GTr 14 Reguliersgracht/Heerengracht, Oktober 1924
Foto: Gemeentetram Amsterdam

Home > Autobus > Stadsbus > Series > Serie 4 (14-16)

Gemeentetram Amsterdam - Serie 14-16

Serie:
14-16
Type: Gelede Motoromnibus
Aantal: 3 Stuks
Fabrikant: Latil (via Snitsler & Co., 's-Gravenhage) - Geesink, Weesp
Chassistype: Latil P3
Chassistype na ombouw: V 1 GL
Motortype:
?-cilinder dieselmotor
Bouwjaar: 1924
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Wielbasis:
Motorvermogen:
Ledig gewicht:
7.013 kg
Maximale gewicht:
Versnellingsbak:

Passagiersindeling: 28-10
Nieuwprijs: Hfl. 12.655,-Om het steeds drukker wordende vervoer op lijn A op te vangen, werd aan de wethouder verzocht om een krediet van circa fl. 36.000,- voor de aanschaf van 3 omnibussen. Op 19-03-1923 berichtte de wethouder hierop, dat de Gemeentelijke Inspectie zijn aandacht heeft gevestigd op de wenselijkheid drieassige wagens te kiezen, welke een grotere capaciteit hebben. De directeur van de Gemeentetram(GTR) vroeg aan Snitsler & Co. te 's-Gravenhage of de firma Latil chassis aan kon bieden, gemonteerd op drie assen overeenkomstig het type dat in aanmaak was voor de Société des Transports en Commune de la Région Parisienne. Nadat B&W op 4 mei het besluit hadden genomen een krediet van fl. 36.000,- te geven, schreef de directeur aan zijn wethouder "t Was namelijk nodig een vrachtautotype te vinden, dat het mogelijk maakt het drieassige stelsel toe te passen zonder dat de carrosserie, die rust op het eigenlijke draagchassis, waaronder ook de derde as is gemonteerd, te hoog komt te liggen. Latil(Snitsler is importeur) voldoet hieraan. Het kost hier ongeveer fl. 6.165,-. Het bijzondere draagchassis met derde as, vervaardigd door de Auto-Import-Comp te dezer stede kost fl. 1.620,-".

Aan de Auto-Import-Comp werd vervolgens op 24 mei opdracht gegeven voor de gehele benodigde constructie tot het hervormen van 3 Latil chassis P3 tot drieassige wagens, zijnde fl. 1.800,- per stuk, minus gummi banden(opdracht dus voor het aanbrengen van de derde as en bijbehorende constructiedelen). Voor 3 carrosserieën werden offertes uitgedaan en daaruit volgde dat de NV. v/h J. Geesink & Zoonen, alhier(de fabriek stond in Weesp) voor fl. 4.690,- per carrosserie degene werd die de chassis mocht vervaardigen.

In oktober 1923 arriveerde 1 Latil-chassis bij de Doklaan; verzocht werd de volgende af te leveren bij Station Willemspark, omdat afladen daar gemakkelijker was. Dit betrof blijkbaar het chassis van de 15. Het chassis van de 14 werd in november 1923 geleverd, terwijl het chassis van de 16 pas in 1924 werd afgeleverd.

In december 1923 werd het chassis van de 14 als eerste naar Weesp gebracht voor het aanbrengen van de wagenbak. De bouw ging echter veel te traag bij de chassisombouwer, zodat directie boze correnspondentie had met A.I.C. Maar ook in de fabriek van Geesink vorderde het werk niet erg vlot, want pas in augustus 1924 was men begonnen met het afmonteren van de leidingen van de 14.

In 1924 kwamen de motoromnibussen 14-16 in dienst op lijn A, nadat ze onder meer op boogbruggen voorgesteld waren om de buigbaarheid door middel van de geleding te tonen. Ze behoefden overigens over geen enkele boogbrug te rijden; de geleding was, zoals reeds beschreven, om een andere reden aangebracht.

De drie gelede bussen kregen in de volksmond al gauw de bijnaam "doorgezaagde weesmeisjes". De bussen waren beweeglijk geconstrueerd op een drieassig onderstel en waren te beschouwen als een soort trekker met oplegger. De bussen waren voorzien van een benzinemotor en langsbanken. Een grappig verschijnsel aan deze bus was de voorloper van de richtingaanwijzer. Als de chauffeur een zijstraat wilde inrijden trok de chauffeur aan een koord, zodat het "spiegelei" boven het spatbord omhoog kwam en dit een teken was voor de overige weggebruikers dat de bus van richting ging veranderen.

In 1925 kregen de bussen luchtbanden. Voorheen hadden ze met massieve rubberen banden gereden, welke de busrit op de hobbelige wegen in die dagen verre van aangenaam maakten.

De "doorgezaagde weesmeisjes" bleken steeds problemen op te leveren. Met vallen en opstaan(beter: blijven staan en wegslepen) werden de wagens ongeveer 2 jaar in dienst gehouden. Daar lijn A echter bijna geen hoge bruggen passeerde, werd na een tweetal jaren de bussen uit de dienst genomen. Om dit geheel te kunnen uitvoeren werd aan de wethouder verzocht de bussen constructief te mogen verbouwen. Door de eigenlijke chassis, die overeenkwamen met die, welke speciaal voor lijn B waren gekozen, voor deze lijn beschikbaar te stellen, wat met het oog op het vele onderhoud van belang was, konden ze de grote carrosserieën vrij krijgen, die met enige wijziging bruikbaar waren te maken voor plaatsing op een zwaarder chassis. Een voor dit doel geschikt, zeer sterk chassis werd door de firma Büssing te Bruanschweig(Duitsland) besteld. Dit Büssing V 1 GL chassis) kostte fl. 11.780,- per stuk. Het wijzigen van de carrosserie kostte fl. 1.320,- per stuk, waarmee de totale kosten voor de 3 bussen op fl. 39.300,- kwam. De geleding werd star gemaakt, waarbij de bus drie assen behield. De achteras bestond nu uit twee assen. De nú gewone bussen kregen hierbij als plaatsindeling 27-12.

In 1927 kwamen de opnieuw geconstrueerde bussen 14-16 weer in dienst op lijn A. Daar inmiddels verschillende series autobussen waren afgeleverd, konden die in de tussenliggende tijd het materieeltekort bij lijn A lenigen.

In 1928 werd lijn L (Beursplein-Valkenwegveer-van der Pekbuurt-Kamperfoeliweg vv.) ingesteld, waar voor de 14-16 een stekje werd gevonden.

Wegens de aankoop van microbusjes werd de 14 in 1930 vernummerd tot 17, zodat de serie 15-17 ontstond.

Tot hun buitendienststelling in mei 1935 bepaalden zij het beeld op lijn L in Noord.

In september 1939 werden de bussen verkocht aan de Gebrouwders Korswegen in Scherpenzeel.

 

Provinciaal         Eerste         Tweede    Indeling
Busnr. Aflevering In Dienst Op Lijn   Kenteken Chassisnummer Chassisnummer Zit/Staanplaatsen Gewicht Vernummerd op Vernummerd in Buiten Dienst Afvoerdatum Afvoer naar
  14       -11-1923       -     -1924     A    G 29054         9550         9309     28/10 7013 kg       -     -1930         17       -05-1935       -09-1939 Gebroeders Korswegen, Scherpenzeel
  15       -10-1923       -     -1924     A    G 29055         9549         9310     28/10 7013 kg          ---          --       -05-1935       -09-1939 Gebroeders Korswegen, Scherpenzeel
  16       -     -1924       -     -1924     A    G 29056         9551         9308     28/10 7013 kg          ---          --       -05-1935       -09-1939 Gebroeders Korswegen, Scherpenzeel

                 


Traminfo.nl © 2003-2015 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links