GVB 703, Lijn 7, Wibautstraat, mei 1968
Foto: verzameling Tim Castricum

Home > Tram > Electrische tram > Serie > Serie 22 (700-724)

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 700-724

Serie:
700-724
Type: Geleed Elektrisch Motorrijtuig
GVB-Typenummer: 7G
Bouwjaar: 1967-1968
Fabrikant Wagenbakken:
Werkspoor, Utrecht (A- en C-bak)
Fabrikant Wagenbakken:
DüWag, Düsseldorf, Duitsland (B-bak)
Fabrikant Draaistellen: Werkspoor, Utrecht
Elektrische uitrusting: SSW, Nürnberg, Duitsland
Aantal: 25 stuks
Uitvoering: éénrichtingtram
Truckstellen: 4 truckstellen
Wagenbakken:
3 stuks
Motoren:
4 x 50 kW in het voorste en achterste draaistel
Elektrische remmen:
op alle truckstellen telkens 2 stuks
Maximale snelheid:
50 km/uur
Breedte:
2350 mm
Lengte:
23500 mm
Hoogte:
3100 mm
Radstand:
1750 mm
Wieldiameter:
668 mm
Breedte deuropening:
700 mm(deur 1,2,3 en 5)
Breedte deuropening:
550 mm(deur 4A en 4B)
Vloerhoogte:
885 mm
Gewicht:
29.600 kg
Afstand Hart op Hart Draaistellen:
5700 mm (voor- cq. achterbak - torens)
Afstand Hart op Hart Draaistellen:
5400 mm (middenbak - torens)
Passagiersindeling:
56-153
Nieuwprijs:
fl. 450.000,-


Aanvullend op de bestelling van 30 wagens(reeks 6G: 670-699) werden nog eens 25 trams besteld bij Werkspoor om de laatste 32 tweeasser-stellen te vervangen. Hierbij was de gedachte dat dit de laatste nieuwe trams voor Amsterdam zouden zijn, die in gebruik zouden blijven totdat na de voltooiing van het metronet de laatste tramlijn opgeheven zou worden. Voor deze trams werd een huurkoopovereenkomst gesloten, omdat de gemeente niet direct over het benodigde bedrag van elf miljoen gulden kon beschikken.

De wagens waren gelijk aan de serie 6G, maar werden in tegenstelling tot die serie wel geheel bij Werkspoor gebouwd. In de kredietaanvraag voor deze trams was sprake van een stuksprijs van 450.000 gulden, hetgeen een flinke verhoging was ten opzichte van de serie 635-652, die voor iets minder dan 350.000 gulden waren besteld. Aan de hand van de bij de 570 en 652 opgedane ervaringen werd besloten deze serie met een elektronische besturing, volgens het systeem "Simatic" van Siemens, uit te rusten. Deze schakeling werd door middel van 24 Volt bestuurd en bij uitval van deze zwakstroom was er een reserve rijknuppel voorhanden, die dan geplaatst kon worden op een nok aan de schakelkast, zodat met 600 Volt rechtstreeks geschakeld en geremd kon worden. Deze gangknuppel was dus in de reguliere dienstuitvoering vervangen door een veel kleiner pookje(ook wel "Simatic-knuppeltje" genoemd). Hiermee kon de bestuurder de gewenste aanzetversnelling of remvertraging kiezen en zonodig een noodstop maken met maximale remstroom en ingeschakelde railremmen. De installatie strooide automatisch zand en corrigeerde glijdende wielen bij het remmen. Verder zorgde de Simatic ervoor dat bij het remmen vanuit lagere snelheid de eerste remstanden werden overgeslagen. Als er dingen gebeurden waar de elektronica geen weg mee wist, dan werden automatisch de railremmen ingeschakeld. Het rijden met het pookje werd niet door alle bestuurders als prettig ervaren omdat ze kramp kregen in hun hand en arm door de beperkte bewegingen die ze moesten maken. Ook was bij het optrekken en remmen de elektronica bepalend voor het gedrag van de tram. Dit verschilde per wagen, zodat je na het vertrek uit de remise of het overnemen van de wagen bij de eerste paar haltes maar moest uitproberen hoe deze zich gedroeg. In tegenstelling tot de stuurstroomwagens 635-669 hadden deze "elektroontjes" weer een gewone nokkenschakelkast met motoraandrijving door die Simatic.

Uiterlijk vielen de wagen op door hun wat spitsere neus, terwijl nu weer alle weerstanden op het voorste gedeelte waren geplaatst. Bij aflevering waren de wagens gelijk voorzien van een regengoot achterop, een kleine handrem met pomp en deurbeveiliging, zodat de wagens alleen bij compleet vergrendelde deuren konden rijden. Alleen in gevallen van deurstoringen kon de tram dan met uitgeschakelde deurbeveiliging zonder passagiers toch rijden om de remise te kunnen bereiken. Voorts waren de wagens 714-724 in tegenstelling tot hun soortgenoten bij de aflevering voorzien van een ander cijfertype, dat later het predicaat "standaardcijfers type C4" kreeg toebedeeld.

De aflevering van de serie werd gelijk aansluitend aan de serie 6G uitgevoerd en het GVB beschouwde de wagens dan ook als één serie, maar toch werden de wagens behandeld als twee deelseries 6G en 7G en derhalve worden de wagens ook in deze wagenparklijst als twee series behandeld.

De wagens werden uiteraard net als de voorgaande series afgeleverd per wagenbak, waarbij in de regel de achterbak als eerste kwam, gevolgd door de middenbak en vervolgens de voorbak. Aflevering vond plaats aan de Amsteldijk, bij de achteringang van de remise Lekstraat, waarna technisch personeel van Werkspoor en Siemens de tram in elkaar zette en vervolgens gereedmaakte voor de dienst en de keuring.

De wagens werden ingedeeld vanuit de remise Havenstraat, waar de wagens hun hele loopbaan zouden verblijven. Dit alles vanwege het onderhoud, zodat de monteurs er sneller mee konden leren omgaan en zich hierin konden specialiseren. In hun bestaan hebben de wagens ook wel vanuit de Lekstraat gereden, maar meestal was dit een kortstondig optreden vanwege materieeltekort en het onderhoud werd veelal dan toch in de Havenstraat uitgevoerd.

Op 14-11-1969 kwam de 705/7 's-middags op het Prins Bernhardplein in botsing met een bus, waarin leden van de tweede kamer werden vervoerd. Door de klap ontspoorde de tram met 2 draaistellen en liep aan de voor- en rechterzijde flinke schade op. Herstel vond in de CW plaats. Bij herstel werd de wagen tevens omgebouwd tot eenmanswagen(EMW). Op 10-12-1969 kwam de wagen weer in dienst.

In 1969 werd begonnen met de ombouw tot Eenmanswagen(EMW). Hierbij werd de conducteurzetel verwijderd, waarbij 2 eenpersoonsbankjes op die plek tegenover elkaar werden geplaatst, waarvan de achterste achteruitrijdend was. Aan de blinde zijde werden 2 tweepersoonsbankjes geplaatst, waarvan de voorste achteruitrijdend was. Het dashboard werd geheel gewijzigd in de cabine. Tussen deur 4A en 4B werd aan de buitenzijde een knop geplaatst, waarmee de deuren geopend konden worden, nadat deze door de bestuurder waren ontgrendeld. Bij de deuren 2, 3 en 5 waren in de wagen eveneens deurknoppen geplaatst om de passagiers daar te kunnen laten uitstappen. De deuren 1 en 4 waren nu de instapdeuren geworden en ter herkenning voor de reizigers waren deze aan de buitenzijde voorzien van groene ballen(in stickervorm) en de uitstapdeuren 2, 5 en 3 hadden aan de buitenzijde rode kruizen. De trams die al bij aflevering waren voorzien van deurbeveiliging kregen een buitenspiegel bij de bestuurderscabine ten behoeve van de bestuurder. De houder van het dienstwagenbordje op het achterbalkon verdween en in de cabine verhuisde deze van linksvoor naar het midden. De wagenbestuurders beschikten over losse coupons, dagkaarten en correctiekaartjes, een stempel en een betaaltafeltje, waarin een aantal gaten voor de verschillende geldstukken zaten en bovendien een microfoon, waarmee de halten konden worden afgeroepen. Bij de bestuurder mocht men instappen met een abonnement of weekkaart, alsmede om een vervoerbewijs te kopen. De drukknop bij de voordeur(ten behoeve van de bestuurder) werd van een klepje voorzien, daar enkele passagiers meenden dat deze er ter hunner behoefte was aangebracht. Op het achterbalkon bevonden zich 2 gele ontwaarders, waar de passagiers hun kaartje konden afstempelen. Door de uitbreiding van zit/staanplaatsen wijzigde dit aantal zich in 62-90(volgens de nieuwe berekeningsmethode). Schadewagen 705 werd in 1969 omgebouwd en kwam op lijn 16 in dienst.
Op 24-12-1970 reed de 724 tijdens zijn testrit met een karton in de film, waarop de tekst "Binnen 2 jaar E.M.B. klaar-proficiat" te lezen was. De waarheid was dit in zoverre, dat de 586, 587 en 652 op dat moment nog niet gereed waren. In 1970 werd dus de rest van deze serie, de wagens 700-704 en 706-724, omgebouwd tot EMW, waarbij dit bij de 712 in combinatie met een revisie-3(kleine revisie) geschiedde.

Medio 1970 werd de deurknop bij deur 1, welke voor het personeel bestemd was, voorzien van een afsluitbare stalen omkapseling om onbevoegden de toegang tot het voertuig te ontnemen.

Op 04-08-1970 kwam de 714/7 op de kruising Kinkerstraat/Nassaukade in botsing met een touringcar met toeristen. Hierbij vielen 12 gewonden en tevens ontspoorde de 714 door de klap met de voorste twee draaistellen. De 714 liep flinke kopschade op en kon na herstel per 03-10-1970 weer deelnemen aan het verkeer.

Op 19-10-1970 reed de 716, die als eerste tram een complete mobilofooninstallatie kreeg, zijn eerste proefrit. Aansluitend werden meerdere elektroontjes van een mobilofooninstallatie voorzien. Op 02-12-1970 was motorrijtuig 702 van lijn 17 de eerste wagen, die voorzien van een mobilofoon in dienst kwam. Om circa 16 uur die dag waren alle wagens van lijn 17 en enkelen op lijn 13 ermee uitgerust. De wagens die in 1970 met een mobilofoon werden uitgerust waren de rijtuigen 700-705, 707, 709-711, 714-716 en 718-724.

In januari 1971 werd de rest van de serie voorzien van een mobilofooninstallatie, tw. de wagens 706, 708, 712, 713 en 717.

In mei 1971 startte het omschilderen van een deel van de reeks 6G/7G tot gele trams in de uitvoering geel/grijs. Op 17-09-1971 zou de nieuwe sneltramlijn 1 tussen Centraal Station en Osdorp in gebruik worden genomen, waarop de vernieuwde trams dan het alleenrecht moesten krijgen. Tot en met september 1971 werden de 724 in nummervolgorde tot 696(reeks 6G) achteruittellend alle vergeeld. Enige uitzondering op de regel vormde de 700, die voortijds behandeld werd. Deze wagen had op lijn 7 op 01-07-1971 op de kruising Weteringschans/2e Weteringplantsoen flinke kopschade opgelopen bij een conflict met een grote truck met oplegger. Bij het herstel in de CW van 02 t/m 09-07-1971 werd de tram gelijk vervroegd vergeeld en kwam op 10-07-1971 weer in dienst op lijn 16. Bij de vergeling werden de wagens tevens voorzien van 5 kaartverkoopautomaten aan de blinde zijde op het achterbalkon.

Op 04-09-1971 reed de 718 als lijn 1, in de ochtend, naar Osdorp ten behoevevan filmopnamen.

Op 11-09-1971 vierde de railhobbyistenvereniging NVBS, de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen, haar 40-jarig bestaan met een tramoptocht met allerhande trammaterieel van Amsterdamse makelij. Nummer 7 op de catalogus was gelede 721 en nummer 8 was het zojuist na een grondige restauratie en revisie gereed gekomen museumtramstel 236+748 uit 1913/1917. De 236 beschikte destijds nog niet over railremmen en knalde ingetuigd als lijn 8 op de Churchilllaan bij het uitrukken achterop de als lijn 7 ingetuigde gelede tram 721. De klap ontstond doordat de 236 twee remweigeringen achter elkaar kreeg te verwerken. Door de klap ontspoorde de tweeasser met zijn achterste wielen en liep een ernstig vernielde kop op. De 748 bleef ongedeerd. Gelede tram 721 liep aan de achterzijde flinke schade op en moest van 13 t/m 18-09-1971 voor herstel naar de CW.
In oktober 1971 werd bij alle gele wagens(de hele serie 700-724 dus) de kaartverkoopautomaten op het achterbalkon meer naar voren geplaatst.

In september 1972 werd bij de 724 een nieuwe voorruitventilatie ingebouwd, waarbij het verwarmingselement in twee standen schakelbaar was en ook de ventilatiemotor twee toerentallen had. Hiervoor werd één schakelaar met 5 standen aangebracht.

Op 30-01-1973 had de 714/1 op het Tussenmeer/Hoekenes een botsing met een vrachtwagen, waarbij de tram rechtsvoor flinke schade opliep en tevens de filmkast scheurde. Van 31-01 t/m 05-02-1973 stond de wagen voor herstel in de CW.

Op 15-02-1973 dook 's-avonds op de kruising Kinkerstraat/Nassaukade de 700/17(richting CS) in de flank van een op de kade rijdende truck met oplegger. Door de klap ontspoorde de 700 met zijn eerste truckstel. De kop liep zware schade op en de wagen kwam na herstel op 16-03-1973 weer in dienst op lijn 7.

Met de 702 werd op 17-04-1973 gestart met het verplaatsen van de nummers op de kop bij de 36 gele trams van de ronding meer richting koplamp rechtsvoor op de kop.

Op 17-05-1973 maakte de 721/1 op de Cornelis Lelylaan, nabij het viaduct over de Louis Bouwmeesterstraat, een noodstop. De erachter rijdende inrukkende 691/1 dook hierbij achterop de 721. De B-bak van de 721 werd zwaar beschadigd en ontzet, terwijl ook de kop van de 691 eveneens zwaar beschadigd raakte. Op 22-05-1973 werden beide kneuzen naar de CW overgebracht. Op 23-05-1973 werden de 691B en 721 A en C gecombineerd tot één nieuwe 721, welke op 25-05-1973 uit de CW kwam en op lijn 1 in dienst werd gesteld. Ondanks dat het identieke wagens waren, was hierbij wel een bakwisseling ontstaan tussen twee series, tw. de 6G-reeks 670-699 en de 7G-reeks 700-724.

Op 01-07-1973 reden de 717(als lijn 4), 719 en 724 tezamen met enkele drieassige motorwagens in alle vroegte door de stad, waarbij onder andere de Utrechtsestraat en het Haarlemmermeercircuit werden aangedaan. Dit alles was vanwege filmopnamen voor de speelfilm "Naakt over de Schutting". De wagennummers waren afgeplakt, zodat de bioscoopgangers niet konden zien, dat met verschillende wagens werd gewerkt.

Op 22-07-1973 ontspoorde om 22.15 uur de 723/1(richting CS) na het verlaten van de halte Osdorpplein in de boog naar het Meer en Vaart / halte Ruimzicht. De tram botste eerst tegen een bovenleidingmast, ketste hierop af en hobbelde toen over de tegensporen heen, wrong zich door de rozenbottelstruiken en rolde tenslotte de stoep af. De kop liep hierbij flinke schade op en raakte ontzet. Om 02.15 uur was de tram herspoord en kon de wagen naar de remise Havenstraat worden gebracht. Van 24-07 t/m 02-08-1973 stond hij voor herstel in de CW en kwam op 03-08-1973 in dienst op lijn 1.

In verband met de oliecrisis werden bij 20 trams uit de reeks "elektronen" aan de deurzijde de enkele bankjes verwijderd en hiervoor in de plaats een lange stang langs de ramen geplaatst. Dit werd gedaan om een grotere capaciteit te creëren.
Uit deze serie betrof dit een zestiental wagens, die hiermee resp. in dienst kwamen op: 19-12-1973(de 707); 20-12-1973(de 724); 21-12-1973(de 720-723);
28-12-1973(de 718 en 719); 29-12-1973(de 716 en 717); 02-01-1974(de 714 en 715); 03-01-1974(de 712 en 713); 08-01-1974(de 700) en tenslotte de 711 op
22-01-1974. Het aantal zitplaatsen was hiermee teruggebracht van 62 naar 49 stuks. In principe zouden alle wagens met dubbele banken aan de blinde zijde uit de reeks 653-724 en 851-887 gedaan worden. Na de ombouw van 22 trams waren de stangen op en werd de ombouw even gestaakt. Wegens de gewijzigde belasting waren eerst proeven genomen met rijtuig 654 uit de 5G-reeks. Inmiddels kwamen vanuit Osdorp, waar de meeste wagens met stang reden, diverse verzoeken om de bankjes terug te plaatsen, zodat van verder ombouw werd afgezien.
Naar aanleiding van de vele klachten werd medio 1974 de bankjes in de 22 hiervan ontdane wagens(1G-wagen 857, 5G-wagen 654 en de 20 wagens uit de reeks 6G/7G) weer teruggeplaatst. Met een normaal interieur kwamen ze dan weer in dienst.
Voor deze serie was dit resp. op de data: ~10-04-1974(de 700 en 711); 16-04-1974(de 712); 22-04-1974(de 713); 29-04-1974(de 714);     -05-1974(de 715, 717, 723 en 724); 12-05-1974(de 716); 14-05-1974(de 719); 18-06-1974(de 720); 25-06-1974(de 721); 02-07-1974(de 722); 07-07-1974(de 718) en tenslotte op 19-07-1974 de 707.

Ter controle van de bovenleiding reed van 28-01 t/m 07-02-1974 motorrijtuig 712 door de stad. Voor dat doel was op het dak een camera aangebracht met binnenin een monitor.

Op 30-12-1974 ging de 700 de CW in. De rand tussen de sierstrips werd rondom groen geschilderd. Boven het wagennummer werden 3 rode kruizen geplaatst, zijnde het stadsteken van Amsterdam. De volgende dag kwam hij in dit jubileumjasje weer uit de CW en op 01-01-1975 werd de wagen weer in het rijbestand opgenomen. Aanleiding hiertoe was het 700-jarig bestaan van de stad Amsterdam.
Zo werd bus 75 n.a.v. het 75-jarig jubileum van de elektrische tram ook aangepast. Voor foto's van deze en latere thematrams, alsmede de later beplakte totaalreclametrams verwijzen wij u naar de fotopagina en de reclametramlijst elders op deze website.

Half mei 1975 ging de 700 weer de CW in. Hier werd de wagen, naar een ontwerp van Marte Röling, wit geschilderd, waarop grote rode ronde stickers werden geplakt. Aan de deurzijde werden ook nog 8 kunstobjecten in de vorm van schilderijen aangebracht.
De "noppentram" kreeg al snel de bijnaam "Keetje Stippel", naar de film Keetje Tippel die in die tijd in de media en bioscoop centraal stond. Tezamen met bus 75, die roze was geschilderd met witte ballen, werd de tram op 07-06-1975 aan de pers voorgesteld. Op 08-06-1975 kwamen de wagens in dienst. Noppentram 700 kwam die dag in dienst op lijn 1 en de ballenbus 75 op lijn 15.
Vervolgens reden de beide wagens medio 1975 successievelijk op alle lijnen van het tramnet(de 700) en het busnet(de 75).


Noppentram, GVB 700, Lijn 1, Singel, 1975.
Foto: Jan van der Stelt.Noppentram, GVB 700, Lijn 1, Prins Hendrikkade, 1975.
Foto: Jan van der Stelt.

Op 31-12-1975 reed Keetje Stippel voor het laatst en wel op lijn 1. De tram had in de afgelopen maanden op alle lijnen minstens één week gereden. Op 23-01-1976 kwam hij weer geel in dienst. Hierbij trok hij gelijk de nieuwe combinatie geel/bruin in plaats van geel/grijs aan.

In de periode 1975-1980 kregen de 700-724 in navolging van de 691 het nummer op de kop boven de koplamp geplaatst.
De data betreffen de indienststelling met daarnaast de aanleiding, waarbij deze verplaatsing werd uitgevoerd:

Wagennummer In Dienst Op Lijn Uitgevoerd tijdens Wagennummer In Dienst Op Lijn Uitgevoerd tijdens
            700 ~ 07-06-1975     1 omschildering tot Keetje Stippel             713     18-02-1976   10 revisie-3
            701     17-10-1975     1 revisie-3             714 ~ 06-04-1976      kop schilderen
            702     23-10-1975     2 revisie-3             715     26-01-1976     2 revisie-3
            703     07-03-1979     1 revisie-4             716 ~ 21-07-1976      kop schilderen
            704     08-08-1975     1 revisie-3             717 ~ 14-07-1976      kop schilderen
            705     12-12-1975   10 revisie-3             718     18-12-1975      revisie-3
            706     04-10-1975     1 revisie-3             719     05-03-1976     2 revisie-3
            707         -    -19                  720     25-03-1976   16 revisie-3
            708         -    -19                  721     18-03-1976   16 revisie-3
            709     07-03-1979     1 revisie-4             722     07-05-1976   16 revisie-3
            710     02-03-1976   13 revisie-3             723     30-05-1976   24 revisie-3
            711     29-09-1975     1 revisie-3             724     23-04-1976   16 revisie-3
            712     15-03-1976     1 revisie-3

Met de invoering van het zonetarief in oktober 1977 werden de kaartverkoopautomaten op het achterbalkon bij alle trams verwijderd.

Bij schadeherstel kreeg de 719 in 1978 aan de deurzijde bij deur 1 een extra richtingaanwijzerbol geplaatst, onderdeel van het omtrekverlichting-project.

Op 11-05-1978 werd brand gesticht in de B-bak van de 706 op het Centraal Station. Na blussing moest de wagen voor herstel op 19-05-1978 naar de CW. Na herstel keerde hij terug in de dienst.

In het laatste kwartaal van 1978 kregen 6 wagens kunststofbumpers aangebracht, bestaande uit 2 delen, zoals ook op de 725-ers in gebruik waren, ter vervanging van de polyester snel breekbare bumpers die tot nog toe in gebruik waren. Voorzien werden de motorrijtuigen 701, 702(alleen voorop), 706, 707, 713 en 722.

Op 17-05-1979 had de 705/1 om 08.30 uur op de kruising Cornelis Lelylaan/Einsteinweg een aanrijding met een vrachtwagen, waarbij van de 705 een deel van de voorbeplating werd vernield en de pantograaf naast de rijdraad belandde. Na het vastzetten van de pantograaf werd hij door de 867/1 opgedrukt naar het Surinameplein, vanwaar GVB-kraanwagen 76 hem verder sleepte naar de remise. Na herstel kwam de 705 weer in dienst.

Op 03-08-1979 botste bij de kruising Marnixstraat/Elandsgracht de 718/10 achterop de 660/7. De 660 werd hierbij fiks beschadigd, terwijl de 718 flinke schade opliep en voor herstel naar de CW moest op 20-09-1979. Op 18-10-1979 verliet hij de CW weer en kwam gelijk weer in dienst.

Op 10-09-1979 botste om 13.10 uur op de Koninginneweg in de bocht nabij de Emmastraat een, te veel op de linker weghelft rijdende, truck met oplegger vrijwel frontaal op de 704/2. De truck met oplegger dacht de bocht op deze manier af te kunnen snijden, maar helaas kwam uit de tegenovergestelde richting de 704/2(richting Slotervaart-Zuid) de bocht om, waarbij de truck in de blinde zijde van de 704 naar binnen schoof en een diepe geul in de wagenbak aanbracht. Door de klap raakte het bovenstuk van de pantograaf verward in de rijdraad. Bij het opruimen op de ongevalsplek werd ter plekke een stuk van de pantograaf afgezaagd, waarna Unimog-58 hem naar de Havenstraat sleepte. De 704 liep flinke schade op aan de blinde zijde van de A-bak en ging op 19-10-1979 voor herstel naar de werkplaats, waar hij gelijk aansluitend in revisie-4 werd genomen. Op 08-01-1980 kwam hij met de bekende aanpassingen uit de CW en in dienst op lijn 2.

In 1979 werden weer verscheidene wagens voorzien van de nieuwe zachte tweedelige kunststof bumpers aan voor- en achterzijde, tw.:
in februari: 700, 703, 714(alleen voorop); in maart: 714(alsnog achterop), 718, 720; ; in mei: 704; in juni: 711(alleen voorop), 721(alleen voorop);
in augustus: 705, 706(alsnog achterop), 709(alleen voorop), 710(alleen voorop), 711(alsnog achterop), 712(alleen voorop), 716(alleen voorop), 717;
in september: 708, 710(alsnog achterop), 723; in oktober: 709(alsnog achterop) en in december: 721(alsnog achterop).

In 1979 werd gestart met revisie-4, onder de titel revisie-2, bij deze serie. Hierbij werden de wagens geel/bruin geschilderd, kregen een elektrische dakbel, doorgetrokken ruiten aan de blinde zijde en omtrekverlichting(extra richtingaanwijzers en koplampen) aan voor-, deur- en achterzijde. In 1979 werden resp. behandeld: in maart: 703 en in oktober de 709. Tevens verloren de wagens hierbij hun voorste richtingaanwijzers(dus bij de geleding) op de B-bak.

In de nacht van 24 op 25-02-1980 brandde door kortsluiting in de bekabeling de A-bak van de 703 op het buitenterrein van de remise Havenstraat grotendeels uit. De wagen werd door drieasser 891 op 02-03-1980 naar de CW overgebracht. Na in de CW weer geheel te zijn opgebouwd, kwam hij op 08-08-1980 weer uit de CW en in dienst op lijn 10.

Nadat de 718 in 1979 als eerste van de serie voorzien was van VeTag-apparatuur met het nieuwe mobilofoonsysteem en een code-control-box, werd de rest van de serie in de periode tot maart 1980 aangepast.

Bij schadeherstel aan de achterkant kreeg de 724 in augustus 1980 omtrekverlichting achterop, waarbij op de plek van de richtingaanwijzers vooralsnog de remlichten bleven zitten en de plek van de remlichten(de middelste dus) met een plaatje werd afgeschermd.

In de periode t/m augustus 1980 werden de laatste Amsterdamse gelede trams voorzien van de nieuwe zachte tweedelige bumpers. Wat betreft deze serie waren dat resp.: in februari: 716(alsnog achterop); in maart: 719(alleen voorop); in juni: 702(alsnog achterop), 712(alsnog achterop), 718(alsnog achterop),
719(alsnog achterop). Verder in de loop van 1980 nog de 715(maand onbekend).

In 1980 kregen 8 trams een revisie-4, waarbij omtrekverlichting voor- en achterop, alsmede bij deur 1 werd aangebracht, de voorste richtingaanwijzers op de B-bak werden verwijderd, de wagens werden voorzien van doorgetrokken ruiten aan de blinde zijde, alsmede de wagens geel/bruin werden geschilderd(700 was dit al).
Behandeld werden resp.: in januari: 704(tevens schadeherstel); in maart: 705; in april: 711; in juni: 700; in augustus: 702; in oktober: 719; in november: 723 en
in december: 721.

Op 23-05-1981 had de 705/6 om 08.45 uur een forse aanrijding met een Nederlandse touringcar op de kruising Sarphatistraat/Korte 's-Gravensandestraat. De rechter voorzijde van de tram werd flink beschadigd en moest hersteld worden in de CW, waartoe de wagen van 18-06 t/m 08-07-1981 in de CW verbleef. Op 09-07-1981 kwam hij in dienst op lijn 16.

Op 10-06-1981 had de 700/16 om 08.50 uur op het J.W.Brouwersplein een aanrijding met een personenauto, waarbij de remmen van de tram niet goed gewerkt zouden hebben. Bij de hierop volgende remproeven in de Gabriël Metsustraat botste bij een noodremming de 861/16 achterop die 700. Bij deze aanrijding werd de 861 aan de voorzijde flink beschadigd, terwijl ook de achterzijde van de 700 flinke schade opliep. De wagen werd hersteld in de Havenstraat en kwam op 04-07-1981 weer in dienst op lijn 10.

Op 21-07-1981 had de 705/24 een aanrijding met de 793/3. Op de Ceintuurbaan stond om 12.00 uur de 793 als tweede wagen op de brughalte Ruysdaelkade te halteren. Hierbij hing de wagen naar achteren. Plotseling gleed de 793 achteruit de brug af. Op dat moment kwam juist de 705 aanrijden en botste achterop de 793. Beide wagens werden behoorlijk ingedrukt en moesten voor herstel naar de CW. De 705 verbleef daar van 11-08 t/m 10-09-1981 en kwam op 11-09-1981 weer in dienst op lijn 2.

Op 18-09-1981 botsten om 5.55 uur op het achterterrein van de remise Havenstraat drie trams tegen elkaar. De 621/13, komend via spoor 40 uit de remise, reed over het achterterrein en juist op dat moment reed ook de 701/16 op, die van een opstelspoor kwam, en op het wissel botsten beide wagens tegen elkaar, waarbij de 621 aan de rechterzijde uit de rails werd gedrukt en de 701 aan de linkerzijde. Hierbij viel de 701 tegen de ernaast opgestelde 859, die eveneens uit de rails werd gedrukt. De ontspoorde trams kwamen in de zachte grond terecht naast de tramsporen en zakten hierdoor een stuk weg. Met behulp van 3 kraanwagens, de Mac's 75 en 76 én de Unimog-58, werden ze allen weer in het spoor geholpen. De schade aan de 859 viel mee en werd in de Havenstraat hersteld en kon met nieuwe schortplaten aan de A-bak en een nieuwe tredenbak bij deur 2 weer de straat op. De 621 liep flinke schade op. De 701 werd ook fors beschadigd en moest voor herstel naar de CW van 22-09 t/m 23-10-1981 en kwam op 23-10-1981 terug in dienst op lijn 1.

In 1981/1982 kregen de laatste wagens hun revisie-4 met de verbouwingen en aanpassingen, zoals in 1980 vernoemd.
Behandeld werden resp.: in 1981: in februari: 715; in april: 701; in augustus: 710; in september: 708; in oktober: 720, 707, 714; in november: 716, 706; in december: 712 én in 1982: in januari: 722; in februari: 724, 717 en tenslotte in maart: 718.

In de week van 05-02-1983 werd op het Centraal Station een brandje gesticht in de 705/5. Door de bestuurder werd dit geblust met sneeuw.

Op 21-03-1983 ontspoorde om 10.10 uur op de Weteringlaan in de bocht komend van het Weteringcircuit de 705/24 met alle draaistellen, waarbij hij over het spoor richting CS reed, over de reservehalte heen, over de rijweg en tenslotte met de voorzijde op het trottoir tot stilstand kwam, niet ver van het oorlogsmonument in het van Randwijkplantsoen. Door het gehobbel liepen het eerste en tweede draaistel flinke schade op en moesten ter plekke worden opgevijzeld om loshangende onderdelen te kunnen verwijderen. De bestuurder gaf op slechts 10 km/uur gereden te hebben. Herstel vond plaats in de Havenstraat en de wagen kwam op 31-03-1983 weer in dienst op lijn 24.

Op 17-05-1983 reden de 685 en 705 overdag, van binnen versierd en met kindertekeningen op de ramen geplakt, rond ter bate van de Montessori-dag van de Montessorischool in de Kwakersstraat.

Op 17-05-1983 stond 's-avonds in de van Hallstraat een bankje in de 718/10 in brand. Dit werd door de bestuurder geblust.

Op 13-08-1984 botste op de kruising Hoofdweg/Jan van Galenstraat een vrachtwagen tegen de voorzijde van de 709/13, die door de klap met het eerste draaistel en de eerste as van het tweede draaistel ontspoorde. De flink beschadigde tram stond van 14-08 t/m 05-09-1984 in de CW en kwam op 06-09-1984 weer in dienst op lijn 1.

In 1984 werd naar aanleiding van de vele brandstichtingen gestart met de inbouw van een brandblusser(B) en de vervanging van de zachte zittingen door vandaalbestendige harde kunststof exemplaren(Z).
Behandeld werden resp.:
in mei: 720Z; 706ZB; 702ZB, 704ZB, 708ZB; in juni: 707ZB, 715ZB, 716ZB, 721ZB, 722ZB, 723ZB; 717ZB; 710ZB, 712ZB, 724ZB;
in juli: 703Z; 701ZB; 705ZB, 713ZB, 718ZB; in augustus: 711ZB, 714ZB, 720B; in september: 709ZB; 700Z; in oktober: 719Z en in december: 703B, 720B.

In maart 1985 kreeg de 719 alsnog zijn brandblusser, waarna in juli 1985 de 700 als laatste van zijn serie een brandblusser kreeg.

Op 01-06-1985 ontspoorde op het Leidsebosje, ofwel de kruising Leidseplein/Stadhouderskade, de 722/1(richting Osdorp) in de boog naar de Stadhouderskade met het eerste en tweede draaistel. Juist op dat moment reed de 603/1(richting CS) de bocht in, waarbij de 722 met zijn linker voorzijde in de blinde zijde van de A-bak van de 603 dook, die door de klap compleet buiten het spoor kwam te staan. De 603 liep flinke schade op aan de blinde zijde, evenals de 722, die flinke kopschade opliep. Op 06-06-1985 werd de 722 de CW ingenomen voor herstel, waar de wagen gescheiden werd voor herstel.
Op 18-06-1985 werd de wagen weer samengevoegd en op 18-06-1985 verliet hij de CW en kwam op 29-06-1985 in dienst op lijn 17.

In oktober 1985 werd gestart met totaal-zijwand-reclame bij deze serie met de wagens 720, 722 en 724. Hierdoor kregen zij 4 extra emblemen, tw. linksvoor naast de bestuurder, aan de deurzijde van de A-bak juist na deur 2 en juist voor deur 3 op de B-bak, alsmede linksachter naast het achterbalkon.

Eind november 1985 volgden de 721 en 723. De 723 verloor ze in december al weer. In februari 1986 volgden nog de 702 en 704.
In maart 1986 werd het aanbrengen van deze extra emblemen gestaakt. De wagens verloren ze in de loop der tijd allemaal weer.

Op 23-04-1986 reed op de Nieuwe Zijds Voorburgwal, ter hoogte van het voormalige Telegraaf-gebouw, een vrachtauto bij het keren om 07.15 uur tegen de instapzijde van de C- en B-bak van de 701/1(richting CS). Van de 701 liep de C- en B-bak over de gehele lengte flinke schade op. De vrachtauto werd zwaar beschadigd. De 701 stond van 28-04 t/m 26-05-1986 in de CW voor herstel en kwam op 26-05-1986 in dienst op lijn 1.

Op 23-07-1986 ontspoorde om 12.15 uur in de van der Hoopstraat, in de boog naar de Groen van Prinstererstraat, de 705/10 met het eerste en tweede draaistel en reed rechtdoor het trottoir op en kwam tot stilstand in de gevel van een voormalig winkelhoekpand.
De 705 was een beruchte ontspoorder, vooral de nabije voorgaande jaren. Zo stond hij onder anderen op de Schellingwouderbrug in 1981, maakte bijna een rondvaart op de Weteringlaan in 1983 en stond tevens in 1983 in het Burgemeester Roëllcircuit. Bij déze ontsporing drong de 705 met zijn kop het pand binnen tot aan deur 1. Na veel stutwerk werd om 19.30 uur een poging gewaagd de tram los te trekken. Toch vond de woningbouw een extra stut noodzakelijk, zodat hij tegen 21.00 uur los werd getrokken. Nadat hij door de Big Mac, kraanwagen 75, een stuk was teruggetrokken, werd door kraanwagen 86 met een lier de tram zijdelings rechtgetrokken. Hierna trok de voormalige legertruck 75 de tram verder terug, waarbij hij in één keer het spoor in reed. Van de 705 werd de kop ontzet, de filmkast en bovenpui werden volledig weggeslagen. De schade aan de ontwrichtte kop kon beperkt worden, omdat de tram door een groot winkelruit reed van het woonhuis en niet door een stenen muur. De 705 werd gelijk naar de werkplaats overgebracht. Bij controle bleek er inderdaad iets aan de draaistellen niet te kloppen, waardoor de ontsporing veroorzaakt werd.

Op 15-08-1986 had de 721/16 op de kruising De Lairessestraat/Cornelis Schuytstraat een aanrijding met een vrachtwagen, waarbij hij flinke kopschade opliep. Na herstel in de Havenstraat kwam hij op 16-09-1986 in dienst op lijn 16.

Op 16-01-1987 verliet kraker 705 herstel de CW. Bij het herstel kreeg de wagen een dodemansinstallatie in het Simatic-knuppeltje ingebouwd. De bestuurder diende tijdens het rijden deze knop dan ingedrukt te houden, waarmee de wagen kon rijden. Bij het loslaten van de knuppel tijdens het rijden zou de wagen dan onmiddellijk een noodremming in werking laten treden om rampen bij eventuele onwelle bestuurders te voorkomen. De installatie veroorzaakte echter veel te veel storingen, zodat hij vrij snel weer uitgebouwd zou worden. De wagen kwam op 16-01-1987 weer in dienst op combi-lijn 6/10.

Op 02-10-1987 ontspoorde in de middagspits in het Weteringcircuit de richting CS rijdende 708/16 op het wissel 233(richting Muntplein/Frederiksplein). De 708, die met een fikse vaart reed, kruiste de weg, reed het fietspad over en kwam op het trottoir tegen de aldaar staande monumentale Zeelandbank tot stilstand. De wagen had toen met de blinde zijde van de A-bak een bovenleidingmast geraakt, waardoor diverse spandraden braken, terwijl voorts een keetwagen geheel vernield werd. Door de snelheid schoot het achterstuk van de tram door en kwam toen met de staart richting Vijzelstraat te staan, zodat de tram toen dwars over de weg stond. Bij het ongeval vielen 2 lichtgewonden, die op het bankje zaten. Het hersporen geschiedde met behulp van kraanwagen 75 die de tram achteruit en verkeerd om de rails introk. Op de Dam werd hij met behulp van Unimog-58 gekeerd. De bak werd zwaar beschadigd en ook de 708 liep zware schade op.

Op 13-10-1987 ging de 708 in de middagspits vanuit de Havenstraat naar de CW op eigen kracht. Met een sukkeldrafje van 6 km/u en een fikse vonkenregen onder de wagen kon de wagen de CW bereiken. De wagen ging in herstel en aansluitend als eerste van zijn serie in revisie-2. Hierbij kreeg de wagen een kast om de hulpcontroller op het achterbalkon ingebouwd, een nieuw type dashboard met slechts één set lampjes i.p.v. de dubbele lampjes zoals bij de nieuwe dashboarden in de reeksen 1-5G. Hiervoor in de plaats kreeg dit type dashboard een extra knop "lampentest" toegevoegd om te kunnen controleren of de lampjes wel werkten. Tevens kreeg de wagen rode deuren, zodat slechtzienden die beter konden onderscheiden bij het instappen. Tenslotte werden bij de deuren 2, 5 en 3 een extra stempelautomaat geplaatst. De 708 verliet op 16-12-1987 de CW en kwam op 17-12-1987 in dienst op lijn 5.

In de periode van 02 t/m 22-12-1987 stond de 704 in de CW. Hierbij kreeg hij een nieuwe filmkast en kwam daarmee in dienst op lijn 2 op 23-12-1987.

Op 03-06-1988 moest op de Prins Hendrikkade de 713/2 plotseling op de kruising naar de Martelaarsgracht fors afremmen voor een door rood licht rijdende fietser. De vlak achter de 713 rijdende 721/1 kon niet meer tijdig remmen en dreunde achterin de 713, waarbij beide wagens flinke schade opliepen. Op 08-08-1988 botste in de Burgemeester Roëllstraat de 723/13, vlak voor het eindpunt, achterop de 760/13. Beide liepen hierbij flinke schade op. De 713 werd in de remise Havenstraat hersteld en op 11-09-1988 tijdens het Open Huis in de remise Havenstraat beschilderd tot "kliedertram"door de jeugd.
Hierna ging de wagen op 19-09-1988 aansluitend in revisie-2 en keerde op 21-11-1988 terug in dienst op lijn 2. De andere twee schadewagens 721 en 723 gingen resp. op 16-11-1988 en 18-10-1988 naar de CW voor herstel en aansluitende revisie-2. Zij verlieten de CW resp. op 23-03-1989 en 23-02-1989 en kwamen op 01-04-1989(lijn 24) resp. 24-02-1989(lijn 17) in dienst.

Op 31-12-1988 raakte in de Vijzelstraat bij het Muntplein de 716/16 defect. Hierbij ontstond door kortsluiting brand in de bestuurderscabine. Na het blussen werd de wagen door een lijn 24 naar de Dam opgeduwd, vanwaar de wagen werd weggesleept.
Op 08-01-1989 werd hij door Unimog-58 naar de CW gebracht, waar de wagen na herstel gelijk in revisie-2 werd genomen.
Op 04-04-1989 verliet hij de CW en kwam op 05-04-1989 weer in dienst op lijn 13.

In 1988 kregen 4 trams een tussenrevisie(revisie-2), waarbij de wagens werden voorzien van een kast om de hulpcontroller op het achterbalkon, een nieuw type dashboard, 3 extra stempelautomaten bij resp. deur 2, 5 en 3 én rode deuren. Verder werden de 707 en 712 voorzien van vandaalbestendige zachte zittingen en rugleuningen in de stoelframes ter vervanging van de harde plastic kunststof exemplaren. De uitvoering was gelijk aan de Vorderegger-stoelen in een aantal blokkendozen(reeks 10G), maar dan in de bestaande stoelframe-maten uitgevoerd.
Behandeld werden resp.: in mei: 701; in augustus: 712; in oktober: 707 en in november: 713(tevens schadeherstel).

Op 13-02-1989 botste op de Cornelis Lelylaan wachtwagen 812 achterop de 705/1(richting CS). Beide wagens liepen hierbij flinke schade op. Het herstel van de 705 vond plaats in de Havenstraat en kwam op 21-02-1989 weer in dienst op lijn 2.

Op 22-03-1989 werd de 713 voorzien van plakfolie onthuld als "Blijfhuis-Tram". In het kader van 85 jaar lijn 2 in december 1988 werd een soort van jubileumdag gehouden, waarbij het idee werd geopperd om iets te doen voor het te bouwen Blijfhuis bij het Slotervaartziekenhuis, waar lijn 2 op dat moment zijn eindpunt had. In dit blijfhuis konden de ouders van kinderen met ernstige ziekten als kanker dan overnachten, zodat deze ouders niet continu heen en weer hoefden te rijden naar hun woonhuis en dichter bij hun zieke kinderen konden verblijven. Voor dit te bouwen blijfhuis was veel geld nodig, waarop werd besloten om in maart 1989 nogmaals 85 jaar lijn 2 te vieren. De bekende tramhobbyist en bestuurder op lijn 2, René Platjouw, had twee boekjes vervaardigd die door het personeel aan het publiek en elders werden verkocht, waarbij de opbrengst ten goede kwam aan dit goede doel. De 713 werd op de Dam gepresenteerd en reed aansluitend kortere tijd op lijn 2 rond in dit jasje, waarna de plakfolie weer werd verwijderd.

Op 19-08-1989 moest de 707/24 op de Kamperbrug een noodstop maken. De 730/9 knalde toen achterop de 707. Beide wagens liepen hierbij flinke schade op. Na herstel kwam de 707 weer in dienst op 27-08-1989 op lijn 24.

Op 23-11-1989 had de 709/13 in de De Clercqstraat een remweigering met als gevolg dat hij, aan de halte Nassaukade, met een flinke dreun achterop de halterende 658/14 dook. Beide werden hierbij zwaar beschadigd. Met name de kop van de 709 hing ietwat doorgeknikt naar beneden. De wagen werd in afwachting van herstel buiten dienst geplaatst.

In 1989 werden 8 wagens met een revisie-2 behandeld met voornoemde aanpassingen. De 716, 721 en 723 werden hierbij tevens van schade hersteld en alle wagens, m.u.v. de 723, kregen tevens de Vorderegger zachte zittingen en rugleuningen ingeplaatst in de bestaande stoelframes.
Behandeld werden resp.: in februari: 710, 723; in april: 721, 716; in mei: 720; in augustus: 700; in oktober: 706 en in november: 704.

Op 24-01-1990 reed om 08.30 uur op de Vijzelgracht bij de Nieuwe Looiersstraat een vrachtauto achteruit tegen de juist passerende 719/24. De middenbak van de 719 werd fiks beschadigd en op 14-02-1989 ging de tram naar de CW voor herstel en aansluitende revisie-2. Na herstel en revisie verliet de wagen op 29-05-1990 de CW en kwam in dienst op 30-05-1990 op lijn 24.

Op 25-01-1990 werd 's-middags de 702 uit de remise Havenstraat ontvreemd. Later werd de tram compleet als lijn 10 ingetuigd aan de eindlus Slotervaart-Zuid van lijn 2 teruggevonden.

Op 04-03-1990 bracht Unimog-58 de 709 naar de CW. Hier werd de kop deels gesloopt en moest de wagen op het richtspoor worden geplaatst. Na herstel ging de wagen half juni aansluitend in revisie-2. Op 24-09-1990 verliet hij de CW en kwam op 25-09-1990 in dienst op lijn 2.

In 1990 kregen wederom 4 rijtuigen een tussenrevisie met daarbij de inbouw van een nieuw dashboard, de inbouw van een kast om de hulpcontroll op het achterbalkon, rood geschilderde deuren en de inbouw van een extra stempelautomaat bij deur 2, 5 en 3. Verder kreeg de 703 de vandaalbestendige zittingen en rugleuningen van het model Vorderegger.
Behandeld werden resp.: in maart: 703, in mei: 715, 719(tevens schadeherstel) en in september: 709(tevens schadeherstel).

Op 08-05-1991 werd om 16.00 uur de 702 aan de Plantage Parklaan onthuld als "Milieu-Tram". Deze "giftram" werd onthuld middels een toneelact met man en paard en vrouw met hond. De genodigden kregen hierna een korte rondrit met de 702. De 702 was behandeld tijdens zijn revisie-2. Hiertoe was de wagen sinds 03-12-1990 in de CW. Op 03 en 04-12-1990 werd hij als tweede wagen ontasbest in de schildershal in de CW-Tollensstraat en daarna opgeslagen in de Havenstraat. Op 21-01-1991 ging hij in revisie-2. Op 07-05-1991 verliet de wagen met aan beide zijden een compleet verschillend uiterlijk de CW en kwam op 10-05-1991 in dienst op lijn 24.


Milieutram, GVB 702, Lijn 1, Meer en Vaart, 16 juli 1991.
Foto: René van Lier.Milieutram, GVB 702, Lijn 6, Linneausstraat, 18 november 1994.
Foto: René van Lier.

Op 23-08-1991 werd om 16.45 uur op de Dam de 711 onthuld als "Schetsboektram". De wagen werd vaalgeel geschilderd, waarop in het blauw een schets van een kikker. Colette Curfs ontwierp deze nieuwste kunsttram.
Op 07-05-1991 was de wagen de CW binnengenomen, ontasbest en in revisie-2 genomen. Op 23-08-1991 verliet hij de CW en kwam na de onthulling in dienst op 24-08-1991 op lijn 10.


Schetsboektram, GVB 711, Lijn 2, Laan van Vlaanderen, 23 september 1991.
Foto: René van Lier.

Op 22-10-1991 ontspoorde om 11.58 uur bij het inrijden van de scherpe eindlus Nieuw-Sloten de nog in volle vaart rijdende 706/2, waarbij de wagen rechtdoor reed en vrijwel geheel uit het spoor kwam te staan. Alleen de laatste as van het vierde draaistel stond nog in het spoor. Overigens vloog bij de ontsporing de pantograaf inclusief beugelblok van de wagen af en kwam naast de tram in de aarde terecht. De tram liep zware ontsporingschade en werd voorlopig buiten dienst gesteld. Op 30-01-1992 werd de wagen voor herstel binnengenomen in de CW, waarna hij deze op 14-02-1992 hersteld verliet en daags daarna in dienst kwam.

In 1991 kregen 4 trams een revisie-2 met de voornoemde aanpassingen, echter zonder de Vorderegger-stoelzittingen en rugleuningen. Behandeld werden resp.: in februari: 717; in mei: 702(tevens thematram); in augustus: 711(tevens thematram) en in december: 718. Tevens werden alle trams in de schildershal van de CW ontasbest. De wagens werden resp. behandeld in de periodes: na 22-10-1990, 03 t/m 04-12-1990, na 07-05-1991 en na 30-08-1991.

Half februari 1992 werd 6G-wagen 690 in de CW als eerste elektroon in ombouw genomen tot conducteurtram. Hierbij werden de 2 tweepersoonsbankjes én de 2 eenpersoonsbanken, de laatste in de B-bak, verwijderd en maakten plaats voor een conducteurcabine. De stempelautomaten werden verwijderd en bij deur 2, 5 en 3 werden klaphekjes geplaatst. De deurknoppen aan de buitenzijde werden verwijderd en de gaten met plaatjes afgedekt. Het klapraampje naast het conducteurhokje, de middelste tussen deur 3 en 4, werd geruild met een vast raam aan de blinde zijde en aan het exterieur werd bij dit vaste raam een spiegel bevestigd ten behoeve van de conducteur. Verder werd er een intercom ingebouwd voor de conducteur en bestuurder ten behoeve van dienstgesprekken. In tegenstelling tot de lijn 4-wagens uit de reeks 4 en 5G konden zowel de bestuurder als de conducteur gebruik maken van de wagenomroep. Door deur 1 mocht men nu alleen nog instappen met abonnementen. De overige passagiers moesten via deur 4 bij de conducteur instappen. Uitstappen geschiedde in principe via deur 2, 5 en 3.
Op 10-03-1992 werd de ombouw tot conducteurtram aangevangen. De 718 werd die dag binnengenomen in de CW voor ombouw, waarbij de deuren 1 en 4 groen werden geschilderd. Om verwarring te voorkomen met de vele trams met wel toegankelijke rode deuren werd de op 23-03-1992 uit de CW ontslagen tram enkele dagen later alsnog van rode deuren voorzien.
Uit deze serie werden resp. in de CW in behandeling genomen: 718, 717, 719, 709, 703 en 715. Na ombouw verlieten resp. de CW:
718 op 23-03-1992, 717 op 27-03-1992, 719 op 30-03-1992, 709 op 09-04-1992, 703 en 715 op 24-04-1992, waarna op 31-05-1992 na revisie-2 nog de 705 volgde. Op 11-04-1992 werden filmopnamen gemaakt op de Prins Hendrikkade met een op de filmkast zittende conducteur op 6G-wagen 697. Met de spreuk "Er zit weer een conducteur op lijn 13" werd reclame gemaakt op de mupi's en op AT5, waartoe de foto's en filmopnamen van 11-04-1992 werden gebruikt. Op 13-04-1992 startte de inzet van de conducteur op lijn 13. Er waren toen 10 van de 14 elektronen beschikbaar,tw. de 709, 717, 718 en 719 én de 6G-wagens 672, 682, 687, 690, 697 en deze kwamen allen in dienst op lijn 13. De tiende wagen, de 676, stond defect aan de kant. De dienst op lijn 13 werd aangevuld met 4 wagens van lijn 4. De 703, 705(na revisie-2), 715 én de 6G-wagens 694 en 698 kwamen in april/mei 1992 alsnog in dienst.

Op 09-07-1992 botste om 16.40 uur op de Kamperbrug de 720/24 achterop de 803/25, die plotseling op de brug moest afremmen voor een wegrijdende bus van lijn 33. De 720 kon hierbij niet meer op tijd tot stilstand komen en ontspoorde met de eerste as. De 803 liep zware schade op, terwijl de 720 met flinke schade moest inrukken. Herstel van de 720 vond plaats in de Havenstraat en in de week van 18-07-1992 kwam hij weer in dienst.

Op 28-07-1992 botste om 13.30 uur op de kruising van Baerlesstraat/Concertgebouwplein/Museumplein de 642/12(richting Sloterdijk) met zijn kop tegen de juist over de kruising rijdende 701/16(richting Stadionplein). De 642 ramde de 701 aan de blinde zijde in het midden van de A-bak. De 701 ontspoorde hierbij met het eerste en tweede draaistel. Bij deze aanrijding raakten 5 personen, waaronder één van de bestuurders, gewond. De 642 liep fikse kopschade op, terwijl de schade aan de 701 zeer zwaar was. Van de A-bak werd een groot deel van de zijwand ingedrukt. Hierdoor schoven de banken op en ook de vloer en het dak werden weggedrukt, waarbij de vloer aan de deurzijde weer naar buiten kwam, zodat de wagenbak in een soort boog kwam te staan. Met behulp van kraanwagen 86 en Unimog-10 werd de 701 herspoord. Om 14.30 uur kon hij door Unimog-10 naar de Havenstraat worden gesleept. Op 24-08-1992 ging de 701 naar de CW voor herstel. De A-bak ging op het richtspoor.

Omdat de rode uitstapdeuren nogal voor verwarring zorgden bij de conducteurtrams, werden 5G-rijtuig 650 en rijtuig 719 in de week van 01 t/m 07-08-1992 voorzien van compleet geel geschilderde deuren in een lichtere variant dan op de tram van toepassing was. Hierdoor waren de rode deuren ook daadwerkelijk weer instapdeuren. Daar in de conducteurloze trams de uitstapdeuren ook rood waren en deze ook als instapdeur in gebruik waren, wekte dit uiteraard nogal verwarring als een niet dagelijkse gebruiker met lijn 4 of 13 meewilde. In navolging van deze wagens werden ook de andere conducteurtrams behandeld. De week van 15-08 werd de 705 voorzien en de week van 22-08 de 703. Daarna volgden op een onbekend tijdstip nog de 709, 715, 717 en 718.

In 1992 kregen diverse wagens rode deuren(onderstreept/schuingedrukt bij de ombouw tot conducteurtram in april 1992 én vergedrukt bij revisie-2),tw.: 704(periode 19-09 t/m 02-10-1992),705 en 714.

In 1992 werden 2 wagens gereviseerd(revisie-2), waarbij zij een kast om de hulpcontroller op het achterbalkon kregen, extra stempelautomaten(m.u.v. de 705), rode deuren en een nieuw type dashboard. Behandeld werden resp.: in mei: 705 en in november de 714. De 705 werd hierbij tevens tot conducteurtram verbouwd(zie ook aldaar bij de tekst begin 1992 voor de gerelateerde aanpassingen). De 705 werd pal na binnenkomst in de CW op 19-02-1992 in de schildershal in de CW ontasbest. De 714 ging als eerste van deze serie naar de firma Schotte in de Amsterdamse Westhaven. Op het terrein van het sloopbedrijf Hollandia Schroot had deze firma een loods geplaatst om railmaterieel te kunnen ontasbesten. De transporteur Van der Vlist bracht de wagenbakken van de 714 separaat van en naar de Westhaven. Op 14-09-1992 gingen de bakken naar Schotte en kwamen op 22-09-1992 ontasbest terug naar de CW.

In de week van 17-05-1993 begon de ombouw van alle elektronen tot conducteurtram vanwege de komende herinvoering van de conducteur op de lijnen 3 en 12(dit werd later gewijzigd in resp. eerst de lijnen 6, 10 en 7). Drie 6G-wagens werden als eerste in behandeling genomen. De ombouw vond plaats door GVB- en KLM-personeel op de sporen 10 en 11 in de remise Lekstraat. De ombouw nam in principe een week in beslag(in eerste instantie 2 weken). Er werden elke week 3 wagens de Lekstraat binnengenomen, en weer
3 vrijgegeven voor vervoer. Eerst stonden er dus 6 wagens tegelijk binnen. Naarmate het werk vorderde werden dit 3 trams tegelijk en duurde de ombouw nog slechts een week en aan het eind stonden nog 2 wagens in de Lekstraat voor ombouw. De eerste wagens ondergingen een proefombouw en verbleven geruime tijd in de Lekstraat. De wagens werden voorzien van een conducteurcabine, volgens het oude concept. Echter in tegenstelling tot de voorgaande wagens werden op het achterbalkon 2 stempelautomaten na ombouw weer ingeplaatst, bleven de deurknoppen bij deur 4 buiten gehandhaafd en werd het hokje tevens voorzien van een rolluik en kon de separatiedeur tussen cabine en passagiersverblijf worden afgesloten. In eerste instantie waren de rolluiken niet beschikbaar en moesten de wagens buiten dienst. Vier wagens reden toen tijdelijk op lijn 13. Na inbouw van de rolluiken kwamen ze beschikbaar voor de dienst. De wagens konden nu zowel met als zonder conducteur rijden. In het eerste geval waren de ontwaarders afgesloten, het rolluik geopend en kon de conducteur de klanten ontvangen. Bij het zonder conducteur rijden konden de reizigers alleen door deur 1 en 4 instappen, daar de overige deuren met een klaphekje waren afgeschermd en geen deurknoppen hadden. Vanaf 16-07-1993 gingen de wagens op de toekomstige conducteurlijnen 6 en 10 rijden. Dit geheel leverde dusdanige verwarringen en irritaties bij zowel publiek als personeel op, dat de wagens vanaf de week van 26-07-1993 werden omgebouwd. De hekjes verdwenen weer en de deurbediening werd zodanig aangepast, dat bij deurvrijgave alle deuren(behalve deur 1) gelijk open gingen en pas sloten nadat de bestuurder het knopje "oprijden" had ingedrukt en na 3 seconden de deurbeveiliging het commando veilig doorgaf. Hierna sloten de deuren en kon verder worden gereden. Hierdoor werd de inzet van de wagens naar het hele net verplaatst. De reeds eerder behandelde wagens werden alsnog aangepast en de rest gelijk overeenkomstig aan het nieuwe systeem aangepast. Mocht een wagen dan als conducteurtram gaan dienstdoen, dan werden de hekjes weer ingeschroefd en doorverbindende schakeling bij de deuren 2 t/m 5 uitgenomen, zodat de wagens weer alleen toegankelijk waren via de deuren 1 en 4 en uitstappen geschiedde middels de andere deuren. De uitruil van de wagens vond meestal aan het eind van de week plaats(vrijdag tot maandag). Behandeld werden resp.:

Wagennummer Datum naar de Lekstraat Datum terug naar de Havenstraat Datum weer in dienst
            723 21-06-1993 (week 25) 28-06-1993 (week 26) "Wagen bleef buiten dienst"(zie hieronder)
            701 28-06-1993 (week 26) 05-07-1993 (week 27)               10-07-1993 (lijn    4)
            702 26-06-1993 05-07-1993 (week 27)               10-07-1993 (lijn  25)
            706 05-07-1993 (week 27) 12-07-1993 (week 28)               16-07-1993 (lijn    6)
            710 05-07-1993 (week 27) 12-07-1993 (week 28)               17-07-1993 (lijn  10)
            722 05-07-1993 (week 27) 12-07-1993 (week 28)               17-07-1993 (lijn  10)
            707 12-07-1993 (week 28) 19-07-1993 (week 29)               26-07-1993 (week 30)
            708 12-07-1993 (week 28) 19-07-1993 (week 29)        19/26-07-1993 (week 29/30)
            700 19-07-1993 (week 29) 26-07-1993 (week 30) 26-07/02-08-1993 (week 30/31)
            704 19-07-1993 (week 29) 26-07-1993 (week 30)               26-07-1993 (week 30) (lijn 6/10)
            713 19-07-1993 (week 29) 26-07-1993 (week 30)               26-07-1993 (week 30) (lijn 6/10)
            711 26-07-1993 (week 30) 02-08-1993 (week 31)        02/09-08-1993 (week 31/32) (lijn 6/10)
            712 26-07-1993 (week 30) 28-06-1993 (week 26)        02/09-08-1993 (week 31/32) (lijn 6/10)
            714 23-08-1993 (week 34) 23-08-1993 (week 34)        23/30-08-1993 (week 34/35)
            716 23-08-1993 (week 34) 23-08-1993 (week 34)        23/30-08-1993 (week 34/35)
            720 30-08-1993 (week 35) 30-08-1993 (week 35) 30-08/05-09-1993 (week 35/36)
            721 30-08-1993 (week 35) 30-08-1993 (week 35) 30-08/05-09-1993 (week 35/36)

Bij deze lijst zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. De data die onderstreept zijn, zijn de data van de maandag van die betreffende week. De dag dat de wagen naar de Lekstraat is dan op de vrijdag of het weekend ervoor geweest, dan wel de genoemde maandag. Hetzelfde geldt voor de vertrekdatum. Indien dit dezelfde week betrof is het meestal de woensdag t/m vrijdag van die betreffende week geweest. Verder betekende de ombouw tot centrale deurbediening tevens de inbouw van een extra stempelautomaat bij deur 4(nu drie stuks) en één bij deur 5. De deuren 2 en 3 bleven automaatloos.
Na afsluiting van deze ombouw werden de conducteurtrams van lijn 13, die in 1992 waren omgebouwd, de wagens 703, 705, 709, 715, 717, 718 en 719 overeenkomstig aangepast en gelijk gemaakt tot ½ conducteurtram, zoals de zojuist omgebouwde exemplaren. Zij bleven echter allen op lijn 13 rijden.

Bij revisie-2 werd tevens de 724 verbouwd tot conducteurtram. Hierbij kreeg de wagen gele verende rubber deurmatten ter vervanging van de harde klaptreden. Dit waren zogenaamde denkende matten. Deze matten waren geschakeld aan een telsysteem, zodat nu ook op conducteurtrams weer geteld kon worden. Hierbij kreeg de wagen tevens een VECOM-kastje, de zogenaamde MCC-display, waarmee de code-control-box verviel, alsmede het zone-instelkastje. Dit alles kon nu door middel van het nieuwe VECOM-computertje worden ingesteld. De 724 kwam als zodanig in dienst op lijn 13. De 723 bleef vanaf zijn ombouw tot conducteurtram in de Lekstraat buiten dienst staan en werd op 05-08-1993 de CW binnengenomen om overeenkomstig aan de 724 te worden aangepast. Op 04-08-1993 vooraf gegaan door de 715. De reeks 713-724 werden alle verbouwd tot telwagen en waren herkenbaar aan de gele matten als tredenbak. De conducteurtrams 715, 717-719 en de zojuist omgebouwde 723 en 724 gingen hiermee gelijk op lijn 13 aan de slag. De rest kwam als conducteursloze conducteurscabinewagen("concab-wagen") op het overige net in dienst. De ombouw vond plaats in de CW,tw.:

    Wagennr. Datum naar de Lekstraat Datum terug naar de Havenstraat Datum weer in dienst     Wagennr. Datum naar de Lekstraat Datum terug naar de Havenstraat Datum weer in dienst
            713 13-09-1993 20-09-1993     -09-1993 (lijn       )             719 14-12-1993 24-12-1993       -12-1993 (lijn 13)
            714 25-10-1993 05-11-1993     -11-1993 (lijn       )             720 27-09-1993        -    -1993        -    -1993 (lijn       )
            715 04-08-1993 14-09-1993     -09-1993 (lijn 13)             721 30-09-1993        -    -1993        -    -1993 (lijn       )
            716        -    -1993        -    -1993      -    -1993 (lijn       )             722        -    -1993        -    -1993        -    -1993 (lijn       )
            717        -    -1993        -    -1993      -    -1993 (lijn 13)             723 05-08-1993 08-09-1993       -09-1993 (lijn 13)
            718        -    -1993        -    -1993      -    -1993 (lijn 13)             724 23-11-1992 23-07-1993 26-07-1993 (lijn 13)

Uiteraard werden bij deze wagens de aanpassingen aan de semi-conducteurwagens, dus her-inbouw stempelautomaten enz. in de CW verricht. De overige werden in de Lekstraat behandeld. Overigens verloren de nieuwe telwagens hun derde stempelautomaat bij deur 4, alsmede die bij deur 5. Bij elke deur zat onder een bankje, voor de deur, een telkastje.

In de loop van 1993 kwamen een aantal wagens in dienst als conducteurtram, waarbij weer inbouw van conducteurshekjes plaatsvond. De invoering van de conducteur op lijn 6 per maandag 01-11-1993 zorgde voor de ombouw in het weekeinde voorafgaand van wagen 713 tot conducteurtram. Op 13-12-1993 kwam lijn 10 als conducteurslijn erbij, waardoor nu ook de wagens 704, 706, 707 en 714 het rolluik mochten openen. Op 31-12-1993 waren de wagens 703-707, 709, 713-715, 717-719, 723 en 724 als conducteurtram in dienst. De overige wagens zouden later volgen. Aangezien er in de loop van hun verdere bestaan regelmatig werd geschoven, waarbij wagens conducteurtram werden of juist weer af werden, wordt hierop in dit verhaal niet verder meer ingegaan.

Naast de 701, 702, 705, 711, 714, 717, 718, 722 en 724 die tijdens hun revisie-2 reeds werden ontasbest, werd ook de rest van deze serie geheel ontasbest. De ontasbesting vond plaats bij de firma DDM (Donders Demontage Techniek) te Willeskop, nabij Montfoort. Deze firma was een sloopbedrijf, dat in het kader van het milieu ook asbest verwijderde. Achter op het zeer uitgebreide terrein in de gemeente Montfoort, gelegen tussen Utrecht en Gouda, was een loods gebouwd, waar precies een gelede wagen inpaste. Deze loods was geheel lucht- en stofvrij afgesloten en uiteraard bereikbaar via een zgn. luchtsluis. Voor de loods was een klein kantoortje neergezet waarin tekeningen te zien waren van de plekken waar het asbest in de wagen was verwerkt. De aanrijroute voor de trailer van de firma van der Vlist was via de A2 tot Nieuwegein en dan via de provinciale weg via Benschop naar de DDM. Op dit terrein werden tevens de HTM-PCC-rijtuigen gesloopt. Naast de ontasbesting verzorgde dit bedrijf ook de aanbreng van nieuwe isolatie. De wagens werden in Amsterdam op- en afgeladen op het nieuwe laadspoor op de Burgemeester Roëllstraat, gelegen tussen de Burgemeester van Leeuwenlaan en de Dr. Henri Colijnstraat. Er werd volgens een vast patroon gereden, tw. op donderdagavond kwam een ontasbeste tram vanuit Willeskop aan. Deze overnachtte op de Burgemeester Roëllstraat op de trailer. Op vrijdagmorgen werd hij dan afgeladen en afgerangeerd. Vervolgens werd dan een volgende tram opgeladen en naar DDM gebracht. Die werd daar afgeladen en dan nam hij weer de andere ontasbeste tram mee naar Amsterdam, die vervolgens 's-avonds in Amsterdam aankwam en op de trailer overnachtte en op zaterdagmorgen werd afgeladen, waarna de tweede naar DDM ging. Op die manier werden telkens 2 wagens per week behandeld. De genoemde data zijn de echte transportdata. Vanaf 28-01-1993 werden de transporten overgenomen door een transportfirma genaamd F.I.R.S.T.. Overigens hoefde niet de wagen die als eerste was vertrokken naar DDM als eerste een week later terug te keren.
De 1G-wagens 852 en 872 werden als laatste behandeld. In drie jaar tijd werden uit 132 trams uit de series 1G t/m 7G het wit en bruin asbest verwijderd. Het GVB beschikte op dat moment over 252 trams, die nu allen asbestloos waren of bijna waren, waarmee het trambedrijf het eerste railbedrijf in Nederland was dat alle asbest uit haar trams heeft laten verwijderen. De totale kosten bedroegen 5,7 miljoen gulden dat door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat beschikbaar was gesteld. Op 27 september 1990 werd aan de directie van het GVB door het bureau ESC(European Safety and Health Consultants) een rapport overhandigd over de door dit bureau verrichte metingen naar mogelijke blootstelling aan asbestvezels bij het personeel in de CW in de Tollensstraat. Het ging hierbij om wit en bruin asbest dat minder gevaarlijk was dan het zgn. blauwe asbest. Bij bepaalde werkzaamheden was wel een waarde gemeten boven het actieniveau, maar onder de grenswaarde, die ingevolgde het Asbestbesluit gold. De werkzaamheden waarbij de waarden boven het actieniveau, maar onder de grenswaarden waren gemeten, was het verwijderen van dakweerstanden en kachelisolatie. Deze werkzaamheden, die tijdens een grote revisie aan een tram werd uitgevoerd, werden tijdelijk stilgelegd. In overleg met de Arbeidsinspectie werd een aantal maatregelen genomen. Er werd onder andere een asbestploeg samengesteld die een opleiding had gevolgd en de beschikking kregen over beschermende kleding in afwachting van uitbesteding van deze werkzaamheden aan een particuliere firma. Uit deze metingen bleek ook dat de reizigers tijdens een tramrit geen enkel gevaar liepen. De firma DDM had dus speciale hallen ingericht waarin tramrails was gelegd. Als een tram werd ontasbest werd de werkhal geheel luchtdicht afgesloten. Er werd gewerkt bij onderdruk. Als het werk gereed was gingen de monteurs via een eveneens luchtdichte gang rechtstreeks naar een douche- en ontsmettingsruimte. Er werden twee trams per week behandeld, waarbij ter plaatse door speciaal opgeleide monteurs van het GVB toezicht werd gehouden op het verloop van de werkzaamheden. Alle trams kregen gelijkertijd een inspectiebeurt, waarbij onderdelen werden vervangen. Op vrijdag 11-02-1994 arriveerde 's-morgens als laatste de 852 terug uit Montfoort en werd nog dezelfde dag afgeladen. 's-Middags werd in de remise Havenstraat op bescheiden wijze de voltooiing van de ontasbesting gevierd. De 872, die hiertoe was voorzien van een speciale zijreclame, werd ingezet voor de genodigden en reed sindsdien rond als 100-ste wagen die door DDM was ontasbest. Nog niet al het materieel was ontasbest. Het museum- en werkmaterieel moest nog worden behandeld en de momenteel op te knappen luchtwagen uit de 8G-reeks hadden nog een beetje asbest, waarvoor zij in 1994 werden behandeld in de CW aan de Tollensstraat. In de periode 1992-1994 werden alle resterende 16 nog aanwezige resterende 7G-wagens(9 wagens waren al elders behandeld) behandeld:

    Wagennr. Naar DDM Retour van DDM     Wagennr. Naar DDM Retour van DDM     Wagennr. Naar DDM Retour van DDM
            706 20-03-1993 26-03-1993             710 14-05-1993 27-05-1993             704 05-06-1993 11-06-1993
            723 02-04-1993 09-04-1993             709 21-05-1993 28-05-1993             700 11-06-1993 17-06-1993
            721 03-04-1993 08-04-1993             712 28-05-1993 04-06-1993             719 21-08-1993 26-08-1993
            720 23-04-1993 28-04-1993             708 29-05-1993 03-06-1993             703 02-10-1993 08-10-1993
            716 24-04-1993 06-05-1993             707 04-06-1993 10-06-1993             715 08-10-1993 15-10-1993
            706 29-04-1993 07-05-1993

Hierbij waren wel enkele uitzonderingen te melden. Daar Koninginnedag op een vrijdag viel, verplaatste het transport van de 713 naar de donderdag 29-04 i.p.v. vrijdag. Hierdoor verbleef de 716 een week langer bij DDM, omdat maar één wagen werd uitgeruild. Hetzelfde was het geval rond Hemelvaartsdag, zodat toen de 710 een weekje langer bleef. Met de ontasbesting van de 715 werd de behandeling van deze serie afgesloten.

In 1993 werden de laatste 3 wagens gereviseerd met een revisie-2. Hierbij vonden de bekende aanpassingen plaats. Ontasbesting vond plaats bij de firma Schotte op het terrein van Hollandia Schroot in de Amsterdamse Westhaven. De losse bakken gingen per trailer van transporteur van der Vlist daarheen en terug naar de CW.
De transportdata van heen en terug waren resp.:
701 op 14-09-1992(A, C én B-bak) resp. 17-09-1992(A en C-bak) cq. 22-09-1992(B-bak); 722 op 13 resp. 16-10-1992(alle bakken) en 724 op 27-11-1992(A, C én B-bak) resp. 04-12-1992(A en C-bak) cq. 07-12-1992(B-bak).
De wagens 701, 722 en 724 kwamen resp. in februari, februari en juli gereed. De 701 kwam hierbij tevens na herstel van zijn zeer zware schade terug in dienst op 15-02-1993 op lijn 24.

Op 30-12-1993 botste om 7.40 uur op de kruising Cornelis Lelylaan/Einsteinweg de 722/17 op een zware vrachtauto. Hierbij liep de voorzijde van de tram zware plaatschade op en moest door de kraanwagen worden weggesleept. De wagen werd in de Lekstraat hersteld en kwam op 18-02-1994 weer in dienst op lijn 2.

Op 27-06-1995 botste op de Zeeburgerdijk/Borneostraat de 707/6 op een vrachtauto, die was beladen met beton. Door de dreun ontspoorde de tram met het eerste draaistel. De kop van de 707 liep hierbij zware schade op, waardoor de wagen op 25-09-1995 voor herstel naar de CW gebracht werd. De B- en C-bak gingen op 26-10-1995 voor opslag naar de Havenstraat. Op 13-11-1995 gingen ze weer naar de CW en werden geformeerd met de herstelde A-bak. Op 05-02-1996 kwam de wagen uiteindelijk weer uit de CW en terug in dienst.

Op 05-10-1995 botste op de Antwerpenbaan in de middagspits de 721/2 achterop de 720/2. Beide wagens werden hierbij zwaar beschadigd. Op 11-10-1995 werd in de Havenstraat de achterbakken van beide wagens gewisseld. De 720 kwam met de achterbak van de 721(oorspronkelijk 691B) in de samenstelling 720A720C721C in dienst op 18-10-1995 op lijn 16. In de Havenstraat werd gestart met het herstel van de kop van de 721. De B-bak van de 720 werd eind oktober opgeslagen in de Lekstraat en ging op 28-11-1995 daarvandaan voor herstel naar de CW. Na herstel in de Havenstraat van de A-bak en in de CW van de B-bak werden de bakken weer gecombineerd tot een nieuwe 721(721A721C720B) en verliet op 13-01-1996 de CW en kwam op 15-01-1996 in dienst op lijn 16.

Van 10 t/m 22-06-1996 reed de 706 in een speciale beschildering rond ter bate van het Europees Kampioenschap Voetbal. GVB-ers hadden hierbij de wagen voorzien van een ludieke beschildering. Na het falen van het Nederlandse elftal werd de wagen uit de dienst genomen en weer van een geel jasje voorzien, waarna de wagen terugkwam in de dienst.


EK 1996, GVB 706, Lijn 10, van Hallstraat, 15 juni 1996.
Foto: René van Lier.

In de vierde week van juli 1997 werd de 711 overgebracht naar de HWT(Hoofdwerkplaats Tram: de nieuwe CW in Diemen) voor een schilderbeurt. Hierbij verloor hij zijn thema-uiterlijk en kreeg de standaard geel/bruine kleurstelling aangemeten, met rode instapdeuren en gele uitstapdeuren. Op 14-08-1997 verliet hij de CW en op 15-08-1997 kwam hij weer in dienst.

Ook de 702, die sinds 06-10-1996 buiten dienst stond met een defecte schakelkast, werd op 31-07-1997 binnengenomen in de HWT voor reparatie. Hij verloor hierbij tevens zijn thema-uiterlijk en werd geel/bruin geschilderd met rode instapdeuren en gele uitstapdeuren. Eind oktober 1997 kwam de wagen uit de CW en weer in dienst.

In oktober 1997 werden de elektroontjes voorzien van andere klaphekjes, die kunnen blijven staan als de wagens conducteurloos rijden. Hierbij konden de klapjes worden uitgenomen en dit betekent een veel snellere ombouw van CC-wagen tot EMW en omgekeerd.

In de week van 30-08-1999 ging de 722 naar de HWT en werd daar omgespoten in de nieuwe wit/blauwe GVB-huisstijlkleuren, waarna hij op 05-09-1999 de Diemense werkplaats weer verliet en op 06-09-1999 kwam hij weer in dienst op lijn 7.

In juni 2000 startte de inbouw van videobewaking in deze serie. Hiertoe werden op een aantal punten in de wagen videobolletjes geplaatst, die door bestuurder en conducteur middels een monitor konden worden bekeken. De videobeelden werden voor de periode van 24 uur opgeslagen op een schijf, zodat deze banden bij calamiteiten direct konden worden gelicht. De ombouw vond plaats in de remise Lekstraat.

Op 02-12-2000 botste om 6.40 uur op de kruising Hoofdweg/Jan van Galenstraat een vrachtwagen eerst tegen een voetgangster, die dwars over de kruising rende naar de juist vertrekkende 719. De truck botste vervolgens tegen de instapzijde/voorzijde van die 719/7-1. De truck plette hierbij de voetgangster tegen de tram, waarbij zij helaas overleed. De truck reed vervolgens tegen een paal, terwijl de 719 met de eerste truck ontspoorde. Het hersporen duurde tot 10.30 uur. De 719 werd eind december naar de HWT in Diemen overgebracht, waar de wagen in januari 2001 terzijde werd gesteld voor afvoer en onttakeld werd. Hiermee werd de wagen als eerste gelede tram uit de oudere series afgevoerd in het kader van de toekomstige aflevering van de nieuwe Combino-trams.

In de week van 05-03-2001 werd de sinds december defect buiten dienst staande 712 naar de HWT overgebracht voor herstel, waar de wagens tevens in de nieuwe wit/blauwe GVB-huisstijlkleuren gespoten. Op 18-07-2001 verliet hij de HWT en kwam op 19-07-2001 weer in dienst op lijn 13.

De 723 verbleef vanaf 24-04-2001 t/m 23-05-2001 in de HWT voor een draaistelrevisie en werd daarbij tevens in de nieuwe wit/blauwe GVB-huisstijlkleuren omgespoten en kwam aansluitend op 30-05-2001 in dienst op lijn 7.

Op 10-07-2001 werden de bakken van de 719 afgevoerd naar sloperij Hollandia Schroot in de Amsterdamse Westhaven, waarmee de 719 dat jaar tevens als enige uit het bestand werd afgevoerd.

In 2002 begon de aflevering en in dienst stelling van de nieuwe Combino-trams, waarmee dan systematisch de oudere geledes zouden worden afgevoerd, volgens een vast patroon. Echter vrijwel direct werd hiervan afgezien en werden wagens met grotere storingen en schades niet hersteld en afgevoerd, hetgeen een veel goedkopere en doeltreffendere uitvoering was. Vreemd genoeg werd hiervan ook wel eens afgeweken. Zo werd de 703, die reeds geruime tijd defect stond, in juni 2002 de HWT binnengenomen voor herstel.
Op 13-06-2002 kwam de wagen weer in dienst. Op 19-06-2002 strandde de wagen om 8.05 uur als lestram op de Akersingel, waarna hij na provisorisch herstel kon inrukken naar de remise Havenstraat en weer werd hersteld. Op 21-06-2002 reed hij als 17-15 en raakte wederom om 8.05 uur defect op het Tussenmeer. Door de 687/17-16 werd de wagen naar dood spoor aan het Dijkgraafplein geduwd.
Na provisorisch herstel rukte de wagen weer in naar de remise Havenstraat en werd nu alsnog buiten dienst gesteld voor afvoer.

Op 18-12-2002 reed op de kruising Burgemeester Roëllstraat/Burgemeester Cramergracht een taxibusje tegen de zijkant van de 713/13. De tram werd gegrepen op het eerste draaistel en ontspoorde daarbij, waarbij de eerste en tweede truckstellen uit de rails liepen. De 713 kwam met zijn kop tot stilstand tegen een bovenleidingmast en liep flinke schade op, waardoor de wagen werd terzijde gesteld voor afvoer.

In 2002 werden uit het bestand afgevoerd: de wagens 703 en 714.

Begin april 2003 werd vanuit de Havenstraat de 707 naar de AOM-locatie Tollensstraat overgebracht om daar compleet geplukt te worden ter bate van de toekomstige museumwagen 700(later zou dit de 709 worden). Na onttakeling werd de wagen vervolgens door het AOM naar de HWR(de nieuwe naam Hoofdwerkplaats Railvoertuigen voor de HWT) gesleept voor afvoer.

Op 19-05-2003 ging de 702 naar de HWT voor afvoer, maar werd daar toch gerepareerd en kwam derhalve op 23-05-2003 weer in dienst. Reeds na 2 dagen raakte de wagen wederom defect en dit betekende tevens het einde voor deze tram. Ook bij de 708, die defect was, werd nog gepoogd de storing te repareren in de HWT, maar alsnog werd toen besloten de wagen af te voeren.

Op 04-08-2003 werd lijn 1 als laatste tramlijn getransformeerd tot conducteurslijn. Hierdoor verschoven de trapwagens uit de reeks 11 en 12G naar de lijnen 5(11G) én 16 en 24(11G en 12G), waarmee de nog als EMW dienstdoende elektronen nu definitief conducteurtram werden tot hun afvoer. Wagen 721 reed als laatste EMW in de week van 04-08-2003 nog op lijn 16, alvorens ook deze wagen weer uitsluitend conducteurtram werd.

In 2003 werden afgevoerd uit het bestand: de wagens 702, 704, 707, 708, 712, 713 en 715.

Op 27-01-2004 werd de 709, direct uit de rijdende dienst, overgedragen aan de Stichting A.O.M. te Amsterdam t.b.v. museale doeleinden.

Vanaf februari 2004 werden van de resterende wagens 2 stuks per week uit de dienst genomen. Zo ging op 15-03-2004 de 720 naar de HWR voor afvoer., doch toen de 700 met een gebroken ruit buiten dienst kwam te staan, ging deze 720 op 16-03-2004 weer naar de Havenstraat terug, maar kwam niet meer in dienst en ging enkele dagen later alsnog naar de HWR voor afvoer.

Op 26-03-2004 was officieel de laatste inzetdag van de gelede wagens. Op dat moment waren nog de 717, 721, 722 en 724 in het rijdende bestand aanwezig vanuit de remise Havenstraat. Op 27-03-2004 werd voor hobbyïsten door de NVBS een afscheidsexcursie door de stad georganiseerd, waaraan de wit-blauwe 722 en geel-bruine 724 participeerden. Tijdens deze afscheidsrit werden zij vergezeld door de museumwagens 586(reeks 1G) in grijs-witte kleurstelling, 709(reeks 7G) in geel-bruine kleurstelling en haventram 776(reeks 8G). Op de Plantage Parklaan werd hierbij nog een foto-line-up gehouden. Hierna gingen de wagens buiten dienst.

Op maandag 29-03-2004 kwamen door materieelgebrek(35 defecte trams) de oudjes toch weer in dienst en reden die week toch nog diverse malen in de dienst. Op 05-04-2004 had de 721 de eer om als allerlaatste wagen de dienst uit te voeren op de dienst 07-09, die om 17.24 uur inrukte.
Hiermee werd een tijdperk, dat begon met de eerste gelede tram in 1957, "de redder van de Amsterdamse tram destijds", afgesloten.

In 2004 werden de laatste wagens 700, 701, 705, 706, 709-711, 716-718 en 720-724 uit het bestand afgevoerd.

Om de Combini-crisis in Amsterdam en eventueel elders op te kunnen vangen, kreeg leverancier Siemens het lumineuze idee om 10 trams als noodreserve niet af te voeren maar op te slaan om eventueel later bij één van de trambedrijven te kunnen worden ingezet. Hiertoe werden vanaf half maart 2004 een tiental wagens opgeslagen op het terrein van transporteur van der Vlist in het industriegebied Moerdijk. De wagens 700, 718 resp. 706 gingen zonder pantograaf hiernaartoe.
De overige zeven trams, resp. 720, 711, 6G-wagen 695, 724, 717, 721 en 722, werden met pantograaf opgeslagen. Wat GVB-technici en ook vele hobbyisten al konden vertellen, werd bewaarheid, want het stilstaan van deze wagens deed de elektronica geen goed en betekende dat de wagens eerst compleet gereviseerd moesten worden. Eind december 2005 stonden de 10 elektronen inmiddels langzaam weg te roesten in de barre weersomstandigheden. Het GVB wilde de wagens niet meer in dienst nemen en ook Siemens, die formeel de eigenaar was wilde inmiddels van de trams af. De reserveonderdelen van de trams waren inmiddels naar Poznań in Polen gegaan voor de daar rijdenden 3G-wagens, zodat in juli 2006 de 706 als eerste werd overgebracht naar de NedTrain-werkplaats in Tilburg (de voormalige hoofdwerkplaats van NS). Hier werd de wagen ontasbest en aansluitend gesloopt. Aansluitend werden de overige 9 wagens geleidelijk naar Tilburg overgebracht voor sloop. Op 09-09-2006 waren inmiddels de wagens 706, 717 en 718 gesloopt en was de 700 zojuist(07-09-2006) in Tilburg hiertoe gearriveerd.
Op 04-11-2006 was de Moerdijk inmiddels leeg en waren alleen nog de 711 en 722 in Tilburg aanwezig in half gesloopte toestand en stond de 720 als laatste wagen te wachten op dit lot, dat snel zou volgen.

Wegens problemen met zowel de sloopapparatuur als de afvoer van asbest en olie bij HKS-Metals(voorheen Hollandia Schroot) konden de wagens vanaf medio april 2003 voorlopig niet naar het westelijk havengebied gebracht worden en vanaf begin april werden de wagens dan ook voorlopig opgeslagen op het hermetisch afgesloten douaneterrein bij overslagbedrijf Ceres(de beruchte containeroverslag zonder klanten). De transporten gingen nu in 4 delen,tw.:
    1): de trailer komt met een nieuwe Combino vanuit Krefeld(Duitsland) naar de Van der Vlist-locatie in Moerdijk(voor details zie bij het Combino-blad).
    2): de oudste Combino aan de Moerdijk wordt door de trailer vervolgens naar de GVB-locatie HWT in Diemen overgebracht.
    3): een af te voeren wagen wordt vervolgens per trailer van de HWT in Diemen naar de Ceres-locatie overgebracht.
    4): een afvoertram van de Ceres-locatie wordt dan per trailer overgebracht naar de HKS-locatie.
Dit was voer van de fotografen, maar was een omslachtige manier van werken.
De wagens 702, 707, 708 en 712 hebben allen dus eerst enige tijd bij Ceres verbracht, alvorens alsnog de slopershamer bij HKS toesloeg. Begin augustus bevonden
zich alle genoemde wagens(muv. de 707, die inmiddels bij HKS was) nog op het Ceres-terrein. Door de Combino-crisis lag vanaf augustus 2003 de afvoer twee maanden stil doordat ook de aflevering van nieuwe Combino's was opgeschort, zodat nog dienstdoende wagens van de series 3G en 6/7G bij defecten toch werden hersteld en niet werden afgevoerd. Hierdoor kon het bestand aan 20 trams bij Ceres tot oktober 2003 kon worden weggewerkt en was bij latere afvoer van wagens uit andere series de Ceres-locatie niet meer nodig voor opslag.

Uit deze serie werden overigens vanaf eind jaren "90 nog een aantal wagens voorzien van totaalreclames, die telkens met behulp van bestickering was aangebracht. Voor precieze data verwijzen wij naar de reclametramlijst op de wagenparklijst.
De wagens 700, 715 en 719-722 hebben in de periode 1998-2004 in één of meerdere beplakte totaalreclameuitmonsteringen rondgereden.

  Aflevering Aflevering Aflevering          Ombouw tot E.M.W.   In CW ter bate van omschilderen in de geel/grijze kleurstelling In CW ter bate van omschilderen in de geel/bruine kleurstelling   Ombouw tot Concab-wagen             In HWT voor omschilderen in nieuwe wit/blauwe kleurstelling      
Wagennr.  A-bak  C-bak  B-bak   In Dienst Op Lijn   In Ombouw   In Dienst Op Lijn   In CW   Uit CW In Dienst Op Lijn   In CW   Uit CW In Dienst Op Lijn   In Ombouw   In Dienst Op Lijn        In HWT       Uit HWT In Dienst Op Lijn Laatste inzet Op Lijn Reden van buitendienststelling Afvoerdatum Afvoer naar
     700 14-09-1967 14-09-1967 13-09-1967 28-09-1967       7      -08-1970 10-09-1970     17 02-07-1971 09-07-1971 10-07-1971     16 04-01-1976 23-01-1976 23-01-1976       1 ~ 19-07-1993 ~ 26-07-1993            ---            ---        ---      --   15-03-2004       1 gebroken ruit; "leeftijd"  18-03-2004 Siemens : opslag Transportbedrijf Van der Vlist, Moerdijk
     701 29-09-1967 28-09-1967 28-09-1967 14-10-1967       7      -08-1970 04-09-1970     17 31-08-1971 17-09-1971 17-09-1971       7 11-03-1981 14-04-1981 14-04-1981       1 ~ 28-06-1993     10-07-1993       4            ---            ---        ---      --   09-01-2004       2 diverse storingen; al maanden continu remklachten + simatic-storingen  21-01-2004 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     702 13-10-1967 12-10-1967 12-10-1967 30-10-1967       7      -08-1970 12-09-1970     17 29-08-1971 07-09-1971 08-09-1971     16 20-06-1980 06-08-1980 07-08-1980     17     26-06-1993     10-07-1993     25            ---            ---        ---      --   29-05-2003     16 toren kabel defect: kabels aansluitbak C-bak verbrand  10-06-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     703 27-10-1967 26-10-1967 26-10-1967 10-11-1967             -08-1970 16-09-1970     16 25-08-1971 03-09-1971 04-09-1971       7 14-01-1979 07-03-1979 07-03-1979       1     09-04-1993     27-04-1993     13            ---            ---        ---      --   21-06-2002     17 rij-en remklachten; 1e remstelling niet in orde; torens veel speling  26-07-2002 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     704 09-11-1967 09-11-1967 08-11-1967 23-11-1967       7      -08-1970 18-09-1970     17 25-08-1971 01-09-1971 01-09-1971     17 19-10-1979 08-01-1980 08-01-1980       2 ~ 19-07-1993 ~ 26-07-1993            ---            ---        ---      --   17-02-2003     16 schakelkast: gangknuppel zit vast in rijgebied  16-04-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     705 23-11-1967 23-11-1967 22-11-1967 08-12-1967       7  18-11-1969 10-12-1969     16 17-08-1971 26-08-1971 27-08-1971     27 28-01-1980 07-03-1980 07-03-1980       2     19-02-1992     31-05-1992     13            ---            ---        ---      --   15-03-2004            "leeftijd"  10-03-2004 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     706 08-12-1967 07-12-1967 07-12-1967 21-12-1967       7      -09-1970 08-10-1970     17 16-08-1971 20-08-1971 20-08-1971       7 19-10-1979 26-11-1979 26-11-1979     24 ~ 05-07-1993     16-07-1993       6            ---            ---        ---      --   19-03-2004     13     "leeftijd"; in HWR gebruikt voor Combino-pantograafproef  29-03-2004 Siemens : opslag Transportbedrijf Van der Vlist, Moerdijk
     707 22-12-1967 22-12-1967 21-12-1967 10-01-1968             -09-1970 25-09-1970     17 11-08-1971 23-08-1971 24-08-1971     13 15-09-1981 12-10-1981 12-10-1981     24 ~ 12-07-1993 ~ 26-07-1993            ---            ---        ---      --   26-02-2003       7 gelijk maximale E-rem bij remmen: ruimte in schakelkast  22-07-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     708 16-01-1968 16-01-1968 15-01-1968 27-01-1968             -09-1970 30-09-1970     17 09-08-1971 13-08-1971 13-08-1971     13 03-08-1981 16-09-1981 17-09-1981     13 ~ 12-07-1993 ~ 19-07-1993            ---            ---        ---      --   20-05-2003       1 speling schakelkast, afpelling niet in orde  06-06-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     709 30-01-1968 30-01-1968 29-01-1968 10-02-1968             -09-1970 12-10-1970       7 03-08-1971 10-08-1971 10-08-1971     16 30-08-1979 08-10-1979 08-10-1979       1     30-03-1993     13-04-1993     13            ---            ---        ---      --   26-01-2004       2     "leeftijd"  27-01-2004 Stichting A.O.M., Amsterdam tbv. museale doeleinden
     710 13-02-1968 13-02-1968 12-02-1968 23-02-1968             -09-1970 19-10-1970     17 01-08-1971 12-08-1971 13-08-1971     16 30-06-1981 06-08-1981 07-08-1981       1 ~ 05-07-1993     17-07-1993     10            ---            ---        ---      --   24-02-2004       1     "leeftijd" (01-03-2004 buiten dienst gezet)  10-03-2004 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     711 27-02-1968 27-02-1968 26-02-1968 08-03-1968             -10-1970 27-10-1970       7 28-07-1971 03-08-1971 04-08-1971     16 28-02-1980 15-04-1980 15-04-1980     13 ~ 26-07-1993 ~ 02-08-1993            ---            ---        ---      --   26-03-2004       7     "leeftijd"  01-04-2004 Siemens : opslag Transportbedrijf Van der Vlist, Moerdijk
     712 08-03-1968 08-03-1968 07-03-1968 24-03-1968             -01-1970 24-01-1970     24 26-07-1971 29-07-1971 30-07-1971     17 16-11-1981 30-12-1981 31-12-1981       2 ~ 26-07-1993 ~ 02-08-1993 ~ 07-03-2001     18-07-2001     23-07-2001     13   27-06-2003     16 draaikom eerste toren veel ruimte  23-07-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     713 21-03-1968 21-03-1968 20-03-1968 03-04-1968             -10-1970 29-10-1970     17 21-07-1971 28-07-1971 29-07-1971     17 27-10-1981 02-12-1981 02-12-1981       1 ~ 19-07-1993 ~ 26-07-1993            ---            ---        ---      --   18-12-2002     13 aanrijdingschade  27-01-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     714 04-04-1968 04-04-1968 03-04-1968 20-04-1968             -09-1970 03-10-1970     17 14-07-1971 21-07-1971 22-07-1971     24 21-09-1981 27-10-1981 27-10-1981       1 ~ 23-08-1993 ~ 30-08-1993            ---            ---        ---      --   06-06-2002       2 motorgroep 2 defect + schakelkast  10-07-2002 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     715 18-04-1968 18-04-1968 17-04-1968 07-05-1968             -10-1970 04-11-1970     16 06-07-1971 13-07-1971 14-07-1971     16 31-12-1980 10-02-1981 10-02-1981     24 ~ 23-08-1993 ~ 30-08-1993            ---            ---        ---      --   02-10-2003       2 torens bol/kom verbinding veel ruimte  27-10-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     716 30-04-1968 30-04-1968 29-04-1968 17-05-1968             -09-1970 17-10-1970     17 30-06-1971 06-07-1971 07-07-1971     17 29-09-1981 03-11-1981 04-11-1981       1 ~ 23-08-1993 ~ 30-08-1993            ---            ---        ---      --   22-12-2003       2 rij-en remklachten: simatic defect  13-01-2004 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     717 14-05-1968 14-05-1968 13-05-1968 30-05-1968             -10-1970 10-11-1970     13 27-06-1971 02-07-1971 03-07-1971     16 19-01-1982 23-02-1982 24-02-1982       1     16-03-1993     13-04-1993     13            ---            ---        ---      --   03-04-2004       1     "leeftijd"  05-04-2004 Siemens : opslag Transportbedrijf Van der Vlist, Moerdijk
     718 29-05-1968 29-05-1968 28-05-1968 14-06-1968             -10-1970 18-11-1970     17 25-06-1971 29-06-1971 30-06-1971     16 01-02-1982 08-03-1982 08-03-1982       2     10-03-1993     13-04-1993     13            ---            ---        ---      --   04-03-2004       1 rij-en remklachten: simatic defect  18-03-2004 Siemens : opslag Transportbedrijf Van der Vlist, Moerdijk
     719 14-06-1968 14-06-1968 13-06-1968 27-06-1968             -10-1970 22-11-1970       7 20-06-1971 25-06-1971 25-06-1971     17 18-09-1980 22-10-1980 22-10-1980     17     17-03-1993     13-04-1993     13            ---            ---        ---      --   02-12-2000       7 zware aanrijdingschade  10-07-2001 sloperij Hollandia Schroot, Amsterdam-Westhaven
     720 03-07-1968 03-07-1968 02-07-1968 31-07-1968             -11-1970 24-11-1970     17 16-06-1971 23-06-1971 23-06-1971     16 24-08-1981 05-10-1981 06-10-1981     13 ~ 30-08-1993 ~ 05-09-1993            ---            ---        ---      --   11-03-2004   lestram gescheurde flap; "leeftijd"  29-03-2004 Siemens : opslag Transportbedrijf Van der Vlist, Moerdijk
     721 29-07-1968 29-07-1968 26-07-1968 10-08-1968             -11-1970 06-12-1970       7 14-06-1971 21-06-1971 21-06-1971     17 18-11-1980 24-12-1980 05-01-1981     13 ~ 30-08-1993 ~ 05-09-1993            ---            ---        ---      --   05-04-2004       7 gescheurde flap; "leeftijd"  07-04-2004 Siemens : opslag Transportbedrijf Van der Vlist, Moerdijk
     722 13-08-1968 13-08-1968 12-08-1968 30-08-1968             -11-1970 10-12-1970     16 08-06-1971 15-06-1971 15-06-1971     24 27-11-1981 14-01-1982 14-01-1982       1 ~ 05-07-1993     17-07-1993     10 ~ 30-08-1999     04-09-1999     05-09-1999       7   05-04-2004   lestram     "leeftijd"  08-04-2004 Siemens : opslag Transportbedrijf Van der Vlist, Moerdijk
     723 27-08-1968 27-08-1968 26-08-1968 17-09-1968             -11-1970 15-12-1970       7 07-06-1971 14-06-1971 15-06-1971     17 21-10-1980 21-11-1980 21-11-1980     24 ~ 21-06-1993         -09-1993     13 ~ 25-04-2001     23-05-2001     30-05-2001       7   19-02-2004     13 simatic  25-02-2004 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
     724 18-09-1968 18-09-1968 17-09-1968 11-10-1968             -12-1970 28-12-1970       7 16-05-1971 28-05-1971 29-05-1971     17 17-12-1981 01-02-1982 01-02-1982     10     23-11-1992     26-07-1993     13            ---            ---        ---      --   31-03-2004       2 EBS;veel lawaai onder rijden;kraken;piepen enz.;trucks hebben revisie nodig; "leeftijd"  05-04-2004 Siemens : opslag Transportbedrijf Van der Vlist, Moerdijk

                 


Traminfo.nl © 2003-2015 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links