GVB 780, Lijn 5, Stationsplein, 198x
Foto: verzameling Tim Castricum

Home > Tram > Electrische tram > Serie > Serie 24 (780-804)

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 780-804

Serie:
780-804
Type: Geleed Elektrisch Motorrijtuig
GVB-Typenummer: 9G
Bouwjaar: 1979-1980
Fabrikant:
Linke-Hofmann-Busch(LHB), Salzgitter-Watenstedt, Duitsland
Elektrische uitrusting: SSW, Nürnberg, Duitsland
Aantal: 25 stuks
Uitvoering: éénrichtingtram
Truckstellen: 4 truckstellen
Wagenbakken:
3 stuks
Motoren:
4 x 53 kW in het voorste en achterste draaistel
Elektrische remmen:
op alle truckstellen telkens 2 stuks
Maximale snelheid:
55 km/uur
Breedte:
2320 mm
Totale Lengte:
25500 mm
Lengte A- en B-bak:
9670 mm
Lengte C-bak:
5730 mm
Hoogte:
3260 mm
Radstand:
1745 mm(motordraaistellen)
Radstand:
1800 mm(loopdraaistellen)
Wieldiameter:
668 mm
Breedte deuropening vrije doorgang:
1150 mm
Vloerhoogte:
885 mm
Hoogte:
3260 mm
Afstand Hart op Hart Draaistellen:
6000 mm (voor- cq. achterbak - torens)
Afstand Hart op Hart Draaistellen:
5730 mm (middenbak - torens)
Gewicht:
31.000 kg
Motorvermogen:
212 kW(4 x 53 kW)
Passagiersindeling:
64-91


Voor de terzijdestelling van de laatste drieassers en voorziene netuitbreiding was eind jaren zeventig opnieuw materieel nodig. Wederom werd de firma LHB benaderd, maar daarbij werd wel aangegeven dat dit materieel van een geheel andere uitvoering en kwaliteit moesten zijn, dan de in 1974/75 geleverde tramrijtuigen reeks 8G. De tweede LHB-reeks week dan ook op veel punten geheel af van de voorgaande reeks. Uiterlijk viel de hoekige vorm op die in die jaren een modetrend vormde. Alle deuren waren dubbel uitgevoerd, waarmee de trams weer iets langer werden en waren tevens voorzien van ex extra instaptrede. Aan de deurzijde in de daklijst bevonden zich halverwege de voorbak en achterbak een lijn- én richtingfilmkast. Tezamen met de grote lijn- en richtingfilmkasten op de kop en de lijnfilmkastjes achterop en aan de blinde zijde achteraan de B-bak werden deze door middel van een automatische instelling middels tiptoetsen in de cabine elektrisch bediend. Dit maakte de wagens bij uitstek geschikt om als wachtwagen te fungeren, waarbij dit fenomeen, dat flexibel ingezet werd bij calamiteiten en uitval van diensten, prima van pas kwam, omdat de wachtwagen vaak snel ergens moest invallen op een lijn en daarna weer op een andere lijn, zodat met deze automatische films deze lijnaanduidingen snel konden worden aangepast, zonder dat de bestuurder de hele wagen door moest lopen om alle filmpjes separaat met de handslinger te verdraaien. Om wat meer instapruimte bij de deuren te verkrijgen waren de tweepersoonsbanken aan de deurzijde geplaatst en de enkele stoelen juist weer aan de blinde zijde. Aangezien het achterbalkon zijn functie als opvangruimte goeddeels had verloren waren hier ook banken geplaatst, waarbij mede door de grotere wagenlengte het aantal zitplaatsen gelijk kon blijven.

Het meest opmerkelijke bij de 780-ers was wel dat men weer van de elektronische Simatic-besturing was afgestapt ten gunste van een betrekkelijk eenvoudige elektropneumatische stuurstroominstallatie, bediend door 24 Volt. Deze werd bediend door een rijknuppel.
De wagens waren bij alle deuren, ook bij deur 1, voorzien van één stempelautomaat.

De aanzet- en remweerstanden waren midden onder het rijtuig geplaatst. Een tweetal ventilatie-units met bijbehorend kleppensysteem verzorgde in de winterperiode de verwarming van de passagiersruimte met deze onvermijdelijke verliesenergie. In de zomerperiode werd door hetzelfde systeem een afdoende ventilatie verzorgd.

Alle deuren waren uitgevoerd als dubbele grote zwenk-zwaaideuren. De besturing en beveiliging was aangepast, zodat snelle en langzame passagiers veilig en comfortabel in en uit konden stappen. Deze beveiliging geschiedde middels fotocellen, die de gebruikelijke onderhoudsintensieve tredekontakten vervingen. In de bestuurderscabine waren alle bedienings- en signaleringselementen op overzichtelijke wijze opgesteld, onder andere de stuurknuppel voor de directe bediening van de elektrische tractie-installatie en een tweevoudig uitgevoerde nood- resp. reserverem. Kenmerkend was verder, dat alle meldlampen dubbel waren uitgevoerd. Voorts was de cabine in tijden van koude met een glazen separatieraam afsluitbaar. Hierin zat een spreekluikje en in de betaaltafel was een kleine opening, zodat bij afsluiting toch vervoersbewijzen konden worden verkocht. In de zomer kon de glaspui worden weggedraaid en vergrendeld met een driehoeksleutel aan de achterwand van de cabine worden bevestigd, zodat er alleen een cabinedeurtje overbleef.
Bij de deuren zat een lichtinstallatie in de deurknoppen, die bij vrijgave oplichtten en de tekst "deur open" vermeldde. De deurbediening geschiedde op lucht.

De wagens waren voorzien van het nieuwe mobilofoonsysteem met code-control-box en VeTag-apparatuur, tweedelige kunststof bumpers, omtrekverlichting, de geel/bruine huisstijlkleur, schuiframen in de cabine en een rolscherm als zonwering.

Verbijstering kon men het niet noemen. "t Was eigenlijk meer een soort gelatenheid die er hing over de mensen die op vrijdag
22-06-1979 om 8 uur 's-morgens stonden te wachten op de Plantage Doklaan op de aflevering van de eerste nieuwe, de 780.
Later bleek dat het treintransport in Duitsland vertraging had opgelopen, dus ging iedereen maar weg.
Maar....maandag 25 juni, daar stond de nieuwe tram. Keurig op een NS-wagon, klaar om verplaatst te worden naar het Amsterdamse spoor, zijn thuishaven. Al snel kwam de bijnaam "Blokkendoos" naar boven en deze zouden de wagens altijd behouden. Na het afladen werd al gauw gestart met de eerste proefritten, waarbij bleek dat de tram het prima deed. Hij reed, zoals iemand opmerkte, als een zonnetje. Soepel optrekken, soepel remmen, geen vuiltje aan de lucht. Op donderdag 05-07-1979 werd hij aan de pers getoond op het Julianaplein.

Op 13-07-1979 werd in het kader van een proef ter controle van wagenbelasting en tevens ter kennismaking voor het grote leger Amsterdamse tramhobbyisten een gecombineerde tramrit/proefrit gehouden met de 780 en 781 over een deel van het Amsterdamse net.

Op 06-08-1979 kwamen de 780 en 781 in dienst op lijn 5. Na de ochtendspits ging een bestuurder in de 780 tegen een ruit hangen en drukte hierbij dit ruit uit zijn rubbersponning. Hierop werden de wagens gelijk uit de dienst genomen, waarbij bleek dat de ruiten iets te klein waren en bij de minste druk uit de omlijsting konden vallen. Na aanpassing van de serie kwamen ze op resp. 26 en 27-08-1979 weer in dienst op lijn 5.

De eerste zes wagens kwamen vanuit de remise Havenstraat in dienst op lijn 5. In september 1979 werd ook gestart met de inzet vanuit de remise Lekstraat op lijn 4 en 25, waarna langzamerhand de rest van het net verrijkt werd met de nieuwe 9G-wagens.
Op 04-11-1979 werden 's-middags met de 785 filmopnamen gemaakt voor Herman Brood in onder andere de Amstelstraat.
Op donderdagavond 08-11-1979 konden muziekliefhebbers hun popidool in deze wagen over het TV-scherm zien rijden.

Begin maart 1980 kreeg de 781 als proef een halteafroepinstallatie met cassettebandjes. de proef werd genomen op lijn 5. In april 1980 volgde de 791 op lijn 3. Naar goed Amsterdams gebruik mislukte de proef, omdat de bestuurders namelijk steeds op een knopje moesten drukken voor het automatisch afroepen van de halte.

Van maart t/m juli 1980 stond de 796 buiten dienst in verband met een proef met een nieuwe verfsoort.

Op 19-03-1980 werd na aflevering van de 804 bij deze wagen, in tegenstelling tot zijn voorgangers, meteen de pantograaf op de tram geplaatst, waarna de wagen op eigen kracht naar de CW kon gaan.

Op 14-08-1980 botste in de eindlus Watergraafsmeer de 747/9 achterop de 799/9, waarbij de 799 met het vierde en de 747 met het eerste draaistel ontspoorde. De 747 liep fikse schade op, terwijl de 799 flink beschadigd werd en voor herstel naar de CW moest van
04 t/m 16-09-1980. Op 17-09-1980 kwam hij weer in dienst op lijn 7.<

Op 25-08-1980 werden er met de 783 filmopnamen gemaakt.

Op 21-07-1981 halteerde de 793/3 om 12 uur aan de halte Ruysdealkade bij de Ceintuurbaan als tweede tram op de brug. Plotseling zakte de wagen achteruit en botste hierbij tegen de juist aanrijdende 705/24. Beide wagens werden hierbij flink beschadigd. De 705 liep kopschade op en de 793 aan de achterzijde. Voor herstel moest de 793 op 05-08-1981 naar de CW en werd daar zelfs op het richtspoor geplaatst. Op 14-09-1981 verliet hij de CW weer en kwam de volgende dag in dienst op lijn 3.

Op 08-10-1981 botste op het Rokin, even voorbij de Dam, de 803/4 achterop de 635/4, die een noodstop maakte voor een plotseling de vrije baan opkomende auto. De 635 liep fikse schade op. De 803 werd zwaar beschadigd aan de kop en de bestuurderscabine en ging op 19-10-1981 voor herstel naar de CW. Op 06-11-1981 verliet hij de hallen van de Tollensstraat weer en kwam op 09-11-1981 in dienst als lijn 7+wachtwagen.

In 1982 werden de stoelzittingen en rugleuningen vervangen door hardpolyester exemplaren, zoals reeds bij aflevering in gebruik in de reeks 10G, welke vandaalbestendiger waren. In juli werden de 804 en 803 behandeld. In augustus volgden resp.: 783, 802, 785, 795, 796, 799, 789, 792, 793, 794 en in september de rest van de serie(780-782, 784, 786-788, 790, 791, 797, 798, 800 en 801).

Op 06-02-1983 botste op het Europaplein, aan de kop van de Rooseveltlaan, de 784/4(richting Station RAI) tegen de juist passerende 783/4(richting CS). De bestuurder van de 784 zag het krom liggende wissel richting inkortingslus(wachtwagen 780 was hierover heen gegaan) over het hoofd en boorde zich met zijn tram in de C-bak van de passerende 783. Door de harde klap derailleerde de 784 met alle draaistellen en kwam hierbij over de weg voor de RAI te staan. De 783 liep een zwaar beschadigde en ontzette C-bak op. De voorzijde van de 784 werd ontzet en de kop kwam scheef te staan. Op 13-02-1983 werden de 783 en 784(getrokken door de H3) naar de CW gebracht voor herstel. Op 14-02-1983 wisselden de wagens van A-bak, waarbij de toonaangevende A-bak het nummer behoorde te bepalen, zodat de achterbakken vernummerd zouden moeten worden. Bij deze wagenbakruil werd echter deze stelregel niet gehanteerd, zodat de 784 in de samenstelling 783A784C784B op 16-02-1983 de CW verliet en op 17-02-1983 in dienst kwam op lijn 4.
De 783, bestaande uit de schadebakken 784A783C783B, ging in de CW op het richtspoor.

Op 28-02-1983 botste in de boog van het Victorieplein naar de Rooseveltlaan een Deense truck met oplegger tegen de ernaast rijdende 804/4. De instapzijde van de A-bak liep hierbij zware schade op en de 804 verbleef van 07-03 t/m 05-04-1983 voor herstel in de CW. Op 05-04-1983 kwam de 804 aansluitend weer in dienst op lijn 14.

Op 16-05-1983 kwam de 783 na herstel in de CW in zijn nieuwe samenstelling de werkplaats uit en aansluitend gelijk in dienst op lijn 4.

Op 15-06-1983 eiste de vrije tram/bus-fase op de kruising J. W. Brouwersplein/van Baerlesstraat/Museumplein dan toch zijn eerste grote slachtoffers. De 786/3(richting Zoutkeetsgracht) botste tegen de passerende 869/16(richting Stadionstraat). De 869 ontspoorde hierbij met zijn derde en vierde draaistel en kwam pas over de kruising tot stilstand. De 786 stond met zijn eerste draaistel naast de rails. De B-bak van de 869 werd zeer zwaar beschadigd, terwijl de 786 uiterlijk fikse schade opliep, doch inwendig zware kopschade opliep. Bij het herstel in de CW, in de periode 24-06 t/m 28-07-1983, kreeg de 786 tevens een revisie-1(kleine revisie). Op 29-07-1983 kwam hij weer in dienst op lijn 3.

Op 07-01-1984 verliet de 795 na revisie-1 de CW en kwam in dienst op lijn 9. De tram was hierbij voorzien van apparatuur om het stroomverbruik van de bestuurders te meten(onder andere bij het snel optrekken). Deze apparatuur werd gebruikt door het instructiecentrum. na verloop van tijd verloor hij deze apparatuur weer.

Op 28-11-1984 denderde de 632/10(richting van Hallstraat) op de Mauritskade, in het Tropencircuit, in de deurzijde van de B-bak van de 781/9(richting CS), die net vanuit de Linneausstraat kwam. De 632 ontspoorde hierbij door de klap met het eerste en tweede draaistel, terwijl ook de pantograaf van de 632 in de bovenleiding verward raakte. De 632 liep fikse kopschade linksvoor op en een scheve kop. De 781 liep fikse schade op aan de achterzijde, waarbij de achterdeuren en deurstijlen werden ontzet en vernield. Tevens kwam de B-bak krom te staan.
De 781 ging in de nacht van 29 op 30-11-1984 voor herstel naar de CW en verliet deze weer op 27-02-1985. Hierbij kreeg de 781 als proef beweegbare treden als deurbeveiliging in plaats van de ogen, die door de jeugd met stickers beplakt werden, waardoor de beveiliging onderbroken werd en de deuren niet sloten, alsmede besloegen deze oogjes bij sneeuw en ijzel met hetzelfde gevolg.
Op 09-03-1985 kwam de 781 weer in dienst op lijn 12.

Op 29-12-1984 botste in de eindlus Station RAI de 653/4 achterop de 800/4. De 653 ontspoorde met het eerste draaistel. De 653 resp. 800 liepen linksvoor en linksachter flinke schade op. De 800 kwam na herstel in de CW(03 t/m 24-01-1985) op 25-01-1985 weer in dienst op lijn 4.

Op 06-05-1985 reed op de Dam een bus van touringcarbedrijf Oostenrijk achteruit tegen de juist passerende 780/9(richting Watergraafsmeer). De A-bak liep aan de blinde zijde zware schade op, terwijl tevens alle ruiten sneuvelden. Bij het herstel in de CW, van 14-05 t/m 27-06-1985, stond de 780 gescheiden. De A-bak moest op het richtspoor. De 780 kwam op 28-06-1985 weer in dienst op
lijn 4.

Op 08-05-1985 ontspoorde tijdens rangeerwerkzaamheden op het achterterrein van de remise Lekstraat, bij spoor 26, de buiten dienst staande 791 met het derde en vierde draaistel op een wissel bij de Amsteldijk, waarbij de B-bak langs een muur schampte. Hierbij werd de laatste geleding beschadigd, waarbij deze krom kwam te staan. Eind mei werd de 791 in de remise Lekstraat in herstel genomen, waarna hij op 22-07-1985 weer in dienst kwam op lijn 14.

In juli 1985 kreeg de 793 in de Lekstraat geluidsarme wielen. De 800 volgde in augustus en stond daartoe van 01 t/m 05-08-1985 in de CW.

Van     -09-1985 t/m 03-10-1985 stond de 795 in de CW en kwam op 04-10-1985 in dienst op lijn 9. De wagen kreeg als proef nieuwe deuren en een ander sluitsysteem, waarbij in de tredenbakken nieuwe fotocellen werden geplaatst, vanwege de deurbeveiliging. Daar deze cellen nu hoger zaten, moesten ook de stangen van de deuren worden ingekort en de ondersten verhoogd worden aangebracht, waardoor de onderste helft van de deuren nu gesloten waren en de ruiten kleiner werden. Voorts kreeg de wagen een nieuwe vloer, die bestond uit linoleum met noppen(tegen de gladheid).

Op 17-10-1985 kreeg de 783/3 aan het eindpunt Flevopark kortsluiting in de cabine en liep daardoor forse brandschade op.
Op 12-11-1985 bracht de H3 hem voor herstel naar de CW. Op 31-01-1986 verliet hij de Tollensstraat en kwam in dienst op lijn 25.

Eind 1985/Begin 1986 werden bij vele wagens totaal-zijwandreclame aangebracht, waardoor de emblemen hierachter wegvielen. Hierdoor werd toen bij een aantal wagens extra emblemen aangebracht. Aan de deurzijde boven deur 1 en 4 in de dakrand en aan de blinde zijde naast de bestuurder en het achterbalkon. Behandeld werden de wagens 780(alleen aan de deurzijde), 782, 783, 784, 790(alleen aan de deurzijde), 791, 792(alleen aan de blinde zijde), 793 en 794. Hierna werd verdere aanbreng gestaakt. In de loop der jaren verloren de wagens ze weer.

Op 10-05-1986 botste 's-avonds laat in de Bilderdijkstraat, aan de halte De Clercqstraat, de 787/3(richting Zoutkeetsgracht) achterop de 654/12(richting Sloterdijk), doordat de optrekkende lijn 12 nogmaals moest afremmen wegens een verkeerde wisselstand, hetgeen lijn 3 te laat bemerkte en de knal tot gevolg gaf. De 654 liep achteraan flinke schade op, terwijl de 787 zware kopschade opliep.
Op 25-05-1986 ging de 787 voor herstel naar de CW en kon deze op 16-06-1986 weer verlaten en reeds 's-middags als instructiewagen. De volgende dag volgde de eerste lijndienstinzet op lijn 12.

Op 27-05-1986 werd 's-morgens om 9.30 uur de 789 per trailer naar Den Haag gebracht. Bij de HTM werden in de nachten van 02 t/m 04-06-1986 geluidsproeven gehouden met de GVBA-wagens 789 en 809, de RET-wagens 738, 810 en 824, alsmede de HTM-trams 1127, 3001, 3053, 3059 en 3095. Gereden werd onder andere naar Scheveningen(het Zwarte Pad), Loosduinen(de nieuwe route van HTM-lijn3) en de route van HTM-lijn 6 naar Mariahoeve. De proeven vonden plaats in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarbij gereden werd in een vaste volgorde, hetgeen ook in de lijnfilms als zodanig was ingefilmd,tw.: de wagens 1 t/m 10: 3001, 3053, 3059, 3095, 1127(als Vetagwagen voor de "vreemdelingen), RET-824, RET-810, RET-738, GVBA-809 en GVBA-789.
De metingen vonden plaats in de nacht van 02 op 03-06-1986 op de Gevers Deynootweg in Scheveningen(Zwarte Pad-Zwolsestraat), het Kleine Loo(Gerstkamp-Stuyvesantplein), in de boog Hofzichtlaan/Kleine Loo, waarna in de nacht van 03 op 04-06-1986 de metingen werden verricht in de boog Merwedestraat/Weteringkade, bij het De Sarvonin Lohmanplein(Gordetiaweg-Pioenweg) en de boog Laan van Meerdervoordt/Aaltje Noordewierstraat(Catharina van Renesstraat-Muurbloemweg). De nacht van 04 op 05-06-1986 werd weer gemeten op de Gevers Deynootweg(als de eerste nacht), alsmede op de Stadhouderslaan(President Kennedylaan-Frederik Hendriklaan) en wederom op het Kleine Loo(als de eerste nacht). Driemaal werd elk traject afgelegd met verschillende snelheden. De bewoners in de omgeving waren van tevoren ingelicht en kregen een presentje voor de overlast. Bij het testen werd aandacht besteed aan oa. de wielen en geluidsdempers. Op 08-06-1986 werd door de NVBS een unieke materieelshow georganiseerd in de remise Zichtenburg, de thuishaven van de gasten tijdens hun uitje.
Op 10-06-1986 keerde de 789 terug naar de hoofdstad en kwam op 13-06-1986 weer in dienst.

Op 16-06-1986 ging de 795 de CW in om tot Olympische Tram te worden beschilderd. Op 10-07-1986 verliet de tram ingepakt in zwart folie de CW en werd 's-morgens tezamen met de in pakpapier eveneens ingepakte standaardbus 292 onthuld op de Dam. De tram was geheel blauw geschilderd en voorzien van Olympische ringen en de tekst "Amsterdam 1992". De bus reed in een donkerdere blauwe tint in hetzelfde jasje en werd zelfs officieel vernummerd in 1992. De tram behield, echter alleen binnenin, zijn nummer 795.
's-Middags kwam de 795 in dienst op lijn 24. Op 11-07-1986 reed hij op lijn 6. Rond 12 uur werd hij uit de dienst genomen, waarna hij werd omgebouwd tot toeristentram. Op 15-07-1986 werd dit fenomeen in dienst gesteld. De tram reed nu, samen met de 10G-wagens 813 en 815, afwisselend op een rondrit vanaf de Dam door de stad langs diverse bezienswaardigheden. Met het speciale uiterlijk van de 795 en bus 1992 probeerde men de autoriteiten te bewegen de in 1992 te houden Olympische Spelen in Amsterdam te krijgen. In dit kader werden later ook 2 ICR-rijtuigen bij de Nederlandse Spoorwegen van deze beschildering voorzien.


Olympische Tram, GVB 795, Tourist-Tram, Dam, 18 juli 1986.
Foto: René van Lier.

Op 21-09-1986 botste in het Tropencircuit, aan de Mauritskade, de 790/10(richting van Hallstraat) tegen de achterzijde van touringcar 67 van de firma Hellingman, die op zijn beurt weer achterop touringcar 1 van hetzelfde bedrijf werd gedrukt. De bussen stonden in de bocht richting Linneausstraat. Bij de aanrijding werd de blinde zijde voor van de tram zwaar beschadigd, terwijl ook beide bussen zware schade opliepen. Op 22-09-1986 bracht de H9 de 790 voor herstel naar de CW. Op 28-11-1986 verliet kneus 790 hersteld weer de CW en kwam een dag later in dienst op combi-tramlijn 6/10.

Met de winterdienst 1986/1987 werden de routes van lijn 6 en 10 gewijzigd, waarbij lijn 6 via Oosterpark en lijn 10 via Mauritskade vice versa naar het Javaplein gingen. Aangezien bij het Javaplein geen eindlus aanwezig was, werden de lijnen 6 en 10 hier omlooptechnisch aan elkaar gekoppeld, zodat de tramwagens hier nu continu van lijnnummer moesten wisselen. het gevolg was een rit van ruim 3 uur, alvorens de tram weer op het beginpunt van Hallstraat dan wel Stadionstraat terug was. Vanwege het veelvuldig wisselen van lijnnummer werden vanaf dat moment standaard de blokkendozen als standaardmaterieel(op enkele uitzonderingen na) ingedeeld op deze nieuwe combinatielijn. Deze situatie duurde voort tot de lijnwijzigingen in 1989.

Op 13-10-1986 botste om 18.55 uur in de van Hallstraat een bestelauto, waarvan de bestuurder vermoedelijk dronken was, tegen de op de standplaats staande 786/10. De tram liep flinke schade op aan de kop en blinde zijde linksvoor. De bestelbus was total-loss, terwijl de coureur door de brandweer moest worden uitgezaagd. Herstel van de 786 vond plaats in de CW van 14-10 t/m 14-11-1986, waarna hij op 15-11-1986 weer in dienst kwam op lijn 6/10.

De promotie voor de Olympische Spelen van 1992 wierp geen vruchten af. Op 17-10-1986 werd bekend dat Barcelona in Spanje de winnaar was geworden, waardoor de 795 uit de dienst werd genomen en naar de CW ging. Op 17, 18 en 19-10-1986 trad de 781 als plaatsvervangende toeristentram op. In de CW werd de oude laag van de 795 grotendeels verwijderd, waarna hij om kostenbesparende redenen opnieuw blauw werd geschilderd in een donkerdere variant met aan de onderzijde donkerblauwe schortplaten en donkerblauwe bumpers. Hij kreeg nu het wagennummer en de wapens terug op de normale plaatsen. Voorts werden de toeristentram-voorzieningen uitgebouwd. Op 03-11-1986 kwam hij uit de CW en in dienst op lijn 2.

Half januari 1987 werd de 795 in de Havenstraat voorzien van witte strepen op de blauwe achtergrond om de wagen beter zichtbaar te maken, naar het voorbeeld van de ex-Kasselse museumlestram 212 van de Museumtramlijn.
Op 23-01-1987 kwam deze "Aquafresh-tandpasta-express" in dienst op lijn 6/10.


GVB 795 in blauw/wit, Lijn 2, Stationsplein, 11 februari 1987.
Foto: Peter van Cootwijk.

Op 09-04-1987 reed de 795 met KLM-reclame(ook op de filmkast). Gereden werd hierbij voor een gezelschap KLM-bonzen vanaf het Mariott-hotel voor een rit via de route van de tourist-tram. 's-Middags werden de KLM-stickers weer verwijderd.

In het weekeinde van 11 en 12-04-1987 werd de 795 weer ingericht als tourist-tram.

De opening van de manifestatie "Amsterdam Culturele Hoofdstad van Europa" vond op 18-05-1987 plaats in het paleis op de Dam. Voor het vervoer van het gezelschap, de koningin, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders, was dit keer gekozen voor de tram, die de gasten van de Dam naar het Concertgebouw moest brengen. Reeds een maand ervoor werden 5 trams aan de dienst onttrokken om opnieuw geschilderd te worden en te worden voorzien van nieuwe vandaalbestendige Vorderegger-stoelen met zachte zittingen dmv. een soort verende staalconstructie. Deze wagens waren de blokkendozen 780 en 816, alsmede de thematrams 814 en 815 én de 812, welke tot cultuurtram zou worden beschilderd. Toen bleek dat de 812 niet tijdig gereed zou komen, werd als plaatsvervanger de 776 aangewezen. Pas in de laatste week werden de bankjes, een ontwerp van Jochen Vorderegger, student van professor J.M. Dirken aan de Technische Universiteit te Delft, geleverd en kon worden begonnen met de inbouw. Op 18-05-1987 werden op de Dam 4 trams opgesteld,tw. de 780, 815, 816 en 776. De 814 werd achter de hand gehouden, alsmede cultuurbus 275, die wel gereed kwam.
's-Middags kwam de 780 als vervanger met zijn nieuwe stoelen in dienst op lijn 5.

Op 21-08-1987 dook rond 22 uur op de kruising Amstelveenseweg/Zeilstraat de 798/6(richting Javaplein) door een foutieve wisselstand frontaal in de juist naar de Havenstraat inrukkende 752/1. Door de botsing ontspoorden beiden met het eerste draaistel.
De klap ontstond doordat het VETAG-wissel linksaf lag en niet rechtdoor. Beide koppen werden zeer zwaar beschadigd. Van de 752 werd de kop volledig verwoest, terwijl de complete A-bak zeer zwaar ontzet geraakte. De kop van de 798, alsmede de A- en C-bak én de eerste geleding werden zwaar beschadigd en ontzet, waardoor de 798 voorlopig buiten dienst ging.

Op 27-08-1987 vond 's-morgens vroeg in de 's-Gravensandestraat kortsluiting plaats in de cabine van de 802/6. Samen met een bestuurder van lijn 3 bluste de bestuurder van die lijn 6 de beginnende brand. Van de 802 sprong linksvoor een ruit en hij liep een zwarte filmkast op. Op 30-08-1987 ging hij voor herstel naar de CW, waar hij op 15-09-1987 weer de poort uitkwam voor een proefrit. Op de Overtoom kreeg hij hierbij wederom kortsluiting in de cabine, waarna hij op 16-09-1987 weer naar de CW kon. Op 28-09-1987 deed hij een tweede poging met meer succes, zodat hij op 29-09-1987 weer in dienst kwam op lijn 17.

Op 07-09-1987 werd toeristentram 795 weer terugverbouwd en kwam op 08-09-1987 in dienst als wachtwagen.

Begin oktober 1987 verloor de 798 ter bate van reserve zijn motoren. Op 29-10-1987 bracht de H36 de kneus naar de CW, waarna op 17-11-1987 de B-bak naar de remise Havenstraat werd overgebracht ter opslag. Medio december werd deze B-bak hier lichtgroen geschilderd om op 06-01-1988 weer naar de CW te worden gebracht.

Begin februari 1988 kreeg de 788 als proef een kastje in de kop op de plaats waar het parknummer staat. het nummer stond nu op de klep en werd omlijnd met een rubberrand. Deze rubberrand werd begin december 1988 aangebracht.

Op 22-02-1988 werd de 796 de CW binnengenomen. Hier werd de tram rood/wit geschilderd als reclametram voor het "Vakantieland Zwitserland", de tekst die ook op het dak van de tram stond vermeld. Op 15-03-1988 verliet hij de CW en de volgende dag werd hij onthuld in de Havenstraat als "Zwitserland-Tram". De reclametram, géén thematram, kwam op 17-03-1988 in dienst op lijn 5.


Vakantieland Zwitserland, GVB 796, Lijn 9, Diemen Muiderstraatweg, 16 februari 1991.
Foto: René van Lier.

Op 12-03-1988 werden in de Celebesstraat filmopnamen gemaakt met de 795 ter bate van een IKON-film.

Op 24-03-1988 werd de van zeer zware schade herstelde 798, voorzien van motoren, ontslagen uit de CW en 's-middags onthuld als nieuwe thematram, "de Recreatietram". De tram was groen met daarop plattegronden van recreatiegebieden rond Amsterdam, zoals 't Twiske en De Nieuwe Meer. Op 25-03-1988 kwam de aanwinst in dienst op lijn 6/10.


Recreatietram, GVB 798, Lijn 2, Koninginneweg, 24 december 1988.
Foto: René van Lier.

Op 15-05-1988 reed de HTM-museum-buitenlijnmotorwagen 58 van de Elektrische Museumtramlijn Amsterdam bij rangeerwerkzaamheden in de GVB-remise Havenstraat het verkeerde spoor op en ramde met zijn draaistel de achterbak van de aldaar gestalde 781. De 58 liep hierbij geen schade op! De achterbak van de 781 daarentegen kwam scheef te staan en zat vast op zijn draaistellen, waardoor hij niet te verplaatsen was. In de nacht van 14 op 15-07-1988 werd de zwaar beschadigde 781 naar de CW gebracht. De AC-bakken gingen op 15-07-1988 terug naar de Havenstraat ter opslag. In de nacht van 15 op 16-09-1988 gingen ze weer naar de CW. Op 14-10-1988 verliet de 781 de CW en kwam op 15-10-1988 weer in dienst op lijn 2.

Op 12-08-1988 ging de 780 naar de CW. De wagen werd wit geschilderd en kreeg aan de zijkant de teksten Lättaaaaaaa aangebracht. De nieuwe reclametram voor het nieuwe botermerk Lätta kwam op 09-09-1988 uit de CW en werd in gebruik genomen tijdens het Open Huis(nav. het 75-jarig jubileum van de lijnen 16 en 17) in de remise Havenstraat op 11-09-1988 en kwam op 12-08-1988 in dienst op lijn 5.


Lätta, GVB 780, Lijn 10, Marnixstraat, Mei 1989.
Foto: René van Lier.

Op 26-08-1988 werd de 787 in de achterbak aangereden door een betonmortelwagen. Deze reed achteruit en dook daarbij in deur 4 van de B-bak van de 787, waarbij flinke schade ontstond. Herstel vond plaats in de CW van 27-01 t/m 06-03-1989, waarna hij op 07-03-1989 weer in dienst kwam op lijn 6/10.

Op 13-10-1988 ging de 797 naar de CW en werd omgeschilderd tot "België-Tram". Op 28-11-1988 verliet de geheel in folie ingepakte "Zuiderbuur" de CW en ging naar de Havenstraat en werd daar direct uitgepakt, zodat het genodigde gezelschap geen onthulling kreeg voorgeschoteld. De striptekenaar Dany signeerde plechtig zijn tram, wat een paar uur later reeds was weggeregend. De tram had 2 totaal verschillende zijkanten en kwam 's-middags in dienst op lijn 13.


Vakantieland België, GVB 797, Lijn 10, van Hallstraat, 21 december 1988.
Foto: René van Lier.Vakantieland België, GVB 797, Lijn 10, van Limburg Stirumplein, 21 december 1988.
Foto: René van Lier.

Op 15-02-1989 ging de 800 naar de CW, waar hij matgeel geschilderd werd tot reclametram voor de 25-jarige "Gouden Gids".
's-Avonds op 06-03-1989 verliet hij de CW en kwam de volgende dag in dienst op lijn 6/10.


Gouden Gids, GVB 800, Lijn 2, Heemstedestraat, 25 maart 1989.
Foto: René van Lier.

Op 20-02-1989 ging de 799 naar de CW. Hij werd op de kop en deurzijde blauw geschilderd als reclametram voor "Flexa-verf".
De blinde zijde en achterzijde bleven geel en brachten "Cetabever-beits" aan de man. Op 07-03-1989 verliet hij de CW en werd in de Havenstraat verder afgewerkt, waarna hij op 30-03-1989 in dienst kwam op lijn 4.


Flexa-verf, GVB 799, Lijn 10, van Hallstraat, mei 1999.
Foto: René van Lier.Cetabever-beits, GVB 799, Lijn 6, Stadionstraat, 18 april 1989.
Foto: René van Lier.

Op 01-03-1989 ging de 801 de CW in en werd felrood geschilderd met daarop in grote witte letters "Nieuws van de Dag". De rijdende krant ging op 07-04-1989 voor verder afwerking naar de Havenstraat en kwam op 02-05-1989 in dienst op lijn 5. Op de eerste inzetdag werden gratis kranten uitgedeeld.


Nieuws van de Dag, GVB 801, Lijn 6, Javaplein, 3 juni 1989.
Foto: René van Lier.

Op 06-04-1989 ging de 802 de CW in en werd zwart geschilderd met daarop felgroene en felroze opdrukken. De reclametram wierf voor de uitzendorganisatie "Vedior". Op 28-04-1989 verliet hij de CW en op 01-05-1989 werd de in zwart folie gehulde tram om 10 uur in de Havenstraat onthuld. Buiten was de wagen totaal nummerloos. Op 02-05-1989 kreeg hij alsnog op de kop en staart witte cijfers "802" aangebracht. Tevens werd, wegens de slechte zichtbaarheid in de donkere uren, de lichtinstallatie zodanig aangepast dat deze niet meer uitschakelbaar was, zodat de koplampen en achterlichten nu constant brandden.


Vedior, GVB 802, Lijn 13, Hoofdweg, 3 juni 1989.
Foto: René van Lier.

Op 03-08-1989 botste de 789/2 op de Koninginneweg frontaal op een auto. Bij het herstel in de CW van 21 t/m 25-08-1989 kreeg hij een kastje met rubberrand in de kop á la 788.

Op 12-08-1989 maakte de 798 een rit op de Elektrische Museumtramlijn Amsterdam(EMA). Voor een fotoboekje moesten foto's gemaakt worden van deze wagen. De ontwerpster Lottie Buit vond de EMA-lijn de meest geschikte achtergrond voor de fotosessie.

Van 12 t/m 19-09-1989 was de 803 in de CW. Hij kreeg hier een VECOM(Vehicle Communicaton)-installatie ingebouwd, welke geplaatst werd rechts boven op het dashboard. De mobilofooninstallatie moest vooralsnog via de oude code-control-box voortgang vinden, zodat deze niet werd verwijderd. De wagen werd voorlopig ingezet op lijn 5.

In de periode 09 t/m 21-09-1989 werd ook de 794 voorzien van een kastje met rubber rand in de kop, waardoor de monteurs middels die nieuwe klep makkelijker voor onderhoud en reparatie bij de ruitenwissermotor konden geraken.

Op 05-10-1989 botste op de Overtoom, op de halte Jan Pieter Heijestraat, de 788/1 achterop de halterende 857/6. Beiden werden flink beschadigd. De 788 werd in de Havenstraat hersteld en kwam op 31-10-1989 weer in dienst op lijn 24.

Op 30-11-1989 werd Lätta-780 uit de dienst genomen de CW in. Hij werd wederom wit geschilderd als reclametram voor het 50-jarige makelaarskantoor Jacobus Recourt. De wagen werd voorzien van allerlei verschillende kleuren stippen. Op 28-12-1989 verliet hij de CW en kwam op 01-01-1990 in dienst in zijn nieuwe jasje op lijn 1.


Jacobus Recourt, GVB 780, Lijn 1, Cornelis Lelylaan, 29 maart 1990.
Foto: René van Lier.

In februari 1990 werd gestart met de ombouw van de deurbeveiliging. De infrarode ogen werden verwijderd en gele denkende matten werden in de tredenbakken op de onderste treden aangebracht.

In de derde week van februari 1990 werd de 797 de CW binnengenomen en weer geel/bruin geschilderd en kwam in zijn normale jasje in dienst op lijn 1 op 09-03-1990.

Op 17-04-1990 ging de 799 naar de CW voor vergeling en kwam in geel/bruin op 10-05-1990 weer in dienst op lijn 1.

Op 29-05-1990 werd de 800 binnengenomen om vergeeld te worden. Op 14-06-1990 kwam hij als wachtwagen weer in dienst.

Eind mei/begin juni 1990 kreeg de 793 in navolging van eerdere wagens een rubber rand op de kop met klep.

Op 25-07-1990 brandde om 16 uur op het achterterrein van de remise Havenstraat het interieur van de C-bak van de 789 uit ten gevolge van kortsluiting in de omvormer. Door de brand liep hij zware schade op. De brand werd door de brandweer geblust. Oververhitting was de vermoedelijke oorzaak. Op 08-08-1990 ging hij voor herstel naar de CW.
Voor afwerking verliet hij op 11-09-1990 de CW en ging naar de Havenstraat. Op 27-09-1990 ging hij opnieuw naar de CW en verliet deze eerst op 26-11-1990 en kwam deze dag in dienst op lijn 25.

Ook de 802 werd weer geel/bruin en stond daartoe van 20-08 t/m 11-09-1990 in de CW en kwam nog dezelfde dag in dienst op lijn 1. Hiermee werden de koplampen ed. weer uitschakelbaar.

Op 11-09-1990 botste in de ochtendspits op de Nieuwe Zijds Voorburgwal de 794/1(richting CS) in volle vaart achterop de bij de Paleisstraat halterende 873/2. Beiden werden hierbij zwaar beschadigd. Na geruime tijd buiten dienst te hebben gestaan werd de 794 in de Havenstraat in herstel genomen en kwam op 11-04-1991 weer in dienst op lijn 3.

In het weekeinde van 17/18-11-1990 vond weer een volksverhuizing plaats van de 9/10G-wagens vanuit de Havenstraat naar de Lekstraat. Vlak na hun indienststelling was de 9G-reeks al gauw geheel in de Lekstraat gaan rijden. In het weekeinde 20/22-06-1986 waren de wagens naar de Havenstraat gegaan, in ruil voor radwagens uit de 600-serie.
Aanleiding hiertoe was de inzet vanaf 22-09-1986 op lijn 6/10. Na de beëindiging van de combinatie-exploitatie waren de wagens verschoven naar lijn 1 ter bate van de regelmaatbeheersing. Nu was dit ook ten einde gekomen en keerden de wagens wegens de komst van nog meer elektronica gevoelig nieuw materieel, de reeks 11- en 12G, naar de Lekstraat terug.

Begin december 1990 kreeg de 792 een klep met rubber rand op de kop en eind december werd de 781 voorzien van rode deuren om deze voor slechtzienden beter te laten opvallen.

Op 31-12-1990 werd in het Tropencircuit, aan de Mauritskade, de 661/9 achterop gereden door de 800/14. beiden liepen flinke schade op. Herstel vond plaats in de Lekstraat, waarbij de 800 tevens een klep met rubber rand op de kop kreeg. Op 23-01-1991 werd hij voor het eerst weer gesignaleerd op lijn 14.

Op 07-01-1991 ging de 780 de CW in en werd weer geel, waarbij hij tevens rode deuren kreeg. Op 30-01-1991 verliet hij de CW en kwam in dienst op lijn 7.

Op 18-01-1981 kwam ook de 784 gereed met rode deuren. Eind januari gevolgd door de 804.

Op 21-02-1991 werd de juist geschilderde 804 de CW binnengenomen om tot nieuwe thema-/reclametram te worden beschilderd.

Het niet reviseren van draaistellen in de 80-er jaren als bezuinigingsmaatregel had tot gevolg dat na 1990 veelvuldig een aantal trams met draaistelproblemen één of meerder maanden buiten dienst stonden. In maart 1991 betrof dit onder andere de 792 en 793.
De 804 behoorde eerder ook tot die groep.

Op 19-03-1991 botste om 18.05 uur op de Hoofdweg, bij de halte Jan van Galenstraat, de 782/7(richting Plantage Parklaan) met forse vaart achterin de stilstaande NZH-bus 9631/80, die op zijn beurt door de dreun achterop de ervoor staande 158/18 werd gedrukt. In de tram vielen 3 lichtgewonden, in de NZH-bus 5 en in de 158 één. De 782, die volgens de bestuurder een remweigering had, werd door de politie in beslag genomen voor remproeven, welke na enkele dagen werden genomen, waarna de wagen weer werd vrijgegeven. Bij de remproeven op 25-03-1991 werden geen gebreken geconstateerd. Bij deze aanrijding werd de 9631 zeer zwaar beschadigd en de 158 en 782 werden zwaar beschadigd. De beide bussen werden afgevoerd voor sloop. De 782 werd in afwachting van herstel terzijde gesteld.

Op 12-06-1991 verliet de 804 als "Britse Verkeersbureau-Tram" de CW en werd voorzien van Schotse en Britse landschappen aan de zijkanten met onder andere 2 stoomtreintjes. Op 12-06-1991 kwam hij in dienst als vervanger op lijn 12, waar hij na zijn onthulling werd uitgeruild.


Brits Verkeersburo, GVB 804, Lijn 11, Slotermeerlaan, 16 juli 1991.
Foto: René van Lier.Brits Verkeersburo, GVB 804, Lijn 11, Slotermeerlaan, 16 juli 1991.
Foto: René van Lier.

Eind augustus 1991 werden de 801 opnieuw geschilderd. Hierbij werd de Nieuws van de Dag-reclameuitmonstering lichtrood in een veel lichtere variant dan tot dan toe van toepassing was.

Op 01-09-1991 botste om 10.30 uur op de hoek Vijzelstraat/Keizersgracht door een remweigering de 823/16 in volle vaart achterop de 799/25. De 823 liep flinke kopschade op. De 799 werd zeer zwaar beschadigd, waarbij de achterzijde fors werd ingedrukt, de wagenvloer van de B-bak geheel was opgelopen, alsmede de geledingen en het interieur zwaar beschadigd werd en voorts waren de geledingen over elkaar heen geschoven, zodat een soort dubbelvoudige oplegger-gelede was ontstaan. Verder kwam een groot deel van de wagen krom te staan.

In de zomermaanden van 1991 stond de 782 enige tijd opgeslagen in de Havenstraat. Op 04-10-1991 ging hij vanuit de Lekstraat voor herstel naar de CW. Op 12-11-1991 verliet hij de CW, waarna hij in de Lekstraat verder werd afgewerkt, waarbij hij tevens een klep met rubber rand in de kop kreeg. Op 18-11 en 19-11-1991 reed hij als instructiewagen, waarna hij weer buiten dienst ging. Op 02-01-1992 kwam hij dan eindelijk in dienst op lijn 9.

Van 20 t/m 28-11-1991 stond de 801 in de CW. De foutief aangebrachte kleur rood werd hier vervangen door de juiste fellere rode variant.

In 1992 werden wederom enige wagens voorzien van rode deuren en kwamen daarmee weer in dienst, tw.:
op 25-02-1992: de 791(eerste waarneming); in de week van 22-03-1992: de 794; in de week van 29-08-1992: de 788 en op
17-09-1992: de 787.

Begin december 1991 raakte het VECOM-kastje in de 803 defect, waarna deze werd verwijderd en de wagen weer zijn oude
VeTag-apparatuur terug kreeg.

In navolging van de 798(die het in 1990-1991 kreeg aangebracht) kreeg de 783 eind 1991 ook dubbele buitenspiegels. Echter in tegenstelling tot de 798, die een extra verstevigingsstang aan de onderzijde kreeg, kreeg de 783 zijn tweede spiegel eronder gehangen aan slechts één stang dus.

De 794 reed in het voorjaar 1992 enige tijd met een half gele/half rode voordeur(deur 1). De gele helft kwam uit de 799, die langzamerhand geheel geplukt kwam te staan.

Op 09-07-1992 botste om 16.40 uur de 720/24 op de Kamperbrug achterop de 803/25, die plotseling op de brug moest afremmen voor een wegrijdende bus van lijn 33. De 720 kon hierbij niet meer tijdig tot stilstand komen en door de klap ontspoorde hij met zijn eerste as. Beiden werden zwaar beschadigd, waarbij de 803 een tweede geleding als opleggergelede kreeg en totaal fl. 170.000,- schade opliep.
Op 26-07-1992 werd de 803 opgeslagen in de remise Havenstraat.

Op 21-08-1992 werd de tijdelijk in de Havenstraat opgeslagen defecte 787 beschilderd aan de deurzijde met een meerkleurige fietsenjasje, als een soort thematram. Het ontwerp had net de selectiecommissie niet gehaald en werd nu voor één dag op deze wagen aangebracht als wens voor het bekende kinderprogramma "Geef nooit op". Na een kort ritje ging de wagen op 24-08-1992 voor herstel naar de CW en kreeg daarbij tevens een schilderbeurt met rode deuren en kwam op 17-09-1992 in dienst.


Geef nooit op!, GVB 787, Remise Havenstraat, 23 augustus 1992.
Foto: onbekend(verzameling René van Lier).

In de week van 15-06-1992 werd de 783 geheel beplakt over de gehele tram, behalve het dak, met een totaalreclame voor
Nieuw-Zeelandse kiwivruchten. Een week later volgde ook de 785, zodat er 2 "Kiwi-Trams" waren ontstaan. In eerste instantie reden ze geheel nummerloos met alleen zwarte wagennummers op de voor- en achterruit. In de tweede helft van september 1992 werden de zwarte wagennummers op de 783 vervangen door witte nummers op de kop en achterzijde. De 785 volgde begin oktober. De wagens reden echter weinig in dienst. Daar ze vaak defect waren, stond er meestal wel één, soms zelfs beiden, in de remise buiten dienst. Eind december 1992 werd de plakreclame weer verwijderd en konden ze weer als gele trams verder rijden. Hiermee werd een nieuwe trend ingeluid, waarbij een flink deel(op het hoogtepunt gelijktijdig zelfs 70 trams) van totaalreclame plakreclames werden voorzien. Op deze website bevindt zich tevens een overzichtje van alle Amsterdamse trams en bussen s die in de loop der jaren met totaalreclame in plakvorm(dan wel in geschilderde uitvoering) rondreden.

Op 23-09-1992 werd door transporteur Van der Vlist de B-bak van de 799 voor herstel naar het constructiebedrijf Cranen Fleetservice BV. in Heeswijk-Dinther overgebracht. Dit in Dinther op een industrieterrein gelegen bedrijf ging voor het GVBA de achterbak herstellen. Dit herstel kostte een tiende deel van het bedrag dat NS vroeg.

Op 14-10-1992 botsten om 23.15 uur op de kruising Bilderdijkstraat/Kinkerstraat de 800/12 en de 798/3 met elkaar, waarbij de 798 achterop de 800 botste. Beiden werden hierbij zwaar beschadigd, waarbij de eerste geleding van de 798 en de tweede van de 800 een opleggergeleding werd en dus forse torenschade opliepen. Hiermee werd duidelijk dat de tand des tijds ervoor had gezorgd dat de wagens nu bij grotere aanrijdingen steeds vaker forse torenschade opliepen en geledingen over elkaar heen schoven. Op 12-11-1992 werd de 800 in afwachting van herstel opgeslagen in de nieuwe hulpremise Oost aan de Oranje Vrijstaatkade.
De 798 werd per 05-12-1992 opgeslagen in de remise Havenstraat, waar medio 1992 ook regelmatig defecte wagens, zoals 796, 787, 800 en 802, langere tijd stonden opgeslagen.

Op 09-12-1992 bracht de H9 de 799AC voor herstel naar de CW. Ook de 798 ging voor herstel naar de CW op 23-12-1992.
Eind 1992 werd hij weer in de Havenstraat opgeslagen. Op 11-01-1993 ging hij wederom voor herstel naar de CW, maar verliet deze op 18-01-1993 en werd wederom opgeslagen in de Havenstraat, om op 27-01-1993 definitief voor herstel in de CW te worden binnengenomen.

Op 13-01-1993 werd vervolgens ook de 803 voor herstel in de CW binnengenomen, waarna de B-bak de volgende dag werd losgekoppeld en 's-avonds per trailer naar het constructiebedrijf in Dinther werd gebracht. De 803AC werden door de H80 ter opslag op 02-02-1993 naar de Havenstraat gebracht.

Op 15-01-1993 keerde herstelde 799B terug uit Dinther(omgeving Den Bosch).

In de week van 16-01-1993 kreeg de 789 rode deuren.

Op 19-02-1993 kwam de 798 na herstel uit de CW en op 20-02-1993 weer in dienst.

Op 07-03-1993 haalde kraanwagen 1057(de ex-86) de 800 op vanuit remise Oost en op 08-03-1993 ging hij voor herstel naar de CW. Op 29-03-1993 werden door de H80 de 800AC opgeslagen in de Havenstraat. Op 08-07-1993 bracht de H80 ze weer terug naar de CW, waarna hij de 800 weer in elkaar werd gezet en hersteld op 23-07-1993 de CW verliet.
Na een onderhoudsbeurt kwam hij op 30-07-1993 weer in dienst op lijn 12.

In de week van 27-03-1993 werd de Aquafresh-wagen 795 totaal beplakt met een lichtgele folie met daarop stapels kranten, waardoor de wagen reclame maakte voor een beter milieu. Hij reed een week nummerloos rond, waarna hij alsnog nummers kreeg. Het beplakken van thematrams en trams in afwijkende beschildering zouden in latere jaren vaker gaan voorkomen, waarna de wagens gewoon weer in een aantal gevallen terug in dienst kwamen in hun voormalige aangepaste uiterlijk.

Bij het herstel in de CW werd in april 1993 de 799 in ombouw genomen als proefwagen voor ombouw van de 9/10G-serie tot conducteurstram. Hierbij werd de laatste klapruit voor deur 4 naar de blinde zijde verplaatst cq. verruild. Een conducteurzetel werd ingebouwd met een afsluitbaar hek. Twee stempelautomaten op het achterbalkon bleven gehandhaafd en er werden 13 zitplaatsen verwijderd op en vlak voor het achterbalkon, waarbij het gehele achterbalkon een balkon werd zonder zetels. De nieuwe plaatsindeling werd 51-100. De afsluithekjes bij deur 2, 5 en 3 werden geplaatst, echter zonder bordje met verkeersbord(deze zou pas veel later worden ingehangen). Deur 1 en 4 werden rood geschilderd, terwijl de rest de originele kleur behield. De deurknoppen bij deur 4 binnenin de wagen en bij de deuren 2, 5 en 3 aan de buitenkant werden verwijderd.

Op 03-06-1993 kwam de 803B terug uit Dinther en op 15-07-1993 gingen ook de 803AC voor herstel weer naar de CW, waarna op
27-08-1993 de 803 weer tot één tram werd geformeerd. Op 26-10-1993 kon de wagen eindelijk de CW verlaten, zodat de wagen na afwezigheid van ruim 15½ maand op 28-10-1993 terugkeerde in de lijndienst op lijn 12.

Op 28-09-1993 botste op de Plantage Middenlaan, bij het de brug over de Plantage Muidergracht oprijden, de 792/14(richting Flevopark) achterop de 640/9. De 640 werd licht beschadigd, terwijl de 792 flinke kopschade opliep. Herstel vond plaats in de Lekstraat. De wagen kwam weer half oktober 1993 in dienst.

Op 05-10-1993 wilde de combinatie 773(als lijn 15)+781(defect) een rondje Lekstraat maken. Om 16.20 uur reed de combinatie vanuit de Rijnstraat de Vrijheidslaan op, waarbij vermoedelijk onder de 781 het wissel omsloeg en de 781 met het derde en vierde draaistel ontspoorde en dezen naast het spoor de hoek om werden meegesleurd. Hier raakte de achterzijde van de 781 de passerende 634/12, die echter alleen lichte schade opliep. De 781 bracht meer schade teweeg aan de juist halterende 504/15, die flinke schade opliep aan de linker voorzijde. In die bus vielen 6 lichtgewonden. Ook de 781 liep aan de blinde zijde flinke schade op bij de tweede geleding. De 781 ging in afwachting van herstel buiten dienst. Op 08-11-1993 ging de wagen voor herstel naar de CW en kon deze op 17-12-1993 weer verlaten, waarna de wagen na een aantal dagen weer terug in dienst kwam.

Op 18-10-1993 verliet de 799 na hersteld te zijn van zijn zware schade(dd. 01-09-1991!!!!) eindelijk de CW. De wagen is als eerste wagen van de serie 9G/10G tot conducteurstram omgebouwd. Op 28-10-1993 kwam de wagen eindelijk in dienst op conducteurlijn 4.

Op 05-11-1993 moest op de kruising Stadhouderskade/Hobbemastraat wachtwagen 798, rijdend op lijn 2, een forse noodstop maken voor een auto, die vanuit de Vossiusstraat kwam en voor de tram langs schoot. De erachter rijdende 919/5 botste hierbij achterop de 798 en liep flinke kopschade op. Ook de 798 liep fikse plaatschade op aan de achterzijde en een flink beschadigde tweede geleding.
Op 02-01-1994 werd de 798 door kraanwagen 1057 vanuit de Lekstraat naar de CW gebracht voor herstel. In de Lekstraat was hij voordien reeds van nieuw plaatwerk aan de achterzijde voorzien, waarna verder herstel in de CW plaatsvond. Op 10-02-1994 kon de 798 de CW verlaten en op 11-02-1994 kwam hij als vervanger op lijn 3 in dienst.

Op 17-11-1993 verliet de 785 na een bezoek voor reparatie de CW weer. Hij werd hierbij tevens geschilderd en kreeg hierbij rode deuren.

Op 15-11-1993 werd de 804 de CW binnengenomen, waar de wagen werd ontdaan van zijn Britse thema-reclame-uiterlijk. Aansluitend kreeg de wagen gelijk een nieuw thema-uiterlijk aangemeten. Op 20-12-1993 verliet de wagen de CW, waarna wethouder Ten Have de 804 onthulde als "Verkeersveiligheids-Tram". De wagen werd beschilderd als zebrapad van bovenaf gezien. Het uiterlijk was een initiatief van het Platform Verkeersveiligheid Amsterdam. De wagen kwam nog dezelfde middag in dienst.


Zebratram, GVB 804, Lijn 3, Insulindeweg, 21 decemnber 1993.
Foto: René van Lier.Zebratram, GVB 804, Lijn 3, Insulindeweg, 21 decemnber 1993.
Foto: René van Lier.

In december 1993 bleek de dubbele ingang bij de nieuwe conducteurstram 799 geen succes, zodat er tevens een klaphekje werd geplaatst bij de tweede toegang, zodat deze alleen nog voor het uitstappen gebruikt kon worden. De reizigers moeten nu via het voorste deel van deur 1 naar binnen. Doordat reizigers door twee deurhelften konden binnenstappen was goede controle door de bestuurder niet mogelijk, waardoor deze situatie nu aangepast werd.

Half december 1993 werd de 786 voorzien van rode deuren.

Begin februari 1994 werd gestart met de ombouw van de gehele serie tot conducteurstram. Als eerste wagen werd de 797, die binnen stond met fikse schade, in behandeling genomen. De wagen kreeg hierbij de aanpassingen, zoals genoemd bij de 799. Echter de voordeur werd dus van een klaphekje voorzien in het tweede deel van die deur, alsmede werden de deurknoppen aan de buitenzijde nog niet verwijderd, om de wagens eerst als conducteurloze wagens te kunnen laten dienstdoen. De ombouw vond plaats, waartoe de 799 als voorbeeld diende. In februari kwamen de 792 resp. 783 in dienst. In maart volgden de 797, 784, 781, 782 en 785. In april volgde nog de 786 en 787, waarna de ombouw voorlopig weer werd gestaakt. De 792 kwam als eerste op 19-02-1994 in dienst op lijn 12. De wagen was hierbij nog niet voorzien van klaphekjes en de deurknoppen aan de buitenzijde waren nog aanwezig. Op 14-03-1994 kwamen de 783 en 784 als echte conducteurtrams, met klaphekjes en zonder deurknoppen aan de buitenkant, in dienst op lijn 4 en 7. Aansluitend werden ook andere wagens in gebruik genomen als conducteurstram, maar al snel kwamen de meeste weer als Eenmanswagen op straat, waarbij dan de hekjes weer werden verwijderd en de drukknoppen aan de buitenkant werden teruggeplaatst.

In juni 1994 kwam de 799 weer in dienst als conducteurstram, waarbij naast de bekende buitenspiegel aan de achterkant bij de conducteur de wagen als proef was voorzien van een camera. Hiertoe was ter bate van de conducteur in de conducteurcabine een monitor geplaatst.

Op 20-06-1994 ging de 801 voor herstel van een defect naar de CW, waarbij de wagen tevens werd ontdaan van zijn totaalreclame-beschildering voor het dagblad Nieuws van de Dag. De wagen werd weer geel/bruin geschilderd en kreeg hierbij tevens rode deuren.
Op 21-07-1994 verliet hij de CW en kwam weer in dienst.

Van 08-09-1994 werd de 796 binnengenomen in de CW en werd daarbij ontdaan van zijn Zwitserland-uiterlijk. Vanaf 28-08-1993 reed de wagen overigens al rond met een totaalreclame-plakreclame, die over het thema-uiterlijk heen was geplakt. De wagen werd weer geel/bruin geschilderd met rode deuren en kwam op 06-10-1994 uit de CW. Op 07-10-1994 kwam hij weer in dienst op lijn 12.

In november 1994 werd de 782 voorzien van het nieuwe mobilofoonsysteem "Combofoon". Dit systeem zou overigens niet het nieuwe systeem worden, dat het GVB later zou invoeren.

Op 15-12-1994 werd de 781 als eerste wagen in de CW binnengenomen voor een grote revisie. Eind mei 1995 was hij gereed en op
09-06-1995 kon de wagen in de CW officieel opgeleverd worden. Op 12-06-1995 werd de wagen aan de pers getoond bij het Amstelstation. De wagen was grijs/wit geschilderd, waarbij over de gehele wagenlengte in donkerblauw het langgerekte GVB-logo liep en aan de achterzijde was de wagen lichtblauw. Om de wagen als conducteurstram herkenbaar te laten, werden de voor- en achterdeur voorzien van een grote rode bal. De richtingfilmkastjes aan de deurzijde waren verwijderd en de wagen kreeg nieuwe lijn- en richtingfilms. Voorts werd een nieuwe vloer geplaatst, kreeg de wagen nieuwe bankjes met een zachte vandaalbestendige bekleding(grijs met rode vlakken), stempelautomaten bij de conducteurcabine, een afsluitbare rijcontroller op het achterbalkon, een Combofoon, een MCC-kastje, waarmee de mobilofooninstelling voor Vetag en Combofoon, alsmede de lijn- en richtingfilms én de stempelautomaatinstelling kon worden bediend, zijnde een soort boardcomputer. Verder kregen de wagens een nieuw dashboard, waarbij tevens een pieptoon werd ingebouwd, die een hoorbaar seintje gaf als alle deuren vergrendeld waren. De rijcontroller in de cabine werd zodanig aangepast, dat de bestuurder eerst een certificaatslot moest omdraaien met een sleutel, alvorens de regelateurssleutel("het paard") kon worden ingeschakeld in de standen rijden vooruit, achteruit dan wel op één van de motorgroepen separaat. Verder werd op het dashboard een zonneklep gemonteerd, die boven de benen van de bestuurder kon worden opgeklapt, zodat de felle zon in de zomer hierdoor extra gedempt werd en daardoor het lichaam van de bestuurder door de weerkaatsing van de zon in de ramen, extra gekoeld kon worden. De wagen kwam op 13-06-1995 in zijn nieuwe uitvoering in dienst op lijn 4.


Nieuwe Huisstijl, GVB 781, Lijn 13, Lambertus Zijlplein, 17 augustus 1995.
Foto: René van Lier, Amsterdam.

In navolging van de 781 ging de rest van de serie successievelijk in grote revisie. De 780 werd hierbij tevens tot conducteurstram verbouwd en kreeg als proef een automatische halte-afroepsysteem in de tram, waarbij de tram tevens van drie displays in de tram werd voorzien(1 achter de bestuurder en 1 pal na elke geleding in de volgende wagenbak), waarop de eerstvolgende halte werd aangegeven. Vanwege de afbouw van deze tram werd hij vanaf 27-10-1995 enige tijd in de Lekstraat opgeslagen. Op 13-11-1995 ging hij weer naar de CW en verliet deze op 16-11-1995, waarna hij de volgende dag in dienst kwam op lijn 12. De wagens die na de 781 werden behandeld, behielden overigens de geel/bruine kleur, kregen blauwe bekleding op de bankjes en kregen een schilderbeurt, waarbij tevens de rode deuren werden aangebracht.
In 1995-1996 werden behandeld resp.:

Wagennummer Naar de HWT   Uit de HWT     In Dienst Op Dienst Wagennummer Naar de HWT   Uit de HWT     In Dienst Op Dienst
        781     15-12-1994     09-06-1995     13-06-1995     04-02         785     19-03-1996     06-08-1996     07-08-1996     04-01
        780     29-05-1995     27-10-1995     17-11-1995     12-07         789     12-04-1996     13-09-1996     14-09-1996     04-07
        782     05-09-1995     22-01-1996     23-01-1996     07-01         788     23-05-1996     20-09-1996     21-09-1996     07-05
        783     06-10-1995     20-03-1996     20-03-1996     12-03         790     19-06-1996     11-10-1996     12-10-1996     04-05
        784     13-02-1996     27-06-1996     27-06-1996     04-06         791     16-08-1996     25-11-1996     25-11-1996     14-15

De wagens 784 en 785 werden hierbij voorzien van een themabeschildering(zie hieronder). De 788 en 789 werden met hun revisie eveneens tevens omgebouwd tot conducteurstram.

Op 26-04-1996 botste door een foutieve wisselstand de 787/4-8(richting CS) op het Westeinde/Fredriksplein tegen de 664/4-2(richting Station RAI). Beide wagens ontspoorden door de klap, waarbij de 664 flinke schade opliep en de 787 zware kopschade. De 787 ging op 19-08-1996 voor herstel naar de CW, waarvandaan de B- en C-bak aansluitend in de Lekstraat werden opgeslagen. Op 24-09-1996 gingen de B- en C-bak weer naar de CW, waar de wagen werd geformeerd en aansluitend werd overgebracht naar de nieuwe Hoofdwerkplaats Tram in Diemen, die eind 1996 de taak als Centrale Werkplaats van de oude locatie in de stad aan het Bellamyplein annex Tollensstraat overnam. Hier ging de wagen aansluitend in grote revisie. Op 09-05-1997 kwam hij compleet gereviseerd met alle aanpassingen van dien weer in dienst op lijn 3.

Eind april 1996 werd weer gestart met de ombouw van de rest van de serie tot conducteurstram. In mei kwam de 802 als zodanig in dienst. In juni volgde resp.: de 794, 804, 793, 798, 800, 801, 803, 790(gelijk na ombouw in revisie), 791, 793, 795. De start van de inzet van conducteurs op lijn 14 miv. 24-06-1996 betekende dat de meeste wagens vanaf die datum ook echt met conducteur gingen rijden. Tot slot volgden in juli de 796 en na hun grote revisie in september de 789 en 788. Deze laatste drie wagens kwamen meteen als conducteurstram in dienst.

Tijdens de grote revisie werd de 784 beschilderd als thematram. De wagen kreeg een beschildering met zeer grote vissen en de tekst "Fish Air". Het geheel moest de wagen het uiterlijk geven van een conservenblik. Het ontwerp was van de kunstenaar Servaas. Hierbij werden ook termen als "Ingeblikte Vislucht" op de wagen geplaatst. De wagen heeft wel een commercieel tintje, daar kunstenaar Servaas ook eigenaar was van een heuse firma Fish Air, welke blikjes vis verkocht. Op 27-06-1996 werd de wagen onthuld, waarna hij 's-avonds als vervanger in dienst kwam op lijn 4.


Fish Air, GVB 784, Lijn 7, Weteringschans, 18 juli 1996.
Foto: René van Lier.

Tijdens de grote revisie werd ook de 785 beschilderd als thematram. De wagen kreeg het thema "Schoolborden-Tram" toebedeeld, naar een ontwerp van Aldert Mantje. De 785 werd groen geschilderd en voorzien van witte tekeningen, die geschilderd waren en krijttekeningen voorstelden van stedenbouwkundige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de kolenkit. Voorts kwamen er enkele fotografische afbeeldingen op de tram. Op 06-08-1996 werd de wagen onthuld, waarna hij de volgende dag op lijn 4 in dienst kwam.


Schoolborden-Tram, GVB 785, Lijn 14, eindpunt Flevopark, 15 augustus 1996.
Foto: René van Lier.

Bij zijn revisie kreeg de 791 een speciale coating aangebracht om aangebrachte graffiti makkelijk te kunnen verwijderen.

Op 12-12-1996 botste op de kruising Weteringschans/Korte Vijzelstraat, in het Weteringcircuit, de 783/7-5(richting Plantage Parklaan) met een vrachtwagen, waarbij beiden zware schade opliepen. De 783 ging op 10-01-1997 voor herstel naar de nieuwe HWT in Diemen en kwam na herstel terug en op 08-04-1997 weer in dienst als 12-10.

Op 20-01-1997 botste op de standplaats Flevopark bij het optrekken van de wagens de 797/14-14 achterop de 803/14-12. De 797 liep hierbij fikse schade op aan de kop en de toren, waarna herstel in de Lekstraat volgde en hij reeds op 27-01-1997 kon terugkeren in de dienst. De schade aan de 803 was zwaar, waarbij tevens de toren flinke schade opliep en een opleggergelede was gevormd. Herstel vond plaats in de HWR, waarna de wagen pas op 15-08-1997 weer uit de CW kwam en op 16-08-1997 weer in dienst kwam als 14-01.

In mei 1997 verloor de 780 de drie matrixbalken weer, waarmee in de wagen de passagiers konden aflezen welke halte als volgende halte zich zou aandienen.

Op 20-10-1997 had de 804/14-5 om 0.15 uur op de kruising Bos en Lommerweg/Einsteinweg een zware aanrijding met een touringcar, waarbij beiden zwaar beschadigd werden. Bij de aanrijding ontspoorde de 804 met het eerste en tweede draaistel. De kop van de 804 werd fors ingedrukt. Op 05-12-1997 werd de 804 voor schadeherstel overgebracht naar de HWT in Diemen. Na herstel werd aansluitend de wagen in grote revisie genomen, waarbij tevens het thema-uiterlijk verloor en in de nieuwe GVB-huisstijlkleuren wit/blauw kwam hij op 27-12-1998 weer in dienst als 12-01.

In november 1997 werden de 799-804 aangepast om vrij gemakkelijk zowel als conducteurstram als eenmanswagen te kunnen gebruiken. Hiertoe werden aan de buitenzijde weer deurknoppen aangebracht, met daarover heen een verschuifbare klep om die deurknoppen ingeval van conducteurwageninzet voor het publiek ontoegankelijk te maken. Verder werden bij de deuren kleine klepjes/houders geplaatst, die over de opengeklapte klaphekjes kunnen worden geplaatst, zodat deze vastgezet met een driehoeksleutel open blijven staan. Hiermee was zo'n wagen binnen 5 minuten van CC tot EMW omgetoverd en andersom.

In 1997 kwamen wederom 4 wagens na een grote revisie weer in dienst. De wagens verloren hierbij de richtingfilmkastjes aan de deurzijde waren verwijderd en de wagen kreeg nieuwe lijn- en richtingfilms. Voorts werd een nieuwe vloer geplaatst, kreeg de wagen nieuwe bankjes met een zachte vandaalbestendige bekleding(blauw), stempelautomaten bij de conducteurcabine, een afsluitbare rijcontroller op het achterbalkon, een Combofoon, een MCC-kastje, waarmee de mobilofooninstelling voor Vetag en Combofoon, alsmede de lijn- en richtingfilms én de stempelautomaatinstelling kon worden bediend, zijnde een soort boardcomputer. Verder kregen de wagens een nieuw dashboard, waarbij tevens een pieptoon werd ingebouwd, die een hoorbaar seintje gaf als alle deuren vergrendeld waren. De rijcontroller in de cabine werd zodanig aangepast, dat de bestuurder eerst een certificaatslot moest omdraaien met een sleutel, alvorens de regelateurssleutel("het paard") kon worden ingeschakeld in de standen rijden vooruit, achteruit dan wel op één van de motorgroepen separaat. Verder werd op het dashboard een zonneklep gemonteerd, die boven de benen van de bestuurder kon worden opgeklapt, zodat de felle zon in de zomer hierdoor extra gedempt werd en daardoor het lichaam van de bestuurder door de weerkaatsing van de zon in de ramen, extra gekoeld kon worden. De 786 werd nog binnengenomen in de CW aan de Tollensstraat en werd derhalve halverwege zijn revisie van de CW overgebracht naar de nieuwe CW, de HWT(Hoofdwerkplaats Tram) in Diemen. De overige wagens werden in de nieuwe HWR compleet behandeld.
Behandeld werden resp.:

Wagennummer Naar de HWT   Uit de HWT     In Dienst Op Dienst Wagennummer Naar de HWT   Uit de HWT     In Dienst Op Dienst
        786     12-09-1996         -04-1997     07-04-1997     14-09         792         -01-1997         -07-1997     04-07-1997     14-01
        787     24-09-1996         -05-1997     09-05-1997     03-07         793         -03-1997         -06-1997     06-09-1997     14-09


Op 10-02-1998 ging de blauwe 795 in grote revisie en verloor daarbij tevens zijn "Kasselse" blauwe uiterlijk met witte band en werd weer geel/bruin met rode deuren geschilderd. Op 10-07-1998 kwam hij weer in dienst op lijn 12.

Op 31-03-1998 ontstond om 9.50 uur brand in de 800/20-4 op het Fredriksplein(oostzijde). De brand in het ventilatiesysteem van de achterbak werd geblust door de brandweer, waarna de kraanwagen de wagen naar de Lekstraat sleepte. Op 17-04-1998 werd hij naar de HWT gebracht voor herstel en ging gelijk in grote revisie.

In juli 1998 werden ook de 780-798 alsnog omgebouwd om net als de andere eerder omgebouwde wagens zowel snel tot conducteurstram als conducteurloze tram was aan te passen.

Op 05-11-1998 botste om 10.00 uur op de hoek Amstelstraat/Amstel/Blauwbrug een vrachtauto tegen de voorzijde van de juist passerende 803/14-9, waarbij de tram met drie draaistellen ontspoorde, het trottoir van de brug opreed, een reclamezuil vernielde en vlak voor de brugleuning tot stilstand kwam. De 803 werd hierbij zwaar beschadigd en ging in de week van 27-12-1998 voor herstel naar de HWT, waar de wagen aansluitend in grote revisie ging. Op 08-05-1999 verliet de herstelde en gereviseerde wagen de CW en kwam nog dezelfde middag in dienst op Circle-tramlijn 20.

In 1998 kwamen wederom 8 wagens na een grote revisie weer in dienst. De wagens verloren hierbij de richtingfilmkastjes aan de deurzijde en tevens kregen de wagens nieuwe lijn- en richtingfilms. Voorts werd er een nieuwe vloer geplaatst, kreeg de wagen nieuwe bankjes met een zachte vandaalbestendige bekleding(blauw), stempelautomaten bij de conducteurcabine, een afsluitbare rijcontroller op het achterbalkon, een Combofoon, een MCC-kastje, waarmee de mobilofooninstelling voor Vetag en Combofoon, alsmede de lijn- en richtingfilms én de stempelautomaatinstelling kon worden bediend, zijnde een soort boardcomputer. Verder kregen de wagens een nieuw dashboard, waarbij tevens een pieptoon werd ingebouwd, die een hoorbaar seintje gaf als alle deuren vergrendeld waren. De rijcontroller in de cabine werd zodanig aangepast, dat de bestuurder eerst een certificaatslot moest omdraaien met een sleutel, alvorens de regelateurssleutel("het paard") kon worden ingeschakeld in de standen rijden vooruit, achteruit dan wel op één van de motorgroepen separaat. Verder werd op het dashboard een zonneklep gemonteerd, die boven de benen van de bestuurder kon worden opgeklapt, zodat de felle zon in de zomer hierdoor extra gedempt werd en daardoor het lichaam van de bestuurder door de weerkaatsing van de zon in de ramen, extra gekoeld kon worden. De 786 werd nog binnengenomen in de CW aan de Tollensstraat en werd derhalve halverwege zijn revisie van de CW overgebracht naar de nieuwe CW, de HWT(Hoofdwerkplaats Tram) in Diemen. De overige wagens werden in de nieuwe HWR compleet behandeld.
Behandeld werden resp.:

Wagennummer Naar de HWT   Uit de HWT     In Dienst Op Dienst Wagennummer Naar de HWT   Uit de HWT     In Dienst Op Dienst
        794         -05-1997         -12-1997     14-01-1998     09-06         795    10-02-1998    09-07-1998     10-07-1998     12-02
        798         -05-1997    13-01-1998     07-03-1998     03-13         800    17-04-1998          -10-1998     31-10-1998     12-01
        796         -10-1997         -02-1998     05-02-1998     20-14         799    06-05-1998          -08-1998     19-08-1998     20-04
        797         -11-1997         -04-1998     25-04-1998     03-02         804 ~ 27-12-1997 ~ 24-12-1998     27-12-1998     12-01

De 795 verloor hierbij zijn blauwe uiterlijk en de 804 zijn thema-uiterlijk.
De 800 en 804 werden tevens hersteld van zware schade en diezelfde 804 kreeg als eerste blokkendoos de nieuwe GVB-huisstijlkleuren wit/blauw aangemeten.
De 794 kwam door een defect pas een maand later in dienst.
Ook de 798 reed vanaf 13-01-1998 alleen als instructiewagen en moest half februari terug naar de HWT voor aanpassingen, waarna de wagen op 07-03-1998 eindelijk in dienst kwam als 3-13.

In april/mei 1999 werd de 789 als eerste wagen voorzien van videobewaking in de wagen met kleine bolletjes als camera's op meerdere punten in de wagen, alsmede een monitor in de bestuurderscabine. Aansluitend werden in mei/juni de wagens 780-784 en 786-788 hiervan voorzien.

De sinds 20-03-1999 buiten dienst staande 785 werd voor herstel van zijn defect in de week van 11-06-1999 naar de HWT overgebracht en werd hierbij tevens omgespoten in de nieuwe GVB-huisstijlkleur wit/blauw. Op 30-07-1999 verliet hij de HWT weer en kwam op 31-07-1999 in dienst als 25-02. De wagen werd tevens voorzien van videobewaking.

Van 10 t/m 14-09-1999 vond in de RAI weer het jaarlijkse IBC(International Broadcasting Congres)-congres plaats. Hiertoe reden op lijn 4 zeven trams, die waren voorzien van 3 TV-monitoren per wagen, waarop beelden werden vertoond vanuit de RAI. Deze trams waren daarbij voorzien van antennes. De wagens, die hiervoor gebruikt werden, waren de 792, 795, 796, 801, 802, 803 en 10G-wagen 807. Op 15-09-1999 werd de apparatuur weer verwijderd.

In 1999 kwamen de laatste 3 wagens na een grote revisie met de voornoemde aanpassingen in dienst. Behandeld werden resp.:

Wagennummer Naar de HWT   Uit de HWT     In Dienst Op Dienst Wagennummer Naar de HWT   Uit de HWT     In Dienst Op Dienst
        802         -08-1998     09-02-1999     27-02-1999     12-01         803 ~ 27-12-1998     08-05-1999     08-05-1999     20-05
        801    16-10-1998     08-01-1999     09-01-1999     12-05

Alle 3 de wagens kregen daarbij de nieuwe GVB-huisstijlkleuren wit/blauw opgespoten en de 803 werd tevens hersteld van zware botsschade.
De 802 reed na het verlaten van de HWT vanaf 10-02-1999 eerst uitsluitend les en moest na een week terug naar de HET om af te worden gemaakt, waarna de wagen echt in dienst kwam.

Eind februari 2000 werden ook de 791 en 792 voorzien van videoapparatuur. De andere wagens, de 790 en 793-804 werden eveneens in de beginmaanden van 2000 voorzien van videobewaking.

Op 09-09-2000 boorde zich om 14.30 uur op de Middenweg tussen de Egstraat en de Kruislaan een personenauto, die via de vrije trambaan met hoge snelheid de file inhaalde frontaal op de richting Diemen rijdende 783/9-4. Door de klap ontspoorde de tram(op recht spoor!) en kwam met de auto er nog voor tot stilstand tegen een op het trottoir staande boom. Bij de aanrijding/ontsporing werden tevens de pantograaf en de bovenleiding beschadigd. Het hersporen duurde tot 17.30 uur, waarna de 643/9 de wagen gelijk doorduwde naar de HWT in Diemen. Na herstel kwam de wagen op 21-10-2000 weer in dienst als 14-07.

Op 05-04-2001 botste om 9.05 uur op de Amstelveenseweg bij de halte Oranje Nassaulaan de 839/17-6, tijdens het uitrukken vanuit de remise, door een remweigering achterin de 785/6-5. De 785 werd hierbij zeer zwaar beschadigd, waarbij de achterzijde fors ingedrukt werd en de geledingen over elkaar heen schoten, zodat weer eens een opleggergelede ontstond. De 785 werd gelijk vanaf de onheilsplek naar de HWT gesleept.

Op 09-04-2001 botste om 9.15 uur in de Sarphatistraat, bij het Weesperplein, de 804/6-5 achterop de 717/10(richting Javaplein). Beide wagens werden hierbij fiks beschadigd. Half april ging de 804 voor herstel naar de HWT, waar de wagen werd ontdaan van zijn
C- en B-bak. De 785 kreeg deze bakken ingeplaatst en kon na herstel aan zijn eerste geleding in de nieuwe samenstelling 785A804C804B als 785 de HWT verlaten en kwam op 28-04-2001 in dienst als 14-12. De schadebakken 804A785C785B gingen als 804 in herstel.

Op 10-07-2001 botste om 7.25 uur op het Victorieplein, bij het begin van de Churchilllaan, de 803/12-1 achterop de uitrijdende
784/9-2. Beiden werden hierbij zwaar beschadigd. De 803 ging half juli voor herstel naar de HWT en kwam op 16-08-2001 weer in dienst als 14-09. De 784 werd in de Lekstraat hersteld en keerde op 15-09-2001 als 20-05 terug in de dienst.

In augustus 2001 werd de 799 vanwege een defect de HWT binnengenomen voor herstel. Hierbij werd de wagen tevens omgespoten in de nieuwe wit/blauwe GVB-huisstijlkleuren. Aansluitend werden systematisch de nog gele blokkendozen in de HWT binnengenomen om wit/blauw te worden omgespoten. In het najaar van 2001 kwamen hierdoor resp. in wit/blauwe kleurstelling weer op de baan: de wagens 799, 798, 784, 796 en 787.

In 2002 werden de resterende 15 gele wagens(muv. de 781 die een grijs/witte proefbeschildering bezat) door de HWT binnengenomen om alsnog in de nieuwe wit/blauwe GVB-huisstijlkleuren te worden omgespoten. Behandeld werden resp.: de wagens 791, 780, 790, 783, 794, 795, 782, 788, 789, 793, 792, 786, 797, 800 en als laatste de 781.

Op 07-02-2003 kwam na een herstelperiode van bijna 2 jaar de 804 in zijn nieuwe samenstelling 804A785C785B eindelijk weer in dienst als 25-10.

In mei 2003 bevond zich de 801 vanwege een draaistelrevisie in de HWT. Hierbij werd de wagen voorzien van vulopeningen voor de zandbakken(remzand). Deze vulopeningen waren ook aanwezig bij de Combino's, waarbij via een installatie een slang in die vulopening kon worden gehangen en dan middels een luchtdrukpomp de zandbakken van de tram via die slang kon worden bijgevuld in plaats van het oude arbeidsintensieve systeem met emmertjes. Het zou bij deze éne proefwagen blijven. Wel zouden de hangbuikjes van de reeks 11G en 12G nog worden aangepast.

In 2003 werden de blokkendozen tevens voorzien van een GPS-antenne op het dak van de middenbak. Deze antenne ging aansluitend het systeem voor de plaatsbepaling van de trams vervangen. Tussen september en november 2003 werden de wagens tevens voorzien van matrixaanduidingen voor de haltes in de wagen, alsmede het halteafroepsysteem. In 2003 werden tevens alle wagens voorzien van het nieuwe MOB2000-mobilofoonsysteem, eigenlijk een soort GSM-telefoon, waarbij de conducteur nu ook kon gaan meeluisteren met berichten van de Centrale Verkeersleiding middels het intercomsysteem, zodat de conducteur nu rechtstreeks de passagiers hieromtrent kon informeren. Ook werd het systeem zodanig geschakeld, dat bij bedreiging van de conducteur of anderszins door hem/haar een noodknop kon worden ingedrukt, waarmee de Verkeersleiding gelijk kon meeluisteren en hier naar kon handelen.

In maart 2005 kreeg de 787 als eerste wagen nieuwe bankbekleding, waarbij de bekleding nu in GVB-blauw was uitgevoerd en voorzien was van ontelbare GVB-logo's. Aansluitend hierop werd de gehele serie overeenkomstig aangepast. Alleen de 781 behield zijn afwijkende rood/witte ruitjesbekleding.

In september 2005 werd gestart met het verwijderen van de stempelautomaten bij de deuren 1, 2, 3 en 5, zodat alleen nog bij de conducteurcabine een stempelautomaat gehandhaafd bleef.

In oktober 2005 werd de 799 in de HWR(de nieuwe benaming Hoofdwerkplaats Railvoertuigen voor de voormalige HWT) in Diemen als proefwagen, tezamen met een gelede bus, voorzien van chipkaartlezers. Op 14-12-2005 kwam hij hiermee weer in dienst.

Met ingang van de zomerdienst 2006 werden de wagens 780, 786, 788, 790, 795, 796, 799 en 803 in de Lekstraat opgelegd als zomeropleg. Vanwege het gascongres in de RAI kwamen de wagen op 06-06-2006 weer in dienst. Vanaf 12-06-2006 werden toen de wagens 782, 783, 787, 792-794, 797, 798, 800-802 en 804 opgelegd. Vanaf 24-07-2006 kwamen de wagens echter weer terug in de dienst.

In de zomer van 2006 werden bij de 799 het aantal chipkaartlezers uitgebreid. Achterin werd er één bevestigd aan de conducteurcabine en één daartegenover aan de blinde zijde. Voorts werd een kaartlezer aangebracht bij de eerste deur naast de bestuurderscabine.

Op 01-10-1006 liep de 783 bij een aanrijding zware schade op, waarbij de kop scheef kwam te staan. Eind oktober ging de wagen voor herstel naar de HWR.

In oktober 2006 werd ook de 801 binnengenomen. De wagen stond sinds 29-08-2006 buiten dienst met een verrotte vloer. In de HWR kreeg de wagen een nieuwe vloer ingebouwd.

Het ROA(Regionaal Orgaan Amsterdam), dat opdracht geeft tot het Openbaar Vervoer in Amsterdam, gaf het GVB opdracht om de laatste nog dienstdoende hogevloer trams, de 37 blokkendozen van de reeks 9G/10G, te verdelen over de beide remises en vaste diensten hieraan toe te bedelen. Het laatste decennium reden de wagens uitsluitend vanuit de remise Lekstraat. Door de instroom van de nieuwe Combino-trams ontstond nu een onevenredige verhouding tussen uitsluitend lagevloertrams op de Havenstraat-lijnen(de serie 11G en 12G werden als lagevloertram beschouwd vanwege hun lagevloer middenbak) en ongeveer 50% hogevloer en
50% lagevloertrams op de Lekstraat-lijnen. Vanaf 10-12-2006 werden de blokkendozen ongeveer gelijkelijk verdeeld over de beide remises, waarbij de wagens op vaste diensten, veelal spitsdiensten en stipdiensten(de wagens die de hele dag rijden en na de middagspits inrukten), op vrijwel alle Amsterdamse tramlijnen weer waren aan te treffen.

In februari 2007 werden de 783 en 801 uitverkoren om deel te nemen aan de proef met de "CARGO-Tram". De wagens werden bij de uitstapdeuren 2, 5 en 3 ontdaan van hun banken tegenover de deur, de loopstangen voor de passagiers bij die deuren werden verwijderd en er werd een soort stalen plaat/frame geplaatst bij die deur. Op 16-02-2007 kwamen de wagens vanuit de HWR naar de Havenstraat, waar ze vanaf 19-02-2007 voor instructie werden gebruikt om de bestuurders voor die tijdelijke dienst voor dit materieel op te leiden. De bestuurders bestonden uit gepensioneerde trambestuurders en vrijwilligers van de Museumtramlijn-organisatie.
In de nacht van 26 op 27-02-2007 werd de 783 beplakt als NUON-tram. De 801 kreeg in de nacht van 02 op 03-03-2007 totaalreclame voor City Cargo. Op woensdag 07-03-2007 werd door wethouder Vos van Milieu de proef met de City Cargo Tram gestart door met de 801 een groen lint door te rijden op de Plantage Kerklaan. Voorafgaande daaraan werd in mediacafé De Plantage een aantal toespraken gehouden door City Cargo-directeur Peter hendriks, stedenbouw- en vervoersdeskundige Boudewijn Bach, die al een tijd droomde van binnensteden met weinig autoverkeer, veel trams en ook vrachtvervoer per tram en vervolgens de wethouders Vos(Milieu) en Herrema(Verkeer en Vervoer) die vooral het belang van het uitbannen van het vrachtverkeer en de milieuoverlast benadrukten. Na deze toespraken volgde de presentatie van de beide proeftrams, de 783 en 801, die vervolgens diverse rondjes Plantage maakten. Vanaf die middag reden de trams gedurende vier weken dagelijks van 7.00 uur tot 23.00 uur op het traject Osdorp de Aker- route lijn 1 - Surinameplein - Amstelveenseweg - Stadionplein - route lijn 24 - Roelof Hartplein - route lijn 3 - van Woustraat - Westeinde - Fredriksplein - Sarphatistraat - Roetersstraat - Plantage vv. De eerste twee weken werd nog zonder vracht gereden, waarna vanaf maandag 19 maart met vracht werd gereden. Het laden van de trams vond plaats in Osdorp de Aker en het lossen op de Plantage Parklaan en op het Fredriksplein. Hier werd de vracht overgeladen op kleine electrische vrachtwagentjes, van Engelse origine én met Engelse kentekens, die de goederen verder distribueerden naar de verschillende bedrijven in de binnenstad. Hiertoe was de 783 als enige voorzien van rekken voor het vervoer van containers met goederen, waarmee hij als enige dan met goederen zou rijden.
De 801 werd echter toch vlak voor die datum alsnog voorzien van de rekken, zodat ook hij met goederencontainers kon gaan proefrijden. Tijdens die transporten zijn enkele malen de deuren beschadigd, waarbij ook defecten optraden en de wagens voor reparatie naar de remise Lekstraat(de wagens stonden tijdens de proef gestald in de remise Havenstraat) moesten. Doordat enkele dagen de dienst uitviel werd de proef verlengd t/m 3 april. Na 03-04-2007 werd de 783 weer ontdaan van zijn totaalreclame en kwam in de week van
10-04-2007 alweer als lestram in dienst. CityCargo-tram 801 stond in deze uitmonstering in het paasweekend op 08 en 09-04-2007 als blikvanger bij de Museumtramlijn opgesteld en werd in de daarop volgende week ontdaan van zijn reclame. In de tweede helft van juni 2007 gingen de 783 en 801 naar de HWR, waar zij weer werden terugverbouwd voor de passagiersdienst dmv. het terugplaatsen van de stangen en bankjes. De 801 verliet hierna de HWR en kwam op 04-07-2007 in dienst als 24-10. Hierbij werd de wagen geheel geschilderd en voorzien van de nieuwe GVB-logo's. De 783 kwam in de tweede helft van juli uit de HWR en begin augustus in dienst als lesrijtuig. Pas op 10-09-2007 keerde hij terug in de reizigersdienst als 04-03.

Op 05-04-2007 botste om 20.30 uur aan de standplaats Gustav Mahlerlaan in de buitenlus de 837/16 achterop de stilstaande 802/16, waarbij de 837 met het eerste draaistel ontspoorde en de 802 met het vierde draaistel. De 837 werd linksvoor fiks beschadigd. Doordat de 802 in een boog stond en de 837 in wezen de achterbak enigszins aan de linkerkant greep, werd deze achterbak van die 802 zwaar beschadigd, waarbij de achterbak compleet krom kwam te staan, omdat de achterbak aan de linker achterkant werd platgeslagen en opzijgedrukt. Hierbij was de instapzijde nur vrijwel recht en was de blinde zijde extreem schuin geworden. Verder was de vloer en de hulpcotroller daarbij opgeschoven. Eind april ging de 802 voor herstel naar de HWR. Hier kreeg hij als vervanger de achterbak van de met brandschade terzijde staande 814(reeks 10G). Vervolgens werd de wagen verder hersteld en kwam in zijn nieuwe samenstelling, 802A802C814B, als 802 weer in dienst op 09-10-2007 als 13-02.

In juni 2007 werd de 793 als eerste blokkendooswagen voorzien van de nieuwe GVB-logo's, waarna successievelijk de rest in de aansluitende maanden hun oude emblemen voor de nieuwe verruilden.

Op 28-06-2007 brak om 6.45 uur aan de standplaats Sloterdijkstation, aan het Orlyplein, brand uit in de 790/12-4. Het betrof hier, net als bij 10G-wagen 814, een ventilatiemotor die vlam vatte. Door de brandweer werd de vloer opengezaagd en de brand geblust. De schade aan de wagen was groot, maar de buitenzijde van de wagen werd niet beschadigd. In de tweede helft van juli 2007 ging de 790 voor herstel naar de HWR.

In de tweede helft van 2007 werd begonnen met de inbouw van chipkaart-apparatuur in de Amsterdamse trams, hetgeen plaatsvond in de remise Lekstraat en in drie fasen werd uitgevoerd. In de eerste fase werd de bekabeling aangelegd, waarna in fase twee de chipkaartkastjes werden aangebracht en in de derde fase werd alles aangesloten en bedrijfsvaardig gemaakt. In december 2007 kregen de 780, 781, 784 en 801 als eerste wagens de chipkaartlezers ingebouwd.

Op 10-12-2007 werd de 781 beplakt als GVB-Kersttram, waartoe de wagen op 13-12-2007 naar de HWR ging voor de inbouw van apparatuur om kerstmuziek ten gehore te brengen aan de passagiers tijdens de rit. Aansluitend kwam de wagen in dienst.
Op 06-01-2008 ging de wagen naar de HWR en werd weer van alles ontdaan.

Op 21-12-2007 verliet de 790 de HWR. De wagen had in de HWR een nieuwe vloer in de A-bak gekregen. Na herstel had de wagen nog enkele gebreken, waarvan hij in de Lekstraat werd hersteld, waarna hij op 08-01-2008 weer in dienst kwam als 04-06.

In februari 2008 waren inmiddels de wagens 780, 781, 784, 785, 787, 789, 791, 799-801(799 de oude variant) en 804 voorzien van OV Chipkaart-apparatuur. Die maand werden ook de 782, 786, 794 en 798 nog voorzien. De overige wagens, de 783, 788, 790, 792, 793, 795-797, 802 en 803 kregen de kaartlezers niet meer, zodat daarmee al een eerste selectie van af te voeren wagens was gemaakt.

Op 06-03-2008 raakte de 796/3-1 defect op het Hugo de Grootplein, waarbij de cardanas brak. De wagen bleef hier mee doorrijden hetgeen onherstelbare schade veroorzaakte. Na een bezoek aan de HWR werd besloten de wagen voor afvoer terzijde te stellen, waarbij de defecte cardanas werd uitgebouwd. Hierna ging de wagen naar de remise Havenstraat ter opslag.

Begin april 2008 werd de 802 gedegradeerd tot permanente leswagen. De wagen reed echter bij materieelgebrek sindsdien nog wel af en toe in de reizigersdienst. Een aardig voorbeeld hiervoor was de inzet van de wagen op een complete dagdienst van lijn 13 op
23-06-2008. De wagen was defect geraakt en na reparatie door de technische dienst geplaatst tussen de gewone 9G's met als gevolg dat hij gewoon werd ingedeeld voor de dienst.

Op 22-04-2008 had de 797/3-3 op de kruising Wijttenbachstraat/Pontanusstraat om 7.20 uur een aanrijding met een zware vrachtwagen. Hierbij kwam de kop scheef naar rechts te staan, werd de voorbak opengereten en de voordeur kon hierdoor niet meer sluiten. Ten gevolge van deze fikse aanrijdingschade werd de 797 terzijde gesteld voor afvoer.

Op 12-06-2008 had de 792/3-3 om 11.25 uur op de kruising Ferdinand Bolstraat/Ceintuurbaan een flinke aanrijding met een vrachtwagen, waarbij de kop van de 792 fiks werd beschadigd. Ook deze wagen werd hierdoor terzijde gesteld voor afvoer.

Op 06-08-2008 ging de 792 voor onttakeling naar de HWR, gevolgd door de 797 op 14-08-2008. De 796 werd op 26-09-2008 vanuit de Havenstraat naar de HWR gesleept om daar onttakeld te worden.

Aangezien nu alle Combino-trams na hun eerste en/of tweede renovatie behandeld waren en terug waren gekeerd van Siemens, was er nu voor een groot gedeelte van de blokkendozen geen werk meer, zodat besloten werd de helft van de serie 9G en 10G(16 van de
32 rijvaardige wagens) buiten dienst te stellen voor afvoer. Rond 01-10-2008 werden in de Havenstraat de buiten dienst te stellen wagens terzijde gesteld en de andere wagens gingen weer naar de Havenstraat. Vanuit de Lekstraat kwamen de daar terzijde gestelde wagens naar de Havenstraat. In de remise Havenstraat werden op de sporen 36 t/m 38 aan de Vlietstraat en op spoor 57A uit de serie 9G de wagens 783, 788-791, 793, 795, 798, 799, 800, 802 en 803 terzijde gesteld voor afvoer.
De wagens die overbleven(de 780-782, 784-787, 794, 801 en 804) deden sindsdien weer vanuit de remise Lekstraat dienst.

In het najaar van 2008 werden de 796 en 797 afgevoerd naar sloperij DDM in Montfoort. De 792 bleef in de HWR in een hoekje buiten dienst staan.

In 2008 begon de lobby door een Amsterdamse trambestuurder, Narcis Skelic, die van Bosnische afkomst was, om de 16 buiten dienst staande blokkendozen reeks 9G en 10G naar de Bosnische hoofdstad te laten verschenken. Het GVB ging hierop in en er werd besloten de wagens te schenken aan Sarajevo. De officiële overdracht vond reeds plaats op 11-09-2008. De transportkosten van 400.000 Euro moesten wel door het Bosnische trambedrijf worden betaald. Nadat het stadsbestuur van Sarajevo hiervoor in de buidel tastte was de weg vrij en werden de wagens in twee sessies verzonden richting Bosnië. Op 23-12-2008 gingen de 799 en 800 vanaf de opslag in de Havenstraat naar de HWR om daar ontdaan te worden van stempelautomaten, chipkaartlezers(voor zover überhaupt aanwezig), mobilofoon ed. Op 30-12-2008 volgden de 789(en 812) en op 12-01-2009 de 790 en 795. Medio januari ging dan ook de 791 naar de HWR. Op 09, 10 en 11-02-2009 werden de eerste 8 wagens(789-792, 795, 799, 800 en 812) per trailer overgebracht van de HWR naar de VCK-Terminal in de Amsterdamse Westhaven, waar de wagens met en gigantisch grote telekraan in één keer van de vrachtwagen werden overgeheveld naar een spoorwagon(rongenwagon), waarna de wagens op 12-02-2009 in twee treindelen richting Duitsland gingen, waar de treindelen werden gecombineerd en als één trein richting Bosnië gingen, waar de wagens een aantal dagen later aankwamen. Opmerkelijk was het vertrek van de 792, daar deze wagen voor sloop terzijde stond met fikse botsschade en nu toch naar Sarajevo werd afgevoerd. Hierna gingen op 10-02-2009 op eigen kracht de 798, 793 resp. 808 van de Havenstraat naar de HWR, waarna de volgende dag het konvooi 802+807 naar de HWR gingen, gevolgd door de 803(gesleept door de 809) en daarna de 783 en 788(resp. gesleept door de 809 en 816). Ook deze wagens werden vervolgens ontdaan van de nog door GVB bruikbare onderdelen.
Op 02 en 03-03-2009 gingen de andere 8 wagens per trailer naar de VCK-Terminal, waar de wagens op die data gelijk werden overgeheveld op de rongenwagens. Alleen 9G-wagen 798 kon door een defect aan de achtste rongenwagon pas op 04-03-2009 op de trein worden gehesen. Op 04-03-2009 werd de trein naar het raccordement Westhaven gereden, vanwaar de tramtrein in de late avond werd doorgebracht naar de Kijfhoek. Op 05-03-2009 ging het richting Keulen en vervolgens verder richting Bosnië. Van de serie 9G waren de wagens 783, 788-793, 795, 798-800, 802 en 803 richting een tweede leven in Sarajevo vertrokken. Na aanpassing aan de dienst in Sarajevo werd door GVB-trambestuurder Narcis Skelic op 30-03-2009 met een eerste rit met 10G-wagen 812(nu met wagennummer 816) de dienst met de ex-Amsterdammers aangevangen. De wagens reden uitsluitend op lijn 3, de zware hoofdlijn, die de gehele route van het Centrum naar Illidza bereed. De ingebruikname van de wagens liep zeer veel vertraging op, doordat de wagens deels voorzien waren van slechte bandage, waardoor inzet voorlopig niet mogelijk was, omdat het bedrijf GRAS in Sarajevo vooralsnog niet in staat was de wielbanden af te draaien of te vervangen. De wagens werden op nummervolgorde van de Amsterdamse nummers allen vernummerd in de nieuwe reeks 801-816, welke dus resp. de ex- 783, 788-793, 795, 798-800, 802, 803, 807, 808 en 812 waren. Eind september 2009 waren de wagens 801, 811, 812 en 815(de nieuwe GRAS-nummers) op de dienst aan te treffen, terwijl de 802 en 816 inmiddels met grotere mankementen aan de kant stonden. De GRAS-wagens 803, 805, 813 en 814 waren wel voorzien van nieuwe nummers, maar stonden nog steeds buiten dienst(de 813 zelfs compleet ontdaan van cabine). De resterende wagens 804 en 806-810 stonden nog op het terrein en waren nog geheel in GVB-uitmonstering, compleet met GVB-wagenparknummers.

In 2008 kreeg de 794 op de kop een nieuwe frontplaat aangebracht, welke geheel wit was, zodat de kop nu een soort wit slabbertje vertoonde. Tevens werden de kleine koplampjes voorzien van LED-verlichting en werd het wagennummer op de kop van een veel kleiner formaat. In navolging hierop werd de 784 begin december 2008 ook als zodanig aangepast, waarna in 2009 de 787(februari), 785(eind februari) en 782(maart) volgden.

Intussen waren de 16 overgebleven 9G- en 10G-wagens(de 780-782, 784-787, 794, 801, 804, 805, 809, 810, 813, 815 en 816) in het weekend van 20 en 21-12-2008 voorzien van de tekst "Sorry, geen dienst" in hun richtingfilms.

Op 12-05-2009 botste de 781/7(richting Flevopark) op de Slotermeerlaan, bij Plein "40-"45, achterop de juist vanaf het verkeerslicht optrekkende 256/64(richting Sloterdijkstation). Hierbij liep de 781 een gebroken voorruit en fikse plaatschade aan de kop op, terwijl de 256 fikse schade achter en eveneens een gebroken ruit opliep. Bij het ongeval vielen 5 gewonden, waaronder de beide bestuurders, die nekletsel en botbreuken opliepen. De 781 kreeg bij het schadeherstel in de Lekstraat een nieuwe frontplaat met wit slabbetje en kwam op 04-06-2009 weer in dienst op lijn 9.

In juli 2009 kreeg ook de 786 een nieuwe frontplaat met kleinere wagennummers en LED-koplampjes.

Op 26-08-2009 moest de 330/21-12(richting Geuzenveld) op de kruising Burgemeester de Vlugtlaan/Slotermeerlaan in de bocht naar de Slotermeerlaan(lijn 21 reed vanwege werkzaamheden om) stoppen voor een overstekende voetganger. De bestuurder van de erachter rijdende 786/14-11 lette niet op en bemerkte de remmende bus niet op, waardoor hij achterop de bus knalde. Hierbij vielen
6 lichtgewonden. De 330 liep zware schade op. De 786 liep flinke kopschade op en moest voor herstel naar de HWR. Na herstel kwam hij weer op 23-09-2009 in dienst als 03-02, waarbij het witte slabbertje op de kop weer gewoon in gedeeltelijk blauw/gedeeltelijk wit was geschilderd.

Op 17-04-2010 reed de 794/4-1(richting CS) door een foutieve wisselstand linksaf en botste op de kruising van Woustraat/Ceintuurbaan met zijn kop tegen de juist passerende 2130/4-5(richting Station RAI). Hierbij liepen beide wagens flinke schade op aan de kop en de instapzijde voor. Beide wagens werden begin mei naar de HWR gestuurd voor herstel. Op 12 mei keerde de 794 weer terug in dienst als 9-2.

In het weekend van 8 en 9 januari 2011 werd de 781 voorzien van een thema-uiterlijk. In tegenstelling tot ruim een decennium terug, werd de wagen nu beplakt en niet geschilderd. Via een wedstrijd, georganiseerd door het GVB, konden buitenstaanders een ontwerp maken en inbrengen voor een thematram. Uit de 280 inzendingen koos de het publiek de Wereld in de Wereld van Leon Romer, welke een bonte kleurenpracht voorstelde. De wagen was in deze vrolijke uitdossing van 10-01-2011 tot 04-09-2011 aan te treffen.

In 2011 werden successievelijk de stadswapens van de tramwagens, welke achterop stonden, verwijderd en vanaf december 2011 werd op de kop de wagens voorzien van een extra embleempje in verkleinde vorm, welke werd aangebracht naast het wagennummer in de klep in de kop, en achterop werd een grote OV9292-sticker aangebracht.

Op 21-05-2012 werd de 785 uitgeleend aan het Rode Kruis voor de traditionele rondrit met een groep mindervaliden, waarvoor normaliter de 3001, de voormalige GVB-767, werd gebruikt, maar deze was defect.

Op 22-06-2012 botste in de ochtend op de Flevoweg de 785/14-30 met hoge snelheid achterop de aan de halte stilstaande 810/7-8. Hierbij werd de kop van de 785 zwaar beschadigd en raakte ontzet, terwijl ook de achterkant van de 810 zware schade opliep en tevens werden de beide torens zwaar beschadigd en schoven over elkaar heen. De wagens werden gelijk overgebracht naar de HWR in afwachting van eventueel herstel of een bakwisseling.

Op 17-09-2012 keerde een vuilnisauto in de Roelof Hartstraat, ter hoogte van het zebrapad bij de Hobbemakade, plotseling en werd daarbij vol in de flank gegrepen door de 782/3-9. Door de enorme dreun ontspoorde de tram met het tweede draaistel en liep de kop zware plaatschade op. Vermoedelijk door de torsie en de kracht van de aanrijding werd de A-bak vanaf het eerste raam na deur 1 tot aan de kop volledig kromgeduwd en in feite staat dit gedeelte van de wagenbak door de klap compleet naar links gericht. Deze zeer zware schade betekent een grote schadepost, waarbij herstel onduidelijk is. De wagen werd naar de remise Lekstraat overgebracht en later doorgestuurd naar de HWR in afwachting van eventueel herstel.

Op zondag 18 september 2012 werd in Amsterdam de Urbanathlon gehouden. Een Urbanthlon is een hardloopwedstrijd, waarbij de deelnemers allerlei obstakels en hindernissen moeten overwinnen. Op het Javaeiland stonden hierbij ook twee trams en een bus van het GVB opgesteld, waar de lopers een parcour in of op moesten afleggen. In de IPTA-lus, de voormalige eindlus van lijn 25, ooit lijn 16, stonden de Blokkendooswagens 784 en 816(serie 805-816) opgesteld, waarbij de lopers aan de achterzijde van de tram moesten instappen en aan de voorzijde weer moesten uitstappen. Op de kop van het Java-eiland stond bus 209 opgesteld, waarover de deelnemers via aan beide zijden van de bus hangende klimnetten moesten klimmen.

In het najaar van 2012 werd besloten de schadewagens 785 en 810 niet meer te herstellen. In de laatste week van november 2012 werd bij de 785 in de HWR het complete interieur(met uitzondering van de conducteurscabine) verwijderd. De banken werden overgeplaatst in de 816 uit de 10G-serie 805-816, die nog afwijkende hoge rugleuningen had. Ook werd later in het jaar besloten de 782 niet meer op te knappen.

GVB wilde in de zomer van 2013 de blokkendozen uit de normale passagiersdienst halen en hoopte dan met de Combino's en de 11G- en 12G-wagens door een efficiëntere inzet de blokkendozen niet meer in de passagiersdienst in te zetten. Voorts wilde men 8 van de huidige blokkendozen ombouwen tot toeristentram, waarbij zowel interieur als exterieur gewijzigd zouden worden. Het lag in de bedoeling dat hiervoor de 8 beste exemplaren werden uitgezocht en als eerste werd na de dienst op 01-02-2013 de 804 buiten dienst gesteld. Op 4 februari werd de wagen in de remise Lekstraat in ombouw genomen en hierbij werd het gehele interieur uit de 804 verwijderd, tw.: de conducteurscabine, de bankjes, de loopstangen, de seperatieschotten, alle stangen in de tredebakken en de roosters aan weerzijden in het plafond. Op 8 februari werd het interieur inclusief de bestuurderscabine geheel wit gespoten. Half februari werden in de 804 in een proefopstelling twee houten bankjes met een tafeltje geplaatst, hetgeen leek op een schoolbankje met tafel uit de jaren 50/60. In maart werd de wagen geheel donkerblauw beplakt en behield hierbij zijn wagennummer. Aan de binnenzijde waren de houten bankjes voorzien van gifgroene kussentjes en ook de loopstangen bij de deuren, die weer teruggeplaatst waren waren nu gifgroen. Tevens was een kast en een "bar" in de B-bka ingebouwd. In april/mei werd dit project doordat de werknemers een aantal veiligheidsvoorschriften had overtreden tijdelijk stilgelegd, hetgeen uiteindelijk tot een definitievestillegging zou leiden in augustus 2013.

In september werd de 782 onttakeld en ontdaan van zijn interieur, waarmee het in de bedoeling lag om daarmee de 804 weer te voorzien van een normaal interieur, zodat die wagen dan zou kunnen terugkeren in de rijdende dienst. Op donderdag 19 september 2013 werd de 785 afgevoerd voor sloop, gevolgd door de 782 op 4 oktober, waarmee de 782 en 785 in 2013 uit het bestand verdwenen.

In oktober werd de 804 overgebracht naar de remise Havenstraat om daar weer te worden voorzien van een normaal interieur, afkomstig uit de 782.

Vanaf najaar 2013 begonnen de wagens steeds vaker technische problemen te vertonen, oa. bij de compresoren, waardoor ze vaak langdurig defect aan de kant kwamen te staan. Echter tot het voorjaar van 2014 kwamen de wagens na herstel langzamerhand toch weer terug in dienst.

Op 06-06-2014 botste op de Slotermeerlaan bij de Lodewijk van Deijsselstraat de 794/14-22 achterop de 2098/7-5. De 2098 liep daarbij slechts lichte schade op en kon na afhandeling van de aanrijding zelfs zijn dienst vervolgen. Ook de 794 liep amper plaatschade op, maar door de klap schoof bij de eerste geleding/toren de C-wagenbak over de toren heen, waardoor de wagen een soort oplegger-gelede was geworden(een euvel waarmee de wagens de laatste jaren met grotere aanrijdingen vaak te kampen had). De tram werd in buiten dienst gesteld en kreeg al snel de status terzijde gesteld voor afvoer.

Begin juli 2014 werd het restaurantinterieur, naar later bleek was het Touristentram-project voor een Restaurant-project van Joop Braakhekke bedoeld, weer verwijderd en kwam de wagen kaal te staan in de remise Havenstraat.

Op 19-06-2014 werd de 780, die reeds lang buiten dienst stond en op 18-06-2014 na lange tijd hersteld weer in dienst kwam als 9-2 en de volgende dag wederom defect raakte, buiten dienst gesteld. Ook de 786 ging die dag defect buiten dienst. Beide wagens kregen in juli 2014 de status terzijde gesteld voor afvoer en werden op 12-07-2014 opgeslagen in de remise Lekstraat. Op 13-07-2014 werd de 804, getrokken door de Calamiteitenwagen, overgebracht naar de remise Lekstraat en daar terzijde gesteld voor afvoer.

Eind juni 2014 werd besloten de terzijde gestelde 794 toch te repareren. Het duurde nog tot half september eer de wagen uiteindelijk voor herstel naar de HWR ging. Op 29-09-2014 kwam de wagen weer in dienst, doch raakte diezelfde dag weer defect. Na herstel hiervan kwam de wagen op 02-10-2014 wederom in dienst als 3-7.

In de zomer van 2014 viel tevens het doek voor de 787 en ook deze wagen werd terzijde gesteld voor afvoer. Na de zomer werd de wagen toch weer hersteld en kwam terug in de dienst.

Eind 2014 werd door Stadsregio toestemming gegeven om vijf blokkendozen af te voeren. Het betrof hier de 780, 786, 804, 815 en 816. Van deze wagens moesten wel de onderdelen worden verwijderd om de dan nog resterende acht wagens, tw. de 781, 784, 787(die al weer ruim een maand defect stond), 794, 801, 805, 809 en 813 in dienst te kunnen houden. Dit moest nog tot uiterlijk eind 2015 waarna nog naar een oplossing gezocht moest worden naar vervangers(te huren of kopen tweedehands wagens).

Op 25-09-2014 werd door de Technische Dienst met de 787 een controlerit uitgevoerd, waarbij werd geconstateerd dat de wagen een rijstelling miste in de schakelkast en de wagen werd terzijde gesteld in afwachting van eventueel herstel die niet meer volgde.

In april 2015 werd bij de 781 bij een onderhoudsbeurt geconstateerd dat de draaikransen versleten waren en de wagen werd medio mei 2015 terzijde gesteld voor afvoer.

Op 19-08-2015 werd de 784 met sluiting in de compressor terzijde gesteld voor afvoer.

Op 28-10-2015 ging de 801 buiten dienst met platte kanten aan de truckstellen. Na controle in de HWR werd besloten de wagen terzijde te stellen voor afvoer.

Op 11-12-2015 reed de 794/3-2 voor het laatst in de dienst en was daarmee de laatste blokkendooswagen. Alhoewel de wagen op 12-12-2015 nog als 9-12 zou gaan rijden, raakte de wagen bij het indienst nemen in de remise Lekstraat defect met een vastgeslagen handrem en kwam daardoor als laatste Amsterdamse 9/10G-wagen buiten dienst te staan.

Doordta er vanwege de werkzaamheden op het Rokin weer meer wagens moesten worden ingezet werd de 794 gerepareerd en kwam deze wagen vanaf donderdag 07-01-2016 weer in dienst. Op maandag-vrijdag reed de wagen op de vaste dienst 9-10 en op zaterdag als 9-6. Op 07 en 08-01-2016 reed de wagen met defecte lijnfilms met daarbij A4-tjes(met lijnnummer én lijnkleur) op de voorruit, de deuren en achterruit. Op zaterdag 09-01-2016 was dit euvel verholpen. In de week van 11-01-2016 kreeg de 794 een tweede dienst, de 12-12, toegewezen, zodat de wagen toen afwisselend de ene dag op lijn 9 en de andere dag op lijn 12 ging rijden.

Op 18-01-2016 ging de 794/9-10 defect en toen bleek dat de wagen niet meer voorzien was van een geldige keuringsdatum, werd de wagen buiten dienst gesteld en dit was tevens het definitieve einde van de inzet van de Amsterdamse blokkendozen in de reguliere dienst.

In april 2016 werd toestemming gegeven door om de laatste blokkendooswagen te mogen afvoeren, waardoor in april en mei de nog aanwezige wagens door de medewerkers van de Museumtramlijnorganisatie in de remise Lekstraat werden geplukt voor onderdelen voor de toekomstige museumtram 794, die hiervoor als beste kandidaat werd aangewezen. Eind mei en begin juni 2016 werden de resterende 12 blokkendozen(794 blijft als museumwagen) per trailer afgevoerd naar sloperij DDM in De Meern. Het transport geschiedde met de trailer van transporteur van der Vlist, waarbij het opladen van de sloopwagens in de remise Lekstraat op spoor 21 geschiedde. Op 30-05-2016 werden vanuit de remise Havenstraat de daar opgeslagen 784 en 809 door de calamiteitenwagen overgebracht naar de remise Lekstraat. De 813 volgde op 31-05-2016.

Op 07-06-2016 werd de 794 overgebracht naar de Elektrische Museumtramlijn Amsterdam als museumwagen. De officiële overdracht vond plaats op ??-??-2016.

Vanaf 1992 werden de wagens van deze serie diverse keren voorzien van geplakte totaalreclameuitingen. In de periode 1992 t/m 2002 reden de wagens 780-803 één of meerdere keren in beplakte totaalreclame-uitmonstering rond, waarbij de wagens 784, 785, 795, 796 en 798 zelfs enige tijd met plakreclame over hun thema-uiterlijk heengeplakt rondreden. Met de omschildering tot wit-blauwe wagen werd het beplakken van de wagens verleden tijd. Echter vanaf 2007 werd voor eigen GVB-doeleinden af en toe weer eens een wagen totaalbeplakt. Zo reden vanaf 2007 de 781, 782 en 787 inmiddels weer één of meerdere keren met totaalbeplakking rond.
Voor een compleet overzicht van alle reclametrams verwijzen wij U naar het totaalreclame-overzicht op deze website. Op een nog later te bepalen tijdstip zullen op deze website ook fotovoorbeelden op een fotopagina Thema- en Reclametrams op deze website geplaatst gaan worden.


          Verbouwd tot Conducteurscabine - Tram  Als Conducteur - Tram     Naar de CW/HWT/HWR          Uit CW/HWT/HWR     In Wit/Blauw          
Wagennr. Aflevering In Dienst Op Dienst   In Ombouw     In Dienst Op Lijn     In Dienst Op Lijn       tbv. Blauw/Wit spuiten        Blauw/Wit afgeleverd         In Dienst Op Dienst     Laatste inzet Op Dienst Afvoerdatum Afvoer naar
    780  25-06-1979  06-08-1979     05-04  29-05-1995    17-11-1995         12    17-11-1995         12            10-01-2002               29-01-2002       30-01-2002     04- ..       19-06-2014     14-22   09-06-2016 Sloperij DDM, De Meern
    781  11-07-1979  06-08-1979     05-02       -03-1994   25-03-1994           4   25-03-1994           4            17-10-2002               13-11-2002       15-11-2002     03-14       17-04-2015     09-02   27-05-2016 Sloperij DDM, De Meern
    782  23-07-1979  18-08-1979     05-01       -03-1994        -03-1994                   -03-1994                       21-04-2002               17-05-2002       23-05-2002     20- ..       17-09-2012     03-09   04-10-2013 Sloperij DDM, De Meern
    783  03-08-1979  24-08-1979     05-01       -02-1994   26-02-1994              14-03-1994           4            12-02-2002               27-02-2002       27-02-2002     25- ..       01-10-2008     09-04   03-03-2009 Firma G.R.A.S., Sarajevo(Bosnië-Herzegovina)(nr. 801) (transport per trein op 05-03-2009)
    784  13-08-1979  23-08-1979     05-01       -02-1994   03-03-1994              14-03-1994           7            08-10-2001               22-11-2001       23-11-2002   lestram       17-08-2015     14-28   06-06-2016 Sloperij DDM, De Meern
    785  20-08-1979  31-08-1979     05-04       -02-1994   29-03-1994           7   29-03-1994           7     week 11/17-06-1999               30-07-1999       31-07-1999     25-02       22-06-2012     14-30   19-09-2013 Sloperij DDM, De Meern
    786  27-08-1979  06-09-1979     04-01       -03-1994        -04-1994                   -04-1994                       10-09-2002               13-09-2002       14-09-2002     03-06       17-06-2014     07-09   09-06-2016 Sloperij DDM, De Meern
    787  03-09-1979  10-09-1979     04-01       -03-1994        -04-1994                   -04-1994                       28-11-2001               18-12-2001       19-12-2001     14- ..       24-09-2014     03-07   31-05-2016 Sloperij DDM, De Meern
    788  10-09-1979  16-09-1979     04-03   23-05-1996   21-09-1996           7   21-09-1996           7            11-06-2002               25-06-2002       25-06-2002     25-06       02-10-2008     03-03   02-03-2009 Firma G.R.A.S., Sarajevo(Bosnië-Herzegovina)(nr. 802) (transport per trein op 05-03-2009)
    789  17-09-1979  21-09-1979     04-06   12-04-1996   14-09-1996           4   14-09-1996           4            25-06-2002               16-07-2002       17-07-2002     12- ..       02-10-2008     09-04   10-02-2009 Firma G.R.A.S., Sarajevo(Bosnië-Herzegovina)(nr. 803) (transport per trein op 12-02-2009)
    790  24-09-1979  01-10-1979     04-07       -06-1996   12-10-1996           4   12-10-1996           4            22-01-2002               13-02-2002       14-02-2002     12- ..       02-10-2008     04-06   09-02-2009 Firma G.R.A.S., Sarajevo(Bosnië-Herzegovina)(nr. 804) (transport per trein op 12-02-2009)
    791  01-10-1979  05-10-1979     04-07       -06-1996        -06-1996              22-06-1996              week 12/18-12-2001               15-01-2002       16-01-2002     20- ..       02-10-2008     09-09   10-02-2009 Firma G.R.A.S., Sarajevo(Bosnië-Herzegovina)(nr. 805) (transport per trein op 12-02-2009)
    792  08-10-1979  16-10-1979     25-07       -02-1994   19-02-1994         12        -04-1994                       11-08-2002                   -08-2002       31-08-2002     03-02       12-06-2008     03-03   11-02-2009 Firma G.R.A.S., Sarajevo(Bosnië-Herzegovina)(nr. 806) (transport per trein op 12-02-2009)
    793  18-10-1979  29-10-1979     03-12       -06-1996        -06-1996                   -08-1996                       19-07-2002                   -08-2002       15-08-2002     04- ..       01-10-2008     12-05   03-03-2009 Firma G.R.A.S., Sarajevo(Bosnië-Herzegovina)(nr. 807) (transport per trein op 05-03-2009)
    794  26-10-1979  03-11-1979     03-08       -06-1996        -06-1996              27-06-1996                       21-02-2002               11-03-2002       12-03-2002     14- ..       18-01-2016     09-10   07-06-2016 Vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum, Amsterdam(als museumwagen)
    795  07-11-1979  16-11-1979     03-13       -06-1996        -06-1996              24-06-1996                       01-04-2002               18-04-2002       19-04-2002     04- ..       02-10-2008     03-07   10-02-2009 Firma G.R.A.S., Sarajevo(Bosnië-Herzegovina)(nr. 808) (transport per trein op 12-02-2009)
    796  15-11-1979  24-11-1979     03-09       -06-1996        -06-1996              11-07-1996           4            14-11-2001               05-12-2001       07-12-2001     25- ..       06-03-2008     03-01   08-10-2008 Firma DDM,Montfoort tbv. sloop
    797  22-11-1979  01-12-1979     03-11       -02-1994   02-03-1994                   -03-1994                       26-09-2002               17-10-2002       18-10-2002     03-01       22-04-2008     03-03   26-09-2008 Firma DDM,Montfoort tbv. sloop
    798  06-12-1979  15-12-1979     13-09       -06-1996        -06-1996              27-06-1996                       21-09-2001               11-10-2001       11-10-2001   lestram       29-09-2008     02-10   03-03-2009 Firma G.R.A.S., Sarajevo(Bosnië-Herzegovina)(nr. 809) (transport per trein op 05-03-2009)
    799  20-12-1979  10-01-1980     03-08       -04-1993   28-10-1993           4   28-10-1993           4            20-08-2001               04-09-2001       05-09-2001     03- ..       18-09-2008     03-03   10-02-2009 Firma G.R.A.S., Sarajevo(Bosnië-Herzegovina)(nr. 810) (transport per trein op 12-02-2009)
    800  14-01-1980  18-01-1980     04-10       -06-1996        -06-1996              24-06-1996                       03-09-2002               04-10-2002       17-10-2002     14- ..       01-10-2008     03-03   09-02-2009 Firma G.R.A.S., Sarajevo(Bosnië-Herzegovina)(nr. 811) (transport per trein op 12-02-2009)
    801  24-01-1980  01-02-1980     03-19       -06-1996        -06-1996              24-06-1996                       16-10-1998               08-01-1999       09-01-1999     12-05       27-10-2015     12-03   09-06-2016 Sloperij DDM, De Meern
    802  06-02-1980  16-02-1980     03-01       -05-1996        -05-1996              24-06-1996                       13-11-1998               09-02-2002        zie onder *)       *)       30-09-2008    lestram   02-03-2009 Firma G.R.A.S., Sarajevo(Bosnië-Herzegovina)(nr. 812) (transport per trein op 05-03-2009)
    803  20-02-1980  29-02-1980     12-11       -06-1996        -06-1996              28-06-1996                       08-01-1999               08-05-1999       08-05-1999     20-05       29-09-2008     16-02   02-03-2009 Firma G.R.A.S., Sarajevo(Bosnië-Herzegovina)(nr. 813) (transport per trein op 05-03-2009)
    804  19-03-1980  22-03-1980     03-03       -06-1996        -06-1996              24-06-1996                       05-12-1997               24-12-1998       27-12-1998     12-01       01-02-2013     03-07   10-06-2016 Sloperij DDM, De Meern
     *)  De 802 kwam na revisie in dienst op 10-02-1999 als lestram en moest voor afmelden terug naar de CW, waarna hij definitief werd vrijgegeven voor de dienst. Eerste echte inzet was op 27-02-1999 als 12-01.


                 


Traminfo.nl © 2003-2015 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links