GVB 817, Lijn 17, Elandsgracht, 1992
Foto: Tim Castricum

Home > Tram > Electrische tram > Serie > Serie 29 (817-841)

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 817-841

Serie:
817-841
Type: Geleed Motorrijtuig met Lagevloer middenbak
GVB-Typenummer: 12G
Bouwjaar: 1990-1991
Fabrikant mechanisch gedeelte:
BN, Brugge, België & Hainje BV., Heerenveen
Fabrikant elektrisch gedeelte: Holec, Ridderkerk
Aantal: 25 stuks
Uitvoering: éénrichtingtram
Truckstellen: 4 truckstellen
Wagenbakken:
3 stuks
Motoren:
8 x 38,5 KW (2 x in alle draaistellen)
Elektrische remmen:
op alle truckstellen telkens 2 stuks
Breedte:
2350 mm
Lengte:
25888 mm
Hoogte:
3190 mm
Maximale snelheid:
70 km/uur
Vloerhoogte Hogevloer:
885 mm
Vloerhoogte Lagevloer:
215 mm
Gewicht:
34.000 kg
Motorvermogen:
308 kW (8 x 38,5 kW)
Passagiersindeling:
63-102


Als onderdeel van een bestelling van 45 trams, waarvan de serie 901-920 als tweerichtingswagens in 1989/90 werd afgeleverd, werd een reeks van 25 eenrichtingwagens afgeleverd. Aangezien het in wezen één bestelling was, die verdeeld werd in twee uitvoeringen, worden de beide series in twee verschillende seriebladen apart behandeld. Het GVB hanteert eveneens een tweetal serienummers, tw. de serie 11G voor de dubbelkoppers (zie serieblad 128) en de serie 12G voor de hier behandelde enkelkoppers. Voor de technische specificaties verwijzen wij U naar de uitgebreide beschrijving bij de serie 11G(zie serieblad 28).

Uiteraard waren er vele verschillen ten opzichte van de reeks 11G, welke hieronder vermeld staan.

Omdat het een serie eenrichtingwagens betreft, is de constructie fors anders. Zo moest er een nieuwe wagenbak geconstrueerd worden voor de achterbak met een aangepaste achterzijde. De achterbak heeft geen deur achterin, zodat de tram net als de 11G-wagens slechts 4 deuren bezit, uiteraard alleen aan de rechterzijde. In de lagevloer middenbak is aan de blinde zijde een drietal klapstoeltjes aangebracht en uiteraard staan alle stoelen in de tram in de rijrichting. Op de kop ontbreken de sluitlichten, die bij de 11G's wel zijn aangebracht naast de filmkast. De A- en C-bak zijn op de linker deuren na gelijk aan de 11G's. De ruimte aan de blinde zijde, waar bij de 11G's een deur zit, werd opgevuld met 2 zitplaatsen. De achterbak is deels gelijk aan de 11G, waarbij de stoelen echter naar voren staan. Verder zijn op de plaats van de hier dus ontbrekende cabine de stoelen in hetzelfde ritme doorgeplaatst. Op de plek van de cabine is een achterkant gemaakt voorzien van 4 zitplaatsen. De achterzijde is voorzien van een lijnfilmkastje, waarin in kleinformaat de lijn en lijnkleur opgenomen zijn. Net als de 11G zijn ook de zijfilmkastjes zo uitgevoerd en is de kop voorzien van een grote filmkast met aparte lijn/lijnkleurfilm en bestemmingsfilm. Alle films zijn door middel van de VECOM-apparatuur elektrisch bedienbaar. Deze serie is in tegenstelling tot de serie 11G niet voorbereid voor gekoppeld rijden.

Op 28-12-1990 startte in alle stilte de aflevering van de 12G-serie op de Slotermeerlaan met de aflevering van de 817.
Op 14 januari 1991 maakte de wagen zijn eerste proefrit vanuit de CW.

Door sneeuwval bleef de 822 op de Nederlands/Belgische grens op 12-02-1991 steken en werd daarom pas op 14-02-1991 afgeleverd.

Op 20 maart 1991 verschenen vrij onverwachts de eerste 12G-wagens in de reizigersdienst op lijn 24. Al snel reed er 's avonds ook één op lijn 6, afkomstig van lijn 24. Per 29 mei 1991 werd ook lijn 16 toegevoegd, waarna ze langzamerhand instroomden op alle Havenstraat-lijnen. Na enige tijd werden de wagens veelal op de zogenaamde pit-diensten ingedeeld, zodat er op deze laatste ritten altijd een lage vloer kon worden aangeboden op de lijnen die vanuit de remise Havenstraat reden.

De 833 kwam op 25-06-1991 uit de CW en werd meteen defect buiten dienst gezet en kwam pas op 15 augustus naar de CW voor herstel. De wagen verliet op 28-08 de CW en kwam op 29-08-1991 eindelijk in dienst. Ook de 818 ging pal na zijn indienststelling defect aan de kant en kwam pas op 19 juli 1991 terug in de dienst.

De serie was in haar loopbaan veelvuldig betrokken bij flinke, zware en zelfs zeer zware aanrijdingen en andere calamiteiten. De grootste en opmerkelijkste calamiteiten worden hier uitsluitend genoemd.

Op 01-09-1991 botste op de kruising Vijzelstraat/Keizersgracht door een remweigering de 823/16 achterop de 799/25. De 799 werd hierbij zeer zwaar beschadigd. De 823 liep zware kopschade op en ging op 10-09-1991 voor herstel naar de CW. Op 11-11-1991 verliet hij de CW weer, maar moest op 20-11-1991 wederom terug naar de CW. Op 27-11-1991 werd hij wederom uit de CW ontslagen en kon aansluitend op 06-12-1991 in dienst worden gesteld op lijn 2.

De Tussenstand op 23-09-1991:
      - afgeleverd en vrijgegeven voor vervoer: 817-835.
      - afgeleverd en nog in CW tbv. afname: 836-837.
      - BN,Brugge nog in aanbouw: 838-841.
      - Inzet die dag:
          Lijn 2: 826, 828, 832, 834
          Lijn 6: 829(alleen middagspits)
          Lijn 16: 821, 829(middag), 830, 831, 834(middag)
          Lijn 20: 818, 825, 829 (alleen alleen ochtendspits)
          Lijn 24: 818(middagspits), 824, 825(middagspits)
          Lestram: 818, 822(beide overdag)
          In CW voor herstel: 823(schade), 836, 837.
          Buiten dienst: 817, 819, 820, 827(schade), 833, 835.

Op 9 oktober 1991 werd de fonkelnieuwe 837 opgeladen en ging op transport naar København, de hoofdstad van Denemarken. Hier stond de wagen in het weekeinde van 12 en 13 oktober opgesteld op de Radhuspladsen om de mogelijke aanschaf van nieuw trammaterieel voor een eventueel sneltramnet in de Deense hoofdstad te promoten. Bij het transport door transporteur van der Vlist liep men forse vertraging op. Enerzijds door een aanrijding van de trailer in Arnhem en anderzijds door de mist in Duitsland. De wagen arriveerde op vrijdag 11 oktober in Kopenhagen en werd door tijdgebrek tentoongesteld op de trailer. Hierbij werd hij vergezeld van enkele ex-Kopenhagense museumtrams van het in 1972 opgeheven trambedrijf. Op 14 oktober vertrok hij weer en werd op 16 oktober weer bij het GVB afgeleverd.

Op 25-11-1991 botste op de Nieuwe Zijds Voorburgwal bij de Paleisstraat de 830 van lijn 2 met een fikse vaart achterop zijn voorganger 678. Beiden werden flink beschadigd. De 830 ging op 29-11-1991 voor herstel naar de CW. Op 03-02-1992 verliet hij hersteld de CW. Als proef was hij hierbij aan voor- en achterzijde voorzien van grote 8G-bumpers in het zwart op de plaats van de oude smalle exemplaren, zodat de wagens zonder schadegevolg door een andere oudere gelede tram kon worden opgeduwd. Op 07-02-1992 kwam hij als vervanger in dienst op lijn 13.

Vanaf 11-12-1991 reden de 819, 821, 822, 824-826 en 834 op lijn 2 rond, voorzien van kerstzijreclame. Verder waren in het interieur de TL-bakken voorzien van rode, groene en blauwe folie, zodat er een echt kerstsfeertje in die wagens ontstond. Verder waren op de kop kersttakken rond de filmkast en kop aangebracht. De wagens waren tevens voorzien van een cassetterecorder, van waaruit via de omroepinstallatie kerstmuziek ten gehore werd gebracht. Na de Kerst werd dit weer allemaal verwijderd.

Op 9 april 1992 werd 's-ochtends vroeg de 841 opgeladen op de Slotermeerlaan en ging terug naar BN in Brugge. Hier werd de wagen voorzien van speciale lagevloer-draaistellen in de voorste en achterste truck. Het nieuwe draaistel had 2 grote en 2 kleine wielen, die niet door een gebruikelijke as waren verbonden. De beide grote wielen hadden ieder aan de buitenzijde een motor. Dit wiel had een diameter van 675 mm. De andere kleine stuurwieltjes waren 375 mm. Het draaistel had hierdoor iets van een maximum-traction draaistel. De wielen waren d.m.v. spoorstangen met elkaar verbonden, waarbij de kleine wielen de grote stuurden. De ombouw vond plaats bij BN, waarna de 841 terugkeerde naar Amsterdam. Hierna werd de wagen 2 weken getest en vervolgens werden er een maand lang proefritten gereden zonder passagiers. Hierna zou de wagen een jaar lang met de 2 proeftrucks in de passagiersdienst gaan rijden, waarna hij bij BN weer zijn originele trucks zou terugkrijgen. Reden van dit alles was een proef door fabrikant BN met gelede lagevloer-trucks met naafmotoren t.b.v. de nieuw te leveren lagevloertrams voor de Belgische hoofdstad Brussel, die later als serie T2000 geleverd zouden worden. Op 07-07-1992 arriveerde rond het middaguur de 841 terug van BN. In de opvolgende nacht werden reeds proefritten gehouden, waarbij de wagen naar Osdorp reed. Bij die rit vanaf Osdorp naar het Surinameplein bleef de wagen met zijn buitenliggende motoren haken aan de halteheuvel bij de Piet Wiedijkstraat. Ook op andere punten moest de stad worden aangepast aan de tram. De proefritten verliepen niet naar wens. De speciale draaistellen schampten op allerlei plaatsen in de stad langs halteheuvels en paaltjes. Vervelender was echter dat de motoren problemen hadden. Met name bij het afremmen schoof de wagen regelmatig de haltes voorbij. Dit kwam oa. omdat de beide motoren niet via vaste assen met elkaar in verbinding stonden en medio augustus ging hij buiten dienst in afwachting van een oplossing voor dit probleem. Na het oplossen van de problemen kwam de 841 op 19-09-1992 in dienst op lijn 2.

Op Hemelvaartsdag 1992, 28 mei, botste 's middags op het Rokin, bij Peek & Cloppenburg, de 750/9 in volle vaart achterop de 827/16. De klap ontstond toen de 827 een noodstop moest maken voor een plotseling overstekende voetganger. De bestuurder van de 827 raakte door de klap ernstig gewond en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Beide wagens werden zwaar beschadigd. De 827 ging op eigen kracht naar de remise Havenstraat en op 2 juni voor herstel naar de CW. Op 9 juli verliet hij de CW en kwam op 10-07-1992 in dienst op lijn 1.

In navolging van de 11G-wagens 901 en 902 werden ook drie 12G-wagens voorzien van het nieuwe telsysteem, waarbij boven de ingang van de verlaagde middenbak 3 sensoren werden geplaatst. Twee lichtbundels vielen met een klein tijdsverschil achter elkaar op de passagier. Als de straal, die het dichtste bij de deur was, de passagier het eerste raakte, wist het telsysteem dat het om een instapper ging en andersom. Bij de overige deuren kwamen telmatten.
Het GVB kon gebruik maken van het bestaande VECOM-netwerk bij de aanleg van het nieuwe telsysteem. De computer aan boord van de tram sloeg alle gegevens op en bij de remise Havenstraat gaf de tram ze aan de centrale computer af. Dit gebeurde volautomatisch via lussen in de grond. Uiterlijk waren ze te herkennen aan de gele randen op de deurtreden. Behandeld werden de wagens 817-819, die daartoe in de CW waren in de periode: resp. 24-09 t/m 13-10-1992; 10 t/m 22-09-1992 én 03 t/m 10-09-1992.

In de week van 5 september 1992 werden de 830 en 834 als eerste 12G-wagens compleet beplakt met totaalreclame. In de periode t/m het wit schilderen in de jaren 2002-2007 werden alle wagens veelvuldig afwisselend voorzien van totaalreclame-beplakking. Voor een compleet overzicht wordt U verwezen naar de totaalreclamelijst, elders op de wagenparklijst-pagina.

Op maandag 19-04-1993 werd 's-morgens aan de Burgemeester Roëllstraat de 830, in totaalreclame-kleuren gestoken, opgeladen op een trailer van de firma Van der Vlist en naar Den Haag overgebracht. In de nachten van 19 op 20 t/m 21 op 22 april reed de Amsterdamse wagen daar 's-nachts samen met een Haagse GTL-tram proefritten door Den Haag. Doel van deze ritten was om het comfort van de beide wagentypen te vergelijken. Met behulp van meetcensoren werden de bewegingen, trillen en hobbelen, zowel in de horizontale als verticale richting, gemeten. Ook werden er geluidsmetingen uitgevoerd. Men hoopte op deze manier te kunnen ontdekken waarom de Amsterdamse trams anders rijden dan de Haagse GTL's. Op donderdag 22 april keerde de 830 overdag weer per trailer van Den Haag naar de Amsterdamse Burgemeester Roëllstraat terug en kwam aansluitend weer beschikbaar voor de reizigersdienst.

Na lange afwezigheid keerde op 26-05-1993 de 840 terug in dienst. De wagen werd voorzien van een nieuw type inverter(schakeling). Het betrof hier transistors die de thyristoren vervingen. Deze zouden minder storingsgevoelig zijn. Het betrof hier een proef van Holec. De transistoren in de inverter, IGBT's genaamd, zorgen i.p.v. de thyristoren voor de koeling, dus luchtkoeling i.p.v. freonkoeling. Door deze installatie en de slechte onderdelenvoorraad stond de wagen bij een defect vaak langdurig stil. Als hij wel reed, voldeed de installatie veelal prima.

Op 6 juni 1993 botste 's avonds op de Antwerpenbaan de 833 van lijn 2, juist na de eindlus, achterop de 608 van lijn 2, die moest stoppen voor het verkeerslicht. Beide wagens werden zwaar beschadigd. De 833 werd in de Havenstraat hersteld en kwam op 02-08-1993 terug in dienst op lijn 2.

Op zondag 12 september 1993 werd de feestweek van 80 jaar lijn 16 afgesloten. Hierbij vertrokken om 12.00 uur vanuit de Havenstraat het drieassige stel 903+958, bus 384 en de 12G-wagen 837. Deze 837 was ingericht als TROS-radiostudio. Vanuit die tram werd rechtstreeks een radioprogramma, TROS Zomertijd, uitgezonden. De wagens werden voor het Paleis op de Dam geplaatst.
Om 15.30 uur vertrok de karavaan terug naar de Havenstraat. Beide trams waren voorzien van een bloemstuk en vlaggetjes en zodoende was de 837 de eerste tram op 13 september op de nieuwe lijn 11, waarbij de versiering goed van pas kwam.

In de nacht van 25 op 26-02-1994 werd de 831, naar een idee van bestuurders van lijn 16, door het GVB gebruikt als verhuiswagen t.b.v. het vervoeren van de attributen en zaken van de afdeling Vervoer van het trambedrijf van de remise Havenstraat naar het nieuwe kantoor aan het Rokin.

Eind juli 1994 kreeg de 821 achterin op proef een andere opstelling. Dit om te voorkomen dat deze ruimte nog gebruikt konden worden door junks. Overigens kon de bestuurder door de lage middenbak, waarvan het dak door de daarnaar verplaatste apparatuur eveneens lager was, het achterste gedeelte van de tram niet zien. Aan de instapzijde waren twee dubbele banken vervangen door een driezitsbank die als langsbank was geplaatst, waardoor een soort open ruimte was ontstaan in het achterste gedeelte.

Op 12-09-1994 werd de 841 de CW binnengenomen t.b.v. de uitbouw van de BN-proefdraaistellen. De wagen stond in de afgelopen twee jaar vaak buiten dienst door dat voor de draaistellen en/of motoren geen reserveonderdelen beschikbaar waren. In de CW kreeg de wagen zijn normale draaistellen weer terug. Bij de proef was in ieder geval gebleken dat aan dergelijke draaistellen nogal wat aanpassingen moesten plaatsvinden. De 841 kwam op 10-10-1994 weer uit de CW. Hij kwam op 28-10-1994 weer in dienst als 02-11.

Op 04-10-1994 vond op de kruising Antwerpenbaan/Laan van Vlaanderen een zwaar ongeval plaats tussen de 832 als 02-02 en bus 301 als 19-17. De botsing ontstond door het slechte weer, waarbij het uitzicht beperkt was. De 832 greep de bus vol in de flank en door de klap werden van de tram de eerste twee draaistellen uit de rails gedrukt, waarbij de A-bak bijna haaks op de andere bakken kwam te staan, waardoor de geleding net als de kop eveneens zwaar beschadigd werd. De 832 werd gedeeltelijk buiten profiel naar de remise Havenstraat gesleept en werd aansluitend op 14-11-1994 door de Unimog naar de CW gesleept. De bus werd bij dit ongeval zeer zwaar beschadigd, waarbij deze compleet krom kwam te staan doordat de tram in wezen een poging had gewaagd de bus aan de blinde zijde doormidden te rijden. Na ruim een week werd de bus in eigen beheer in Garage West gesloopt. Tramrijtuig 832 kwam na herstel in de CW op 5 januari 1995 weer vrijgegeven en kwam dezelfde dag nog in dienst als 17-01.

Op 01-01-1996 werd 's avonds aan het Dijkgraafplein brand gesticht in de 817 als 01-10. Na het blussen werd de wagen buiten dienst geplaatst in de remise Havenstraat. In april werd de wagen hersteld en kwam eind april weer in dienst.

Op 11-09-1996 botste in het Prins Hendrikplantsoen de 834 als 01-02 achterop de 915 als 05-16. De aanrijding vond vermoedelijk zijn oorzaak in het feit dat de bestuurder van de 834 onder invloed was van verdovende middelen(drank of drugs). Door de klap ontspoorde de 915 met zijn laatste as van zijn vierde truckstel. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Op 27-11-1996 werd de 834 door de H1 naar de nieuwe CW in Diemen, de HWT(Hoofdwerkplaats TRAM), overgebracht. Na herstel werd de wagen geheel geschilderd en voorzien van een anti-graffiti-laag, waarna de wagen terugkeerde in de dienst op 25-07-1997 als 24-01.

De tot Kersttram voor de AVRO beplakte 838 stond op 11-12-1998 op de Dam. De wagen was groen met glitterende opdrukken en was als reclamewagen voor "kookgek" Joop Braakhekke. De wagen, die niet in dienst reed, was gedeeltelijk ontdaan van bankjes en was voorzien van eettafels en in de middenbak stond een keuken, waar de "kookgek" in hoogst eigen persoon een maaltijd stond te berijden.
Na deze dag werd de wagen weer voorzien van zijn interieur en kwam met die reclame in dienst.

In april/mei 1999 werd de 839 voorzien van videobewaking en kreeg een aangepast interieur in de B-bak. Hierbij werden de achterste bankjes, die vaak werden benut door drugsgebruikers, vandalen en opgeschoten jeugd, verwijderd, zodat een soort stabalkon achterin ontstond met een stangenstelsel. Dat stangenstelsel werd al gauw door de jeugd in gebruik genomen als klimrek, waarbij deze jeugdigen als een soort apen in de rekken hing en zat. Verder werd de wagen als proef voorzien van een gigantische grote kast links boven de bestuurder, waardoor het zijrolgordijn moest verdwijnen. Deze kast was een airco voor de bestuurderscabine, die slechts kort gefunctioneerd heeft en sindsdien werkeloos een ontiegelijk obstakel vormde in de bestuurderscabine zonder enig nut. De wagen was te herkennen door een grote kast op het dak juist achter de filmkast op de kop boven de cabine. Bij de ombouw werd de wagen tevens voorzien van camerabewaking.

In september 1999 werd de 821 als eerste wagen voorzien van een rond luikje in de kopbeplating. Dit luikje was diende gemakkelijker bij de ruitenwissermotor te kunnen komen. In november volgden de 831 en 837, waarna in december de 819, 820, 824, 831, 834, 836 en 837 zo'n luikje kregen aangebracht. Eind december gevolgd door 827 en 838. In januari 2000 kreeg de 829 een luikje. Daarna werd het een tijdje stil. In juli 2000 kreeg de 832 zijn luikje in de kop en in augustus 2000 de 822, 825, 830 en 839. De overige wagens werden pas in 2000/2003 behandeld. Het duurde nog tot 2004 alvorens de 840 als laatste hiervan werd voorzien.

Inmiddels was ook besloten om n.a.v. de proef met de 839 alle 12G-wagens overeenkomstig om te bouwen met camerabewaking en een stabalkon achterin. In februari 2000 werden de 817-821, 824, 826-828, 830-832, 834, 836, 838, 840 en 841 van camerabewaking voorzien. Begin maart gevolgd door de 829, 833 en 837, waarna de 822, 823, 825 en 835 half maart als laatste hiervan werden voorzien. De ombouw van de achterbakken werd nog even uitgesteld.

Op 3 maart 2000 werd om 23.55 uur aan het eindpunt Nieuw-Sloten brand gesticht in de 826/2-12. De wagen werd hierbij flink beschadigd, waarbij tevens lichte schade ontstond aan het personeelshuisje aldaar. Na herstel kwam de wagen terug in dienst.

In juli 2000 werd dan alsnog gestart met de ombouw van de achterbakken á la 839, waarbij een stabalkon werd gecreëerd. Hierbij werden de achterste 3 rijen bankjes verwijderd. Eind augustus 2000 was dit project zo goed als afgerond. Op dat moment was de 821 in behandeling en de 819 moest als laatste nog behandeld worden.

Op 15-09-2000 botste om 17.10 uur op de Cornelis Lelylaan de vertraagde 834/1-6, die leeg onderweg was om zijn dienstregelingpad weer op te zoeken, op de halte Piet Wiedijkstraat met volle vaart achterop de halterende 817/1-8(richting CS), doordat de bestuurder van de 834 het drukker had met zijn telefoongesprek middels zijn mobiele telefoon als met het opletten op de weg. Door de gigantische dreun werd de 817 een flink stuk naar voren gesmeten en raakten 35 passagiers gewond, die per ambulances en particuliere auto's naar verschillende ziekenhuizen werden vervoerd. Door de klap ontspoorde de 834 met zijn voorste en de 817 met zijn laatste truckstel. Beide werden zeer zwaar beschadigd en kwamen geheel in elkaar vast te zitten. Het uit elkaar trekken werd getracht met de erachter staande 828, die daarbij een motor opblies, zodat daarna met de beide kraanwagens de klus alsnog werd beslecht. Beide wagens werden in de week van 23-09 naar de HWT in Diemen overgebracht voor herstel. Hier werd een bakwisseling uitgevoerd, waarna de 817 met de B-bak van 834(formatie 817A817C834B) uit de HWT kwam en na proefritten op 28-11-2000 weer in dienst kwam als 2-18. Eerder maakte de wagen vanuit de HWT proefritten met de B-bak van de 834 met dus 2 soorten reclame(817 maakte ten tijde van de aanrijding reclame voor Glorix in het blauw én 834 maakte in het rood reclame voor Coca Cola). De schadebakken werden in de formatie 834A834C817B als 834 in de HWR aansluitend in herstel genomen.

Op 5 april 2001 botste om 9.05 uur uitrukker 839/17-6 op de Amstelveenseweg bij het Vondelpark fors achterin de 785/6-5. De 785 liep hierbij zeer zware schade op, terwijl ook de 839 zware kopschade opliep. Herstel van de 839 vond plaats in de Havenstraat, waarna hij op 16-06-1992 als 1-14 weer in dienst kwam.

Op 10-09-2001 botste om 8.15 uur op de Nieuwe Zijds Voorburgwal de 907/5-10 met flinke vaart achterop de aan de halte Spui halterende 819/1-8(richting CS), omdat de bestuurder naar zeggen vergat te remmen. Hierbij werd de 907 zeer zwaar beschadigd en ook de 819 liep zware schade aan de achterzijde op. Na het lostrekken werden beide wagens door kraanwagens weggesleept. Hierbij ontspoorde de 819 met zijn laatste truckstel ter hoogte van de Rosmarijnsteeg, reed de vrije trambaan af en kwam op de weg te staan. Herstel van de wagen vond plaats in de Havenstraat, waarna hij op 30-10-2001 terug in dienst kwam als 17-05.

Ondertussen was het herstel van de 834 afgerond. De wagen werd hierbij tevens voorzien van nieuwe schortplaatophangingen en in de nieuwe wit/blauwe kleurstelling gespoten. De oude schortplaatophanging was zodanig uitgevoerd, dat deze aan de bovenzijde op een soort rails hingen en onderop met een driehoekslotje werden vastgezet. In de praktijk betekende dit echter vaak dat deze slotjes niet goed functioneerden en de schortplaten half of geheel los hingen te bengelen, waarna de wind de schortplaten omhoog stuwden en deze afwierpen etc. De nieuwe proefophanging werkt contra. Halverwege de plaat is een beugel bevestigd, waarin de schortplaten worden gehangen, waarna zij aan de bovenzijde worden vastgedraaid met het driehoekslotje, met als gevolg dat de schortplaten alleen kunnen kantelen en de wind dus geen grip meer kunnen hebben en de platen niet meer kunnen afwaaien. De 834, in de samenstelling 834A834C817B, kwam in zijn witte jasje op 21-09-2001 uit de HWT, maar nog niet in dienst. Het duurde nog tot 07-03-2002 alvorens hij in de passagiersdienst kwam als 01-01.

In november 2002 kreeg de 826 een nieuwe tractieaandrijving met IGBT's, gelijk aan de 840.

Eind november 2002 werd de 817 als eerste 12G-wagen voorzien van de nieuwe bankjes, zoals reeds aangebracht in de 11G-wagens, met een meer individuele indeling. Deze nieuwe bankjes zijn van de firma Compin en hebben een vandaalbestendige stof in het blauw en zwart. De dubbele bankjes zijn hierbij vervangen door twee tegen elkaar geplaatste eenpersoonsbankje die tegen elkaar in één frame geplaatst zijn. In de bekleding is tevens het GVB-logo verweven. Hierbij werd tevens de voorste bank bij deur 1 aan de deurzijde vervangen door een losse stoel, om een betere doorloop voorin te creëren. In aansluiting werd de rest van de serie behandeld, tw.:
in december: 819, 818, 820, 821; in januari 2003: 822, 824, 826; in februari 2003: 832, 823, 827; in maart: 832, 825, 828;
in april: 830, 831, 833, 834; in mei: 835; in juli: 831, 836; in augustus: 837, 839, 840 en in september 2003 als laatste de 841.

Vanwege de komst van de conducteur op lijn 1 werden vanaf dinsdag 6 mei 2003 alvast de 12G-wagens van lijn 1 afgehaald en standaard ingezet op lijn 16 en 24. Echter in de loop van de week kwamen ze ook weer in kleinere getale terug op lijn 1 te rijden. Op alle overige Havenstraatlijnen werden de wagens theoretisch niet meer ingezet, omdat die lijnen inmiddels etappegewijs tot conducteurslijnen waren omgetoverd en de trapwagens daar niet voor geschikt gemaakt kunnen worden. Bij de ingebruikname van lijn 1 als conducteurslijn op 4 augustus 2003 was het inzetgebied voor de 12G-ers definitief beperkt tot de lijnen 16 en 24 én de wachtwagen(annex calamiteitenwagen).

In mei 2003 werd de 831 als eerste voorzien van een GPS-antenne op de middenbak, waarmee de nieuwe automatische halteafroep en de EBS2-positiebepaling van informatie werd voorzien. Aansluitend werd de rest van de serie systematisch van een GPS-antenne voorzien. Half augustus 2003 werd de 834 voorzien van een halte-afroepsysteem, aangestuurd door de positiebepaling via de bovengenoemde GPS-antenne. Tevens kreeg de wagen hierbij achter de bestuurderscabine in het plafond in het passagiersgedeelte een matrixbalk, waarop digitaal de volgende halte aangekondigd werd. In oktober/november 2003 werd de rest van de serie in de remise Lekstraat successievelijk van matrix- en afroepinstallaties voorzien.

In oktober 2003 werd de 817 als eerste wagen binnengenomen voor een grote revisie, die nu als Upgrade te boek stond. Bij deze beurt werden diverse aanpassingen verricht. De deuren in de A- en B-bak kregen extra oogsensoren, een nieuw type zonnescherm dat het hele voorruit beslaat werd aangebracht, de nieuwe huisstijlkleuren wit/blauw met een donkergrijs getinte omlijsting rond de ramen bij de voorruiten in de kop, enige aanpassingen en verplaatsingen bij het dashboard, getint glas in de voorruiten, een handgreep op de cabinedeur zodat deze door de passagier niet meer per ongeluk open getrokken kan worden, kijkglaasjes bij de zandbakken, externe vulopeningen om de zandbakken met de vulslangen net als bij de Combino's te vullen, vervanging van de freonkoeling van de inverter door IGBT-transistoren. Verder werd de deurbediening zodanig aangepast dat de deuren na bediening geopend bleven totdat de bestuurder het sluitcommando had gegeven, de zgn. metroschakeling. Voordeel hiervan was dat de deuren niet sloten als de passagiers bij het in- of uitstappen eventueel zouden overslaan(met de onderste trede werd het automatische sluitcommando uitgesteld). Verder werd de wagen hierbij tevens voorzien van nieuwe schortplaatophangingen, zoals getest in de 834. De oude schortplaatophanging was zodanig uitgevoerd, dat deze aan de bovenzijde op een soort rails hingen en onderop met een driehoekslotje werden vastgezet. In de praktijk betekende dit echter veelvuldig dat deze slotjes niet goed functioneerden en de schortplaten half of geheel los hingen te bengelen, waarna de wind de schortplaten omhoog stuwden en deze afwierpen etc. De nieuwe ophanging werkt contra. Halverwege de plaat is een beugel bevestigd, waarin de schortplaten worden ingehangen, waarna zij aan de bovenzijde worden vastgedraaid met het driehoekslotje, met als gevolg dat de schortplaten alleen kunnen kantelen en de wind dus geen grip meer kunnen hebben en de platen niet meer kunnen afwaaien. Evaluatie van de deurbediening leerde dat de deuren op de eindpunten ook continu open bleven staan, waardoor deze dan in weer en wind en bij extreme hitte weer voor deurproblemen ging zorgen. Hierdoor werd bij de deuren 2 en 4 een extra sluitknopje aangebracht, zodat de deur door de passagiers weer gesloten kon worden. Op zich was dit een nobel streven, maar in de praktijk zou dit juist vaak averechts gaan werken, omdat de deuren door veel bestuurders centraal geopend werden, waarmee deze dan automatisch tijdens het halteren open bleven. Als de passagier echter per abuis de onderste sluitknop bediende om de deur te openen of extra lang open te houden en gelijktijdig de onderste trede niet werd bediend sloot de deur juist tijdens het in- en uitstappen tussen de reizigers door met alle gevolgen van dien. De extra oogbeveiliging bij de deuren 2 en 4 leverde veel vertraging op, zodat deze alleen bij de 817-820 en de 840 werden ingebracht. Bij de overige wagens werd deze een paar jaar later weer buiten gebruik gesteld. Ook de metroschakeling werd een aantal jaren later weer uitgeschakeld, zodat de hierdoor overbodig geworden sluitknoppen eigenlijk alleen maar voor nadelen zorgt, maar deze zijn pas jaren later verwijderd.

In 2003 werd de serie voorzien van een display achter de bestuurderscabine in het midden aan het plafond, waarop de haltenamen digitaal aangegeven kunnen worden. Hierna werd bij de serie aansluitend een automatische halteafroep werd geïntroduceerd. De inbouw werd voltooid in november 2003.

Vanaf 11 juni 2004 was de 836 voor zijn Upgradebeurt in de HWR. Vanwege capaciteitsproblemen in de schilderscabine was het niet mogelijk de wagen in de nieuwe kleuren om te spuiten. Hierdoor kwam de wagen in oude kleurstelling, maar wel met blauwe deuren op 07-07-2004 uit de HWR en daags daarna in dienst als 16-09.

Op 02-08-2004 ontspoorde om 22.25 uur op de kruising De Boelelaan/Amstelveenseweg de 829/16-4 in de boog naar de Amstelveenseweg, omdat er voorwerpen in het spoor waren gelegd. De tram ontspoorde met het eerste en tweede draaistel en kwam in een scherpe boog naar links richting fietspad dwars over de vrije tram/busbaan te staan. Hierbij klapte de pantograaf en werden diverse spandraden vernield. Zoals reeds vermeld kwam de A-bak bijna haaks op het spoor te staan, waarbij de kop van de tram op het fietspad aan de zijde van het waterleidingsterrein kwam te staan. De geledingen van de wagen liepen zware schade op. Alvorens kon worden begonnen met het hersporen moest het eerste draaistel dat in de groenstrook was weggezakt worden opgevijzeld en moesten rijplaten worden aangebracht. Om 1 uur 's nachts kon de wagen door de Unimog achteruit worden getrokken en nadat de wagen herspoord was, werd begonnen met het herstel van de bovenleiding. De 829 liep forse schade op aan de geledingen, de beplating van de A- en C-bak en het eerste en tweede draaistel. Het was die avond overigens een drukke avond, want na het hersporen van de 829 kon de hersporingsploeg aan de slag met het hersporen van de 2077, die om 0.05 uur op het remiseterrein Havenstraat uit de rails was gelopen en geschaard stond. Om 4 uur 's nachts was dus pas alles binnen . Vervolgens mocht de Unimog om 4 uur 's nachts nog even naar de Postjesweg, waar om 0.30 uur de 2070 van lijn 17 met een geklapte pantograaf gestrand was. Bij aankomst bleek de lieve jeugd inmiddels een aantal ramen van deze tram te hebben ingegooid. De 829 werd op 04-08-2004 naar de HWR overgebracht voor herstel en Upgrade. Dit laatste ging echter nog niet door, zodat de wagen na herstel op 11-09-2004 weer terug in dienst kwam.

Op 06-12-2004 had de 841/16-10 om 7.15 uur in het Haarlemmermeercircuit(Amstelveenseweg) een zware aanrijding met een vuilnisauto. De 841 kwam uit het circuit(richting VU) en verleende geen voorrang aan de vuilnisauto, die overigens met zeer hoge snelheid het circuit rondde. De tram greep de vuilnisauto in de flank, waardoor de laatste door de klap om zijn as draaide en vervolgens op zijn kant terecht kwam. Nadat om 9 uur de stroom was uitgeschakeld kon met een telekraan de vuilnisauto weer rechtop worden geplaatst. De 841 liep zware kopschade op en ging daags later naar de HWR en gelijk in Upgrade(grote revisie).

Nadat in 2003 als eerste de 817 een Upgradebeurt had ondergaan, werden in 2004 de wagens 818-820, 836 en 840 geüpgraded.

Op 06-01-2005 botste 's morgens op het Rokin aan de halte Muntplein de staduitwaarts rijdende 809/4-5 achterop de halterende 829/16-7. Bij deze zware aanrijding vielen 18 gewonden, waaronder de beide bestuurders. De 809 werd zwaar beschadigd, maar ook de 829 liep forse schade op aan de achterzijde. Het herstel van de 829 vond grotendeels in de remise Havenstraat(en voor een klein deel in de HWR) plaats, waarna de wagen op 02-02-2005 weer terug in dienst kwam.

De 841 kwam na herstel schade en zijn Upgradebeurt op 23-02-2005 uit de HWR en op 26-02-2005 in dienst als 16-06.

Op 19-08-2005 ging de 836 terug naar de HWR om alsnog wit-blauw gespoten te worden. Op 09-09-2005 kwam de wagen terug uit de HWR en aansluitend op 12-09-2005 in dienst als 24-03.

In augustus 2005 ging de 828 naar de HWR om als proefwagen omgebouwd te worden voor de toekomstige Chipkaart. De wagen werd bij alle deuren(behalve deur 1) voorzien van een kaartlezer voor de OV-Chipkaart. Na de nodige proeven in de HWR kwam de wagen op 11-10-2005 hiermee in dienst.

In 2005 ondergingen de wagens 821-824 en 841 een Upgradebeurt.

Op 10-01-2006 had de 826 van lijn 16 op de Piet Heinkade in de boog naar de eindlus Passengers Terminal Amsterdam een forse aanrijding met een vrachtwagen met aanhanger met daarop een graafmachine. De vrachtwagen ramde de 826 aan de blinde zijde voor, waarbij hij door de klap tevens ontspoorde met het voorste draaistel. Van de tram kwam de kop scheef te staan, werd het front fors ingedrukt en sneuvelde enkele ruiten. De wagen ging voor herstel naar de HWR en kwam op 09-03-2006 weer in dienst als 24-09.

Vanaf de 829 werd bij de Upgrade tevens het nieuwe GVB-logo met naam en LEHW-teken in elkaar verweven aangebracht, in plaats van het tot dan toe gebruikelijke embleem.

Na een proef in 2005 met 11G-wagen 908 werd in juli 2006 wagen 830 als eerste BN-wagen voorzien van een digitale lijn- en richtingaanduidingskast, compleet met bijbehorende gedigitaliseerde lijnkleurenunit. Hierbij werden op de kop een lijn-, lijnkleuren- en richtingaanduidingsunit geplaatst en werden de zijfilmkasten en achterfilmkast achterop vervangen door een klein lijnaanduidingskastje zonder lijnkleuren. Op 19 juli reed de wagen zijn eerste proefrit en na diverse proefnemingen kwam de wagen op 22-07-2006 in dienst als 24-04.

Als nieuwe eis voor de veiligheid werd door het bestuurlijke orgaan Stadsregio Amsterdam verordonneerd dat de loopstangen in de trams en bussen in de regio Amsterdam voorzien werden van gele stangen. Hiertoe werden in augustus 2006 de 827, 835 en 839 als eerste hiermee uitgerust. Een deel werd gelijk uitgeruild met geel gespoten stangen, terwijl ter overbrugging bij een ander deel eerst de stangen geel geplakt werden met plakplastic, alvorens alsnog van echte gele stangen te worden voorzien.

In 2006 werden de resterende wagens geüpgraded, tw. de wagens 825-833, 835 en 837-839. Alleen wagen 834, die al eerder bij schadeherstel wit was gespoten met nieuwe schortplaten werd niet gedaan. In 2007 werd bij deze wagen in de HWR alsnog de wagen aangepast en voorzien van externe vulgaten t.b.v. het zand vullen met de daartoe bedoelde zandvulinstallatie en bijbehorende slangen. De overige aanpassingen, zoals aangepast dashboard met andere indeling van mobilofoon en camera etc. werd echter nog niet uitgevoerd. Ook de deuren zijn binnenin bleven rood van kleur in plaats van blauw. Met het omspuiten van de serie in het wit/blauw verdwenen ook geleidelijk de laatste beplakte totaalreclametrams uit het Amsterdamse straatbeeld. Alle wagens uit deze serie hebben één of diverse keren in een totaalreclame-uitmonstering gereden, waarbij de eerste wagen in 1992 ermee op de baan kwam en de laatste er in 2006 van straat verdween.

Na een proefopstelling in de filmkast in de A-kop van de 908 in het najaar van 2005 en de aansluitende proefwagen 830 in 2006 werden in 2007 alle wagens voorzien van digitale lijn- en richtingfilms. De zijfilmkasten vertoonden sindsdien geen lijnkleuren meer. Op de koppen bleven de lijnkleuren na diverse protesten gehandhaafd, zodat ook deze in digitale vorm nu zichtbaar blijven voor het publiek en speciaal voor de analfabeten, waarvoor de lijnkleuren destijds zijn ontwikkeld. De inbouw startte in maart 2007 met de eenrichtingswagens van de reeks 12G, waarna aansluitend de tweerichtingswagens type 11G werden voorzien. Door een extern bedrijf werd in de remise Havenstraat telkens een tweetal wagens aangepast in de avond/nacht.
Dit waren resp. in de nacht van 12 op 13 maart de 817 en 818; nacht 13/14-03: 819,820; 14/15-03: 821,822; 15/16-03: 823,824; 16/17-03: 825,826: 26/27-03: 827,828; 27/28-03: 829,831; 28/29-03: 832,833; 29/30-03: 834,835; 30/31-03: 836,837;
10/11-04: 838,839 en in de nacht van 11 op 12-04-2007: de wagens 840 en 841.

De airco in 11G-proefwagen 918 was een succes en nadat er financiële middelen vrijgemaakt waren kon in september 2007 gestart worden met de inbouw in alle overige wagens. Zo werden ook alle 12G-wagens hiervan voorzien. Bij de inbouw bleef de kleine ventilator(vinnetje) wel gehandhaafd. Hierbij verloor de 839 eindelijk zijn oude airco-installatie, die al jaren niet meer werkte. De grote ventilator op het dak vlak achter de filmkast, waaraan de wagen van verre te herkennen was, verviel hiermee tevens.

In 2007/2008 werden de wagens 817-828, 834, 836, 840 en 841 eveneens voorzien van nieuwe GVB-logo's.

In 2008 werden alle wagens voorzien van OV-Chipkaartlezers, waartoe de wagens een drietal keren naar de Lekstraat gingen voor inbouw. De eerste keer werd de bedrading aangelegd, de tweede keer werden de chipkaartlezers ingebouwd en de laatste keer werd alles aangesloten en in gebruik gesteld. Begin 2009 kwam na een proefbedrijf vanaf medio 2008 met enkele klanten die hieraan meededen de OV-Chipkaartapparatuur echt in gebruik.

Half november 2009 ging de 834 alsnog voor een Upgradebeurt naar de HWR. Hierbij werd hij voorzien van een aangepaste console naast het dashboard met verplaatste mobilofoon e.d., zoals reeds bij alle andere wagens in gebruik was, maar verder werd er niets uitgevoerd en ook behield hij de rode kleur op de binnenkant van de deuren. Op 21-11-2009 kwam de wagen alweer in dienst.

Op 09-02-2010 botste in de Vijzelstraat de 823/16-10 op een plots kerende vrachtwagen, waarbij de wagen linksvoor zware schade opliep. Op 10-02-2010 ging de wagen voor herstel naar de HWR. Op 16-03-2010 kon de wagen 's-avonds de HWR weer verlaten, waarna hij op 17-03-2010 weer in dienst kwam als 24-11.

In 2010 werd gestart met het vervangen van de koplampunits bij de wagens, waarbij ze gelijk werden voorzien van LED-verlichting.
Als eerste werd de 830 in februari behandeld.

Op 22-05-2010 dook rond 13 uur op de Amstelveenseweg nabij het viaduct A10 de storingswagen vlak voor de 833/16-2, die hierdoor een forse remming moest inzetten. De erachter rijdende 829/24-3 had dit te laat in de gaten en botste met een flinke dreun achterin de 833. Hierbij liep de 833 forse schade aan de achterzijde op en de 829 een zwaar beschadigde en ontzette kop. In beide trams vielen slechts enkele lichtgewonden. De 833 werd in de remise Havenstraat in herstel genomen, terwijl de 829 aansluitend naar de HWR ging voor herstel. De 833 kwam na herstel weer in dienst op 02-06-2010 als 24-9 en reed vervolgens maanden zonder nummer achterop(een fenomeen dat vanaf 2010 regelmatig bij schadeherstellingen voorkwam). De 829 kwam na herstel in de HWR weer op
07-09-2010 in dienst als 24-11.

Op 17-06-2010 botste om 13.30 op de kruising Amstelveenseweg/oprit A10 Zuid(aan de zijde van het Stadionplein) de 828/24-10 met Connexxion-Sternetbus 3992 van lijn 197 waarbij 9 gewonden vielen. De aanrijding ontstond doordat een bus of tram rechtsaf sloeg richting de parallelle tram/busbaan en de daarachter rijdende 3992 er omheen reed en door rood linksaf sloeg. Hierbij werd de bus gegrepen door tegenligger 828, die juist onder het metroviaduct vandaan kwam. Op dit punt vinden regelmatig bijna-aanrijdingen plaats. De schade aan de kop van de 828 was flink(rechtsvoor en de voordeur was ontzet). De bus werd in de flank gegrepen, ter hoogte van de middendeuren, en raakte zwaar beschadigd, wellicht getordeerd, waardoor herstel onduidelijk was. Bij de klap was de 828 met het eerste draaistel licht ontspoord hetgeen werd opgelost door achteruit te rijden. De 828 werd in de remise Havenstraat in herstel genomen, maar na een week alsnog naar de HWR gestuurd voor herstel, waarna de tram aansluitend weer terug in dienst kwam. Ook de Schiphol Sternet-bus werd uiteindelijk bij EVOBus in Nijkerk toch hersteld en keerde in augustus 2010 terug in de dienst.

In de zomer van 2010 werden de 817-826 en 829-834 voorzien van een chipkaart-ophaalautomaat. Met deze automaat kan de thuis via internet bestelde opwaardering van de chipkaart worden opgeladen. Het betrof een proef op lijn 16, maar in de praktijk reden de wagens wisselend op lijn 16 of 24. De automaten werden geplaatst op de plek van de voormalige stempelautomaat tegenover deur 2 en deden ongeveer een jaar dienst, waarna ze weer werden verwijderd.

Op 28-08-2010 had de 818/16-10 rond 11 uur een forse aanrijding met een zware personenauto op de kruising De Lairessestraat/Cornelis Schuytstraat. In de tram raakte daarbij een passagierende collega van lijn 24 gewond. De 818 liep flinke kopschade en moest begin september voor herstel naar de HWR. Op 02-11-2010 kwam de wagen weer terug in dienst als 16-3.

Op 15-07-2011 botste in de eindlus Gustav Mahlerlaan de 821 van lijn 16 achterop de 836 van lijn 16, waarbij de 836 met het vierde en de 821 met het eerste draaistel ontspoorde. Beide wagens liepen hierbij zware schade op, de 821 linksvoor en de 836 linksachter. De 821 ging eind juli voor herstel naar de HWR, terwijl de 836 in de remise Havenstraat in herstel werd genomen. De 836 kwam eind augustus weer terug in dienst. De 821 kwam na herstel in de HWR op 17-10-2011 weer in dienst als 24-2.

In december 2011 werden alle trams voorzien van OV9292-stickers op de achterkant en kleine nieuwe GVB-embleempjes boven het wagennummer op de kop. De 841 kreeg de OV9292-stickers ook op de kop aangebracht.

In januari 2011 ging de 833 naar de remise Lekstraat om daar als eerste BN-wagen te worden voorzien van nieuwe deuren. De oude deuren, die vanaf de aflevering continu voor deurstoringen zorgden, waarbij de deuren bij warm én koud weer niet (goed) wilden sluiten, waren aan vervanging toe. Hiertoe werd de fabrikant van de Combino-deuren ingehuurd, om deze nieuwe deuren te leveren, maar door vele tegenslagen bij de inbouw werd de termijn van levering steeds verder vertraagd. Eind juni 2012 stond de wagen nog steeds in de remise Lekstraat, nog compleet ontdaan van deuren en was nog niet gereed voor indienstname.

Een opmerkelijk voorval vond plaats op 06-10-2012. Door grove nalatigheid, lees: onoplettendheid, nam een bestuurder van lijn 5 in de ochtenduren zijn wagen niet volgens de instructie in dienst en ging vervolgens met de 841 als uitrukker op lijn 5 naar Amstelveen Binnenhof. In Amstelveen kwam de bestuurder er pas achter, dat hij een éénrichtingswagen had meegenomen en de wagen werd in Amstelveen achterop één van de sporen geplaatst aan de buffer en bleef daar tot einde dienst staan, waarna men s'nachts de wagen achteruit heeft teruggereden naar de kruising Beethovenstraat/Stadionweg en aansluitend verder naar de remise.

Op 13-11-2012 reed de 912/5-12 rond 21.20 uur bij het vanuit de Paleisstraat opdraaien van de Dam naar het Damrak(avondomleiding i.v.m. te vervangen sporen op de Nieuwe Zijds Voorburgwal) door een foutieve wisselstand bij wissel 16(aftakking lijn 14 richting West), waardoor de wagen linksaf richting Mozes en Aäronstraat reed en in de flank klapte van de juist passerende 841/16-8. De 912 ontspoorde daarbij met het eerste draaistel. Het hersporen van de 912 door middel van opkrikken en zijwaarts trekken duurde tot 22.30 uur. Beide trams liepen flinke schade op en gingen voor herstel naar de HWR in Diemen. Het herstel aan de 841 werd vlot afgerond en op 20-11-2012 kon de wagen weer terugkeren in de dienst als 24-7.

In december 2012 werd de ombouw van de deuren bij de 833 afgerond. De ombouw had bijna een jaar stil gelegen en werd de afgelopen maand weer opgepakt en afgerond. De tram kreeg nieuwe deurpartijen, vervaardigd door dezelfde leverancier als de Combino. De ruiten van de deuren liepen verder door naar beneden en de deuren zijn aan de buitenzijde, evenals bij de middendeuren in de C-bak(deur 3), voorzien van druktiptoetsen voor de bediening op de deur zelf. Hierdoor werden de drukknoppen aan de zijkanten van de tram aan de buitenzijde verwijderd en met behulp van stalen plaatjes op de carrosserie weggewerkt. Ook binnen in de tram werden de drukknoppen in de zijwand bij deur 3 verwijderd. Bij de deuren 2 en 4 bleven de drukknoppen gehandhaafd; deze knipperden nu zodra de passagier hierop gedrukt had en bij vrijgave werd de deuropening dan gelijk geactiveerd. Ook bij deur 1 werd aan de buitenzijde een deurknop aangebracht. Omdat de voordeur op het Amstelveen-baanvak niet geopend kon worden, vanwege het risico op vastlopen op de perrons en de grote afstand tussen wagenbak en perron, werd in de cabine een schakelaar aangebracht, waarmee de bestuurder deze optie voor passagiersbediening van deur 1 kan afschakelen. Alhoewel deze éénrichtingtrams niet op de Amstelveenlijn reden, werd vanwege de eenheid ook bij deze wagens deze optie aangebracht. Bij de installatie van de nieuwe deuren werd het tevens mogelijk om de deuren met een dwangknop(bediend door het vasthouden van de knop deur sluiten) de deuren met dwang te laten sluiten. Indien de bestuurder deze optie hanteert, wordt een intermitterende pieptoon ten gehore gebracht bij de betreffende te sluiten deur(en). Verder werden de tredenmatbeveiligingen verwijderd en vervangen door een beveiliging middels infrarode ogen naast de deuringang in het trapgat. De 833 kwam als tweede wagen(de eerste van deze serie) met de nieuwe deuren op 14-12-2012 naar de RH en na herstel van enkele defecten(de wagen was sinds zijn buiten dienststelling op 25-12-2010 behoorlijk gekannibaliseerd) kwam hij in dienst op 22-01-2013 als 24-2. Hierna werd begonnen de rest van de serie overeenkomstig te voorzien van de nieuwe deuren. Ook deze inbouw vond plaats in de remise Lekstraat.

Na het kerstreces werd op 07-01-2013 gestart met de deurombouw van de serie 11G en 12G, waarbij de 905 en 840 als eersten in ombouw gingen. De bovengenoemde aanpassingen werden ook bij deze wagens uitgevoerd. Na ombouw kwamen ze resp. in dienst op: 840(6 februari als 16-7), 829(7 maart als 16-2), 822(17 maart als 16-1), 825(7 april als 24-4), 837(22 mei als 16-1)), 835(14 juni als 24-1), 821(19 juni als 24-7), 824(6 juli als 16-1), 832(13 juli als 24-1), 830(28 juli als 16-1), 834(31 juli als 24-6), 817(3 augustus als 16-7), 820(17 augustus als 24-2), 819(21 augustus als 16-5), 828(25 augustus als 24-8), 826(30 augustus als 24-7), 818(september), 823(september), 831(19 oktober als 16-1), 836(29 oktober als 16-2) en als laatste de 841(20 december als 24-9). De 827, 838 en 839 werden in de tweede helft van 2013 behandeld, maar daarvan is de datum niet meer te achterhalen.

In navolging van de 11G-wagens werden ook de 12G-wagens voor de behandeling van corrosieschade naar de HWR overgebracht, waar de trams aansluitend per trailer werden overgebracht naar constructiebedrijf Castricum Trucks in Winkel, waar de noodzakelijke laswerkzaamheden werden verricht. Als eerste wagen werd half mei 2013 hiertoe de 833 binnengenomen in de HWR. Op 22 mei vertrok hij als eerste van zijn serie naar Winkel. Aansluitend werd telkens een andere wagen uit de serie(niet op nummervolgorde) in behandeling genomen. Een proces dat tot eind 2014 in gang was. In 2013 werden in ieder geval behandeld: 833(22-05 t/m juni), 826(juli t/m 10-08), 825(augustus/september), 819(september/oktober), 820(23/10 t/m 26-11), 823(17-12 t/m 23-12).

Op 04-11-2013 liep de 834 bij een aanrijding linksachter flinke schade op. Bij schadeherstel in de HWR verloor hij daarbij zijn grote nummers en kreeg de gebruikelijke kleinere nummers achterop aangebracht. Op 27-12-2013 kwam hij weer in dienst. De grote cijfers op de kop was de wagen al een aantal jaren eerder verloren bij een schadeherstel van fikse kopschade.

Ook in 2014 gingen 12G-wagens naar Castricum Trucks in Winkel voor laswerkzaamheden. In dat jaar werden in ieder geval behandeld: 829(23-12-2013 t/m 17-01-2014), 830(20-01 t/m februari), 831(maart t/m 09-04), 838(09-04 t/m 21-05), 839(21-05 t/m juni), 837(juli t/m 07-08), 822 (10-09 t/m 15-10), 823((15-10 t/m 07-11), 824(07-11 t/m 13-11), 827(13-11 t/m 11-12).

Op 26-03-2014 had de 817 van lijn 24 om 23.55 uur een fikse aanrijding met bus 3592 van Connexxion-lijn 392 op de kruising Prins Hendrikkade/Kamperbrug. De 817 reed met de voorzijde tegen de instapzijde van de juist van de Kamperbrug komende 3592 en ontspoorde door de aanrijding met het eerste en tweede draaistel. De 817 liep hierbij flinke kopschade op, net als de bus. De 817 ging voor herstel naar de HWR. Na herstel kwam de 817 op 23-05-2014 weer in dienst als 24-9.

Op 07-05-2014 had de 832 van lijn 24(richting VU) om 15.05 uur op de kruising Amstelveenseweg/busbaan vanaf de A10 een aanrijding met Connexxion-bus 9137 van Schiphol Sternet-lijn 197, die vanaf de busbaan linksaf sloeg richting Stadionplein. Bij dit ongeval liep de 832 flinke schade op aan de kop en ook de bus werd flink beschadigd aan de blinde zijde. Half mei ging de wagen voor herstel naar de HWR. Op 16-06-2014 kwam de 832 weer hersteld terug in dienst als 16-9.

Op 22-09-2014 reed rond 12.30 uur in de eindlus VU/de Boelelaan de 828/16-11 achterop de 830/16-10. De 830 liep hierbij linksachter fikse schade op en de 828 linksvoor. Begin oktober ging de 828 voor herstel naar de HWR. Op 24-10-2014 kwam de 830 weer in dienst als 16-9, waarna de 830 voor herstel naar de HWR ging. Op 12-11-2014 verliet de 830 de HWR weer en kwam op 13-11-2014 in dienst op lijn 24. Bij herstel kreeg de wagen achterop grote nummers, zoals destijds bij de eerste wit/blauwe 834 was aangebracht.

Eind oktober werd de 817 als eerste wagen voorzien van nieuwe bekleding op de bankjes, waarbij voorin(twee bankjes direct achter de bestuurder) en twee bankjes in de verlaagde middenbak werden voorzien van rode bekleding t.b.v. de slechtterbeenzijnde passagiers, zwangere moeders e.d. Tevens kreeg de wagen daarbij nieuwe binnenbeplating in een zachtmintgroene kleurstelling en werd de wagen voorzien ven een nieuwere bestuurdersstoel. In de achterbak werd de beplating bij het stabalkon achterin voorzien van een soort aluminium zijbeplating. Na herstel van een defect kwam de wagen medio november 2014 hiermee in dienst.

Op 08-03-2016 reed aan het eindpunt VU/Medisch Centrum aan de De Boelelaan de 840 van lijn 16 tegen de achterzijde van de 835 van lijn 24. De 835 stond nog niet geheel in de eindlus, waardoor de 840 aan de blinde zijde flinke schade opliep aan de blinde zijde van de voorbak tot halverwege de wagen. De 835 liep aan de rechter achterhoek fikse plaatschade op. Beide wagens rukten na de afhandeling van de aanrijding in naar de remise Havenstraat. De 840 ging later die week voor herstel naar de HWR en de 835 kwam met zijn fikse schade gewoon weer in dienst en werd pas op een later tijdstip in de remise Havenstraat hersteld.

Op 19 maart 2016 vond aan het eindpunt VU/Medisch Centrum een identieke aanrijding plaats als op 8 maart. Dit keer betrof het de 823 van lijn 16 die de 829 van lijn 24 schampte, waarbij bij de 823 aan de blinde zijde de zijbeplating flinke schade opliep. Van de 829 liep de instapzijde achter schade op. Ook hier kwam de 829 de volgende dag weer in dienst en werd pas op een later tijdstip hersteld. De 823 ging op 20-03-2015 naar de HWR voor herstel.

Op 4 april 2016 kwam de 840 na herstel in de HWR weer in dienst als 24-1. De 823 kwam op 18-04-2016 weer in dienst als 24-7.

Na de proef met net opknappen van het interieur werd in het voorjaar van 2015 begonnen de wagens van de 12G-reeks seriematig aan te passen, waarbij dus de stoelen nieuwe bekleding kregen, deels met rode bekleding, een op de middenbakvloer aangebracht plakkaat om an te geven dat daar een plek is voor een rolstoel, nieuwe schoongemaakte TL-buizen, zijwandbeplating in het interieur en aluminium beplating aan de zijwand bij het stabalkon in de B-bak. Als eerste werd de 823 in behandeling genomen. Echter bij deze wagen werden de bankjes niet van nieuwe bekleding voorzien en ook de gewone binnenzijbeplating werd bij deze wagen niet vervangen.
Hierna werden behandeld á la 817: Tot half september waren inmiddels behandeld: 823, 824, 828(nog geen neiwue bankbekleding), 830 en 837.
In september volgde de 839 ,in oktober de 835, in november de 834. Tot en met eind 2015 waren inmiddels behandeld: 817-820, 823-825, 828, 830, 834, 835, 837 en 839. Bij de 823, 824 en 828 werd geen nieuwe bankbekleding aangebracht.

OPp 02-11-2016 botste om 11.30 uur op het Stadionplein de 830/24-6(richting VU) in de zijkant van de 821/24-3 die met een redelijke vaart richting CS linksaf sloeg richting Haarlemmermeerstation door een foutieve wisselstand. De 830 kwam hierdoor tegen de instapzijde van de 821 terecht. De 821 werd aan de deurzijde ontzet en de deurpartij van de tweede deur werd geheel vernield. De 830 liep bij deze aanrijding fikse kopschade op. Beide wagens gingen op 03-11-2016 naar de HWR voor herstel. Op 19-12-2016 kwam de 830 na herstel weer in dienst als 16-3. Op 13-02-2016 kwam na herstel de 821 weer in dienst als 16-6, waarbij de wagen tevens een interieurbeurt kreeg.

De 829 kreeg in de B-bak in november 2016 gifgroene folie op de binnenzijwanden aangebracht, waarbij op de kasten onder de dakwand een bloemetjesbeplakking in stickers werd aangebracht. In navolging van de 829 kregen de 822, 831, 832 en 838 in december ook een bloemetjesuiterlijk in het interieur van de B-bak. De 836 kreeg felgele zijwandbeplakking en een schilderijendakwandbeplakking met shcilderijmotieven van Vincent van Gogh.

Op 02-12-2015 had de 831/24-8 om plm. 12.30 uur op de kruising Weteringlaan/Stadhouderskade een aanrijding met een afslaande vrachtwagen, waarbij de 831 aan de rechter voorzijde(deurzijde) een fors ingedeukte kop opliep. Half december ging de wagen voor herstel naar de HWR.

De buitendienststelling van de laatste blokkendooswagens en de hoge defecten-stand bij de Combino-trams betekende vanaf eind december 2015 dat er geregeld door 11G, 12G en dubbelkops-Combino-trams moet worden bijgesprongen op de conducteurslijnen vanuit de remise Havenstraat.De ene week rijden er op 3 van de 7 dagen wel één of meerdere wagens in dienst op de lijnen 1, 2, 10, 13 of 17 en ook bij grote RAI-congressen worden de wagens geregeld ingezet op lijn 4, vanuit de remise Havenstraat. Was het de ene week flink hommeles met veel inzet van conducteurloze trams op conducteurlijnen, dan ging het weer een paar weken goed, een situatie die voortduurde gedurende het gehele jaar 2016, maar ook in de jaren daarna(2017 en 2018).

In maart 2016 werd bij de 826 de interieurrevisie uitgevoerd. In april en mei gevolgd door de 827 resp. 825 en 818. Vervolgens werden behandeld: in juni: 840, in juli: 841. Deze wagens, de 840 en 841, kregen hierbij zowel in de A- als in de B-bak een gifgroene zijwandbestickering en een bloemetjesmotiefbestickering langs op de kasten langs de dakrand in het interieur. Hierna werd in september de 829 behandeld, die daarbij een geel interieur kreeg met het van Gogh-uiterlijk. In oktober werd de 836 behandeld, die daarbij nu in A- én B-bak het Molentjeslandschap-uiterlijk kreeg met blauwe zijwanden. Tevens werd bij deze wagen twee dubbele bankjes aan de instapzijde vervangen door enkele bankjes, waarmee hij op 02-11-2016 in dienst kwam als 16-15. Aansluitend werden eind 2016/voorjaar 2017 de 831 en 832 ook voorzien van zo'n Van Gogh-interieur bij hun interieurrevisie. De 838 kreeg een interieur met blauwe zijwanden en een molentjeslandschap als motief. 

Eind juni 2017 werd de 823 als proef, samen met de 2204, voorzien van zogenaamde dodehoekspiegeltjes, die onderaan de reeds aanwezige buitenspiegels werden aangehaakt. De proef slaagde zodat vanaf april 2018 ook de andere wagens hiervan werden voorzien.

In navolging van de tweerichtingwagens werden vanaf juni 2017 ook bij de éénrichtingwagens(817 en 821 als eersten) de dubbele bankjes tussen deur 2 en de geleding en tussen deur 4 en de geleding verwijderd en vervangen door enkele stoelen, waarmee het zitplaatsaantal reduceerde naar 43 zitplaatsen. Hierdoor nam de capaciteit toe. Hoewel er 11 staanplaatsen extra werden gecreeërd betekende dit wederom een afname van zitplaatsen voor 6 reizigers, waarmee met deze maatregel maar liefst 5 reizigers meer mee kunnen rijden, ten koste van 6 zitplaatsen, hetgeen niet bepaald een passagiersvriendelijke oplossing genoemd mag worden.

Op 29 september 2017 reed rond 14 uur een bestuurder met de 821/24-4 op de Stadionweg(richting Centraal Station) door een verkeerde wisselstand en dook daardoor plots linksaf richting Herculesstraat. Hierbij botste de tram frontaal op een in de tegenrichting rijdende taxi, waarvan de bestuurder en twee passagiers licht tot zwaar gewond raakten. De taxichauffeur moest door de brandweer hierbij uit zijn auto worden geknipt. Door de klap en de snelheid ontspoorde de 821 met het eerste en tweede draaistel en kwam met zijn neus op het trottoir in de Herculesstraat tot stilstand. Tevens raakte hierbij een deel van de bovenleiding beschadigd en kwam deels op straat te liggen en verspeelde de 821 tevens zijn pantograaf. Met behulp van een telekraan van de afdeling railwerk en de calamiteitenwagen werd de 821 weer in het spoor getild en aansluitend door de calamiteitenwagen naar de remise havenstraat gesleept. De 821 liep hierbij zware schade op aan de geledingen en tevens werden enkele balken van de constructie van de A-bak zwaar ontzet, zodat er zelfs sprake was dat de wagen niet meer hersteld zou worden. Half oktober 2017 ging de wagen voor herstel naar de HWR en had daarbij gelijk enkele onderdelen geleverd aan de buiten dienst staande 903. Uiteindelijk werd besloten de wagen toch te herstellen en op 18 januari 2018 kon de 821 weer terugkeren in de dienst als 24-18.

In de zomer 2017 kreeg de 838 als eerste BN-wagen pinapparatuur aangebracht met een pinscherm, een pinapparaat en een activatieapparaat, waar de "dummy"OV Chipkaart na betaling kan worden geactiveerd voor gebruik. De ombouw van de rest van de serie vond plaats in januari t/m maart 2018. Uiteindelijk werd op 26 maart 2018 het cash betalen bij GVB geheel afgeschaft(de bus was al een jaar eerder geheel overgegaan naar uitsluitend pin betalen). Eind januari waren de 817-835 en 838 voorzien, maar door gebrek aan nieuwe pinschermen(doordat er al enkelen defect waren geraakt) konden de laatste wagens pas in de laatste weken(836 in februari) voor de overgang van cash naar uitsluitend pin worden voorzien, in maart 2018.

Vanaf het voorjaar 2018 werden eteppegewijs alle 12G-wagens voorzien van een kleine dodehoekspiegel, die gemonteerd was onder de linker- en rechter buitenspiegel. De gebrekkige manier van montage betekende dat diverse wagens de extra spigeltjes , in de vorm van een soort cocon< later weer "letterlijk" verloren.

Op 4 mei 2018 reed rond 15.00 uur op het Stadionplein bij het Olympisch Stadion de richting Centraal Station rijdende Connexion-bus 9224 van lijn 347 in volle vaart achterop de halterende 833/24(eveneens richting Centraal Station), waarbij de buschauffeur bekneld raakte en uitgezaagd moest worden en in de bus 12 lichtgewonden vielen. Hierbij ontspoorde de 833 met het vierde draaistel. De bus werd hierbij aan de voorzijde zwaar beschadigd en werd buiten dienst gesteld voor afvoer, de 833 werd aan de achterzijde zwaar beschadigd. De afhandeling duurde tot 19 uur. De 833 werd gelijk naar de HWR gesleept voor herstel. In augustus 2018 kwam de wagen na herstel weer terug in dienst.

Op 19 juli 2018 moest rond 9.25 uur in de De Lairessestraat een taxi plotseling afremmen en daarbij kwam ook de daarachter rijdende Connexxion 9770 nog op tijd tot stilstand. De dáárachter rijdende 838/16-8 lukte dit echter niet meer en botste met een fikse snelheid tegen de 9770 die weer tegen de taxi reed. De elektrische bus liep zware schade op aan de achterzijde, terwijl van de 838 de kop zware schade opliep en krom kwam te staan. Het opruimen van de ravage duurde tot 14.15 uur waarna beiden werden weggesleept. De 838 door de calamiteitenwagen naar de remise Havenstraat gesleept. Bus 9770 moest uiteindelijk voor herstel en vervanging van de zeer zwaar beschadigde en ingedrukte achterbak naar VDL in het Belgische Roeselare en kon pas een jaar later weer terugkeren in de dienst. Begin november 2018 ging de 838 voor herstel naar de HWR. Op 20 december 2018 kon de wagen weer terugkeren in de dienst als 19-10.

Op 27 september 2018 botste om 7.45 uur op de Admiraal de Ruijterweg vlak voor de Willem de Zwijgerlaan 2123/13 in volle vaart achterop de 825/19. De 2123 liep daarbij zware kopschade op terwijl de 825 achterzijde fikse schade op. Er vielen geen gewonden. Toen de 825 op eigen kracht naar de remise Havenstraat inrukte ontspoorde rond 8.30 uur in de ochtend in de boog van de Wiegbrug naar de De Clercqstraat het achterste draaistel van de 825, dat blijkbaar door de dreun ontzet was. Na de hersporing kon de wagen langzaam rijdend alsnog inrukken naar de remise. De 2123 werd door de calamiteitenwagen naar de remise Havenstraat gesleept. De 825 werd medio oktober 2018 voorlopig opgeslagen in de remise Lekstraat in afwachting van herstel. Op 30 november 2018 ging de 825 voor herstel naar de HWR, maar werd aansluitend begin december toch weer teruggebracht naar de remise Lekstraat en bleef daar weer afgesteld staan in afwachting van zijn herstel. Uiteindelijk ging de 825 eind december 2018 alsnog naar de HWR en kon na herstel op 16 januari 2019 terugkeren in de dienst als 19-10.

Io 23 oktober 2018 kreeg de 836 van lijn 19 in de avonduren tijdens het driehoeken naar het Voorlandpad in de Watergraafsmeer een tractiestoring, waardoor de wagen verminderd remvermogen kreeg en op het keerspoor bleef doorglijden. De wagen kwam daarbij tegen een betonblok terecht dat weer tegen een bovenleidingmast aan kwam, waarbij tevens de bovenleiding schade opliep. De tram liep aan de achterzijde flinke schade op, maar kon op eigen kracht inrukken naar de remise Havenstraat. Na herstel kon de wagen in de tweede week van november weer terugkeren in de dienst.

Op 18 december 2018 reed om 17.15uur de 830/24 (richting Centraal Station) op de De Boelelaan bij de halte VU/Ziekenuis achterop Connexxionbus 2723 van lijn 341 die op zijn beurt achterop een dubbeldeksbus TCR-629(annex Connexxion-1130) van lijn 346 reed. De 830 liep zware kopschade op en de beide CXX-bussen liepen fikse schade op. Ook deze wagen werd tijdelijk opgeslagen in de remise Lekstraat in afwachting van herstel. Eind december 2018 ging de wagen uiteindelijk naar de HWR voor herstel en kwam op 22 januari 2019 weer in dienst als 19-14.

Op 30 juli 2019 moest de 823 met een defecte trommelrem defect naar de remise. Na herstel door de technische dienst werd een proefrit gemaakt, waarbij de wagen aanrijdingsschade aan de kop opliep. Deze werd flink ingedrukt, waardoor de wagen in afwachting van herstel buiten dienst werd gesteld. Eind augustus 2019 ging de wagen voor herstel naar de HWR. Rond dat moment kwam een nieuw probleem aan het licht. In de verf, die onder andere ook in de 11G en 12G-wagens én het Sneltrammaterieel was gebruikt, bleek de giftige stof Chroom 6 te zitten dat zeer schadelijk is voor de volksgezondheid en kankerverwekkend bleek te zijn, zodat het schadeherstel aan de 919 en deze 823 acuut werden stilgelegd en de wagens werden verzegeld met plastic. Het spul is alleen schadelijk indien er aan de tram gewerkt werd, tijdens bijvoorbeeld schuurwerkzaamheden ed., maar niet als de tram gewoon intact was. Met de wagen werden vervolgens in de loop van het jaar en ook in het jaar 2020 proeven gedaan, waarbij tevens bekeken werd hoe herstel met speciale beschermende pakken voor het personeel in een luchtdichte hal uitgevoerd kon worden. Uiteindelijk werd er een oplossing voor het probleem gevonden, zodat in het voorjaar van 2020 eindelijk kon worden begonnen aan het herstel van de 823.

In februari 2020 brak ook in Nederland het gevreesde Corona-virus COVID-19 door en besmette veel mensen, die daardoor ook in ziekenhuizen terecht kwamen, waarbij een deel helaas overleden. De Nederlandse regering(net als in de rest van de wereld) greep in en bracht het land in een zogenaamde intelligente lock-down, waardoor horeca, entertainment en vele andere zaken werden gesloten. Zoveel als mogelijk werd thuiswerken en thuisblijven het devies met als gevolg veel ziekmeldingen, ook bij personeel van de vervoerbedrijven, en veel minder passagiersaanbod, dat met maar liefst 90 % afnam. Dit had tot gevolg dat, in dit geval bij GVB, de diensten vanaf 23 maart werden teruggebracht naar een zomerdienst en per 30 maart zelfs verder werd teruggebracht tot een speciale Corona-dienstregeling, waarbij op alle tram- en buslijnen nog slechts een starre 15- of 30-minutendienst werd uitgevoerd. Sommige lijnen(bij de tram lijn 6 en 11) werden tot nader order geheel opgeheven. Hierdoor werd het aanbod aan trams veel minder en konden de tramlijnen 19 en 24 gaan rijden met de nu in ruime voorraad aanwezige Combino-trams, die van een afsluitbare bestuurderscabine zijn voorzien, zodat de kans op besmetting van het personeel met het levensbedreigende griepvirus vrijwel nihil werd. Dit had tot gevolg dat per 30 maart 2020 alle 12G-wagens buiten dienst werden gesteld. Een deel van de wagens stonden wisselend(er werd regelmatig gewisseld vanwege het uiteraard wel gecontinueerde onderhoudsprogramma/planning) opgeslagen in de remise Lekstraat en de andere wagens stonden in de remise Havenstraat. In de twee weken vooraf waren de trams voorzien van afzetlinten halverwege de A-bak, zodat passagiers niet dichtbij de bestuurders konden geraken om besmetting van het personeel daarmee zoveel mogelijk te voorkomen. Ook werd de kaartverkoop door de bestuurder tot nader order gestaakt. Passagiers werden zoveel mogelijk verwezen naar de neperkt aanweizge automaten op een aantal halten in de stad, maar in de praktijk betekende dit een gigantische toename van het zwartrijden(niet betalen voor de rit) door de passagiers. De dienst werd nu nog slechts uitgevoerd door Combino-trams, waarbij vanaf de namiddag op 14 maart de bestuurderscabines verplicht werden afgesloten en de kaartverkoop door de bestuurders werd gestaakt. Als enige uitzondering hierop geldt de dienstuitvoering op tramlijn 5. Omdat voor deze lijn met zijn kopeindpunt in Amstelveen alleen tweerichtingtrams kunnen rijden en er slechts 4 Combino-trams in tweerichtinguitvoering beschikbaar waren, moesten hier 2 tot 3 van de 6 dienstwagens worden bediend met 11G-wagens, die uiteraard met afzetlinten dienstdeden. Hier werd dan gebruik gemaakt van 6 vaste wagens, de 905, 906, 909, 911, 915 en 919. Echter later werd, vermoedelijk door defecten hierin toch weer wat geschoven en verschenen ook de 913 en 920 weer op de baan. Bij de conducteurscabine werd de ingang op vrijdagmiddag 14 maart rond 16 uur per direct afgesloten en passagiers mochten nu alleen nog in- én uitstappen door de drie uitstapdeuren. De conducteurswagenbak werd met linten afgezet, zodat passagiers niet meer bij de conducteur konden komen en alleen mondeling op afstand(de 1½-meter afstand houden-politiek werd het devies) informatie konden verstrekken en ook geen kaartverkoop meer deden. Ook bij de bus werd met linten de voorkant afgeschermd ter hoogte van de eerste wielas in het interieur, waarbij ook hier de kaartverkoop vanaf vrijdag 14 maart 2020 om 15 uur voorlopig werd gestopt en in- en uitstappen alleen nog geschiedde door de uitstapdeuren. Op diverse lijnen werden hierbij bij de bus bij voorkeur gelede bussen ingezet, omdat die een grotere capaciteit hadden. Er werd aansluitend besloten dat de conducteursdienst tot nader order op alle lijnen werd beëindigd. Uitzondering hierop waren de lijnen 1, 13, 17 en 26, die tussen 7 en 19 uur nog wel een conducteursbediening behielden en lijn 12 die dit alleen tussen 14(later 12 uur) en 18 uur behield en deze maatregel ging op 24 maart. In de week van 30 maart werden in hoog tempo alle Combino's voorzien van een plastic cocon rondom de conducteurscabine met daarin een soort kleine opengeknipte plastic klep, waardoor de passagier dan alsnog middels de pinbetaling een vervoersbewijs kan aanschaffen bij de conducteur, indien die er überhaupt is. Aansluitend werd een beleid opgesteld die er in voorziet dat er bij een standaardbus maximaal ongeveer 16 mensen in de bus vervoerd mogen worden, in een gelede bus maximaal 24 mensen en in een tramwagen maximaal 40 mensen. Alhoewel een paar lijnen, zoals lijn 1, 13, 17 en 26 nog wel op bepaalde tijden druk waren, werden deze aantallen op de andere tramlijnen vrijwel niet meer gehaald, zodat alleen op die lijnen de frequenties medio april 2020 iets werden opgeschroefd om geen problemen hierbij te verkrijgen. Bij de bus werden op een aantal lijnen, zoals lijn 41 en 66, de dienst met standaardbussen gelijk, dan wel op een wat later moment vervangen door gelede bussen, om iets meer capaciteit te bieden bij deze lage frequentie. Uiteindelijk werd ook hier vanaf 4 mei 2020 de dienst iets opgeschroefd om eventuele conflictsituaties te vermijden. Bij de metro werd eveneens een starre 15-minutendienst ingevoerd, waarbij lijn 51 werd stilgelegd, die echter vanaf 29 april 2020 toch weer terug in dienst kwam. Vanaf 11 mei 2020 werd weer terugopgeschaald naar de zomerdienstregeling en vanaf 1 juni 2020 werd de normale dienstregeling weer hervat, waarbij passagiers voorlopig werden verplicht met een mondkapje gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Vanaf eind maart 2020 hebben alle 12G-wagens buiten dienst gesteld gestaan, waarbij een 10-tal wagens stond opgeslagen in de remise Lekstraat. De nummers van deze wagens wisselden regelmatig, omdat de wagens voor onderhoud dan naar de remise Havenstraat terugkwamen en daarvoor in de plaats dan een andere 12G in de remise Lekstraat werd weggezet.
Doordat per 2 juni 2020 de herinzet van de 12G-wagens gepland was door de opschaling van de diensten, werden vanaf eind mei 2020 de wagens weer allemaal de werkplaats binnengenomen om ze klaar te maken voor de dienst. Voorlopig zouden de wagens echter met afgesloten voordeur blijven rijden en een afzetlint, die de voorste 2 stoelen en banken moesten afzonderen van het resterende passagiersgedeelt. Als eerste keerde de 820 op 26 mei 2020 weer terug in de dienst als 24-2.

Op 03-07-2020 kon de 823 eindelijk na herstel van zijn schade in de HWR terugkeren in de dienst als 24-1.

Na proeven met 11G-wagen 908 werden in augustus en september 2020 alle 12G-wagens voorzien van spatschermen. Deze waren aan de binnenzijde van de cabinedeur gemonteerd en voorzien van een kleine geluf onderaan, waardoor een aangeschaft vervoersbewijs kan worden aangegeven. Hierdoor kon de kaartverkoop op lijn 5, 19 en 24 per 1 november 2020 worden hervat en werden tevens de afzetlinten verwijderd en werd de voordeur ook weer toegankelijk voor de passagiers.

Op 18-10-2020 moest de 832 defect met tractieproblemen inrukken naar de remise Havenstraat en kwam buiten dienst te staan. Op 20 oktober werd de wagen binnengenomen in de werkplaats voor herstel en rangeerde daarbij op het achterterrein van de remise Havenstraat. Hierbij reed de wagen achteruit de keerlus in en schoot bij het remmen, vanwege het rijden op slechts één tractie door en knalde op de erachter stilstaande 905, die eveneens met een monteur onderweg was. Hierbij liep de achterzijde een fikse deuk op maar doordat de wagen in een boog stond werd de achterzijde van de 832 zwaar ontzet en kwam compleet krom te staan. De wagen werd hierop terzijde gesteld en opgeslagen in de remise Lekstraat. De 905 liep fikse kopschade op en kon na herstel medio november 2020 weer terugkeren in de dienst.

Bij een nacontrole na een jaarbeurt bleek op 17-11-2020 dat de 840 een probleem had met de bevestiging van de pantograaf en de wagen werd voorlopig opgeslagen in de remise Lekstraat.

Op 11-12-2020 reed om 11 uur de 827/19-12(richting Diemen De Sniep) in de Marnixstraat nabij het De Nieuwe De La Mar Theater in vrijwel volle vaart achterop een stilstaande vuilnisauto, die daar met knipperlichten stilstond. De 827 werd hierbij rechtsvoor zwaar beschadigd en de kop kwam daarbij krom te staan. Vooral de binnenkant van de tram werd flink naar binnen geslagen en kwam daarbij klem te zitten tegen de cabinedeur. Door de aanwezigheid van het nieuwe Corona-spatscherm kwam daarbij de bestuurder bekneld te zitten in de cabine en moest door de brandweer worden bevrijd. De wagen werd door de calamiteitenwagen naar de remise Havenstraat gesleept, waar de wagen terzijde werd gesteld.

De nieuwe uitgedunde dienstregeling bij GVB door de noodzakelijke Corona-beperkingen betekende een uitdunning bij de tram van 31 diensten tram-breed per 3 januari 2021. Hierdoor kwamen minimaal 24 Combino-trams extra beschikbaar, zodat deze de dienst konden overnemen op de tramlijnen 19 en 24.
Daarmee kwam op 03-01-2021 een einde aan de inzet van de serie 12G bij GVB. De 835 en 838 waren de laatste wagens die na de dienst op 02-01-2021, in de vroege ochtend van 03-01-2021, als laatste wagens van lijn 24 en 19 inrukten in de remise Havenstraat.

Op 03-01-2021 werden 12 12G-wagens, de 818, 820, 823-825, 832, 835-837 en 839-841, overgebracht naar de remise Lekstraat en daar terzijde gesteld. De schadewagen 827 werd eveneens door de calamiteitenwagen overgebracht en opgeslagen in de remise Lekstraat. In de remise Lekstraat stonden de 832 en 840 al enige tijd opgeslagen, waarmee de resterende 12 12G-wagens achterbleven in de remise Havenstraat en op de sporen 33 t/m 35 aan de Vlietstraat werden terzijde gesteld. De 837 stond voordien al enige dagen buiten dienst vanwege versleten wielbanden.

Op 10-04-2021 werden de 829 en 838 tijdelijk opgeslagen in de stenen loods van de Museumtramlijn Amsterdam om ruimte te creeëren voor de instroom van nieuwee 15G-trams.

Op 14-06-2021 werden de 11G- en 12G-trams officieel uit de dienst genomen. Materieeltekoren betekende echter dat de 11G-trams nog af en toe moesten bijspringen in de dienst. Voor de 12G-reeks uit dit serieblad, die als sinds 03-01-2021 uit de dienst waren gehaald, betekende dit het definitieve einde. Op 14 juni 2021 werden 11G-wagen 919 en 12G-wagen 820 officieel overgedragen aan de Museumorganisatie in Amsterdam, de Vereniging RETM, voor museale doeleinden.

Op 05-07-2021 startte de afvoer van de 11- en 12G-trams. De wagens werden, drie wagens per week, vanuit de remise Lekstraat overgrbacht naar sloperij DDM in De Meern, waar de wagens binnen 2 dagen compleet gesloopt werden. 12G-wagen had de "twijfelachtige" eer om op 5 juli 2021 als eerste te worden afgevoerd.

Op 18-09-2021 werd door de museumtram-organisatie, na toestemming van het GVB, een afscheidsexcursie gehouden met liefst 6 11G- en 12G-wagens. Hierbij werd rond 10 uur begonnen op een viertal locaties, waar de deelnemers konden opstappen. Vanaf Diemen De Sniep vertrokken de 904 en 914, vanaf Sloterdijkstation de 822 en 917, vanaf het Azartplein de 919 en vanaf Osdorp De Aker werd vertrokken met de 820. Via verschillende routes werd door de diverse trams gereden naar de Amstelveenseweg, naast het Vondelpark, waar een lange rij van 6 trams voor de fotografen in fotolinie gefotografeerd konden worden. Hier was ook een mogelijkheid voor de deelnemers om over te stappen op één van de andere deelnemende trams. Hierna gingen de wagens weer via verschillende routes door de stad, waarbij onderweg op diverse strategische punten fotostops werden ingelast. Onderdeel van deze rit was tevens een korte pauze van 30 minuten in het Haarlemmermeerstation, waar vanwege de Corona-regels telkens slechts twee trams aanwezig waren voor een pauze-moment. Daarna werd om 14 uur weer verzameld in de eindlus Slotervaart-Zuid aan de Louwesweg, waar tevens ook de 909 als zevende deelnemer even acte de presence gaf. Hierna konden de deelnemers weer in de juiste trams terug overstappen, om weer naar hun beginpunt terug te keren. Van de deelnemende wagens reed de 909 zonder passagiers en was net als de 822, 914 en 917 eigendom van het GVB. De 904 was inmiddels gereserveerd voor het trammuseum in Wehmingen, maar ook nog eigendom van het GVB en de 820 en 919 waren inmiddels al eigendom van de Museumtramlijnorganisatie RETM. De 820 was kort ervoor alweer voorzien van lijn- en richtingfilms en het interieur was deels weer teruggeplaatst naar de uitvoering zoals ze ooit afgeleverd was, dus met zittingen op het achterbalkon en meer dubbele banken, ook bij deur 1. Na deze escapade werd nog voor de insiders een fotolineup met 6 wagens gehouden op het voorterrein van de remise Havenstraat. Hierna werd nog een privérit met de 904 gereden naar Amstelveen Stadshart, waarmee definitief een einde kwam aan deze leuke excursiedag en aan de inzet van de reeks 11G en 12G.

Op 24-09-2021 werd de 828 als laatste 12G afgevoerd naar sloper DDM in De Meern, waarmee alleen de 822 nog aanwezig is. Het ligt in de bedoeling om hiervan een rijdend restaurant te maken in de stijl van de Rottertram in Rotterdam, waarbij dezelfde uitbater dan in Amsterdam deze 822 wil gaan exploiteren als Amstertram. In afwachting hiervan staat deze 822 voorlopig dus buiten dienst.Vanaf 1992 werden de wagens van deze serie diverse keren voorzien van geplakte totaalreclameuitingen. In de periode 1992 t/m 2006 reden de wagens 817-841 één of meerdere keren in beplakte totaalreclame-uitmonstering rond. Met de omschildering tot wit-blauwe wagen werd het beplakken van de wagens verleden tijd.
Voor een compleet overzicht van alle reclametrams verwijzen wij U naar het totaalreclame-overzicht op deze website. Op een nog later te bepalen tijdstip zullen op deze website ook fotovoorbeelden op een fotopagina Thema- en Reclametrams op deze website geplaatst gaan worden.
Als instruckitewagen In Lijndienst Naar de HWT/HWR         Uit de HWR In Wit/Blauw
Wagennr.  Aflevering          in dienst     in dienst Op Dienst       tbv. Upgrade Blauw/Wit afgeleverd     in dienst Op Dienst Laatste inzet Op Dienst Afvoerdatum Afvoer naar
    817 28-12-1990       01-02-1991  20-03-1991    24-07        12-10-2003          27-11-2003  28-11-2003    16-04  02-01-2021    19-09  25-08-2021 Sloperij DDM, De Meern
    818 14-05-1991             ---  01-06-1991    24-01        12-02-2004          17-03-2004  18-03-2004    24-11  31-12-2020    19-11  09-07-2021 Sloperij DDM, De Meern
    819 11-01-1991       06-02-1991  20-03-1991    24-11        11-04-2004          15-05-2004  17-05-2004    24-03  02-01-2021    19-15  19-07-2021 Sloperij DDM, De Meern
    820 18-01-1991       20-02-1991  20-03-1991    24-05        26-11-2003          29-01-2004  30-01-2004    16-01  02-01-2021    24-06  14-06-2021 Vereniging RETM, Amsterdam (Museumtramlijn Amsterdam)
    821 05-02-1991       26-02-1991  20-03-1991    24-09        19-08-2005          28-09-2005  29-09-2005    16-01  02-01-2021    19-06  21-09-2021 Sloperij DDM, De Meern
    822 14-02-1991           -03-1991  21-03-1991    24-03        01-10-2005          06-11-2005  07-11-2005    16-11  02-01-2021    19-07
    823 22-02-1991             ---  21-03-1991    24-07        15-02-2005          16-03-2005  17-03-2005    16-01  31-12-2020    19-03  30-07-2021 Sloperij DDM, De Meern
    824 13-03-1991             ---  25-03-1991    24-03        13-07-2005          23-08-2005  24-08-2005    16-09  02-01-2021    19-02  10-08-2021 Sloperij DDM, De Meern
    825 01-03-1991       18-03-1991  20-03-1991    24-03        19-01-2006          24-02-2006  08-03-2006    24-02  02-01-2021    19-01  23-07-2021 Sloperij DDM, De Meern
    826 19-03-1991             ---  11-04-1991    24-12        04-11-2006          16-12-2006  16-12-2006    16-09  02-01-2021    24-02  08-09-2021 Sloperij DDM, De Meern
    827 26-03-1991             ---  16-04-1991    24-04        22-03-2006          27-04-2006  28-04-2006    24-12  11-12-2020    19-12  03-09-2021 Sloperij DDM, De Meern
    828 16-04-1991       26-04-1991  01-05-1991    24-07        14-12-2005          20-01-2006  20-01-2006    24-07  02-01-2021    24-04  24-09-2021 Sloperij DDM, De Meern
    829 04-04-1991       23-04-1991  25-04-1991    24-10        18-02-2006          23-03-2006  24-03-2006    16-05  02-01-2021    19-05  27-08-2021 Sloperij DDM, De Meern
    830 07-05-1991             ---  27-05-1991    24-07        07-05-2006          29-06-2006  30-06-2006    16-04  02-01-2021    19-08  10-09-2021 Sloperij DDM, De Meern
    831 23-04-1991             ---  15-05-1991    24-07        19-06-2006          19-07-2006  22-07-2006    16-04  02-01-2021    19-12  21-07-2021 Sloperij DDM, De Meern
    832 24-05-1991           -06-1991  15-06-1991    24-01        19-07-2006          25-08-2006  26-08-2006    24-04  18-10-2020    19-08  20-09-2021 Sloperij DDM, De Meern
    833 04-06-1991             ---  29-08-1991    16-01        10-08-2006          13-09-2006  20-09-2006    24-03  02-01-2021    19-04  17-09-2021 Sloperij DDM, De Meern
    834 18-06-1991             ---  18-07-1991    24-04        00-10-2000          22-09-2001   *)  07-03-2002    01-01  02-01-2021    24-08  07-09-2021 Sloperij DDM, De Meern
    835 06-08-1991             ---  21-09-1991    24-10        03-09-2006          02-10-2006  03-10-2006    24-05  02-01-2021    24-05  11-08-2021 Sloperij DDM, De Meern
    836 03-09-1991             ---  02-10-1991    16-08        19-08-2005          09-09-2005 **)  12-09-2005    24-03  01-01-2021    19-11  05-07-2021 Sloperij DDM, De Meern
    837 18-09-1991             ---  29-11-1991    16-06        17-10-2006          16-11-2006  16-11-2006    24-12  22-12-2020    19-13  27-07-2021 Sloperij DDM, De Meern
    838 13-11-1991             ---  22-11-1991    24-11        05-11-2006          29-11-2006  30-11-2006    24-04  02-01-2021    19-13  15-09-2021 Sloperij DDM, De Meern
    839 02-12-1991             ---  04-01-1992    02-15        03-12-2006          22-12-2006  23-12-2006    16-10  31-12-2020    24-01  03-08-2021 Sloperij DDM, De Meern
    840 09-12-1991             ---  09-01-1992    02-02        11-03-2004          10-04-2004  12-04-2004    16-07  16-11-2020    19-04  06-08-2021 Sloperij DDM, De Meern
    841 21-11-1991             ---  20-12-1991    02-02        07-12-2004          23-02-2005  26-02-2005    16-06  02-01-2021    24-01  28-07-2021 Sloperij DDM, De Meern
      *): Wagen 834 werd bij schadeherstel in het blauw/wit gespoten. Later kreeg de wagen een gedeeltelijke upgrade.
    **): Wagen 836 werd eerder geüpgraded en pas in een later stadium in genoemde periode alsnog blauw/wit gespoten.


                 


Traminfo.nl © 2003-2021 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links