firma DDM, Montfoort tbv. sloop
     727 01-08-1974 24-09-1974      25 20-12-1997 (als 25-06)            ---            ---        ---      -- ~ 28-07-2002     14   "leeftijd"  16-08-2002 Sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     728 08-08-1974 19-09-1974      25              ---            ---            ---        ---      -- ~ 03-03-1992       3   "reden van afvoer onbekend"  02-06-1994 Firma DDM, Montfoort tbv. sloop
     729 15-08-1974 19-09-1974      25              ---            ---            ---        ---      -- ~ 01-06-1992     14   "reden van afvoer onbekend"  20-06-1994 Firma DDM, Montfoort tbv. sloop
     730 22-08-1974 24-09-1974      25              ---            ---            ---        ---      --   17-09-1997       2 zware aanrijdingschade  11-12-1997 sloperij Hollandia, Amsterdam-Westhaven
     731 28-08-1974 26-09-1974      25              ---            ---            ---        ---      --       -    -1992       ..   "reden van afvoer onbekend"  16-06-1994 Firma DDM, Montfoort tbv. sloop
     732 04-09-1974 27-09-1974      25 10-02-1998 (als 04-01)            ---            ---        ---      --   17-06-2002     14 wagen moest voor onderhoud en draaien truckstellen  20-06-2002 Sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     733 10-09-1974 03-10-1974        4              ---            ---            ---        ---      --   03-10-1989       9 zware aanrijdingschade  29-11-1991 sloperij Hollandia Schroot, Amsterdam-Westhaven(was voortijds in de CW reeds in stukken gesneden)
     734 17-09-1974 15-10-1974      25            -04-1998            ---            ---        ---      --   08-07-2002       6 motorgroep 2  15-07-2002 Stichting A.O.M., Amsterdan tbv. museumdoeleinden
     735 02-101974 28-10-1974      25 22-08-1998 (als 25-05)            ---            ---        ---      --   27-05-2000     14 zware aanrijdingschade  11-09-2000 sloperij Hollandia, Amsterdam-Westhaven
     736 09-10-1974 26-10-1974        4 28-05-1998 (op lijn 12)            ---            ---        ---      --   02-01-2002       6 zware aanrijdingschade  03-05-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     737 17-10-1974 06-11-1974      25        14-02-1998            ---            ---        ---      --   12-06-1998     14 zware aanrijdingschade  12-10-1998 sloperij Hollandia, Amsterdam-Westhaven
     738 23-10-1974 22-11-1974      25              ---            ---            ---        ---      -- ~ 02-06-1992       3   "reden van afvoer onbekend"  17-05-1994 Firma DDM, Montfoort tbv. sloop
     739 31-10-1974 27-11-1974      25  eerste helft   -08-1998            ---            ---        ---      --   28-09-1999     12 zware aanrijdingschade  17-04-2000 sloperij Hollandia, Amsterdam-Westhaven
     740 06-11-1974 11-12-1974        4 03-07-1998 (op lijn   7)            ---            ---        ---      --   12-07-2001       9 dashboard maakt sluiting(15-07-2001 buiten dienst)  19-04-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     741 13-11-1974 13-12-1974      25 25-04-1998 (als 25-08)            ---            ---        ---      --   25-04-2002       9 zevenvoudig remeiland niet in orde  24-05-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     742 20-11-1974 14-12-1974        4              ---            ---            ---        ---      --   11-06-1990       4 zware aanrijdingschade  29-11-1991 sloperij Hollandia Schroot, Amsterdam-Westhaven(was voortijds in de CW reeds in stukken gesneden)
     743 27-11-1974 20-12-1974        4              ---            ---            ---        ---      -- ~ 15-08-1992     12   "reden van afvoer onbekend"  30-09-1996 Firma DDM, Montfoort tbv. sloop
     744 04-12-1974 23-12-1974      25            -08-1998            ---            ---        ---      -- ~ 01-08-2002     14   "leeftijd"  20-08-2002 Stalhouderij Wijnand Hazeleger, Voorthuizen(als ontvangstlokaal)
     745 12-12-1974 06-02-1975        4 18-03-1998 (als 04-03)            ---            ---        ---      --   17-07-2002     25 doorgerotte carrosserie  30-07-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     746 19-12-1974 15-01-1975        9 27-09-1998 (op lijn 13)            ---            ---        ---      --   19-12-2002       6 intercom van bestuurder naar conducteur defect  12-05-2003 Technische School Polderweg, Amsterdam
     747 24-12-1974 20-01-1975        4              ---            ---            ---        ---      --       -    -1992       ..   "reden van afvoer onbekend"  30-09-1996 Firma DDM, Montfoort tbv. sloop
     748 15-01-1975 03-02-1975        4            -11-1998            ---            ---        ---      --   25-07-2002     14 mobilofoon(02-08-2002 buiten dienst)  19-08-2002 Grafimediacentrum De Verbeelding, Heerhugowaard(pas op 04-10-2002 echt afgevoerd)
     749 22-01-1975 07-02-1975        4              ---            ---            ---        ---      --   26-08-1991     14 zware aanrijdingschade  20-12-1991 sloperij Hollandia Schroot, Amsterdam-Westhaven
     750 29-01-1975 24-02-1975        7              ---            ---            ---        ---      --   28-05-1992       9 zware aanrijdingschade  28-08-1992 sloperij Hollandia Schroot, Amsterdam-Westhaven
     751 06-02-1975 12-03-1975        7     eind -03-1998            ---            ---        ---      --   14-02-2002       6 ruimte in draaikom(4,9 mm)  16-05-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     752 12-02-1975 05-03-1975        7            -08-1998            ---            ---        ---      --   31-07-2002       .. slechte conditie; groot storingsverleden  12-08-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     753 19-02-1975 14-03-1975        4 15-08-1998 (als 09-09)            ---            ---        ---      --   29-10-2002       6 bakarmen beide torens gescheurd(2e licht): geen afvoer-maat  01-11-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     754 26-02-2005 07-04-1975        7              ---            ---            ---        ---      --   09-11-1990  lestram dak verrot(monteur door dak gezakt)  02-05-1994 Firma DDM, Montfoort tbv. sloop
     755 05-03-1975 03-04-1975        3 27-06-1998 (op lijn 14)            ---            ---        ---      -- ~ 17-01-2003       6 defecte compressor  10-02-2003 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     756 12-03-1975 11-04-1975        9        10-09-1998            ---            ---        ---      --   18-09-2002       6 ontsporingsschade  30-09-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     757 19-03-1975 24-04-1975        9 10-07-1998 (op lijn   9)            ---            ---        ---      --   11-01-2003       .. handrem niet in orde  11-02-2003 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     758 26-03-1975 02-05-1975      25              ---            ---            ---        ---      --       -    -1994       .. slechte conditie  13-04-1994 Firma DDM, Montfoort tbv. sloop
     759 04-04-1975 13-05-1975      25              ---            ---            ---        ---      --       -07-1993       .. slechte conditie  05-04-2004 Firma DDM, Montfoort tbv. sloop
     760 13-05-1975 29-05-1975        7              ---            ---            ---        ---      --       -01-1993       .. slechte conditie  22-03-1994 Firma DDM, Montfoort tbv. sloop
     761 17-04-1975 27-05-1975      25              ---            ---            ---        ---      --       -03-1993       .. slechte conditie  23-03-1994 Firma DDM, Montfoort tbv. sloop
     762 23-04-1975 29-05-1975      25 26-08-1998 (als 12-04)            ---            ---        ---      --   14-07-2002     14 wagen neigt voor de tweede keer in een jaar te ontsporen  24-07-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     763 07-05-1975 13-06-1975        9              ---            ---            ---        ---      --   19-06-1993       6 flinke aanrijdingschade  06-04-1994 Firma DDM, Montfoort tbv. sloop
     764 21-05-1975 21-06-1975        4     eind -01-1998            ---            ---        ---      --   09-03-2003       3 compressor blijft lopen,beide motorgroepen defect(10-03-2003 bd)  28-03-2003 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     765 21-05-1975 10-06-1975        9 14-05-1998 (als 25-06)            ---            ---        ---      --   06-07-2002     14 doorgerotte carrosserie, bandage nog deels verwisseld  16-07-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     766 30-05-1975 30-06-1975      25     eind -03-1998            ---            ---        ---      --   03-01-2003     14 rij- en remklachten  20-01-2003 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     767 02-06-1975 04-07-1975        4 24-08-1998 (als 09-03)    half -08-1998      23-08-1998  24-08-1998       9   09-10-2002 cadi-wagen Ppl wagen wordt omgebouwd tot Rode-Kruis-tram  13-11-2002 GVB Tours and Travel Services(Red Crosser, onder nr. 3001)
     768 19-06-1975 27-07-1975        3 26-02-1998 (als 04-20)            ---            ---        ---      -- ~ 24-08-2002     12   "leeftijd"  20-09-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     769 20-06-1975 31-07-1975        9              ---            ---            ---        ---      --   25-05-2002     16 remeiland lekt continue; luchtsysteem vervuild  12-06-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     770 01-07-1975 15-08-1975      24     eind -01-1998            ---            ---        ---      --   11-09-2002       3 twee draaikransen verrot  20-09-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     771 02-07-1975 10-09-1975        9     eind -08-1998            ---            ---        ---      --   24-10-2001     14 ruimte draaikom 1e draaistel 5 mm en torenkransen  31-05-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     772 09-07-1975 16-09-1975      24 19-12-1997 (als 09-06)            ---            ---        ---      --   20-02-2003 cadi-wagen Ppl twee keer hoofdautomaatuitslag  08-04-2003 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     773 10-07-1975 19-09-1975        9     eind -08-1998            ---            ---        ---      --   28-03-2003       6 wagen ziet er slecht uit(07-04-2003 bd)  08-04-2003 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     774 17-07-1975 18-09-1975      25 28-07-2000 (als 03-09)            ---            ---        ---      --   16-08-2002     25 aanrijdingschade  28-08-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     775 25-07-1975 12-09-1975        4 20-10-1998 (als 03-03)            ---            ---        ---      --   22-02-2003       4 wagen schakelt niet op, weerstanden gestoord  17-03-2003 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     776 04-08-1975 30-09-1975        4  eerste helft   -08-1998            ---            ---        ---      --   27-03-2003     12 defecte simatic em slechte bandage(10/4 AFSCHEIDSRIT)  16-05-2003 Stichting A.O.M., Amsterdam (tbv. museumdoeleinden)
     777 13-08-1975 01-10-1975        9 02-05-1998 (als 04-02)            ---            ---        ---      --   05-06-2002     14 reactiearmen 1e toren afgebroken, schortplaten verwijderen  27-06-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     778 22-08-1975 07-10-1975        9     eind -03-1998            ---            ---        ---      --   29-08-2001       4 aanrijdings- en ontsporingsschade  04-06-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven
     779 03-09-1975 16-10-1975        9 04-05-1998 (als 12-12)            ---            ---        ---      --   20-09-2002     25 simatic-klachten; slaat stellingen over  04-10-2002 sloperij HKS-Metals, Amsterdam-Westhaven


                 


Traminfo.nl © 2003-2015 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links