GVB 2091, Lijn 4, Hortusbrug, 1 juni 2014
Foto: Mitchel van Lier

Home > Tram > Electrische tram > Serie > Serie 37 (2001-2151)

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 2001-2151

Serie:
2001-2151
Type: Gelede Lagevloer Motorrijtuig
GVB-typenummer: 13G
Model: Combino Classic
Fabrikant: Siemens, Krefeld(Duitsland)
Aantal: 151 stuks
Uitvoering: Eénrichting-tram
Truckstellen: 3 stuks
Wagenbakken: 5 stuks
Motoren: Voith 4 x 100 KW
(Voorste truckstel 2 Stuks & Achterste truckstel 2 Stuks)
elektrische remmen:
op voorste, middelste en achterste truckstel telkens 2 stuks
Minimale boogradius: 17 meter (bij leeggewicht)
Maximale snelheid: 70 km/uur
Aandeel lage vloer:: 100 %
Asvolgorde: Bo'2'Bo
Breedte: 2,40 meter
Lengte: 29,20 meter
Hoogte: 3,51 meter
Instaphoogte: 300 mm
Gewicht: 33.455 kg
Gewicht bezet (max): 50.200 kg
Motorvermogen: 4 x 100 kW
Hart op hart afstand truckstellen: tussen 1 en 2: 11,44 meter
Hart op hart afstand truckstellen: tussen 2 en 3: 9,81 meter
Radstand truckstellen(gemotoriseerd en looptruckstel): 1,80 meter
Passagiersindeling: 52-129
Lengte Kopbakken(voor en achter): 5995 mm
Lengte lange tussenbak: 7400 mm
Lengte korte tussenbak: 5770 mm
Lengte gemotoriseerde tussenbak: 4040 mm
Deuropening enkele deur(deur 1A & 1B): 650 mm
Deuropening dubbele deur(deuren 2, 3 & 4 : A & B): 1300 mm


Nadat in de nachtelijke uren van 27-11-2001 met een 40 meter lange dieplader de eerste Combino-tram op het terrein van de HWT in Diemen was afgeleverd, werd de wagen klaargemaakt voor de presentatie, die op 1 december 2001 voor pers en publiek plaatsvond op de Dam door directeur André Testa en de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen.

In april 2000 had het GVB bij Siemens een serie van 95 Combino-lagevloertrams besteld, met een optie op nog eens 60 exemplaren.
Al in december 2000 maakte het GVB gebruik van haar optie en bestelde nog eens 60 Combino's. Vier van de in totaal 155 Combino's zijn ontworpen voor tweerichtingsverkeer en deze wagens worden in een apart materieelblad behandeld. De bijzondere topografie van Amsterdam met zijn lage ligging en vele grachten stelt aan lagevloertrams extra hoge eisen, waaraan de Combino probleemloos kan voldoen.

Het voertuig is als volgt gebouwd: de basis wordt gevormd door een gelast onderstel van aluminium, waarop een frame van aluminiumprofielen is geschroefd. Als dak worden aluminium sandwichplaten gebruikt. Bij de onderstelmodulen is het voertuigdak uitgevoerd middels de begaanbare apparatuurcontainers. Het aangedreven onderstel met de beide aan de buitenkant liggende aandrijvingen(naafmotoren) heeft een laag zwaartepunt, een geminimaliseerd ongeveerd gewicht en een - vergeleken met de conventionele 100% lagevloeronderstellen - verbeterde langskoppeling van de wielen. Bovendien vervalt door de mechanische ontkoppeling van de tegenover elkaar gelegen wielparen de slip in langsrichting bij bochten, die voor extra slijtage zorgde. 2 moderne IGBT-pulswisselrichters, slijtagearme asynchrone draaistroommotoren en een 32- Bit tractiebesturingssysteem (SIBASr-32) werden als tractiebesturing toegepast. De tractie kan volledig aan het net terugvoeden. Voor minder energieverbruik zorgen het lage gewicht van het voertuig, terugvoeding van remenergie en het uitsluitend toepassen van remstroom voor de verwarming d.m.v. warmteopslag tot ca. 0 C buitentemperatuur. Het voertuig is voorzien van videobewaking, een airco voor de bestuurders- en conducteurcabine, een gestandaardiseerd passagiersinformatiesysteem, een voor tractie geschikte Albert-koppeling voor dubbeltractie, multi-media-informatiesysteem, ATP-rijvergrendeling, zwenkbare schuifdeuren(3 x dubbel deurblad(deur 2,3 & 4) én 2 x enkel deurblad telkens aan het einde van het voertuig(deur 1 & 5)), twee uitklapbare elektrisch verwarmde buitenspiegels. Verder zijn in het interieur de stoelen in de middenmodules voorzien van graffitibestendige rugleuningen. In de onderstelmodulen zijn zitelementen aangebracht, waarbij alle vlakken schuin aflopen, zodat voorwerpen gemakkelijk op de grond vallen. De binnenbekledingen zijn graffitibestendig en de ruiten zijn voorzien van antikrasfolie. De warme lucht van de dakcontainers voor de centrale verwarming voor de passagiersruimten wordt via kanalen aan de zijkant in het vloerbereik geblazen. Hierdoor zijn de verwarmingselementen onder de stoelen overbodig. De comfortabele instap wordt gecreëerd door extra hoge deuren van 2100 mm(2.10 meter). De conducteur beschikt over een aparte, afsluitbare cabine, die aan de blinde zijde bij deur 4 in de voorlaatste wagenbak is gesitueerd. Alle zitplaatsen zijn voorzien van een vasthoudstang, die tevens is voorzien van een stopknop. Door de halfhoge elektronicakasten is een vrije doorkijk door het voertuig mogelijk. De aangedreven onderstellen, type SF30-MTF, zijn voorzien van 2 magneetremmen (railremblokken) en een zandstrooi-inrichting. Deze motorstellen zijn onder de voorste en achterste wagenbak aangebracht. Onder de middelste wagenbak is een loopdraaistel aangebracht. De kopmodule is ontworpen met optimaal zicht voor de bestuurder, een vrijstaand bestuurderspaneel. De cabine is verder voorzien van mobilofoon, GPS en de kop is voorzien van een filmkast, waarin een gecombineerde lijnfilm met lijnkleur is aangebracht. De bestemmingsaanduiding op de kop en de lijn- en bestemmingsaanduiding rondom de wagen zijn verder in digitale uitvoering. Deze lijnfilmkast op de kop zou gedurende zijn loopbaan regelmatig voor storingen gaan zorgen, waarbij films van de rol gingen, zodat er regelmatig trams als lijn TL-buis reden, waarbij een A4-tje op de voorruit dan het juiste lijnnummer moest aangeven. Bij de bouw werden de tramdelen in modules gemaakt en pas op het laatste moment samengesteld door de truckstellen te plaatsen en daarbij de verschillende modules(vijf stuks) achter elkaar te plaatsen, waardoor een complete tram ontstond. In de fabriek in Krefeld werd de conducteurcabine, die elders in een andere Siemens-vestiging werd vervaardigd, in de vierde wagenbak ingebouwd. De bakken, die in volgorde genummerd zijn van 1 t/m 5, evenals de deuren werden vervolgens pas in het laatste stadium samengevoegd. Na afbouw gingen de eerste 12 wagens, de 2001-2012, eerst naar het Siemens-Prüfcenter in Wildenrath, waar de wagens op de speciale testbaan eerst werden getest, alvorens te worden afgeleverd.
De overige wagens werden vanuit de fabriek in Krefeld rechtstreeks afgeleverd. Na aankomst in de HWT in Diemen werden de wagens door Siemens-personeel verder gereedgemaakt voor de dienst. Hierbij werd tevens elke wagen getest met het rijden in koppelstelformatie.

Na de presentatie stond de 2001 op 03 en 04-12-2001 resp. in de remise Havenstraat en Lekstraat ter bezichtiging voor het rijdend personeel opgesteld. Vervolgens was de wagen op 08-12-2001 aanwezig bij de opening van de verlenging van lijn 1 naar de De Aker en op 11-12-2001 was hij het vervoermiddel bij het afscheid van scheidend GVB-directeur André Testa, die aan de wieg had gestaan van de bestelling van het nieuwe tram- en busmaterieel rond de eeuwwisseling.

Op 22, 21 resp. 27-03-2002 werden de 2001-2003 vrijgegeven voor instructiedoeleinden. Na allerlei interne instructieritten werd op 04-04-2002 gestart met het instrueren van het rijdend personeel. Vanuit de HWT werd met de aanwezige nieuwelingen tevens proefgereden en zo werd op 08-04-2002 wagen 2004 beproefd in de reizigersdienst en reed een tweetal passagiersritten als extra wagen op resp. lijn 7 en 25. Vlak voor de officiële introductie werd op 20-04-2002 voor de Amsterdamse hobbyisten een speciale rondrit gehouden met de 2002 en 2003. Op 22-04-2002 was het zover en werd officieel de inzet van de Combino's gestart in de reizigersdienst op lijn 13. Hiertoe werden de 4 oudere gelede hogevloertrams in de ochtend uitgeruild tegen de fonkelnieuwe 2004-2007. De 2008, die defect was, werd een rit later alsnog als vijfde wagen als vervanger ingezet in de dienst. Omdat de 2001-2003 nog niet de nieuwste aanpassingen hadden gehad, mochten deze wagens voorlopig uitsluitend lesritten blijven verzorgen. Eind mei 2002 werd de 2003 alsnog aangepast en kwam daarmee vrij voor vervoer. De wagen bleef echter nog even uitsluitend als lestram onderweg en werd op
15-06-2002 per abuis ingedeeld als 13-04, maar dit duurde slechts een rit en toen kwam de wagen weer defect binnen. Op 25-06-2002 kwam de wagen echt in dienst als 07-05.

In mei 2002 werd de 2013 in de HWR als eerste voorzien van een afsluitruit, waarmee vanaf de achterkant van de conducteurcabine afgesloten kan worden, zodat in de stillere uren deze bak ongebruikt kan blijven en daarmee in feite de tram iets korter wordt en daarmee de sociale veiligheid wordt vergroot. Vanaf de 2017 werden alle Combino's hiermee vanaf de fabriek mee afgeleverd. De overige wagens kregen de afsluitdeur/-ruit in de HWR alsnog ingebouwd. In de praktijk zijn de meeste tramlijnen echter dermate druk, dat deze afsluiting van de vijfde bak vrijwel nooit toegepast werd.

Eind juli 2002 werden nachtelijke proefritten gehouden door de stad met een 60 meter lange Combino-tramtrein, die nergens in de stad problemen opleverde, behoudens het feit dat nog niet alle halten lang genoeg zijn voor zulke combinaties.

Omdat in het beginjaar de GVB-monteurs amper of geen reparaties mochten verrichten en dit werk uitsluitend was voorbehouden aan Siemens-personeel, gebeurde het veelvuldig dat wagens met minimale defecten en schades langdurig aan de kant stonden in afwachting van herstel. Eind september 2001 werd zelfs de aflevering korte tijd stopgezet, omdat Siemens oa. niet de benodigde onderdelen kon leveren voor reparatie van schades. Zo werden de 2051 en 2052 in eerste instantie niet afgenomen en werd een afleveringsstop omdat men in de HWR slechts 8 Combino's gelijktijdig kon rijklaar maken en de tweerichtingswagens hier voor vertraging zorgden. De 2045 en 2050, die reeds waren afgeleverd werden half november 2001 per trailer overgebracht naar het terrein van transporteur van der Vlist in het industriegebied Moerdijk en daar voorlopig opgeslagen. De 2049, die op 08-11-2002 afgeleverd zou worden, werd in Wildenrath bij de testbaan opgeslagen en vanaf de 2053, die op 28-11-2002 bij de poort van de HWT werd geweigerd, werden de wagens door van der Vlist voorlopig overgebracht naar de eigen locatie in Moerdijk ter opslag, omdat Siemens de productie bleef voortgaan en zij die wagens toch kwijt moest. Over het algemeen vonden die transporten op dinsdag en donderdag vanuit Krefeld naar Moerdijk plaats. De problemen met de aardingsbouten en het onderdelengebrek was in december voorbij, zodat de aflevering weer kon worden hervat. Vanaf dat moment werd een nieuw exemplaar uit Krefeld opgehaald en naar Moerdijk overgebracht, waarna in principe dan het laagste nummer hier weer werd opgeladen en naar Diemen werd overgebracht, zodat er vanaf dat moment zo'n 20 Combino's op het terrein van van der Vlist verbleven ter aflevering, waarbij deze voorraad telkens dus ververst werd.

De 2045 en 2050 werden vervolgens op 11-12-2002 resp. 15-01-2003 voor de tweede keer afgeleverd in Diemen én de 2049 werd vanuit Duitsland op 20-01-2003 alsnog aan in Diemen. De aflevering van de reguliere wagens vanuit Moerdijk(vanaf de 2053 dus) werd op 29-12-2002 opnieuw opgestart.

Intussen was de fonkelnieuwe 2039 na aflevering rijklaar gemaakt en ging op 24-09-2002 naar Polen. In de provinciestad Poznan, waar inmiddels ook tweedehands Amsterdamse trams reden, werd de wagen de volgende dag afgeladen, waarbij hij plaatschade opliep.
Van 1 tot 4 oktober reed de wagen proefritten op de route van de plaatselijke lijn 14 en 15, waarbij hij op 2 oktober zelfs ontspoorde. Aansluitend reed de wagen, voorzien van Poznanse emblemen aan de deurzijde, van 4 t/m 8 oktober in de lijndienst op lijn 14 ter kennismaking aan het publiek. Op 10 oktober 2002 ging de wagen terug naar Amsterdam en werd aansluitend vrijgegeven voor de dienst. De proef in Poznan slaagde en de MPK Poznan bestelde aansluitend 14 exemplaren, die op de conducteurcabine na, vrijwel identiek zijn aan de Amsterdamse Combino's, dus met een korte en een lange tussenbak. Verder ging ook de 2002 een dagje uit en werd op 29-11-2002 naar de HWR overgebracht en van daar per trailer overgebracht naar de Grote Markt in Groningen. Hier stond de wagen, samen met de Philaes-bus van Eindhoven, opgesteld voor het publiek als voorbode voor de aan te leggen tramlijn door de provinciehoofdstad. Op 30-11-2002 kwam de wagen weer terug naar de HWR in Diemen en werd aansluitend gelijk aangepast voor de rijdienst en werd aansluitend vrij gegeven voor de reizigersdienst. Ook de 2001 werd op 28-11-2002 de HWR binnengehaald en aangepast en kwam medio 2003 eveneens gereed voor de reizigersdienst.

Al gauw bleek dat de wagens gevoelig waren voor schades. Bij relatief kleine aanrijdingen met personenauto's kwam het de eerste jaren diverse malen voor, dat de wagen verkeerd geraakt werd en vrijwel geheel ontspoorde en daarbij dan dwars over de kruising kwam te staan. Diverse schades kregen de wagens, waarbij uitsluitend de grootste, bijzonderste en belangrijkste schades de revue passeren, wat er toch heel veel zijn, maar bij een serie van 155 trams was dit ook wel enigszins te verwachten.

Op 11 november 2002 kwam op de Weteringschans bij het Westeinde de bovenleiding naar beneden en sneuvelde de pantograaf van de 2042, rijdend als 04-07. Deze 2042 werd op 14 november door de 2047 naar de HWT gesleept en toen ging het pas echt goed mis. Op het traject naar de HWT t.h.v. de Tollensstraatbrug op de Provinciale Weg in Diemen raakte de defecte pantograaf van de 2042 de bovenleiding, waarbij deze kortsluiting maakte met als gevolg dat de bovenleiding over een afstand van 200 meter brak en op de 2042 terecht kwam, die daarbij op het dak begon te branden. Van de 2042 moest hierdoor het gehele dak worden vernieuwd, hetgeen een kostenpost was van zo'n 400.000 Euro. Voor dit herstel werd de wagen per trailer overgebracht naar de oude DueWag-fabriek in het Duitse Düsseldorf, waar Siemens tegenwoordig de schadeherstellingen verricht. Na herstel kwam de wagen op 25-05-2002 terug uit Duitsland en op 10-06-2003 weer terug in dienst als 02-02.

Op 15-11-2002 had de 2014, rijdend als 17-10, op de hoek Osdorpplein/Meer en Vaart een zware aanrijding met een touringcar, waarbij de tram zware kopschade opliep en voor herstel naar de HWR ging. Hier werd een groot deel van de kop verwijderd en door Siemens-personeel werd de kop opnieuw opgebouwd. Na herstel kwam hij op 25-01-2003 terug in dienst als 07-01.

Op 26-11-2002 werd de nog niet afgenomen 2046, die voor testen in de Lekstraat verbleef, per abuis als vervanger ingezet als 12-05. De wagen ging vervolgens terug naar de HWR. Na afname door het GVB kwam de wagen half december alsnog officieel vrij voor vervoer.

Op 20-12-2002 werd de 2071, nog onafgebouwd zonder deuren en interieur, afgeleverd in de HWR. Met houten schotten in plaats van deuren en ballastzakken in de wagen werden vervolgens door Siemens met de wagen proefritten gereden om de krachten op de wagenbak uit te testen. Siemens had hiervoor de behoefte aan een wagen zonder interieur en zonder deuren, zodat deze wagen uit de productielijn werd geplukt en hiertoe op verzoek van Siemens in Amsterdam testritten verzorgde.
Aansluitend ging de wagen op 05-02-2003 terug naar Krefeld om afgebouwd te worden.

Door de eerder ontstane vertraging in de levering werden de nieuwste trams vanaf dat moment alle opgeslagen in Moerdijk en aansluitend op een later tijdstip, als hun beurt was aangebroken, overgebracht naar de HWT in Diemen. Uitzondering op dit alles vormde de bovengenoemde wagen 2071. Dat het tijdens de transporten niet altijd goed ging, blijkt uit het feit, dat de 2060 bij het transport van Moerdijk naar Diemen schade opliep. Tijdens het transport raakte de haak van de pantograaf los, waardoor de beugel uit kwam te staan en deze bij een viaduct van de tram werd afgeslagen. Hierbij raakte ook een deel van het dak beschadigd, zodat transporteur van der Vlist de 2060 vervolgens doorbracht naar de oude DueWag-fabriek in Düsseldorf, waar ook de 2042, zoals boven vermeld, voor schadeherstel verbleef. Na herstel werd de 2060 alsnog vanuit Düsseldorf naar Diemen afgeleverd. Ook bij de 2076 ging het mis en sneuvelde tijdens het transport van Krefeld naar de Moerdijk de pantograaf en liep het dak schade op. Deze wagen werd eveneens in Düsseldorf hersteld en aansluitend rechtstreeks(dus niet via Moerdijk) afgeleverd naar Diemen.

Van 28-03 t/m 04-04-2003 was de 2068 aanwezig op de Jaarbeurs in Utrecht, waar hij tijdens de Railtech beurs op de stand van Siemens stond.

Van 30 juni 2003 t/m augustus 2003 werd op de Havenstraat-lijnen 2 en 7 een proef gehouden met vaste wagens per lijn. Doel van dit alles is dat het personeel de wagens beter zou onderhouden, minder zou slopen en dat bepaalde storingen dan beter opgemerkt en sneller verholpen konden worden. Hiervoor werden in principe de 2020-2029 vast ingedeeld op lijn 2 en de 2030-2037 op lijn 7. Het idee was uiteraard zeer goed, maar in de praktijk met veel defecten en andere oorzaken was het niet echt haalbaar. De proef slaagde wel, zodat in een later stadium de wagens zoveel mogelijk op een vaste lijn moesten worden ingedeeld, maar in de praktijk kwam hier vaak niets van terecht en na een paar maanden werd dit systeem weer opgegeven.

Om de afleverproductie op te voeren werd op het achterterrein van de HWT in Diemen op de opstelsporen in juni 2003 een grote tent geplaatst. In deze tent kon Siemens-personeel nog eens enkel Combino's in behandeling nemen, waarmee men het aantal trams dat men afbouwde voor de dienst kon opvoeren van 3 naar 6 stuks. In juli 2003 werd de tent in gebruik genomen, die tot het eind van de aflevering gefungeerd heeft.

Medio 2003 begon de stadstram van Basel, die een serie van 28 zevendelige Combino's sinds enkele jaren had rondrijden, te klagen bij Siemens dat er haarscheurtjes ontstonden bij deze tramrijtuigen. In eerste instantie wist Siemens dit nog onder de pet te houden en om dit probleem uit te testen werd GVB-Combino 2091 vanuit Moerdijk op 21-07-2003 teruggehaald naar Krefeld en aansluitend gebruikt als proefkonijn. De wagen werd in Wildenrath gevuld met watertanks de testbaan opgestuurd en zou aansluitend diverse malen pendelen tussen Krefeld en de HWR. Van 15 t/m 25-08-2003 was de wagen voor proeven voor de eerste keer in Amsterdam en ging vervolgens weer terug naar Krefeld voor verdere proefnemingen en testen.

Op 25-08-2003 werd vanwege materieelgebrek Combino 2051 ingezet op de conducteurloze lijn 24, waarbij de conducteurcabine in afgesloten toestand werkloos was. Deze inzet op de conducteurloze lijnen 16 en 24 zou nadien veelvuldig plaatsvinden bij gebrek aan rijvaardige 12G-hangbuik tramwagens.

De indienststelling van de 2092 en 2093 werd enigszins vertraagd vanwege aanpassingen in het remsysteem bij de nog in dienst te stellen wagens 2092-2151. In een later stadium werden de overige wagens, 2001-2091 en de 2200-en, ook aangepast.

In de tweede helft van 2003 werd gestart met het aanbrengen van nieuwe fellere LED-lamp-armaturen in de voor- en achterkant, waarmee de oudere storingsgevoeligere armaturen bij defecten werden vervangen. Een proces van aanpassing dat jaren zou gaan voort duren. Het grootste verschil tussen de oude en de nieuwe was dat de oude een apart lampje voor het achterlicht(onderste lampje) en een apart lampje voor het remlicht(bovenste lampje) bezaten, terwijl de LED-lamp geheel brandt en bij het remmen extra oplicht en hiermee tevens veel duidelijker is voor het achteropkomende verkeer. Dit proces zou de hele loopbaan van het materieel doen opleven, omdat de wagens alleen bij schades, defecten e.d. werden voorzien van de nieuwe LED-lampjes, veelal achterop en bij een aantal ook voorop. Verder werd bij schadeherstel vaak weer een origineel lichtarmatuur geplaatst, zodat een lijst opgeven niet te doen is, omdat dit sterk aan wijziging onderhevig bleef.

Begin september 2003 werd in de HWT een klein feestje gehouden n.a.v. de aflevering van de 100-ste Combino, de 2096. De telling klopte in principe omdat de 4 tweerichting 2200-en ertussenin zijn afgeleverd, maar de rekenmeesters hadden daarbij de nog niet geleverde 2076 en 2091 over het hoofd gezien. Aansluitend kwam de 2096 met de grote tekst "100-ste COMBINO" op de ramen in dienst, waarmee de wagen geruime tijd nog heeft rondgereden.

Het feit dat de op de kop toegepaste extreem kleine wagennummers bij velen niet in de smaak viel, resulteerde erin dat twee "onbekenden" onafhankelijk van elkaar vrijwel gelijktijdig "clandestien" een wagen, die tijdelijk door schade het wagennummer op de kop miste, voorzagen van een groter wagennummer. De 2003 en 2026 werden op 2 september resp. in de nacht van 4 op 5 september 2003 voorzien van grotere cijfers, waarbij de 2003 een groter cijfertype in het zwart kreeg aangebracht en de 2026 kreeg zelfs jumbo-grote wagennummers van het model dat op de oudere geledes werd gebruikt. De 2003 en 2026 kwamen hier resp. op 03 en 05-09-2003 mee in dienst op lijn 17 en 7. Bij een bezoek aan de HWT in oktober 2003 werden deze nummers weer verwijderd en vervangen door het kleine gebruikelijke type.

Op 16-09-2003 kwam de 2091, die in Wildenrath werd gebruikt voor belastingproeven, naar Diemen en onderging hier hetzelfde lot. De wagen werd hier volgeladen met zware blokken en reed aansluitend door de stad met zeer veel meetapparatuur. Om dit aan het gezicht te onttrekken waren de ramen grotendeels beplakt met zwart folie. Op 31-10-2003 waren deze proeven voltooid en de wagen ging op 04-10-2003 weer terug naar Krefeld.

Op 24-10-2003 was de opslag in Moerdijk inmiddels gegroeid tot 25 wagens en stonden daar de 2112 t/m 2137, aangevuld met Rotterdamse Citadis-trams, die eveneens problemen hadden rond de aflevering en exploitatie. De opslag in Moerdijk zou niet meer verder aangroeien, daar door Siemens in Krefeld nu eerst de 14 wagens voor Poznan werden gebouwd.

In november 2003 werden als proef in de 2005 enkele technische aanpassingen en enkele wijzigingen in de passagiersruimte aangebracht. Het betrof een kortere stang in de ruimte bij de conducteur waardoor de doorstroming verbeterd werd en het stootgevaar voor de passagiers minder werd. Tevens werden diverse extra steunstangen aangebracht en werd een deur voorzien van een aangepast stel klaphekjes, waardoor het gat tussen de beide hekjes in verdween. De proef slaagde, zodat de overige wagens eind 2003/begin 2004 overeenkomstig werden aangepast.

Op 15-11-2003 botste in de avonduren op de Vrijheidslaan de defecte achteruitrijdende 2079, als 04-06 rijdend, op de juist inrukkende 2094, de 09-03. Beide wagens liepen hierbij zware schade op. In de tweede decemberweek van 2003 ging de 2094 voor herstel naar de HWR en kon op 15-01-2004 terugkeren in de dienst. De 2079 werd eind februari 2004 naar de HWR overgebracht voor herstel. Van de achterbak werd de bodemplaat gescheiden van de wagenopbouw. Deze wagenopbouw werd los naast de wagen geplaatst. De bodemplaat werd gericht en voor verder herstel naar Siemens in Krefeld teruggestuurd. Na terugkomst werd de wagen weer in elkaar gezet en kwam op 15-05-2004 terug in dienst als 07-07.

Omdat de 2135 in Moerdijk door onverlaten vrijwel geheel was beschilderd met graffiti werd de aflevering van deze wagen naar voren geschoven en eerder afgeleverd.

Begin 2004 stak een nieuw probleem de kop op. Diverse wagens strandden met een geblokkeerd onderstel(tandwielkast) en werden met veel kunst en vliegwerk naar de remise getransporteerd. Van daaraf durfde men vervolgens niet meer met zo'n wagen door de stad naar Diemen te rijden, zodat diverse wagens met dit euvel vanuit de remise Havenstraat per trailer naar de HWT werden getransporteerd. Dit betrof de 2004, die op 29-01-2004 per trailer vertrok. Verder betrof dit de wagens 2017 en 2018, die beide op 2 april 2004 werden overgebracht en de 2002, die een dag later dezelfde weg maakte. Op 8 april werden de 2023 en 2036 op deze wijze naar de HWR, de nieuwe naam van de HWT in Diemen, overgebracht. Op 20 mei vond een soortgelijk defect plaats bij de 2026, die vanaf de plek van stranding maar gelijk werd doorgereden naar de HWR. Inmiddels heeft men voor dit probleem medio 2004 een oplossing gevonden, zodat verdere transporten niet meer nodig bleken.

Nadat in eerste instantie de haarscheurtjes in het aluminium uitsluitend optraden in de zevendelige Combino's in de Duitse steden Augsburg en Freiburg en uiteraard de Zwitserse stad Basel, waar alles begon, bleken toch ook de overige Combino-trams niet vrij te blijven van dit probleem. In Amsterdam traden de eerste problemen op in maart 2004, toen wagen 2004 de twijfelachtige eer had als eerste haarscheurtjes te vertonen rond de deurpartijen in de bak met de dubbele deuren. Het geheel werd voorlopig als noodmaatregel opgevangen door gebruikmaking van een soort kit, waarmee het probleem werd ondervangen. Vanaf half maart 2004 werd de aflevering vanuit Krefeld weer hervat. De 2137 was inmiddels als laatste vanuit Moerdijk overgebracht, zodat de 2138 en zijn volgelingen weer rechtstreeks vanuit Krefeld naar Diemen werden afgeleverd. Door de ontstane problematiek rond de haarscheurtjes werd de aflevering echter gelijk weer gestaakt en stond de 2138 onaangeroerd in de HWR, terwijl de 2139 en verder nog in Krefeld bleven staan in diverse stadia van bouw.

Intussen was op 16-03-2004 de 2091 na een grote renovatie in Krefeld doorgestuurd naar Düsseldorf, vanwaar hij op 07-04-2004 weer werd overgebracht naar de HWR in Diemen voor verdere belastingproeven. De wagen werd bij Siemens tevens voorzien van aangepaste trucks, waardoor ze in bogen beperkt mee kunnen draaien(in totaal 15 graden). Verder kreeg de tram schokdempers om met name in de laatste bakken de dreunen te kunnen opvangen en werd de verbinding tussen de verschillende delen versoepeld. Verder werden de hoekpunten waarmee de constructie aan de onderzijde was vastgemaakt vernieuwd. De wagen werd weer grotendeels geblindeerd en voorzien van kabels voor de metingen en werd tevens op de filmkasten aan voor- en achterzijde voorzien van stickers met de zeer grote tekst "MEETTRAM" in zwart op een witte achtergrond. Hiermee was de wagen de eerste wagen die aangepast was en diende dus als voorbeeld voor de op stapel staande grootscheepse modificatie van het wagenpark van zo'n 450 Combino's wereldwijd. Siemens maakte bekend dat alle trams moesten worden gereviseerd in de fabriek in Krefeld. Deze revisie kwam neer op zo'n 860.000 Euro per wagen, zodat de totale kosten voor de ongeveer 450 Combino-trams(waaronder de 140 reeds geleverde Amsterdamse wagens) uitkwamen op 386 miljoen Euro. Tijdens een speciale rit op 18-05-2004 met de eerste gerenoveerde tram, de 2091, en de fonkelnieuwe nog conventionele 2138 werden de vertegenwoordigers uit alle steden waar de Combino momenteel rijdt hierover geïnformeerd. Tijdens deze speciale proefritten had de 2138 zelfs nog een aanrijding met een personenauto.

Een opmerkelijk voorval vond plaats op 27-03-2004. Door grove nalatigheid, lees: onoplettendheid, nam een bestuurder van lijn 5 om 10.30 uur vanuit de remise Havenstraat niet een tweerichting 2200 mee op zijn dienst naar Amstelveen, maar de eenrichting Combino 2061 en reed zonder problemen naar Amstelveen. Daar aangekomen kwam hij tot de ontdekking dat een éénrichting tram slechts één cabine heeft en dus op het kopeindpunt niet met de andere cabine terug kon rijden, omdat die er eenvoudigweg niet is. Hierdoor moesten lijn 5 en 51 tussen 13 en 14 uur stilgelegd worden, om de wagen via verkeerd spoor achteruit terug te rijden naar de remise Havenstraat.

Op 07-04-2004 wilden het tweede en derde truckstel van de 2072 van lijn 17 op de Middentoegangsbrug linksaf richting Damrak in plaats van rechtsaf de Prins Hendrikkade op. Hierdoor ontspoorden de achterste bakken en ramden daarbij de grote bovenleidingmast, die midden in de raildriehoek staat, waardoor de tram zeer zware schade opliep. De wagen, die compleet getordeerd en krom was door de klap, werd op 18 april overgebracht naar de HWR voor herstel. Op 17 juni was het herstel voltooid, zodat de wagen op 19 juni als
07-06 terugkeerde in de dienst.

Inmiddels was de aflevering van de resterende Combino's medio april 2004 wederom hervat en werden de wagens vanaf eind mei alsnog in behandeling genomen om ze rijklaar te maken voor de dienst. Daar het GVB de wagens vanwege de Combino-problematiek niet wenste af te nemen, moest Siemens aansluitend de wagens elders stallen. De wagens 2138-2147 werden na hun behandeling in de HWR opgeslagen op het terrein van Van der Vlist in Moerdijk.
De transportdata waren resp. 25-05-2004(de 2138), 09-06-2004(de 2139 én de 2140), 15-06-2004(de 2141), 30-06-2004(de 2142), 01-07-2004(de 2143),
07-07-2004(de 2144), 18-08-2008(de 2145) én op 19-08-2008(de 2146 én de 2147). De wagens 2148-2151 werden voorlopig geheel niet door Siemens geleverd, omdat daar door de nog niet geleverde onderstellen de wagens nog niet geassembleerd konden worden.

Na een uitgebreide testperiode ging de 2091 op 22-06-2004 terug naar Krefeld om verder gemodificeerd te worden. De wagen werd daar in 5 losse delen geplaatst, zodat men alle noodzakelijke werkzaamheden kon gaan verrichten. Intussen werd in juni 2004 met de 2001 in de HWR proeven ondernomen, waarbij de torens werden aangepast zodat deze minder "stijf" waren(meer beweging ten opzichte van elkaar). De proef slaagde en werd doorgevoerd bij de overige Combino's.

Intussen was een nieuw probleem bij de Combino's opgetreden. Haarscheurtjes in de bodemplaten zorgde voor buitendienststelling van meerdere Combino's in de zomerperiode. Ook dit probleem werd met een noodreparatie voorlopig opgelost.
De 2024 ging op 12-08-2004 per trailer naar Krefeld en werd daar voorzien van een nieuw type vloerplaat in de voorste bak. Het betrof een proef van een jaar om dit type aluminium te testen. De wagen kwam hierna terug en op 17-09-2004 in dienst.

De materieelproblematiek betekende dat het GVB de officieel niet afgenomen wagens 2138-2147 wel in de reizigersdienst moest gaan inzetten. In de periode 10 t/m 22-09-2004 werden de wagens teruggehaald uit Moerdijk en aansluitend kwamen de wagens in dienst. De wagens bleven op papier echter eigendom van Siemens, wat ook gold voor meettram 2091 en de nog te leveren 2148-2151.

Op 30-09-2004 werd de 2136 van lijn 12 of 14 op de kruising Admiraal de Ruyterweg/Willem de Zwijgerlaan door een achteruitrijdende vrachtauto geramd. Deze truck boorde zich hierbij in de blinde zijde van de tram. Van de 2136 kwam de kop scheef te staan en braken van de eerste 3 bakken alle ruiten. De wagen werd gelijk voor herstel naar de HWR gebracht, waarna hij met een nieuwe zijwand op 25-10-2004 terugkeerde in de dienst.

Op 08-10-2004 had de 2002, rijdende als 01-14, op de Overtoom bij de Rheinvis Feithstraat een forse aanrijding met een langs de baan staande trekker met oplegger, die tijdens het passeren van de tram deze raakte met de achterzijde, waarbij de 2002 aan de instapzijde van voor tot achter werd opengereten. Ook deze wagen werd voor herstel overgebracht naar de HWR en kon na herstel op 11-12-2004 terugkeren in de dienst, als 13-05.

In januari 2005 kreeg de 2099 aan de deurzijde op de voorbak als proef een nieuw type embleem, dat bestaat uit het LEHW-teken met daarin verweven de bedrijfsnaamletters GVB. Vanaf medio 2006 werden alle wagens geleidelijk hiervan voorzien.

In februari 2005 werd gestart met het aanbrengen van extra handgrepen bij de dubbele bankjes in de voorste en achterste wagenbak(7 stuks). Voorts verrees er een extra stang bij deur 5 en werden de zijruiten in de bestuurderscabines voorzien van afdekfolie als extra zonwering. Tevens werden vanaf februari in hoog tempo alle wielen voorzien van geluidsdempers.

Op 29-03-2005 werd de compleet gemodificeerde 2091 weer afgeleverd in Diemen. Even alles op een rijtje zettend zijn de volgende verbeteringen en aanpassingen in de afgelopen tijd uitgevoerd bij de reeds rijdende Combino's: De reeds aangebrachte verbeteringen waren het maken van een soepelere verbinding tussen de wagenbakken door middel van de zogenaamde "Swenk-Wanklager" die is aangebracht in de overgang tussen de tweede en derde bak en de derde en vierde, zodat twee maal een bakkenpaar is ontstaan met ertussen de korte derde bak, waarvan de overgang van deze korte bak met de tweede als enige verticaal kan scharnieren(knikken). De bakken waren oorspronkelijk bovenin star met elkaar verbonden, hetgeen bij het berijden van bogen, verkantingen en slecht gelegd tramspoor tot (te) hoge torsiekrachten leidden, vooral in de lange (opgelegde) bakken 2 en 4. Hoe langer de Combino was hoe groter deze krachten bleken te zijn, zodat dus met name de niet in Amsterdam rijdende zevendelige trams er het meeste last van hadden. Door genoemde lagers kunnen de bakken ten opzichte van elkaar draaien en bewegen, hetgeen de krachten vermindert. Voorts werd in de aandrijving een zogenoemde BQB(Beschränkung Querbeschleunigung)-schakeling toegepast, die acceleratie in bogen verhindert zolang ook de achterste bak zich nog in de boog bevindt. Tevens zijn maatregelen genomen om een andere klacht te verminderen: het piepen in bogen en het dreunen van met name de achtertruck. Alle wielen werden van geluidsdempers aan de buitenzijde voorzien. Bij de modificatie, uitgevoerd bij Siemens in Krefeld, werden aluminium versterkingsplaten aangebracht in de hoeken van de stijlen, die gelast waren in plaats van geschroefd en dus geen stalen balken, zoals in de buitenlandse vakpers werd bericht. Behalve in de geledingen waar het plafond nu aan beide zijden schuin afloopt in plaats van recht, zijn deze verstevigingen niet zichtbaar. Vier TV-beeldschermen in de wagens werden hierbij verplaatst van de rechter zijde naar de linker zijde, om te voorkomen dat mensen hun hoofd hieraan stoten. Alleen in het conducteurdeel hangt het scherm nog rechts daar hier een dubbele bank staat, waardoor de kans dat men dan tegen het scherm stoot uiterst klein is. De verstevigingen bij de geledingen werden tevens voorzien van een stang om te voorkomen dat men zijn hoofd stoot. Speciaal de Amsterdamse Combino's kregen een stalen plaat op de bodemplaat bij de onderstellen omdat ook hier haarscheurtjes waren ontdekt. Dit bleek een typisch Amsterdams probleem dat kennelijk veroorzaakt werd door de bijzondere infrastructuur, alsmede de rijstijl van het rijdend personeel. Het totaalgewicht van de trams steeg hierdoor ongeveer een ton, wat door de zes assen kan worden opgevangen. Een andere modificatie is het 1½ graad draaibaar maken van de vaste onderstellen om het stoten in bogen en wissels op te vangen. Na deze proefwagen werden de nog in aanbouw zijnde 2148-2151 gelijk overeenkomstig aangepast en aansluitend in gemodificeerde vorm afgeleverd. De 2149 heeft eerst nog op de Siemens-proefbaan bij Wildenrath test gereden, waarna de 2148 wekenlang rondjes op deze proefbaan reed en aansluitend in de oude DueWag-werkplaats in Düsseldorf aan een druktest werd onderworpen alvorens hij werd afgeleverd. Van de laatste wagen, de 2151, werd de ongemodificeerde tweede (lange) bak bij een testcentrum in Dresden in versneld tempo aan een krachttest onderworpen, te vergelijken met dertig jaar dienst in Amsterdam. Na deze krachtproef werd de omvang van de haarscheurtjes vastgesteld en werd de bak op bovengenoemde wijze gemodificeerd of vervangen door een nieuw gebouwd exemplaar.

In april 2005 ging de renovatie/modificatie van de Amsterdamse Combino's van start. Als eersten gingen de Siemens-wagens 2138-2147 naar Krefeld, waarna de eigen wagens aansluitend in ombouw werden genomen. De modificatie werd uitgevoerd door Siemens in Krefeld, hetgeen wederom vele tramtransporten per trailer tot gevolg had. Voor de diverse data verwijzen wij u naar de onderstaande datalijst.

Op 18-05-2005 werd in de remise Lekstraat begonnen met het inbouwen van de fietsrekken voor lijn 26, welke zijn dienst aanving op 28-05-2005. Deze voorziening werd aangebracht bij de wagens 2131-2137. De tweezitsbank tegenover de conducteurcabine werd verwijderd en op deze plaats werd een fietsenrek voor 2 fietsen geplaatst. Het eenpersoonsbankje daarnaast moest ruimte scheppen voor een eventuele invalidenwagen. Voor de dienst op lijn 26 zijn de wagens 2131-2151 voorzien van een zogenaamde ATB-installatie voor het rijden in de beveiligde Piet Hein-tramtunnel. De installatie is universeel en kan in het geval van noodzaak overgezet worden in één van de andere wagens.

In mei 2005 werd tevens begonnen met het aanbrengen van de verlengde klaphekjes bij de uitstapdeuren, waarmee het gat tussen de beide klaphekjes verviel en het foutief instappen werd bemoeilijkt.

In juli 2005 werd de 2021 in de HWR binnengenomen en gebruikt als proefwagen voor de nieuwe OV Chipkaart en hiertoe voorzien van kaartlezers bij alle deuren, behalve bij deur 1. Bij de dubbele deuren werden 2 kaartlezers geplaatst en bij de enkele deur 1 exemplaar. Op 28-09-2005 kwam hij hiermee in dienst als 01-16.

In de HWR werd in oktober 2005 de 2091, die inmiddels in de HWR ook was afgebouwd en voorzien was van een interieur, ontdaan van het grootste deel van zijn meetapparatuur en geschikt gemaakt voor de dienst. De wagen was onder de wagen nog wel voorzien van meetsensoren en kabels, omdat Siemens de wagen nog gedurende een jaar wilde blijven volgen. Op 26-10-2005 kwam de wagen vrij voor vervoer, maar bleef voorlopig nog wel eigendom van Siemens.

Bij de modificatie werden de wagens deels opnieuw geschilderd, waardoor de wagens na terugkomst in de HWR weer van emblemen en stadswapens moesten worden voorzien. De eerste wagens werden nog van de oude emblemen voorzien, maar al snel werden de nieuwen aangebracht. Meerdere wagens, waaronder de 2005, 2044, 2047, 2139, 2141, 2142 en 2143 reden zelfs geruime tijd zonder emblemen en/of stadswapens rond, alvorens deze in de remise alsnog werden opgeplakt.

Op 06-03-2006 moest de 2106, rijdende als 25-03, op het Rokin vlak voor de Dam een noodstop maken voor een fietser. Hierdoor reed de 833 als 16-13 met een fikse vaart achterin de 2106. Omdat de hogere 833 over de vloer en bumper van de 2106 naar binnen reed liep de Combino aan de achterzijde zware schade op. De 833 liep flinke kopschade op. Na transport naar de Lekstraat werd de 2106 's middags door de 2123 naar de HWR gesleept. Helaas ging het in de boog Oosterpark/Linneausstraat mis, waarbij het achterste draaistel van de 2106 ontspoorde en naast het spoor kwam te rijden en na zo'n 100 meter raakte hij t.h.v. het stadsdeelkantoor(het voormalige Burgerziekenhuis) de passerende GVB-bus 569 van lijn 15. Na herstel in de HWR kwam de 2106 op 22-04-2006 weer terug in dienst.

Op 11-06-2006 werd door de NVBS (Nederlandse Vereniging voor Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen) het 75-jarig bestaan gevierd met een tramfeest, waarbij museumtrams en moderne trams een pendeldienst verzorgden tussen Surinameplein en Station Sloterdijk via Hoofdweg en Bos en Lommerweg. In deze pendeldienst werd door het GVB de gekoppelde Combino-tramcombinatie 2091+2003 ingezet.

Op 03-07-2006 had de 2131 van lijn 26 op het Steigereiland in IJburg een zware aanrijding met een vrachtwagen. Van de tram sneuvelde aan de blinde zijde van de eerste bak drie ruiten en een raamstijl. De wagen werd direct naar de HWR overgebracht vanwege instortingsgevaar van het dak. Eind augustus 2006 kwam de wagen na herstel weer gereed voor vervoer.

Na een proef met de wagens 2070-2074 op lijn 17 in 2005 werden vanaf 2006 alle wagens voorzien van een zogenaamde "Comfortizer". Het betrof sensoren die in de middenbak en achterste bak van de wagens waren geplaatst, die de bestuurder informeerde over het rijgedrag, waarmee het de bedoeling was dat de bestuurder vervolgens zijn rijgedrag zou aanpassen.

In de week van 10 juni reed de 2053 op het achterterrein over 2 sporen tegelijk en knalde daarbij met een forse klap op de daar afgestelde 11G-wagen 904. Vooral de 2053 liep forse schade op met een krom onderstel. Voor herstel ging de wagen naar de HWR en kon eind september 2006 terugkeren in de dienst.

Begin oktober 2006 werden de eveneens op lijn 26 rijdende 2138 en 2139 alsnog voorzien van fietsrekken met de bijbehorende aanpassingen.

Op 14-11-2006 had de 2095 van lijn 4(ri. CS) in de van Woustraat/Stadhouderskade een flinke aanrijding met een trekker met oplegger, waarbij de rechtsafslaande vrachtwagencombinatie met de linker achterzijde tegen de zijkant van de tram ramde. Hierdoor liep de tweede bak bij de geleding en deuren fikse schade op. De wagen werd gelijk overgebracht naar de HWR en ging vervroegd voor modificatie naar Krefeld, waarbij tevens de schade werd hersteld. Ook de 2097 ging door schade vervroegd in modificatie. De 2089 en 2116 hadden constructieproblemen en gingen om die reden vervroegd naar Krefeld voor modificatie.

In februari 2007 werd in de 2014 een interieuraanpassing verricht, waarbij een stoeltje werd verwijderd, zodat er ruimte ontstond voor een tweede kinderwagen. Het betrof een proef van twee weken n.a.v. honderden klachten over het nieuwe kinderwagenbeleid bij het GVB. De proef slaagde, zodat de tijdelijke verbouwing niet werd terugverbouwd.

Begin juni 2007 werd de 2132 voorzien van een nieuw type fietsenrek, dat hierbij tevens verplaatst werd naar de blinde zijde. Op de oude plek is nu een ruimte gecreëerd voor een kinderwagen.

In juni 2007 startte de geleidelijke inbouw van chipkaartapparatuur, waarbij tevens bij de voordeur nu een exemplaar werd aangebracht, i.v.m. de op stapel staande invoering van de OV-Chipkaart. Als eerste werd de 2113 behandeld. De inbouw werd door een extern bedrijf verricht in de Lekstraat, zodat alle Havenstraat-trams successievelijk een paar dagen in de Lekstraat vertoefden voor de inbouw en het leggen van de bekabeling.

In 2007 werden alle wagens voorzien van OV-Chipkaart-lezers. De ombouw werd in 3 fases in de remise Lekstraat uitgevoerd. In de eerste fase werd de bedrading aangelegd, waarna bij het tweede bezoek de Chipkaartlezers werden bevestigd. Bij de derde beurt werd het geheel aangesloten. Medio 2008 kwam het systeem in dienst, waarbij een groep vaste passagiers als testpersonen de chipkaart gebruikten. Begin 2009 kwam het systeem echt in gebruik.

De 2138 kenmerkte zich in de eerste jaren door forse ontsporingen na relatief kleine aanrijdingen. Op 11-07-2007 was het weer raak. Rond 8.30 uur werd de 2138 op lijn 26(ri. IJburg) op de IJburglaan op de kruising met de oprit naar Ringweg A10(ri. West) op de kop geramd door een grote personenauto, die vermoedelijk door het rode verkeerslicht was gereden. Hierdoor ontspoorde de tram met alle draaistellen, waarbij hij met zijn kop nog een mast raakte. De 2138 liep forse schade op en werd 's middags door de 2150 vanaf de onheilsplek meteen naar de HWR overgebracht. Na herstel kwam hij op 03-10-2007 weer in dienst als 26-09.

Eind juli 2007 werd de 2140 alsnog voorzien van fietsrekken en kreeg hierbij de nieuwe rekken uit de 2132, die hiermee weer de oude terug kreeg.

Alvorens de 2063 na modificatie in Krefeld terugkeerde naar Nederland, stond de wagen op 19-08-2007 tentoongesteld in Wildenrath bij de Open Dag in het Siemens-Prüfcenter.

In oktober 2007 werden bij de 2099 in de tweede en in de vijfde bak de dubbele bankjes, die direct bij de geleding zitten, omgedraaid. Het betrof daarbij de dubbele bankjes, die nu achteruitrijdend waren geplaatst. I.v.m. eerdere ongevallen, waarbij er enkele malen mensen met hun voet in de geleding bleven steken, werd deze ombouw als proef uitgevoerd. De proef slaagde, zodat in het najaar alle overige Combino's overeenkomstig werden aangepast. Tevens werden bij de 2131-2140, de wagens die op lijn 26 naar IJburg rijden, alsnog alle fietsrekken verplaatst naar de blinde zijde. Op de rechterplaats werd nu een invalidenplaats aangebracht.

In de nazomer van 2007 liep de 2113 zware schade op, waarvoor de wagen op 19-09-2007 voor herstel naar Siemens in Düsseldorf(de oude DueWag-fabriek) werd overgebracht. Na reparatie werd de wagen op 19-12-2007 doorgeschoven naar Krefeld voor zijn aansluitende modificatie.

Op 03-12-2007 had de 2083, rijdend als 14-09, op de kruising Rozengracht/Nassaukade een forse aanrijding met een vrachtauto, waarbij de wagen aan de deurzijde forse schade opliep. Op 07-12-2007 reed de 2128 van lijn 7 op het Frederiksplein(ri. Oost) op het wissel bij het Oosteinde met hoge snelheid plotseling linksaf en ontspoorde hierbij volledig met alle draaistellen. Beide wagens moesten voor herstel naar Düsseldorf overgebracht worden. De 2128 vertrok op 17-01-2008 en de 2083 volgde in februari 2008. De 2128 werd op 31-03-2008 doorgebracht naar Krefeld voor aansluitende modificatie, terwijl de 2083 op 04-06-2008 terugkeerde naar Diemen. Na modificatie kwam de 2128 op 24-06-2008 terug uit Krefeld en kwam op 10-07-2008 in dienst als 07-07.
De 2083 kwam op 24-06-2008 in dienst op lijn 3.

Omdat bij de modificatie nieuwe problemen aan het licht waren gekomen werden deze in de loop van de periode meteen aangepast. De eerste 20 wagens(de 2003, 2011, 2027, 2044, 2091, 2131 en de 2138-2151) moesten daarom in 2008 aansluitend voor een tweede keer terug naar Krefeld, om deze laatste modificatiepuntjes alsnog uitgevoerd te krijgen. Een derde modificatie voor alle Combino's werd gewoon in de HWR in de jaren 2007-2008 uitgevoerd. Bij deze tweede modificatie werd na terugkeer de 2139 gebruikt als proefwagen voor een fietsenrek, waarop 7 fietsen geplaatst kunnen worden. Na deze proeven in de HWR werd weer het oudere tweeledige fietsenrek teruggeplaatst en kwam de wagen weer in dienst.

Op 19-07-2008 moest in de vooravond de 2019 als 01-09 een noodstop maken voor een voetganger op de Nieuwe Zijds Voorburgwal nabij de halte Nieuwe Zijds Kolk. De erachter rijdende 908, als 05-02, knalde hierbij achterin de 2019. Terwijl de 908 slechts een gebroken koplampglaasje had opgelopen, was de schade aan de 2019 immens. De achterzijde werd volledig ingedrukt tot aan deur 5 en hing naar beneden, waarbij tevens de bodemplaat op straat hing. De zeer zwaar beschadigde 2019 werd gelijk overgebracht naar de HWR en ging in augustus voor herstel naar Siemens in Düsseldorf. Op 10-02-2009 kwam de wagen terug in Diemen. Op 20-02-2009 kwam de wagen weer in dienst als 02-09. Achterop stond het wagennummer nu aan de linkerzijde i.p.v. de rechterzijde(foutje!).

Van 29 t/m 31-08-2008 reed de 2138 op lijn 26 met op de ramen geplakt folie, dat gordijnen moest voorstellen. Dit alles vanwege het Uitmarkt-weekeinde.

Op 07-11-2008 had de 2142/7(richting Flevopark) om 21.45 uur op de kruising Hoofdweg/Jan van Galenstraat een forse aanrijding met een personenauto, die richting binnenstad reed. Door de klap, waarbij de auto tegen het voorste truckstel reed, ontspoorde de tram met alle truckstellen, ramde een verkeerslicht en twee personenauto's, die op de andere rijbaan voor het verkeerslicht stonden te wachten en kwam vlak voor het trottoir tot stilstand. Na afvoer van de 4 lichtgewonden en afhandeling door de politie begon de hersporing mbv. de kraanwagen 1057 en de Unimog 1070, waarna hij om 24.00 uur naar de remise Lekstraat kon worden gesleept. Op 12-11-2008 bracht de 2100 de 2142 voor herstel van zijn zware schade(met name de torens) naar de HWR. Op 13-01-2009 kwam de wagen weer in dienst op lijn 9.

In december 2008 kreeg de 2047 als laatste na ruim 2 jaar zijn emblemen in nieuwe vormgeving teruggeplaatst op de wagen. De 2027, die als enige nog steeds met oude emblemen rondreed kreeg in november 2009 alsnog nieuwe emblemen opgeprikt.

In maart 2009 werd de 2041 als proef in de boardcomputer voorzien van een snelheidsbegrenzer, waarmee de wagen in de hele stad niet harder reed dan 35 km/uur. Hierbij bleek dat de tram voor de passagiers een stuk comfortabeler reed en toch de rijtijden konden worden gehaald. De wagen reed eerst op lijn 2 rond, waarna hij in de week van 10 t/m 17-04-2009 op lijn 10 proefdraaide. Gelijktijdig van 15 t/m 22-04-2009 was de 2127 overeenkomstig aangepast voor de dienst op lijn 4. De proef slaagde, maar door het vele protest bij het rijdend personeel en de dreigende vertraging bij eventuele calamiteiten werd van verder vervolg helaas toch afgezien. Begin juni 2009 werden de begrenzers weer uit het menu van de boardcomputer gewist.

In juni 2009 kreeg de 2131 op proef fotoapparatuur met gezichtsherkenning aangebracht. Hierbij was in de conducteurcabine aan het plafond een LED-scherm aangebracht en op de buitenzijde van de cabine een camera. Bij de bestuurder was een scherm zichtbaar boven de betaaltafel en was de camera op een luikje in de betaaltafel aangebracht. Het ging hierbij om een proef vanwege de vele overlast op lijn 26.

In juni 2009 reed de 2072 tijdelijk alleen op lijn 10. Met deze wagen werden proeven gehouden, waarbij frisse luchtjes in het interieur werden verspreid. De bedoeling was dat de passagiers een schoner gevoel moesten krijgen.

In augustus 2009 werd de 2141 voorzien van tunnelbeveiliging en toegevoegd aan het bestand van lijn 26 voor de dienst op de IJburg-lijn. De wagen werd voorlopig nog niet voorzien van fietsrekken.

Op 12-10-2009 botste de 2074/7 om 9.45 uur op de kruising Hoofdweg/Jan van Galenstraat achterop een vrachtwagen van de Materieeldienst van de gemeente. Hierbij werden beide flink beschadigd. De voorbak van de 2074 moest voor herstel naar Siemens worden gebracht, waartoe de wagen eind oktober werd binnengenomen in de HWR. Hier werd besloten om de wagen zelf te herstellen om ervaring op te doen met het herstellen van zwaar beschadigde aluminium frames. Dit herstel gaf het werkplaatspersoneel veel inzicht en nieuwe ervaringen met deze nieuwe techniek. Op 18-12-2009 kon de 2074 na herstel de HWR verlaten. Op 04-01-2010 kwam hij weer in dienst als 09-11.

Eind december 2009 werd de 2136 als eerste wagen voorzien van een chipkaart-ophaalautomaat in de tweede geleding. Met dit gele kastje kunnen klanten nu in de tram hun chipkaart middels hun giro/bankpasje opladen, terwijl dat elders in Amsterdam alleen bij zo'n 300 voorverkooplocaties mogelijk was. In januari werden ook resp. de 2134; 2132, 2133, 2137, 2141 én 2131, 2135, 2138, 2139 en 2140 van zo'n AHM(Afhaalautomaat) voorzien, waarna de installaties op 18-01-2010 officieel op lijn 26 in gebruik werden gesteld.

In maart 2010 werd de 2051 tijdelijk voorzien van meetapparatuur om (trek)spanningen te meten i.v.m. scheuren. Hiertoe was de wagen enkele weken in dienst vanuit de remise Lekstraat, waarbij de 2129 zijn honneurs waarnam in de remise Havenstraat. Op 17-04-2010 werden de wagens weer teruggeruild en aansluitend werd de meetapparatuur verwijderd.

Op 31-03-2010 werd de 2141 alsnog voorzien van 2 fietsenrekken en is sindsdien volledig inzetbaar op lijn 26. Tot dat moment werd de wagen alleen als uiterste noodreserve ingezet.

Op 17-04-2010 reed de 794/4-1(richting CS) door een foutieve wisselstand linksaf en botste op de kruising van Woustraat/Ceintuurbaan met zijn kop tegen de juist passerende 2130/4-5(richting Station RAI). Hierbij liepen beide wagens flinke schade op aan de kop en de instapzijde voor. Beide wagens werden begin mei naar de HWR gestuurd voor herstel. Op 10 mei keerde de 2130 weer terug in dienst als 9-2.

In het voorjaar van 2010 werd gestart met de eerste tussenrevisie, de zgn. P8-beurt, waarbij de wagens een truckrevisie, inclusief de motoren, kregen en een revisie aan de geledingen. Na 2 proefwagens werden in de aansluitende jaren alle wagens successievelijk behandeld.

Vanaf het voorjaar van 2010 werd de defecte 2150 in de HWR gebruikt als onderdelenleverancier. In juli werd de wagen weer gecompleteerd en keerde terug in de dienst.

Begin oktober 2010 werd wederom een wagen aan het bestand van lijn 26 toegevoegd en wel de 2142. Hij werd hierbij aangepast aan de andere wagens op die lijn en kreeg dus een chipkaart-ophaalapparaat en 2 fietsenrekken nabij de conducteurcabine in de vierde en tevens korte wagenbak.

Op maandag 08-11-2010 had de 2129 van lijn 12(richting Amstelstation) in de ochtendspits op de kruising van Baerlesstraat/Bronckhorststraat een fikse aanrijding. Deze ontstond doordat de achteruitrijdende vrachtwagencombinatie vanuit die zijstraat de van Baerlesstraat opreed en daarbij de juist passerende 2129 ramde. Van de tram werd van de eerste bak de zijwand vanaf deur 1 tot aan de eerste geleding opengereten en de 2129 ontspoorde met de eerste truck licht. De wagen ging op eigen kracht naar de remise Havenstraat en op 09-11-2010 voor herstel naar de HWR. Begin januari 2011 keerde de wagen terug in de dienst.

In 2011 werd besloten om versneld de geplande P10-beurt bij de Combino's te gaan uitvoeren. Hierbij krijgen de wagens een totale schilderbeurt. Als eerste proefwagens werden in het eerste kwartaal de 2025 en 2026 behandeld, waarbij deze in februari en maart weer in dienst kwamen. Aansluitend werden half maart de 2007 en de 2021 behandeld, waarna successievelijk alle wagens aan bod kwamen, zoals hieronder vermeld.

Op 09-03-2011 reed om 16.30 op de Dam 2084/9-11(richting Rokin) terwijl in de tegengestelde richting de 2130/14-9(richting Slotermeer) reed. Hierbij reed de 2130 te vroeg linksaf de Dam op en ramde de middenbak van 2084 en duwde daarbij de 2084 met het middelste truckstel uit de rails. Beide werden door de klap flink beschadigd. De 2130 werd hersteld in de HWR en kwam eind maart 2011 weer terug in dienst. De 2084 ging eveneens voor herstel naar de HWR en kreeg hierbij gelijk zijn P10-beurt(schilderbeurt). De 2084 kwam op 14-05-2011 weer in dienst als 4-1.

Op 21-08-2011 botste om plm. 14.50 uur de 302/59(richting CS) tegen de voorzijde van de juist passerende 2111/9(richting CS), waarbij de 2111 met het eerste truckstel fors naar rechts uit de rails werd gedrukt. Bij de aanrijding raakten 3 reizigers gewond en liep de 2111 flinke schade op aan de linker zijkant ter hoogte van de cabine. Ook de bus, die dienst deed als metropendeldienst tijdens de renovatie van de Oostwest-tunnelbuis in de zomermaanden, liep flinke kopschade op. De 2111 werd voor herstel overgebracht naar de HWR en keerde op 26-09-2011 terug in dienst als 14-1. Bus 302 werd hersteld bij EVOBus en kwam op 20-09-2011 weer in dienst als 65-4.

Op 14-11-2011 werd de 2143, voorzien van fietsenrekken en een OV Chipkaart-ophaalautomaat, overgebracht naar de remise Zeeburg voor de dienst op lijn 26, die vanaf de nieuwe dienst nu in de ochtendspits een 4- i.p.v. 5-minutenfrequentie ging rijden.

In december 2011 werden alle trams voorzien van OV9292-stickers op de achterkant en kleine nieuwe GVB-embleempjes boven het wagennummer op de kop. Aan de achterzijde werd de OV9292-sticker op de linker boegdeur aangebracht, behalve bij de 2011-2013 en 2019, die de nummers op de verkeerde (linker) deur hadden staan, waardoor hier de nummers rechts werden geplaatst.

In 2011 kregen een P10-beurt met complete schilderbeurt, tw.:
in februari: 2025; in maart: 2026, 2007, 2021; in april: 2001(26 april in dienst als 2-4); in mei: 2002(14 mei als 2-10),
2084(14 mei als 4-1); in juni: 2003(4 juni als 2-7), 2004(22 juni als 2-7); in juli: 2005(11 juli als 1-12), 2006(17 juli als 17-10);
in augustus: 2008(6 augustus als 2-12); in september: 2009(5 september als 13-5), 2010, 2011(19 september als 17-16),
2012(30 september als 1-1); in oktober: 2013(13 oktober als 2-11), 2031(29 oktober als 1-4, tevens herstel defect);
in november: 2014(12 november als 13-3), 2015; in december: 2016(10 december als 17-4), 2017(26 december als 17-11).
De 2011, 2012 en 2013 kregen hierbij per abuis achterop het wagenparknummer op de linker boegdeur geplaatst i.p.v. de rechter. Vanaf de 2014 werden de nummers weer op de juiste plek aangebracht.

Op 18-01-2012 botsten rond 17 uur op de kruising Rozengracht/Marnixstraat de 2012/13(richting CS) en de 2034/17(richting Osdorp) met de voorzijden tegen elkaar. Beide wagens liepen hierbij zware schade op aan de koppen en de linker voorzijde en ontspoorden met hun eerste truckstellen. De aanrijding ontstond doordat lijn 17 het linksafbuigende wissel inreed, terwijl uit de tegenrichting lijn 13 passeerde. De 2034 kon onder begeleiding van de kraanwagen naar de HWR worden overgebracht voor herstel en de 2012, die niet meer kon rijden, werd gelijk naar de HWR overgebracht door de Unimog. Na herstel kwam de 2034 op 24-02-2012 weer in dienst als 17-2. De 2012 kwam op 08-03-2012 weer in dienst als 13-1.

Op 18-02-2012 reed rond 12.10 uur in de Kinkerstraat bij de Da Costakade een achteruitrijdende vuilnisauto tegen de blinde zijde van de juist passerende 2013/17-5, waarbij de tram bij de 1e geleding plaatschade opliep, ruiten sneuvelden en het dak van de tweede bak langs de dakrand geheel werd opgerold(dakstijl). De wagen werd na controle in de remise Havenstraat de volgende dag voor herstel overgebracht naar de HWR. Op 21-05-2012 kwam de wagen weer in dienst als 2-13.

Op 20-04-2012 botste om plm. 15.40 uur op de kruising Prins Hendrikkade/Martelaarsgracht Combino-tram 2001 als 2-11 en Citaro-bus 371 van lijn 21 met de koppen tegen elkaar. De bus, die juist optrok vanaf de instaphalte aan de standplaats Prins Hendrikplantsoen/Centraal Station, ramde de instapzijde voor van de 2001 die daarbij met de eerste as van het eerste truckstel ontspoorde. Na bijna een uur kon de 371 op eigen kracht iets achteruit worden gezet waarna de 2001 met behulp van vijzelplaten en achteruitrijden weer in het spoor zakte. Ter ondersteuning was Unimog-1070 aanwezig. Om 17.15 uur was het spoor geslepen en kon het tram- en busverkeer worden hervat. Tot die tijd was de gehele kruising voor alle verkeer gestremd. De aan de instapzijde voor fiks beschadigde 2001 rukte op eigen kracht in naar de remise Havenstraat en bus 371 werd door Unimog 1070 naar garage West gebracht. De 2001 ging voor herstel naar de HWR en kon na herstel kon op 30-06-2012 de HWR weer verlaten en kwam op 02-07-2012 terug in dienst als 10-1.

Eind mei 2012 werden de 2026 en de 2149 ontdaan van hun zijspiegels en hiervoor kregen de wagens op proef 2 camera's(1 links en 1 rechts) aangebracht, die de functie van de spiegels moeten overnemen. Via een monitor in de cabine kon de bestuurder dan waarnemen of de haltevertrekprocedure veilig in gang kon worden gezet, dan wel of een tram langs een hinderlijk stilstaand voertuig kon rijden. In eerste instantie reden beide wagens op lijn 13 en later in het jaar werden ze gezamenlijk op andere lijnen ingezet, om de bestuurders te laten kennismaken en ook hun ervaringen hiermee te laten aangeven. Per 13 januari 2013 verhuisden ze naar de remise Lekstraat om ook daar beproefd te worden.

In 2012 kregen een P10-beurt met complete schilderbeurt, tw.:
in januari: 2018(16 januari als 1-12 in dienst); in februari: 2019(4 februari als 10-4), 2020(13 februari als 24-8), 2022(24 februari als 2-2);
in maart: 2023(10 maart als 2-1); in april: 2024(2 april als 1-14), 2027(7 april als 2-4), 2028(20 april als 13-11);
in mei: 2029(14 mei als 1-10), 2030(19 mei als 10-1); in juni: 2032(25 juni als 2-3), 2144(14 juni op lijn 14, tevens herstel dakschade);
in juli: 2043(9 juli als 1-6), 2033(21 juli); in augustus: 2037(12 augustus als 1-8), 2034(17 augustus als 10-5);
in september: 2035(5 september als 10-1), 2036(15 september als 1-9); in oktober: 2038(1 oktober als 1-14), 2039(24 oktober als 17-1), 2040(31 oktober als 1-14);
in november: 2041(9 november als 13-5), 2042, 2043(27 november als 17-1) en in december:
2044(4 december als 1-13), 2045(17 december als 2-5), 2046(22 december als 2-12).
De 2019, die bij schadeherstel per abuis achterop het wagenparknummer op de linker boegdeur geplaatst had i.p.v. de rechter, kreeg hierbij weer het nummer rechts en de OV9292-sticker links. De 2034 daarentegen kreeg hierbij op de kop het nummer uiterst links i.p.v. uiterst rechts te staan.

Vanwege de uitbreiding van diensten op IJburglijn 26, werd de 2144 voorzien van fietsrekken en een OV Chipkaart-ophaalautomaat en op 07-08-2012 overgebracht naar de remise Zeebrug, waar hij nog 's middags in dienst kwam op lijn 26.

Vanwege het jaarlijkse IBC, International Broadcasting Congres, in de RAI, werd IJburg-wagen 2136 van 6 t/m 11 september 2012 tijdelijk ingezet vanuit de remise Lekstraat ten bate van de benodigde extra materieelinzet op lijn 4. Hiertoe waren tijdelijk de fietsenrekken verwijderd.

Op 24-11-2012 botste om 20.20 uur op het Muntplein de 2128/9-17 tegen de 2107/9-14. De 2128 reed richting CS en ging vanuit de Reguliersbreestraat linksaf richting Vijzelstraat en botste daarbij in de flank van de richting Diemen rijdende 2107. De 2128 liep aan de linker kopzijde flinke schade op en de 2107 liep aan de blinde zijde van de eerste bak fikse schade op. Na herstel van de schades konden de wagens begin december terugkeren in de dienst(2128 op 05-12-2012 als 3-8).

Op 30-11-2012 had de 2101 van lijn 4 op het Muntplein een forse aanrijding met een Stadsreinigingvoertuig, waarbij de tram aan de deurzijde forse schade opliep. Op 1 december ging hij voor herstel naar de HWR. Begin februari 2013 kwam de wagen na herstel terug in dienst.

In 2013 kregen een P10-beurt met complete schilderbeurt, tw.:
in januari: 2047(17 januari als 17-5), 2048(29 januari als 2-11); in februari: 2049, 2050(22 februari als 17-17);
in maart: 2051(12 maart als 10-7), 2052(25 maart als 17-13); in april: 2053(9 april als 17-12), 2054(19 april als 1-3);
in mei: 2055(11 mei als 2-10), 2056(23 mei als 13-2); in juni: 2057(4 juni als 1-19), 2058; in juli: 2059(6 juli als 13-1), 2060(25 juli als 1-5);
in augustus: 2062(16 augustus als 2-12), 2061(27 augustus als 24-10); in september: 2063(1 september als 10-3), 2064(13 september als 11-5);
in oktober: 2065(5 oktober als 1-1), 2066(14 oktober als 1-14), 2067(28 oktober als 10-6); in november: 2068(7 november als 17-2), 2069(22 november als 1-1) en
in december: 2070(20 december als 2-1), 2071(22 december als 1-12).
Bij de wagens, waar geen data van inzet bij staan, was dit helaas niet meer te achterhalen. ...

In de avond van 15 april 2013 werd Combino-tram 2033 als eerste Combino beplakt als thematram voor de inhuldiging van Willem Alexander als nieuwe Koning der Nederlanden op 30 april 2013. Hij kwam op 17 april in dienst als 2-11. Voor verdere reclametrams op Combino's verwijzen wij u naar de lijst reclametrams op deze website.

Medio 2013 waren inmiddels de Combino's 2001-2010, 2101-2110, 2131 en 2132 in gebruik als telwagen. Deze wagens hadden bij de deuren bovenin rode ledlampjes en rode reflectoren om het aantal in- en uitstappers vast te leggen.

De proef met de camera's bij de 2026 en 2149 werd in september 2013 voltooid, waarna de wagens, die samen of vanuit de remise Lekstraat dan wel de remise Havenstraat werden ingezet, kwamen vanaf de winterdienst 2013 weer elk vanuit hun eigen remise in dienst. Aansluitend werden de camera's in de eerste helft van februari 2014 weer verwijderd en werden de elektrische spiegels weer teruggeplaatst. De proef met de camera’s op beide trams zou oorspronkelijk 3 maanden duren.  Uiteindelijk bleven de camera’s 1½ jaar op beide trams.

In september kwam de 2085 in dienst op lijn 10. De wagen had als proef een soort haak onder een opklapbare stoel aangebracht gekregen, waar een vouwfiets van het rijdend personeel tijdens de in- of uitrukrit naar of van de remise, kon worden aangehaakt. Doordat de proef niet kenbaar werd gemaakt aan het publiek, slaagde deze proef niet en na enkele maanden werd dit weer verwijderd.

Op 26-09-2013 werd om 7.35 uur op de Nieuwe Zijds Voorburgwal de 2047/17-1 aangereden door een vrachtwagen die wilde keren over de trambaan, waarbij zowel tram als vrachtwagen zware schade opliepen. De 2047 liep flinke kopschade op en de blinde zijde inclusief de raamstijlen, ruiten etc. werden compleet opengereten en ontzet vanaf de kop tot halverwege de tweede (grote) wagenbak. Na afhandeling van de aanrijding werd de 2047 direct voor herstel overgebracht naar de HWR. Op 18-11-2013 kwam de tram weer in dienst als vervangende tram als 1-4.

Op 08-10-2013 had de 2028 van lijn 13 's middags op de kruising Raadhuisstraat/Herengracht een zware aanrijding met een vuilnisauto die aan de linker voorzijde in de zijkant van de voorbak reed en daarbij flinke schade aan de tram toebracht. De tram werd voor herstel overgebracht naar de HWR. Na herstel kwam de tram op 28-10-2013 weer in dienst als 1-18. De wagen kreeg bij herstel nieuwe zijbeplating, waarbij het wagennummer nu met grote witte cijfers aan de blinde zijde op de voorbak opzij is aangebracht.

Medio 2013 kwam een nieuw Combino-gebrek aan het licht, waar met name de wagens uit de remise Havenstraat en Zeeburg, die op open terrein staan gestald, last van hadden. De wagens bleken lekkage op het dak te hebben hetgeen was ontstaan door het vele water dat achter bleef bij het in de open lucht stallen in de remises. Er bleken inmiddels zo'n 30 wagens te zijn, die hiermee problemen hadden. De 2010 werd in september 2013 als proefwagen binnengenomen in de HWR en ging uiteindelijk op 19-11-2013 per trailer naar Siemens in Krefeld om te zien hoe men dit probleem, dat tevens de bekabeling aantastte, opgelost kon worden.

In 2014 kregen een P10-beurt met complete schilderbeurt, tw.:
in januari: 2072(20 januari als 2-2), 2073(31 januari als 14-24); in februari: 2074(15 februari als 12-8); in maart: 2075(15 maart als 14-21), 2076(18 maart als 17-10); in april: 2077(15 april als 14-30), 2078(23 april als 4-4), 2079(Koningsdag 26 april als 13/17-15); in mei: 2080, 2081(30 mei als 2-5); in juni: 2082(9 juni als 12-6), 2083(21 juni als 4-7); in juli: 2085(28 juli als 7-1); in augustus: 2086(2 augustus als 3-1), 2087(6 augustus als 3-3), 2088(16 augustus als 3-3); in september: 2089(2 september als 2-3), 2090(12 september als 4-6); in oktober: 2092(13 oktober als 12-1)), 2093(oktober als 4-1); in november: 2094, 2095(25 november als 12-4); in december: 2096, 2097(29 december als 9-1).

Op 11-02-2014 had de 2034 op lijn 10 een aanrijding met een personenauto op de kruising Sarphatistraat/Roetersstraat, waarbij de tram fikse kopschade opliep. Bij het herstel in de remise Havenstraat werd het wagennummer, dat sinds zijn schilderbeurt(P10-beurt) per abuis links stond, weer rechtsvoor op de kop geplaatst.

Op 12 februari botste om 9.55 uur 2044/17-14(richting Osdorp_ op de kruising Prins Hendrikkade/Martelaarsgracht met de voorzijde in de flank van een passerende Russische touringcar, waarbij de bus het busstation in het "Prins Hendrikplantsoen" werd opgegooid en daarbij twee voetgangersverkeerslichten uit de grond reed op de halte van lijn 22/48. Door de dreun ontspoorde de voorbak van de 2044 en werd naar links geduwd. In de tram en bus vielen elk een gewonde. De bus werd aan de blinde zijde zwaar beschadigd en ook de 2044 liep zware kopschade op. Met behulp van de nieuwe bergingswagen werd de tram herspoord en vervolgens direct naar de HWR in Diemen overgebracht. Op 25-03-2014 kwam de wagen na herstel weer terug in dienst als 2-13.

Vanaf najaar 2013 werden de Combino-wagens successievelijk voorzien van een aanpassing in de beveiliging. Het ROA, tegenwoordig SRA, dat als opdrachtgever fungeert voor het openbaar vervoer in de regio Amsterdam had GVB als eis gesteld, dat de trams hun deuren eerder moesten openen bij aankomst op de halten, waardoor de Combino's bij aankomst op de halten bij een snelheid van 3 km per uur al de deuren vrij gaven. Indien de bestuurder dan de rijknuppel in de vrije 0-stand zette en de tram nog niet op de handrem was geraakt, bleef de tram met kruipsnelheid doorrollen, hetgeen dus onveilige situaties als gevolg had en ook een enkele keer een ongeval met letsel bij in- of uitstappende reizigers. Op aandringen van personeel werd deze situatie eindelijk toch gewijzigd, waardoor de tram nu eerst tot stilstand moest zijn gekomen, de handrem geactiveerd was en vervolgens na 3 tot 4 seconden werden de deuren pas vrij gegeven. Technische oorzaken konden volgens de GVB-technici niet voorkomen dat deze deurvertraging verkort kon worden. Gelukkig was de veiligheid nu fors verhoogd, maar dit betekende wel dat de halteringstijd iets verlengd werd en de ongeduldige reiziger al snel geïrriteerd raakte omdat hij maar liefst een paar seconden moest wachten, eer de deuren geopend werden. De gehele serie werd behandeld, maar toch werd een enkele wagen in dit proces vergeten en gaf de deuren wel eerder vrij met alle risico's van dien.

In Krefeld werd in maart 2014 de 2010 weer in elkaar gezet. De wagen had daar overigens pal na aankomst gezelschap gekregen van een Combino-wagen uit het Duitse Erfurt, waar dezelfde problematiek heerste. Duidelijk was geworden dat alle wagens een dakherstel moesten ondergaan, hetgeen in de HWR in Diemen zou gaan worden uitgevoerd.

Op 22-04-2014 was een monteur op de Cornelis Lelylaan onderweg met Combino 2069 en hield hiermee remproeven. Uiteraard kunnen daar dan geen passagiers mee mee. Eén van die passagiers ging hierover compleet over de rooie en uitte dit tegen de bestuurder van de erachter rijdende 2051/1-5. Na vertrek vanaf de halte Station Lelylaan(richting Osdorp) werd de bestuurder van de 2052 door deze ruziemakende passagier afgeleid en bemerkte daardoor de 2069, die juist op de helling een remproef hield niet op en dook met de 2052 met hoge snelheid achterin de stilstaande 2069. Bij dit ongeval raakten 6 personen gewond, waaronder de bestuurder van de 2052. De 2052 liep bij de klap flinke schade op aan de voorzijde, terwijl de achterzijde van de 2069 zeer zwaar beschadigd raakte. Hierbij brak de achterwand naar beneden af en aan de de achterzijde kwam aan de linkerzijde buiten profiel te staan. Beide wagens konden om 22.45 uur op eigen kracht langzaam rijdend inrukken naar de remise Havenstraat, vanwaar ze de volgende avond naar de HWR werden overgebracht. In de HWR werd in mei de eerste bakwisseling bij Combino's uitgevoerd, waarbij de voorste onbeschadigde twee voorste wagenbakken van de 2069 werden gecombineerd met de achterste drie wagenbakken van de 2052. De schadebakken van de 2052 werden gecombineerd met het schadedeel van de 2069. De 2069, bestaande uit de voorste 2 bakken van 2069 en de achterste 3 bakken van de 2052 verliet op 30-05-2014 de HWR. Op 31-05-2014 kwam de 2069 in zijn nieuwe samenstelling in dienst als 1-4.

In mei 2014 kwam de 2010 terug uit Krefeld. De herstelwerkzaamheden van de daken van de Combino's stonden medio juni inmiddels gepland en zouden worden uitgevoerd in Polen. Op 09-06-2014 kwam de 2010 weer in dienst als 1-4.

Op 22-08-2014 vond om 16.10 uur aan het eindpunt Geuzenveld op het Lambertus Zijlplein een zware aanrijding plaats tussen de 2020/13-11, die in de eindlus achterin de 2063/13-12 knalde met gewonde personeelsleden ten gevolge. De 2063 werd linksachter behoorlijk beschadigd en de 2020 werd linksvoor zwaar beschadigd, waarbij de gehele kop ontzet raakte en enigszins krom kwam te staan. Verder brak de wagenbak aan de instapzijde ter hoogte van de voordeur. Beide wagens kregen daarbij een opgelopen vloer. Om 18.10 uur konden beide wagens inrukken naar de remise Havenstraat, waarbij de 2063 op eigen kracht reed en de 2020 door de calamiteitenwagen naar de remise werd geplaatst. In de week van 25-08-2014 gingen ze voor herstel naar de HWR. In de HWR werden aansluitend de onbeschadigde 2 voorbakken van de 2063 met de onbeschadigde 3 achterbakken gecombineerd tot een nieuwe 2063 en de beschadigde bakken werden gecombineerd tot een nieuwe 2020. De 2063 kwam in zijn nieuwe samenstelling op 13-09-2014 weer in dienst als 2-8.

Voor de dienst vanuit de remise Lekstraat, tijdens het IBC-congres, werden bij de IJburgwagens 2138 en 2142 op 10-09-2014 tijdelijk de fietsenrekken verwijderd. Na afloop van IBC op 15-09-2014 werden de trams aansluitend weer voorzien van de fietsenrekken en gingen op 17-09-2014 weer naar de remise IJburg voor de dienst op lijn 26.

Op dinsdag 23-09-2014 ging de 2052 per trailer naar Siemens in Krefeld, Duitsland voor herstel. De 2020 volgde twee dagen later en ging dus op donderdag 25-09-2014 naar Krefeld voor herstel van zijn zware schade.

Eind september 2014 werd gestart begonnen met het vervangen van de bekleding van de bankjes van de Combino's. Deze actie vond telkens plaats op zondag, waarbij dan zes wagens tegelijk werden behandeld. Hiervoor waren zes extra setjes banken aangeschaft die in Portugal bekleed werden. Na de inbouw van de opnieuw beklede bankjes gingen de oude naar Portugal voor opnieuw bekleden etc. De Combino-trams werden niet op nummervolgorde behandeld. Hierbij werden in de wagen achter bij de bestuurder en bij de conducteur enkele bankjes voorzien van een rode bekleding t.b.v. mensen met een handicap en zwangere moeders. Tevens werden alle andere zittingen opnieuw bekleed, waarbij de inmiddels vaal en vaak zelfs smerig uitziende bekleiding werd vervangen en de zittingen en weer fris uitzagen. In het eerste weekend, op zondag 28-09-2014 werden in ieder geval de 2013, 2021, 2022 en 2024 bekleed. Successievelijk werden in de maanden daarna alle andere Combino-trams behandeld. Begin november waren inmiddels vrijwel alle wagens uit de deelreeks 2001-2040 voorzien.

In 2015 kregen een P10-beurt met complete schilderbeurt, tw.:
in januari: 2098(5 januari als 7-12), 2099(27 januaria als 14-21); in februari: 2100(7 februari als 3-1), 2101(20 februari als 2-2); in maart: 2102(5 maart als 9-12);
in april: 2103(1 april als 14-27), 2104(8 april als 2-6), 2105(20 april als 3-8); in mei: 2106(4 mei als 13-4), 2107(15 mei als 1-10), 2108(29 mei als 12-10);
in juni: 2109(15 juni als 12-9), 2110(27 juni als 12-5); in juli: 2111(13 juli als 9-5), 2112(31 juli als 12-2); in augustus: 2113(22 augustus als 12-1),
2114(31 augustus als 3-3); in september: 2115(5 september als 1-8), 2116(20 september als instructiewagen), 2117(30 september als 2-13); in oktober:
2118(20 oktober als 9-1); in november: 2120(19 november als 12-10); in december: 2122(3 december als 14-21), 2121(10 december als 3-1) en
2123(28 december als 4-2).

Op vrijdag 30-01-2015 keerde de bij Siemens in Krefeld herstelde 2052, bestaande uit de originele twee voorbakken van de 2052 en de drie achterste bakken van de 2069, per trailer terug in de HWR. Na de laatste aanpassingen verliet de 2052 op 05-03-2015 de HWR en werd overgebracht naar de remise Havenstraat, waar de wagen pas op 18-03-2016 weer in dienst als 2-6.

In de nacht van 31-03-2016 op 01-04-2016 werd per trailer vanuit Krefeld de herstelde 2020 afgeleverd in de HWR in Diemen. Het betreft hier de 2020AB+2063CDE. Bij het herstel kreeg de wagen platte LED-richtingaanwijzers aan de zijkanten aangebracht ipv. de bolle kappen. De wagen kwam op 23-05-2016 weer in dienst als 2-6.

Op 08-04-2016 stak om 13.05 uur in de Paulus Potterstraat, in de doorsteek bij de halte Van Baerlesstraat, een vrachtwagen met boomstammen de trambaan over en werd daarbij gegrepen door de 2031 van lijn 2(richting Sloten), die niet meer op tijd kon remmen voor de plotseling op de baan gekomen vrachtwagen. De 2031 liep door de klap aan de linkervoorzijde zware schade op en de vrachtwagen aan de rechterzijde voor. Om 14.00 uur kon de 2031 op eigen kracht inrukken naar de remise Havenstraat, nadat de vrachtwagen door een politiekraan van de trambaan was getrokken. Eind april 2016 ging de wagen voor herstel naar de HWR. Na herstel kwam hij op 09-05-2016 weer in dienst als 1-14.

In mei werd bij de 2149 als proef de dubbele bank tegenover de conducteurscabine aan de blinde zijde in de kleine zwevende bak, de conducteursbak, ofwel D-bak, vervangen door een klapstoeltje. In opgeklapte stand kan men er een fietsenrek van maken en er naast kan dan in een houder nog een extra fietsenrek worden bijgeplaatst, welke is opgeborgen in de conducteurscabine. Dit betrof een proef om een aantal gecombineerde wagens te hebben, die dan zowel in de stad als op de IJburglijn zouden kunnen rijden. Als de proef slaagde wilde men de 2145-2151 hiermee uitrusten. De wagen reed daarna enige dagen op IJburglijn 26 om het geheel te testen. De proef slaagde uiteindelijk, zodat in september alle wagens 2131-2151 werden aangepast, zodat er nu een reeks van 21 wagens is ontstaan die zowel op Ijburg kunnen rijden met fietsrekken als op het reguliere tramnet zonder fietsrekken. De stoel tegen de zijwand is omklapbaar tot fiestenrek. Het tweede rek is nu uitschuifbaar en op te bergen in de conducteurscabine, waarmee deze trams nu op alle lijnen kunnen rijden.

Op 19-05-2016 werd in de remise Havenstraat filmopnamen gemaakt in tramrijtuig 2058 voor de nieuwe film Prooi van regisseur Dick Maas. De buitenzijde van de tram was hierbij voorzien van namaakbloed. Nog dezelfde dag werd dit namaakbloed weer van de tram verwijderd.

In juli 2015 werd de 2003 als proef voorzien van twee ledkoplampen.

In december 2015 reed de 2058 weer als kersttram. Aangezien de muziek van Skyradio via het intercomsysteen door de wagen schalt, moesten bestuurder en conducteur in deze periode communiceren via portofoons.

Op zondag 10-01-2016 botste om 18.38 uur op de Plantage Middenlaan(richting Oost) tussen de Plantage Kerklaan en de Plantage Badlaan de 2119/14-25 met fikse snelheid achterop de 2043/9-11, die een plotselinge noodstop moest maken voor een kind op rolschaatsen, die zich door de tram heen bewoog. De bestuurder wilde hiervan wat zeggen en zette de tram met een noodstop stil met het noodlottige gevolg. Bij deze aanrijding raakten vijf passagiers in de 2043 door de klap lichtgewond. Beide trams liepen hierbij zware schade op. De 2043 had zware schade aan de achterzijde en moest door de calamiteitenwagen naar de HWR worden gesleept. De 2119 liep behoorlijke schade op aan de voorzijde en kon op eigen kracht inrukken naar de remise Havenstraat. Aansluitend ging de 2119 dezelfde week naar de HWR. Hier werden de achterste drie bakken van de 2119 ontkoppeld en gewisseld met de achterste bakken van de 2043. De 2043 kwam in zijn nieuwe samenstelling 2043ABC+2119DE, op 20-01-2016 uit de HWR en op 21-01-2016 weer in dienst als instructiewagen. Bij deze wagenbakruil werd ook de 2052 betrokken, die al langere tijd buiten dienst stond met een lekkende middenbak. De 2052 kwam met de middenbak van de 2119, dus in de samenstelling 2052AB+2119C+2052DE, op 26-01-2016 weer in dienst op lijn 1. In de HWR stond nu de 2119 in de samenstelling 2119AB+2052C+2043DE, buiten dienst in afwachting van transport naar Siemens in Bielefeld. Op 09-02-2016 ging de combinatie per trailer vanuit de HWR voor herstel naar Siemens in Duitsland.

In februari werd bij de 2138 een aantal wijzigingen aangebracht; er kwam een andere opening in de beide boegdeuren(kleppen op de neus), de wagen kreeg aan de voorzijde Led-koplampen en ook het interieur kreeg een nieuw type Led-verlichting. Voorts kreeg de wagen voorruitverwarming die met een drukknop op het dashboard kon worden ingeschakeld en verder zijn aan de buitenzijde grotere drukknoppen aangebracht die bij vrijgave van de deuren en het openen een zacht tweetonig geluid geven voor slechtzienden. Tevens kreeg de wagen hierbij zijn P10-schilderbeurt.

In 2016 kregen een P10-beurt met complete schilderbeurt, tw.:
in januari: 2124(19 januari als 12-2); in februari: 2138(11 februari als 26-1), 2125(11 februari als 3-1); in maart: 2126(25 maart als 14-24); in april:
2127(8 april als 7-9); in mei: 2128(7 mei als 4-1); in juni: 2131(2 juni als 26-4), 2129(7 juni als 7-13); in juli: 2132(3 juli als 3-2), 2130(15 juli als 7-13);
in augustus: 2133(9 augustus als 12-2); in september: 2134(1 september als 17-4), 2135(30 september als 7-14); in oktober: 2136(28 oktober als 4-3);
in november: 2137, 2139(26 november als 26-5)

Op 14 en 15 april 2016 werden in Amsterdam de zogenaamde Combinodagen gehouden voor delegaties uit steden waar de Combino's in dienst rijden. Voor deze gelegenheid werd de 2020 door Siemens opgepimd. De wagen werd voorzien van led-koplampen, een andere versie dan de 2003 en 2138 in de vorm van een smalle uitstekende koplamp en daaromheen kleine lampjes, die als een soort omgekeerde wenkbrauw rond de koplamp gesitueerd was. Ook de voorspoiler was wit met daarin een stipi mert daglicht-leds. De wagens stond zo opgesteld in de HWR en na verwijdering van de witte voorspoiler kwam de wagen met de nieuwe variant Led-koplamepn in dienst. Bij deze wagen gold als bijzonderheid, dat de priemende koplamp aangeschakeld staat als de koplamp is aangezet. Indien de koplamp is uitgeschakeld, dan is de priemende koplamp uit en gaan de omtrekkende lampjes, de zgn. omgekeerde wenkbrauw brandden(alleen dus op de kop, de achterlichten zijn dan gewoon uit). Op vrijdagavond 15-04-2016 keerde de 2020 terug naar de remise Havenstraat en kwam daarna weer beschikbaar voor de dienst.

In april 2016 werd de 2028 van zijschade, waarbij het grote wagennummer op de blinde zijde van de A-bak weer plaats maakte voor het kleine type wagennummer.

Op 05-05-2016 had de 2144 van lijn 26 om 22.45 uur op de kruising IJburglaan/Ringweg A10 een zware aanrijding met een vrachtauto. Hierbij raakte de voorzijde van de 2144 zwaar beschadigd. De wagen werd na afhandeling van de aanrijding door de calamiteitenwagen naar de HWR gesleept. Op 02-06-2016 kwam de wagen na herstel weer in dienst als 12-7.

In juni 2016 kreeg de 2021 in de HWR een opknapbeurt en werd daarbij tevens voorzien van LED-koplampen.

Op 27-08-2016 kwam de 2058 in dienst met een totaalreclame voor Heel Holland Bakt, waarbij de wagen een bakgeur(in de vorm van appeltaart en stroopwafels) verspreidde in en buiten de tram, die nogal doordringend was. Toen de wagen bijvoorbeeld op het Stationsplein stond rook het hele plein naar baklucht. Omdat de conducteurs klaagden over misselijkheid ed. werd de geur na een week of twee uitgezet. de reclame met de installatie om de geur te laten ronddwarrelen werd op 25-09-2016 verwijderd.

In het kader van de GVB-actie "Reis van de Reiziger", waarbij op lijn 1 en 2 de conducteur een meer informatieve dan controlerende taak kreeg toebedeeld werden een aantal Combino-wagens bij de conducteurscabine voorzien van een blauwe folielaag op de cabine, waarmee de cabine optisch werd omgetoverd tot "service-balie". Als zodanig werden in september 2016 behandeld de wagens 2003, 2029-2031, 2035, 2037, 2043, 2046, 2049, 2051, 2053, 2055, 2065, 2066, 2068 en 2070.

Op 21 november 2016 kwam de 2058, die op 12 november 2016 totaalreclame had gekregen voor Scotch & Soda, in dienst met verlichting die onder de tram scheen. Tevens kwam op 23 november 2016 de wagen aangevuld met zijkoersborden aan de dakran, eveneens met verlichting in dienst. Voor foto's verwijzen wij u naar het totaalreclameblad op deze website. Op 6 december werd de reclame en de verlichting verwijderd, waarna de wagen meteen werd voorzien van totaalreclame voor de Postcodeloterij, waarbij ook wederom verlichting werd aangebracht, dit keer rond de ramen. In deze uitmonstering reed de wagen t/m 31 december 2016 rond, waarna de reclame en verlichting weer werd verwijderd.

Grote dakschade met daarbij behorende lekkage werd bij de 2046 in december 2017 gerepareerd bij de firma Castricum Trucks in Winkel, waarna de wagen op 24-12-2016 weer kon terugkeren in de dienst als 14-26.

Eind december 2016 werd de 2005 bij wijze van proef voorzien van dodehoekcamera's langs de voorbak aan deur- en blinde zijde en op het voorruit, die registreert of er vlak voor de tram iets of iemand zich begeeft, hetgeen dan met een piepgeluid kenbaar wordt gemaakt. Tot 27 januari 2017 werd hiermee alleen proefritten gereden en was daarnaast met uitgeschakeld systeem de wagen inzetbaar als leswagen. Daarna kwam de wagen in dienst en reed uitsluitend op lijn 17.

Op 2 januari 2017 ging de 2044 naar de HWR en werd daar voorzien van apparatuur voor het betalen met pin-transacties. De conducteurscabine kreeg daarbij een pinscherm, waar het betreffende gewenste OV-chipkaartje kan worden aangetipt, waarna middels de nieuw geplaatste pinapparaat de klant het kaartje met een bakpas of creditcard kan betalen. Middels een eveneens geplaatst activeringsapparaat kan dan de "dummy"-OV Chipkaart worden geactiveerd na betaling. Op 3 januari 2017 werden testritten met de wagen gereden, waarna de wagen vervolgens naar de remise Havenstraat terugging. Hier werd aansluitend de conducteurscabine verwijderd en vervangen door een open servicebalie met de ingetegreerde chipkaartapparatuur voor de pin-trtranscaties. De open servicebalie moet de reiziger meer het gevoel van gastvrijheid naar de klant bieden en is niet meer voorzien van een afsluitbare conducteurscabine. Verder is het geheel omlijst met vrij felle verlichting. Daarna kwam de wagen beschikbaar voor demonstraties en opleidingen aan het personeel. Op 10 januari 2017 kwam de wagen in dienst als 1-12 en reed ook op 11 en 12 januari als 1-12. Op 14 januari reed de 2044 als 2-14. Ondertussen werd in de week van 10 januari de 2045 ook voorzien van een open servicebalie en de pinapparatuur, waarna op maandag 16 januari 2017 door directeur Alexandra van Huffelen de servicebalietram, de 2044, om 14 uur aan de standplaats de Aker officieel in gebruik werd genomen. Op 18 januari kwam de 2044 weer in dienst als 1-2. De 2045 volgde op 21 januari als 2-2. In de eerste maanden reden de beide wagens op de vaste dienstwagens 1-2 en 2-2.

In 2017 kregen een P10-beurt met complete schilderbeurt, tw.:
in januari: 2140, 2141; in maart: 2119(na schadeherstel); in april: 2150(4 april als 26-8 in dienst), 2151(10 april als 1-5); in mei: 2142, 2143. De data van de P10-beurten van de 2145-2149 zijn niet bekend, maar zijn ook in het voorjaar 2017 of najaar 2016 behandeld.

In 2016 werd begonnen met het verwijderen van drie bankjes uit de vierde bak bij de éénrichting Combino's, zodat er meer capaciteit ontstond. Het betrof hier de bankjes links van de ingangsdeur bij de concab/servicebalie. Half januari 2017 werd deze uitbouw voltooid.

In januari 2017 was de 2040 voor dakherstel bij de firma Castricum Trucks in Winkel, waarna in februari 2017 de 2042 daartoe in Winkel verbleef.

In de week van 6 februari 2017 kwam de 2119 na een jaar in herstelling te zijn geweest bij de firma Siemens in Krefeld terug naar Amsterdam. Na afbouw en herstel van de elektrische installaties kon de wagen op 21 maart 2017, ruim 14 maanden na de aanrijding, weer terugkeren in de dienst. In eerste instantie reed de wagen uitsluitend als lestram, maar op 28 maart 2017 keerde de tram terug in de rijdende dienst als 4-5. Bij het herstel in de HWR kreeg de wagen meteen zijn P10-onderhoudsbeurt met bijbehorende schilderbeurt.

Vanaf mei 2017 gingen de twee servicebalie-trams 2044 en 2045 ook op andere dienstwagens rijden op lijn 1 en 2.

Op 27 mei 2017 botste op het Frederik Hendrikplantsoen, vlak voor de Nassaukade, de 2132/3(richting Zoutkeetsgracht) achterop zijn voorganger 2136/3, waarbij beide wagens zware schade opliepen. De wagens gingen uiteindelijk voor herstel naar de HWR. De 2132 keerde op 5 september 2017 terug in de dienst als 4-1 en de 2136 op 3 november 2017 als 14-29.

In de nacht van 24 op 25 juni 2017 botste rond 1 uur bus 365 van lijn 18(richting Slotervaart-Zuid) op de Johan Huizingalaan zijdelings frontaal op de inrukkende Combino-tramwagen 2063 van lijn 2. Bus 365 werd linksvoor zwaar beschadigd aan de kop en blinde zijde voor. Combino-wagen 2063 liep aan de blinde zijde en kop linksvoor flinke schade op. Bus 365 werd voor herstel naar een extern bedrijf gestuurd en kon na herstel weer terugkeren in de dienst. De 2063 ging half juli voor herstel naar de HWR en keerde eind september 2017 weer terug in dienst.

Eind juni 2017 werd de 2204 als proef, samen met de 823, voorzien van zogenaamde dodehoekspiegeltjes, die onderaan de reeds aanwezige buitenspiegels werden aangehaakt. De proef slaagde zodat vanaf april 2018 de andere trams en dus ook de éénrichting Combino's hiervan werden voorzien.

Na de proef met de servicebalietrams werden vanaf het voorjaar de 2131-2151 voorzien van pinapparatuur met de bijbehorende pinscherm, pinapparaat en activeringsscanner, die zowel bij de bestuurderscabine als in de conducteurscabine werd ingebouwd. Vanaf 7 juli 2017 startte op lijn 26 naar IJburg de verkoop van OV Chipkaarten met pin. Voorlopig kon de reiziger nog betalen met cash, maar nu ook met een bankpas of creditcard.

Op zondagochtend 9 juli 2017 vroeg werd op de route van lijn 26 een proefrit gehouden met de gekoppelde Combino-combinatie 2143+2070. Hierbij kwam ook aan het licht dat de tweede wagen kan meerijden zonder het beveiligingssysteem.

De 2101 kreeg op 9 augustus 2017 een andere pantograaf die contra in de rijrichting op de tram stond. Hiermee kwam de wagen op 11 augustus 2017 in dienst op lijn 2.

In navolging van de 2005 werden in de zomer van 2017 ook de wagens 2001-2004, 2006 en 2007 voorzien van de zogenaamde dodehoekcamera's. De wagens rijden sindsdien vast op lijn 17.

Vanaf 2 oktober 2017 werd de proef met de servicebalietrams uitgebreid naar het gehele lijnennet en kwamen de 2044 en 2045 op alle lijnen(muv. lijn 26) te rijden.

In oktober 2017 werd begonnen met de inbouw van de apparatuur voor pinbetaling in alle Combino's, hetgeen in januari 2018 werd afgerond.

Nadat zijn proefpantograaf geklapt was en daardoor beschadigd raakte, kreeg de 2101 half november 2017 weer een reguliere pantograaf, in de rijrichting, terug aangebracht.

Vanaf 8 december 2017 werd op lijn 26 het cash betalen afgeschaft en kon alleen middels het pinapparaat een OV Chipkaart bij de bestuurder of conducteur worden aangeschaft.

Op 22 december 2017 kwam de 2020 met een nieuwe iets aangepaste servicebalie in dienst ter vervanging van de conducteurscabine. Deze servicebalie is een fractie kleiner, waardoor de loopplank voor invaliden weer gebruikt kon gaan worden(dit was met de 2044 en 2045 niet mogelijk). Hierna werd met deze wagen getest in de dienst, waarna de bevindingen werden toegepast en aansluitend de 2044 en 2045 overeenkomstig werden aangepast in het voorjaar van 2018.

Half januari 2018 ging de 2071 als eerste Combino in grote revisie, waarbij allerlei zaken werden uitgezocht om te zien welke zaken tijdens de revisie moesten worden aangepast. Bij de revisie kreeg de wagen meteen een servicebalie ingebouwd.

In maart en begin april 2018 gingen de 2020, 2044 en 2045 naar de remise Lekstraat voor de definitieve aanpassing van de servicebalie, waarna de ombouw van alle andere Combino-wagens in hoog tempo van start ging. Elke week werden er in principe 5 trams omgebouwd. De ombouw vond plaats in de remise Lekstraat en duurde in principe een dag. In de zomermaanden werden vaak twee tot drie wagens per dag omgebouwd, waarna in oktober 2018 het project werd afgerond.
In april werden in volgorde behandeld: 2044, 2045, 2020(deze 3 wagens werden aangepast na hun proefperiode-inzet), 2121, 2118, 2095, 2012, 2038, 2089, 2071, 2068, 2110, 2088 en 2061. De 2071 kreeg de servicebalie tijdens zijn revisie in de HWR.
In mei volgden de wagens 2149, 2018, 2098, 2087, 2028, 2101, 2096, 2100, 2124, 2017, 2080, 2051, 2034, 2093, 2079, 2082, 2014 en 2074.
Vervolgens werden in juni 2018 behandeld: 2123, 2112, 2120, 2122, 2084, 2052, 2119, 2113, 2128, 2060, 2126, 2090, 2054, 2083, 2055, 2130, 2125, 2067, 2129, 2026, 2097 en 2063. De 2090 kreeg de servicebalie tijdens zijn revisie in de HWR.
Juli 2018 kregen de 2032, 2048, 2076, 2050, 2023, 2075, 2070, 2116, 2077, 2115, 2065, 2073, 2127, 2010, 2021, 2135, 2107, 2136, 2146, 2141, 2143, 2134, 2148, 2041 en 2142 voorzien van een nieuwe servicebalie. De 2041 kreeg de servicebalie tijdens zijn revisie in de HWR.
De resterende IJburgwagens volgden in augustus 2018 en wel de 2150, 2144, 2147, 2138, 2139, 2131, 2133, 2140, 2132, 2137, 2151, 2029, 2145, 2015, 2117, 2081, 2102, 2019, 2031, 2105, 2036, 2104, 2008, 2072, 2085, 2099, 2114, 2027, 2062, 2106 en 2002. De 2008 kreeg de servicebalie tijdens zijn revisie in de HWR.
In september volgden de wagens 20023, 2004, 2007, 2006, 2005, 2001, 2111, 2066, 2094, 2037, 2086, 2058, 2033, 2069, 2053, 2022, 2092, 2056, 2064, 2078, 2025 en 2039.
Tenslotte werden in oktober behandeld, de wagens 2024, 2043, 2046, 2040, 2009, 2059, 2035, 2091, 2030, 2103, 2042, 2057, 2016, 2049, 2108, 2109(welke op dat moment met schade buiten dienst stond), 2047, 2011 en als laatste de 2013. De ombouw van de conducteurcabine naar servicebalie bij de 151 Combino’s kwam op 26 oktober gereed. De ombouw vond plaats in de remise Lekstraat en werd op 26 oktober in de remise Lekstraat afgesloten met een klein feestje toen als laatste de 2013 gereed kwam.

Vanaf het voorjaar 2018 werden eteppegewijs alle 13G-wagens voorzien van een kleine dodehoekspiegel, die gemonteerd was onder de linker- en rechter buitenspiegel. De gebrekkige manier van montage betekende dat diverse wagens de extra spigeltjes , in de vorm van een soort cocon< later weer "letterlijk" verloren.

Op 5 mei 2018 kwam de 2071 na zijn proefrevisie weer in dienst op lijn 1.

Sinds het najaar van 2016 reden meerdere Combino-trams weken, soms maanden lang, rond met aan de voorkant een defecte lijnfilm, die dan vast stond op een bepaalde lijn(veelal werd deie wagen dan vast op die lijn ingezet), als lijn "tijgervel"(veelal met een A4-tje als lijnaanduiding) of als lijn TL-buis(door een gebroken lijnfilm en veelal eveneens met een A4-tje als lijnaanduiding). Oorzaak van dit alles was een gebrek aan onderdelen. Het probleem duurde voort tot ver in 2018.

Na de proefrevisie met de 2071 en de 2090, die eind mei 2018 in behandeling was, werd in juni 2018 begonnen met de grote revisie van het Combino-materieel. Hierbij worden de wagens in willekeurige volgorde behandeld, waarbij vermoedelijk grote defecten, daklekkages ed. als prioriteit diende. Hierbij werden de wagens voorzien van felle LED-koplampen, de trams werden interieel voorzien van nieuwe bekleding op de bankjes, lekkende daken werden hersteld, de TL-bakken werden schoongemaakt en gereviseerd en de instapdeuren bij deur 1(bestuurder) en deur 4(conducteur) werden van optische geluiden voorzien die een intimiderende pieptoon geeft indien de deuren in vrijgave-stand staan, zodat blinden en slechtzienden deze deuren makkelijker kunnen vinden om te kunnen instappen. Als eerste wagens werden de 2008, 2014 en 2041 in behandeling genomen. De 2090 kwam in dienst op 14 juli 2018 als 3-1, gevolgd door de 2014 op 17 juli als 2-8. De 2008 en 2041 kwamen eind augustus 2018 weer in dienst.

Op 8 juni 2018 botste om 14.00 uur de 905/5-3 op de halte Koningsplein (richting Centraal Station) achter op de stilstaande 2109/2-9. Hierbij raakten daarbij diverse passagiers in de 2109 gewond en ook kwam er een traumaheli ter plekke. Van de 2109 werd de achterkant zwaar ingedrukt en de 905 liep fikse kopschade op. Om 15.30 uur kon de 2109 door de calameitenwagen naar de remise Havenstraat worden gesleept, terwijl de 905 op eigen kracht inrukte naar de remise Havenstraat. De 905 wordt in de werkplaats van de remise Havenstraat hersteld. De 2109 moest voor herstel naar de HWR en de 2109 moest voor herstel naar de HWR. Na herstel werd de wagen opgeslagen in de remise Lekstraat in afwachting van ontbrekende onderdelen. Hierbij werd de wagen tevens in de remise Lekstraat behandeld en voorzien van de niwue Servicebalie. Daarna werd de wagen uiteindelijk gecompletteerd en kwam op 02-11-2018 weer in dienst als 13-6.

Eind juni 2018 werd als eerste de 2089 voorzien van een reflecterende band van voor tot achter aan de boven- en onderzijde van de ramen aan de instapzijde en alleen aan de bovenzijde aan de blinde zijde. Dit werd gedaan omdat deze wagen één van de wagens is, die regelmatig met totaalreclame rondreed en omdat met name bij donkere reclames de trams in het donker slecht zichtbaar zijn, moeten deze reflecterende strips ertoe bijdragen dat deze wagen in het donker beter zichtbaar werd. Aansluitend werden in de loop van 2018 de wagens 2058, 2085-2097 en 2099-2111, de wagens die vaak met totaalreclame rondreden, hiervan voorzien, waarbij ook aan de blinde zijde ook aan de onderzijde deze strips werden aangebracht. Rond de beide koppen werden een soort stippen aangebracht, die hetzelfde doel dienen.

Op 10 augustus 2018 reed een railreinigingsauto van GVB achteruit de kruising Van Woustraat/Stadhouderskade over richting Van Woustraat en gleed daarbij door en kwam met volle vaart in botsing met de erachter stilstaande 2066/4. Beiden liepen flinke schade op. Van de 2066 werd de kop ingedrukt. Het ongeval gebeurde rond 8 uur. De 2066 werd door de calamiteitenwagen naar de remise Havenstraat gesleept. Eind augustus 2018 ging de 2066 naar de HWR voor herstel en kwam op 11 september weer terug in dienst als 12-1.

Op 22 augustus 2018 vertrok de 2121 van lijn 3 vanaf de standplaats Flevopark aan de Insulindeweg en reed de helling op richting de Flevoweg. De eveneens erachter rijdende 2093/14-24 botste daarbij met een forse dreun achterin de voor het verkeerslicht stilstaande 2121, doordat de bestuurder onwel raakte. Hierbij schoof de 2093 over de achterbumper van de 2121 heen, waarbij de achterbak van de 2121 zeer zwaar werd beschadigd en de 2093 slechts lichte schade opliep. Van de 2121 geraakte hierbij de complete achterbak krom en brak de wagenvloer compleet doormidden. De 2093 werd de volgende dag hersteld en kwam op 24 augustus alweer in dienst. De 2121 werd door de calamiteitenwagen naar de remise Havenstraat gesleept. Op 4 september werd de 2121 naar de HWR gesleept en daar buiten dienst gesteld in afwachting van herstel. Uiteindelijk ging de 2121 op 28 februari 2019 per trailer naar Siemens in Duitsland voor herstel van de achterbak.

Op 27 september 2018 botste om 7.45 uur op de Admiraal de Ruijterweg vlak voor de Willem de Zwijgerlaan 2123/13 in volle vaart achterop de 825/19. De 2123 liep daarbij zware kopschade op terwijl de 825 achterzijde fikse schade op. Er vielen geen gewonden. Toen de 825 op eigen kracht naar de remise Havenstraat inrukte ontspoorde rond 8.30 uur in de ochtend in de boog van de Wiegbrug naar de De Clercqstraat het achterste draaistel van de 825, dat blijkbaar door de dreun ontzet was. Na de hersporing kon de wagen langzaam rijdend alsnog inrukken naar de remise. De 2123 werd door de calamiteitenwagen naar de remise Havenstraat gesleept. De 2123 kon na herstel op 26 oktober 2018 weer terugkeren in dienst als 17-16.

Op 22 oktober 2018 botste om 14.30 uur op de IJburglaan bij de oostelijke afrit van Ringweg A10 een door rood rijdende auto met aanhanger tegen de juist richting IJburg passerende 2151/26. De 2151 ontspoorde daarbij en boorde zich in een bovenleidingmast(voedingmast). De 2151 liep daarbij zwrae kopschade op en de bovenleidingmast kwam schuin te staan. Het opruimen van de puinhoop, het hersporen van de 2151 en herstel van de bovenleiding duurde tot einde dienst. De 2151 werd met behulp van de calamiteitenwagen herspoord en teruggesleept naar de remise Zeeburg en later overgebracht richting de remise Havenstraat. Later werd de wagen in de remise Lekstraat opgeslagen in afwachting van herstel. Rond 8 november 2018 werd de wagen alsnog overgebracht naar de HWR voor herstel. Bij het herstel werd tijdelijk de kop verwijderd vanwege het herstel van de ontzette chassisbalken. Na herstel kwam de wagen op 12 januari 2019 weer in dienst als 3-1.

In 2018 kregen grote revisie met bovengenoemde aanpassingen: 2071(mei), 2090 en 2014(juli), 2008 en 2041(september) en 2026(november).

Op 25 november 2018 vond op deze zondagochtend tot 9.30 uur een calamiteitenoefening plaats in de Piet Heintunnel, waardoor tramlijn 26 niet reed, maar buslijn 326. Bij deze oefening werd een gekoppelde Combino-set ingezet. Het betrof de combinatie 2141+2135.

In het najaar van 2018 werd de 2131 op proef voorzien van een beeldscherm boven de betaaltafel, die zichtbaar is voor de passagiers. Na enige tijd werd deze medio 2019 weer verwijderd.

Eind maart 2019 werden bij de 2001-2007 hun meldingsapparatuur voor gevaardetectie achter de voorruit verwijderd en daarmee reden ook deze wagens nu weer op alle lijnen(ipv. alleen 17). De nieuwe apparatuur werd geplaatst in de nieuw te leveren 15G-wagens.

In 2019 kregen grote revisie met bovengenoemde aanpassingen: 2021(15 februari in dienst als 12-8), 2048(13 maart in dienst als 1-19). Hierna kwam de revisie en ook het herstel van de lekkende daken voorlopig weer stil te liggen.

In juni 2019 werden de aparte koplampen van de 2020, het sprietje met de wimpers, weer verwijderd en vervangen door normale koplampen van het gebruikelijke model.

In de week van 15 juli 2019 kwam de 212 na herstel in Duitsland weer per trailer terug naar Amsterdam en ging aansluitend in de HWR in verder herstel.

Op zaterdag 7 december 2019 haalde om 15.40 uur in de Piet Heintunnel de 2147 van lijn 26 over een grote lengte de bovenleiding naar beneden. Na enkele uren kon de wagen worden weggesleept door de calamiteitenwagen en werd opgeslagen in de Lek. Het herstel van de bovenleiding die over een grote lengte was beschadigd duurde anderhalve dag. Pas op maandag 9 december kon de dienst met trams worden hervat. Lijn 26 reed in die periode tussen IJburg en Zeeburg en buslijn 326 tussen Centraal Station en IJburg. De 2147 liep hierbij zware schade op aan de dakconstructie. In de week van 20 januari werd de 2147 door de calamiteitenwagen voor herstel naar de HWR overgebracht.

Op 20 januari 2020 botste om 10.15 uur de 2072/1-19 aan het eindpunt De Aker achterop de in de tussenlus buiten dienst staande 2019/1-17. Hierbij liep de 2072 fikse kopschade, terwijl de 2019 zware schade achterop opliep. De 2072 kon al op 22 januari terugkeren in de dienst. De 2019 werd de volgende dag overgebracht naar de HWR voor herstel. Eind maart 2020 ging de 2019 voor herstel naar de Siemens in Duitsland.

Na herstel werd de 2121 half februari 2020 tijdelijk opgeslagen in de remise Lekstraat. Medio maart ging de wagen voor verder herstel weer terug naar de HWR.

Na allerlei proefritten in de nachtelijke uren en later ook overdag startte in de week van 31-03-2020 het instructie rijden voor personeel met een gekoppelde Combino-eenheid op de route van lijn 26. Bij deze instructie werden de bestuurders getraind op het rijden met zo'n 60-meter lange combinatie en tevens op het maken van een noodstop met zo'n combinatie. Hiervoor is de combinatie 2141+2040 geformeerd, die hiertoe van allerlei pamfletten is voorzien om de medeweggebruikers attent te maken op deze lange tramcombinatie. Verder is tussen de beide tramwagens boven de koppeling een afsluithekje geplaatst om het tussen de trams doorklimmen van passanten te voorkomen. Vanuit de bestuurderscabine worden beide trams bediend qua. deurbediening etc. In de praktijk zullen op de voorste wagen uitsluitend een bestuurder gaan dienstdoen en op de achterste wagen uitsluitend een conducteur. Uiteindelijk lag het in de bedoeling om vaste eenheden te gaan formeren, waarbij de 2131-2151 als voorste wagens moesten gaan fungeren en de daartoe aangepaste wagens 2001-2021 als tweede wagen. Na een week werd er een tweede combinatie geformeerd die bestaat uit de wagens 2145+2138, zodat er met 2 stellen gelijktijdig personeel kon worden opgeleid.

In februari 2020 brak ook in Nederland het gevreesde Corona-virus COVID-19 door en besmette veel mensen, die daardoor ook in ziekenhuizen terecht kwamen, waarbij een deel helaas overleden. De Nederlandse regering(net als in de rest van de wereld) greep in en bracht het land in een zogenaamde intelligente lock-down, waardoor horeca, entertainment en vele andere zaken werden gesloten. Zoveel als mogelijk werd thuiswerken en thuisblijven het devies met als gevolg veel ziekmeldingen, ook bij personeel van de vervoerbedrijven, en veel minder passagiersaanbod, dat met maar liefst 90 % afnam. Dit had tot gevolg dat, in dit geval bij GVB, de diensten vanaf 23 maart werden teruggebracht naar een zomerdienst en per 30 maart zelfs verder werd teruggebracht tot een speciale Corona-dienstregeling, waarbij op alle tram- en buslijnen nog slechts een starre 15- of 30-minutendienst werd uitgevoerd. Sommige lijnen(bij de tram lijn 6 en 11) werden tot nader order geheel opgeheven. Hierdoor werd het aanbod aan trams veel minder en konden de tramlijnen 19 en 24 gaan rijden met de nu in ruime voorraad aanwezige Combino-trams, die van een afsluitbare bestuurderscabine zijn voorzien, zodat de kans op besmetting van het personeel met het levensbedreigende griepvirus vrijwel nihil werd. Dit had tot gevolg dat per 30 maart 2020 alle 12G-wagens buiten dienst werden gesteld. Een deel van de wagens stonden wisselend(er werd regelmatig gewisseld vanwege het uiteraard wel gecontinueerde onderhoudsprogramma/planning) opgeslagen in de remise Lekstraat en de andere wagens stonden in de remise Havenstraat. In de twee weken vooraf waren de trams voorzien van afzetlinten halverwege de A-bak, zodat passagiers niet dichtbij de bestuurders konden geraken om besmetting van het personeel daarmee zoveel mogelijk te voorkomen. Ook werd de kaartverkoop door de bestuurder tot nader order gestaakt. Passagiers werden zoveel mogelijk verwezen naar de neperkt aanweizge automaten op een aantal halten in de stad, maar in de praktijk betekende dit een gigantische toename van het zwartrijden(niet betalen voor de rit) door de passagiers. De dienst werd nu nog slechts uitgevoerd door Combino-trams, waarbij vanaf de namiddag op 14 maart de bestuurderscabines verplicht werden afgesloten en de kaartverkoop door de bestuurders werd gestaakt. Als enige uitzondering hierop geldt de dienstuitvoering op tramlijn 5. Omdat voor deze lijn met zijn kopeindpunt in Amstelveen alleen tweerichtingtrams kunnen rijden en er slechts 4 Combino-trams in tweerichtinguitvoering beschikbaar waren, moesten hier 2 tot 3 van de 6 dienstwagens worden bediend met 11G-wagens, die uiteraard met afzetlinten dienstdeden. Hier werd dan gebruik gemaakt van 6 vaste wagens, de 905, 906, 909, 911, 915 en 919. Echter later werd, vermoedelijk door defecten hierin toch weer wat geschoven en verschenen ook de 913 en 920 weer op de baan. Bij de conducteurscabine werd de ingang op vrijdagmiddag 14 maart rond 16 uur per direct afgesloten en passagiers mochten nu alleen nog in- én uitstappen door de drie uitstapdeuren. De conducteurswagenbak werd met linten afgezet, zodat passagiers niet meer bij de conducteur konden komen en alleen mondeling op afstand(de 1½-meter afstand houden-politiek werd het devies) informatie konden verstrekken en ook geen kaartverkoop meer deden. Ook bij de bus werd met linten de voorkant afgeschermd ter hoogte van de eerste wielas in het interieur, waarbij ook hier de kaartverkoop vanaf vrijdag 14 maart 2020 om 15 uur voorlopig werd gestopt en in- en uitstappen alleen nog geschiedde door de uitstapdeuren. Op diverse lijnen werden hierbij bij de bus bij voorkeur gelede bussen ingezet, omdat die een grotere capaciteit hadden. Er werd aansluitend besloten dat de conducteursdienst tot nader order op alle lijnen werd beëindigd. Uitzondering hierop waren de lijnen 1, 13, 17 en 26, die tussen 7 en 19 uur nog wel een conducteursbediening behielden en lijn 12 die dit alleen tussen 14(later 12 uur) en 18 uur behield en deze maatregel ging op 24 maart. In de week van 30 maart werden in hoog tempo alle Combino's voorzien van een plastic cocon rondom de conducteurscabine met daarin een soort kleine opengeknipte plastic klep, waardoor de passagier dan alsnog middels de pinbetaling een vervoersbewijs kan aanschaffen bij de conducteur, indien die er überhaupt is. Aansluitend werd een beleid opgesteld die er in voorziet dat er bij een standaardbus maximaal ongeveer 16 mensen in de bus vervoerd mogen worden, in een gelede bus maximaal 24 mensen en in een tramwagen maximaal 40 mensen. Alhoewel een paar lijnen, zoals lijn 1, 13, 17 en 26 nog wel op bepaalde tijden druk waren, werden deze aantallen op de andere tramlijnen vrijwel niet meer gehaald, zodat alleen op die lijnen de frequenties medio april 2020 iets werden opgeschroefd om geen problemen hierbij te verkrijgen. Bij de bus werden op een aantal lijnen, zoals lijn 41 en 66, de dienst met standaardbussen gelijk, dan wel op een wat later moment vervangen door gelede bussen, om iets meer capaciteit te bieden bij deze lage frequentie. Uiteindelijk werd ook hier vanaf 4 mei 2020 de dienst iets opgeschroefd om eventuele conflictsituaties te vermijden. Bij de metro werd eveneens een starre 15-minutendienst ingevoerd, waarbij lijn 51 werd stilgelegd, die echter vanaf 29 april 2020 toch weer terug in dienst kwam. Vanaf 11 mei 2020 werd weer terug-opgeschaald naar de zomerdienstregeling en vanaf 1 juni 2020 werd de normale dienstregeling weer hervat, waarbij passagiers voorlopig werden verplicht met een mondkapje gebruik te maken van het openbaar vervoer. Hierbij werd ook het gebruik van de voordeur gereactiveerd. Deze was tot die tijd met linten afgezet, waarbij de passagiers tevens het zitten op de voorste bank en stoel werd ontzegd.

In april 2020 werden regelmatig testritten en instructieritten met de koppelstellen 2141+2040 en 2145+2138 gereden over de route van lijn 26

Op 9 mei 2020 raakte de 2005/3-4 rond 14 uur defect en rukte vanaf het Roelof Hartplein in naar de remise Havenstraat en reed via de Beethovenstraat. Omdat de bestuurder al jaren niet op die route had gereden, miste hij de afslag naar de Stadionweg(en dan verder naar de Amstelveenseweg en Havenstraat) en reed rechtdoor richting Strawinskylaan. Daar ontdekte de bestuurder de fout en dacht vervolgens dan bij de De Boelelaan rechtsaf te slaan en alsnog richting remise Havenstraat te rijden, maar daar lag geen wissel. Dus reed hij daarom maar in overleg met de Verkeersleiding door naar de standplaats Amstelveen Stadshart, waar de wagen achterop werd geplaatst. Pas in de nacht werd de wagen door de Technische Dienst opgehaald en achteruit terug gereden richting remise Havenstraat, waar de wagen in de remise weer gkeerd kon worden en weer vooruit verder kon rijden.

Half mei 2020 werd de 2141+2040 ontkoppeld en vervangen door de nieuwe combinatie 2142+2001. Tevens werd een dag in mei 2020 de 2002 gecombineerd met de 2003. In juni werd de 2141 weer voorzien van een nieuwe tweede wagen, de 2030.

In mei 2020 werd de 2146 als proef voorzien van een nieuw spuugscherm rond de servicebalie, die nu van gebogen plastic was (in een soort glasvorm en daardoor goed doorzichtig. Hierin werden onderaan twee gleuven aangebracht. Bij de rechtse kleine gleuf was precies ruimte voor het pinapparaat en de grotere gleuf was dan voor het afgeven van informatiefolders en het middels een pintransactie aangeschaft vervoersbewijs. Met de wagen werden allerlei proeven gedaan in de remise Havenstraat. Op 11-06-2020 reed de wagen een tweetal ritten in de lijndienst op lijn 2 om het geheel ook in de praktijk uit te proberen. Na het slagen van deze proef werden alle overige wagens in de periode eind juni t/m augustus 2020 eveneens voorzien van zo'n scherm en kon het noodplastic scherm, dat voor veel troebelheid voor het aangezicht door de conducteur en tevens duizeligheid bij het personeel zorgde kon verdwijnen voor een veel beter werkend alternatief..

Medio mei 2020 keerde de 2019 hersteld terug uit Duitsland en kon op 26-05-2020 terugkeren in de dienst als 19-1.

Op 15-07-2020 startte de dienst met één koppelstel op lijn 26, de 2148+2147. Bij deze inzet wijzigde de indeling van het personeel. Op de voorste wagen zit alleen nog een bestuurder, terwijl de conducteurscabine daarmee onbediend geraakte. De conducteur doet vanuit de servicebalie op de tweede wagen nu dienst en doet daar dan de kaartverkoop.

Op 12-08-2020 kwam, op een paar dagen na, na bijna 2 jaar stilstand< hersteld terug uit de HWR en op 13-08-2020 weer in dienst als 7-6.

Op 02-09-2020 klapte in de Paulus Potterstraat de 2041/12-10 achterop de eveneens richting CS rijdende en halterende 2093/2-8. De 2041 liep hierbij slechts lichte schade op en kon na herstel de volgende dag alweer terugkeren in de dienst. De 2093 liep daarbij flinke schade op en moest voor herstel naar de HWR. Na herstel kwam de 2093 op 11-09-2020 terug in dienst als 4-3.

Op 14-09-2020 stond de 2127/1-15 op de Leidsebrug even stil voor een kort overleg met een tegenliggende bestuurder. Vanaf de Stadhouderskade kwam op dat moment de 2100/12-8 aanrijden richting Centraal Station, waarbij de bestuurder in de veronderstelling verkeerde dat die lijn 1 in de richting Osdorp stond en niet in de richting Muiderpoortstation en knalde daarom, op die hoek Stadhouderskade/Leidsebosje - Leidsebrug, in de zijkant van de stilstaande 2127 ter hoogte van de conducteursdeur. De 2100 werd door de klap met de voorste truck uit de rails gedrukt en liep fikse kopschade op. Ook de 2127 liep aan de deurzijde zware schade op, waarbij de hele deurpartij bij deur 4 en omliggende beplating totaal ontwricht werd. De 2127 moest voor herstel naar de HWR en de 2100 ging begin oktober eveneens naar de HWR voor hersteld. Op 6 oktober kwam de 2100 weer terug in dienst als 7-6 en de 2127 kon na herstel op 17 oktober 2020 terugkeren in de dienst als 17-8.

Op 04-05-2021 botoste in de avond, rond 23.00 uur, de 2102/2-2(richting Nieuw-Sloten) op de Rozengrachtmet forse snelheid achterin de bij de halte Marnixstraat halterende 2010/17-10(richting Osdorp). Hierbij liep de 2102 flinke schade op aan de kop en de 2010 werd aan de achterzijde zeer zwaar beschadigd, waarbij de complete achterbak inclusief wagenvloer compleet afbrak. De 2102 werd op 6 mei naar de HWR overgebracht voor herstel, terwijl de 2010 voorlopig in de remise Havenstraat werd opgeslagen. De 2102 kwam op 21-07-2021 na herstel weer terug in dienst als 13-04. De 2010 ging uiteindelijk in juli 2021 voor herstel naar de HWR, waar de achterbak werd losgekoppeld van de rest van de tram. Herstel van deze wagen zou geruime tijd in beslag nemen.

Op 17-11-2021 reed de 2105/3-1 vanuit de remise Lekstraat richting Churchilllaan. Omdat de Ferdinand Bolstraat door werkzaamheden niet berijdbaar was en dit bij de bestuurder niet bekend was, strandde de 2105 bij het wissel Victorieplein. Dus werd besloten om de wagen via de eindlus Drentepark bij Station RAI te laten keren. Op de Europaboulevard bij de doorsteek van Ringweg A10 reed de 2105 van de vrije middenbaan richting de onderdoorgang bij Station RAI. Juist op dat moment kwam een buitenlandse vrachtauto vanaf de Ringweg A10 in de richting van de Europaboulevard(Amstelpark) en de vrachtwagenchauffeur interpreteerde zijn navigatie verkeerd en besloot alsnog door te steken en weer verder de snelweg op te rijden, waarbij hij de juist passerende 2105 uit de rails ramde. De 2105 liep hierbij zware schade op aan de kop en de wagen ging nog dezelfde week voor herstel naar de HWR.

Op 19-04-2022 werd de 2010 eindelijk na herstel ontslagen uit de HWR en overgebracht naar de remise Havenstraat, waar verder herstel plaats moet vinden. Op 07-06-2022 kwam de 2010 na herstel van zeer zware schade terug in dienst als 07-04.Vanaf 2013 werden de wagens van deze serie diverse keren voorzien van geplakte totaalreclameuitingen. Vanaf 27 april 2015 werden 10 wagens, de 2085-2094, aangewezen om met totaalreclame te mogen rijden, waarvoor de SRA(Orgaan Stadsregio Amsterdam) het GVB toestemming heeft verleend, omdat deze wagens dan zonder GVB-emblemen dienstdoen. Verder werd dan één wagen, de 2098, gebruikt als tram die voor GVB-campagnes ed. reclame mag maken.
Omdat al snel duidelijk werd dat 10 wagens, zeker bij defecten niet toereikend waren, werden al snel de 2095, 2097 en 2099 aangewezen als reservewagens voor de 2085-2094. Al snel draaiden deze wagens structureel in het planrooster van reclame-uitingen mee en verder werd 2058 uitverkoren om bij bijzondere reclames, zoals de kersttram hiermee te kunnen rondrijden. Deze wagen is kennelijk hiervoor technisch aangepast, zoals vroeger altijd electroontje 693 hiervoor werd gebruikt.
Medio 2016 werd het aantal reclametrams opgevoerd naar maximaal 20 wagens, waarvoor dan in theorie de 2085-2104 beschikbaar zijn en de 2058, alsmede maximaal 2 wagens voor GVB-reclames. Inmiddels waren anno 2021 de wagens 2058, 2084-2111 en de 2082 en 2083 als reservewagens tot vaste wagens gebombardeerd, zodat die wagens standaard voor deze doeleinden werden gebruikt. Wagen 2098, die voorheen met GVB-uitingen rondreed, mocht van GVB hiervoor niet meer worden gebruikt en werd pas in 2021 weer toegevoegd tot dit rijtje.
Door gebrek aan inzetbare wagens werden in 2022 de 2059, 2081 en 2119 ook vooralsnog éénmalig gebruikt voor reclamedoeleinden.
Voor een compleet overzicht van alle reclametrams verwijzen wij U naar het totaalreclame-overzicht op deze website.
Hier vindt u ook fotovoorbeelden op een fotopagina Thema- en Reclametrams die op deze website geplaatst is.    Tbv. modificatie Na modificatie Na modificatie  Tbv. 2e modificatie Na 2e modificatie Na 2e modificatie            Met de nieuwe Servicevalie
Wagennr. Aflevering In Dienst Op Dienst retour naar Krefeld terug uit Krefeld       In Dienst Op Dienst retour naar Krefeld terug uit Krefeld       In Dienst Op Dienst          Inbouw Servicebalie       In Dienst Op Dienst Laatste inzet Op Dienst Afvoerdatum Afvoer naar
    2001 27-11-2001 26-03-2002 + 06-02-2003    lestram + 17-10       29-06-2006       28-09-2006  19-10-2006    17-05             ---             ---             ---       ---                               10-09-2018     11-09-2018       17-16 Tram rijdt nog in dienst
    2002 15-02-2002 26-03-2003 + 08-12-2002    lestram + 07-00       03-05-2006       02-08-2006  20-09-2006    24-12             ---             ---             ---       ---                               31-08-2018          -09-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2003 21-03-2002 27-03-2002 + 15-06-2002    lestram + 13-04       27-09-2005       09-02-2006  27-02-2006    02-03       04-02-2008       14-03-2008    26-03-2008    17-15                               03-09-2018     04-09-2018       17-11 Tram rijdt nog in dienst
    2004 22-03-2002 08-04-2002 + 22-04-2002 extra lijn 7/25 + 13-07       28-03-2006       11-07-2006  21-07-2006    13-09             ---             ---             ---       ---                               04-09-2018     04-09-2018       12-02 Tram rijdt nog in dienst
    2005 29-03-2002 22-04-2002    13-05       13-10-2005       21-04-2006  10-05-2006    01-12             ---             ---             ---       ---                               07-09-2018     07-09-2018       14-26 Tram rijdt nog in dienst
    2006 05-04-2002 22-04-2002    13-02       19-04-2006       26-07-2006  16-08-2006    07-10             ---             ---             ---       ---                               06-09-2018     06-09-2018       01-20 Tram rijdt nog in dienst
    2007 12-04-2002 22-04-2002    13-04       04-05-2006       11-08-2006  04-09-2006    07-11             ---             ---             ---       ---                               05-09-2018     05-09-2018       11-07 Tram rijdt nog in dienst
    2008 13-04-2002 22-04-2002    13-08       17-10-2006       03-01-2007  19-01-2007    02-02             ---             ---             ---       ---                               24-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2009 30-05-2002 13-06-2002    13-04       25-04-2006       09-08-2006  19-08-2006    17-05             ---             ---             ---       ---                               05-10-2018     06-10-2018       03-02 Tram rijdt nog in dienst
    2010 19-04-2002 09-05-2002    13-00       11-08-2006       25-10-2006  09-11-2006    01-05             ---             ---             ---       ---                               19-07-2018          -07-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2011 12-06-2002 22-06-2002    13-01       14-12-2005       22-03-2006  06-04-2006    01-02       11-02-2008       18-03-2008    02-04-2008    02-03                               24-10-2018     25-10-2018       03-10 Tram rijdt nog in dienst
    2012 27-06-2002 16-08-2002    13-03       15-06-2006       14-09-2006  22-09-2006    13-03             ---             ---             ---       ---                               18-04-2018     19-04-2018       14-26 Tram rijdt nog in dienst
    2013 03-05-2002 05-06-2002    13-02       09-03-2006       14-06-2006  24-06-2006    17-04             ---             ---             ---       ---                               26-10-2018     27-10-2018       01-11 Tram rijdt nog in dienst
    2014 07-05-2002 08-06-2002    13-07       05-09-2006       22-11-2006  05-12-2006    01-15             ---             ---             ---       ---                               31-05-2018     17-07-2018       02-08 Tram rijdt nog in dienst
    2015 16-05-2002 15-06-2002    13-01       31-01-2007       26-03-2007  18-04-2007    13-04             ---             ---             ---       ---                               17-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2016 22-05-2002 29-06-2002    13-01       21-09-2005       07-04-2006  25-04-2006    17-16             ---             ---             ---       ---                               17-10-2018     18-10-2018       13-13 Tram rijdt nog in dienst
    2017 24-05-2002 05-07-2002    07-05       18-09-2006       28-11-2006  08-12-2006    13-01             ---             ---             ---       ---                               22-05-2018     22-05-2018       04-06 Tram rijdt nog in dienst
    2018 28-05-2002 27-06-2002    07-00       21-06-2006       04-10-2006  11-10-2006    01-16             ---             ---             ---       ---                               02-05-2018          -05-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2019 04-06-2002 06-07-2002    13-05       05-12-2006       22-02-2007  01-03-2007    13-07             ---             ---             ---       ---                               21-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2020 07-06-2002 22-07-2002    10-04       16-05-2006       29-08-2006  12-09-2006    13-09             ---             ---             ---       ---   22-12-2017 + 11-04-2018     12-04-2018       02-09 Tram rijdt nog in dienst
    2021 14-06-2002 11-07-2002    07-01       18-06-2007       13-09-2007  02-10-2007    17-18             ---             ---             ---       ---                               20-07-2018          -07-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2022 19-06-2002 18-07-2002    10-04       07-10-2005       05-04-2006  13-04-2006    24-10             ---             ---             ---       ---                               27-09-2018     27-09-2018       12-07 Tram rijdt nog in dienst
    2023 25-06-2002 05-08-2002    13-01       03-07-2006       12-10-2006  19-10-2006    13-10             ---             ---             ---       ---                               06-07-2018     07-07-2018       09-01 Tram rijdt nog in dienst
    2024 02-07-2002 26-07-2002    07-01       31-08-2006       08-11-2006  17-11-2006    24-12             ---             ---             ---       ---                               01-10-2018     03-10-2018       12-08 Tram rijdt nog in dienst
    2025 04-07-2002 03-08-2002    07-04       01-02-2007       03-04-2007  18-04-2007    01-16             ---             ---             ---       ---                               27-09-2018     27-09-2018       04-03 Tram rijdt nog in dienst
    Tbv. modificatie Na modificatie Na modificatie  Tbv. 2e modificatie Na 2e modificatie Na 2e modificatie            Met de nieuwe Servicevalie
Wagennr. Aflevering In Dienst Op Dienst retour naar Krefeld terug uit Krefeld In Dienst Op Dienst retour naar Krefeld terug uit Krefeld In Dienst Op Dienst          Inbouw Servicebalie       In Dienst Op Dienst Laatste inzet Op Dienst Afvoerdatum Afvoer naar
    2026 10-07-2002 13-08-2002    10-03       07-02-2006       25-04-2006  12-05-2006    01-06             ---             ---             ---       ---                               27-06-2018     27-06-2018       07-05 Tram rijdt nog in dienst
    2027 16-07-2002 15-08-2002    07-03       02-11-2005       15-03-2006  30-03-2006    24-02       12-02-2008       28-03-2008    10-04-2008    17-09                               30-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2028 26-07-2002 21-08-2002    10-06       05-04-2006       18-07-2006  31-07-2006    17-03             ---             ---             ---       ---                               16-05-2018     17-05-2018       09-08 Tram rijdt nog in dienst
    2029 30-07-2002 25-08-2002    13-01       21-09-2006       05-12-2006  08-12-2006    01-04             ---             ---             ---       ---                               15-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2030 03-08-2002 28-08-2002    07-04       12-12-2006       21-02-2007  06-03-2007    13-11             ---             ---             ---       ---                               11-10-2018     15-10-2018       01-07 Tram rijdt nog in dienst
    2031 14-08-2002 09-09-2002    13-02       25-10-2006       18-01-2007  26-01-2007    02-07             ---             ---             ---       ---                               22-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2032 09-08-2002 29-08-2002    10-04       13-09-2006       28-11-2006  05-12-2006    17-19             ---             ---             ---       ---                               02-07-2018     03-07-2018       07-01 Tram rijdt nog in dienst
    2033 10-08-2002 06-09-2002    13-03       15-11-2006       22-02-2007  27-02-2007    01-02             ---             ---             ---       ---                               19-09-2018     20-09-2018       12-11 Tram rijdt nog in dienst
    2034 16-08-2002 25-09-2002    17-05       26-09-2006       12-12-2006  17-12-2006    02-04             ---             ---             ---       ---                               25-05-2018     25-05-2018       04-06 Tram rijdt nog in dienst
    2035 21-08-2002 25-09-2002    10-06       25-01-2007       19-03-2007  04-04-2007    01-07             ---             ---             ---       ---                               09-10-2018     10-10-2018       03-01 Tram rijdt nog in dienst
    2036 22-08-2002 25-09-2002    17-15       19-10-2006       11-01-2007  23-01-2007    02-14             ---             ---             ---       ---                               23-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2037 27-08-2002 eind-09-2002 + 01-10-2002    lestram + 09-07       02-08-2006       17-10-2006  02-11-2006    10-07             ---             ---             ---       ---                               14-09-2018          -09-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2038 03-09-2002 eind-09-2002 + 01-10-2002    lestram + 09-01       30-01-2006       19-04-2006  29-04-2006    76-14             ---             ---             ---       ---                               19-04-2018          -04-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2039 06-09-2002 25-10-2002    09-04       19-12-2006       02-03-2007  09-03-2007    13-05             ---             ---             ---       ---                               02-10-2018     04-10-2018       02-13 Tram rijdt nog in dienst
    2040 10-09-2002 04-10-2002 + 05-10-2002    lestram + 09-12       25-02-2007       26-04-2007  11-05-2007    13-01             ---             ---             ---       ---                               04-10-2018     05-10-2018       03-02 Tram rijdt nog in dienst
    2041 11-09-2002 07-10-2002    09-00       11-10-2006       19-12-2006  16-01-2007    01-14             ---             ---             ---       ---                               31-07-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2042 13-09-2002 12-10-2002    09-12       25-10-2006       31-01-2007  05-02-2007    02-03             ---             ---             ---       ---                               15-10-2018     16-10-2018       01-13 Tram rijdt nog in dienst
    2043 18-09-2002 11-10-2002    09-00       28-11-2006       15-02-2007  02-03-2007    01-01             ---             ---             ---       ---                               03-10-2018     04-10-2018       01-06 Tram rijdt nog in dienst
    2044 20-09-2002 31-10-2002    09-08       03-11-2005       10-03-2006  21-03-2006    02-08       10-03-2008       22-04-2008    10-05-2008    17-07   09-01-2017 + 06-04-2018     07-04-2018       03-04 Tram rijdt nog in dienst
    2045 22-10-2002 + 11-12-2002 19-01-2003    09-00       01-03-2007       03-05-2007  15-05-2007    17-11             ---             ---             ---       ---   16-01-2017 + 07-04-2018     10-04-2018       10-04 Tram rijdt nog in dienst
    2046 24-10-2002 26-11-2002 + 18-12-2002    12-05 + 09-05       18-01-2007       16-03-2007  31-03-2007    01-09             ---             ---             ---       ---                               03-10-2018     05-10-2018       02-13 Tram rijdt nog in dienst
    2047 25-09-2002 30-10-2002    09-06       01-06-2006       05-09-2006  16-09-2006    13-04             ---             ---             ---       ---                               23-10-2018     24-10-2018       03-08 Tram rijdt nog in dienst
    2048 05-11-2002 20-12-2002    04-00       18-04-2007       20-06-2007  30-06-2007    13-03             ---             ---             ---       ---                               03-07-2018     03-07-2018       04-07 Tram rijdt nog in dienst
    2049 21-01-2003 04-02-2003    03-00       07-03-2007       10-05-2007  23-05-2007    01-08             ---             ---             ---       ---                               18-10-2018     19-10-2018       17-18 Tram rijdt nog in dienst
    2050 08-10-2002 + 15-01-2003 27-01-2003    03-14       19-03-2007       23-05-2007  07-06-2007    10-05             ---             ---             ---       ---                               05-07-2018     06-07-2018       03-08 Tram rijdt nog in dienst
    Tbv. modificatie Na modificatie Na modificatie  Tbv. 2e modificatie Na 2e modificatie Na 2e modificatie            Met de nieuwe Servicevalie
Wagennr. Aflevering In Dienst Op Dienst retour naar Krefeld terug uit Krefeld In Dienst Op Dienst retour naar Krefeld terug uit Krefeld In Dienst Op Dienst          Inbouw Servicebalie       In Dienst Op Dienst Laatste inzet Op Dienst Afvoerdatum Afvoer naar
    2051 14-11-2002 08-01-2003    04-00       09-08-2006       25-10-2006  04-11-2006    01-03             ---             ---             ---       ---                               23-05-2018     24-05-2018       07-04 Tram rijdt nog in dienst
    2052 15-11-2002 18-01-2003    04-02       15-05-2007       26-07-2007  04-08-2007    01-07             ---             ---             ---       ---                               08-06-2018     08-06-2018       07-05 Tram rijdt nog in dienst
    2053 28-11-2002 + 09-12-2002 14-01-2003 + 15-01-2003    lestram + 09-03       26-04-2007       03-07-2007  19-07-2007    01-04             ---             ---             ---       ---                               21-09-2018     24-09-2018       03-08 Tram rijdt nog in dienst
    2054 03-01-2003 25-01-2003    04-08       03-01-2007       13-03-2007  19-03-2007    02-16             ---             ---             ---       ---                               18-06-2018     18-06-2018       04-05 Tram rijdt nog in dienst
    2055 14-01-2003 27-02-2003    25-04       05-02-2007       05-04-2007  19-04-2007    02-12             ---             ---             ---       ---                               20-06-2018     21-06-2018       17-18 Tram rijdt nog in dienst
    2056 20-01-2003 13-02-2003    09-08       08-05-2007       24-07-2007  26-07-2007    13-09             ---             ---             ---       ---                               25-09-2018     26-09-2018       03-02 Tram rijdt nog in dienst
    2057 27-01-2003 14-02-2003    04-09       22-03-2006       03-07-2006  08-07-2006    17-03             ---             ---             ---       ---                               16-10-2018     16-10-2018       12-08 Tram rijdt nog in dienst
    2058 29-01-2003 22-02-2003    03-09       21-06-2007       15-08-2007  29-08-2007    10-04             ---             ---             ---       ---                               18-09-2018     19-09-2018       02-10 Tram rijdt nog in dienst
    2059 03-02-2003 21-02-2003    03-02       13-03-2007       15-05-2007  30-05-2007    17-18             ---             ---             ---       ---                               08-10-2018     09-10-2018       14-21 Tram rijdt nog in dienst
    2060 25-03-2003 18-04-2003    12-10       28-03-2007       30-05-2007  12-06-2007    01-09             ---             ---             ---       ---                               15-06-2018     16-06-2018       02-09 Tram rijdt nog in dienst
    2061 10-02-2003 07-03-2003    04-03       08-02-2007       16-04-2007  21-04-2007    10-06             ---             ---             ---       ---                               30-04-2018          -0   -2018        Tram rijdt nog in dienst
    2062 11-02-2003 12-03-2003    25-02       30-05-2007       31-07-2007  16-08-2007    01-01             ---             ---             ---       ---                               30-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2063 18-02-2003 18-03-2003    03-00       27-06-2007       21-08-2007  05-09-2007    10-08             ---             ---             ---       ---                               29-06-2018     29-06-2018       04-07 Tram rijdt nog in dienst
    2064 24-02-2003 21-03-2003    12-09       14-02-2007       18-04-2007  05-05-2007    02-08             ---             ---             ---       ---                               26-09-2018     27-09-2018       12-04 Tram rijdt nog in dienst
    2065 28-03-2003 26-04-2003    25-07       12-04-2007       17-06-2007  27-06-2007    02-08             ---             ---             ---       ---                               16-07-2018     19-072018       10-08 Tram rijdt nog in dienst
    2066 27-02-2003 04-04-2003    03-09       07-06-2007       09-08-2007  24-08-2007    07-05             ---             ---             ---       ---                               12-09-2018     20-09-2018       13-15 Tram rijdt nog in dienst
    2067 04-03-2003 28-03-2003    09-01       03-04-2007       05-06-2007  16-06-2007    13-04             ---             ---             ---       ---                               25-06-2018     26-06-2018       04-04 Tram rijdt nog in dienst
    2068 10-03-2003 16-04-2003    12-10       24-04-2007       27-06-2007  26-07-2007    01-04             ---             ---             ---       ---                               24-04-2018          -04-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2069 12-03-2003 08-05-2003    25-10       23-05-2007       19-07-2007  06-08-2007    02-08             ---             ---             ---       ---                               20-09-2018     21-09-2018       13-01 Tram rijdt nog in dienst
    2070 17-03-2003 10-05-2003    09-05       06-04-2007       07-06-2007  23-06-2007    02-04             ---             ---             ---       ---                               10-07-2018     10-07-2018       04-05 Tram rijdt nog in dienst
    2071 20-12-2002 + 28-05-2003 07-07-2003    25-01       11-07-2007       04-09-2007  17-09-2007    09-03             ---             ---             ---       ---                               22-04-2018     05-05-2018       01-?? Tram rijdt nog in dienst
    2072 04-04-2003 17-05-2003    25-02       05-03-2007       02-08-2007  16-08-2007    03-02             ---             ---             ---       ---                               27-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2073 15-04-2003 06-06-2003 + 07-06-2003 extra lijn 9 + 14-01       21-02-2006       16-05-2006  24-05-2006    02-15             ---             ---             ---       ---                               18-07-2018     18-07-2018       07-05 Tram rijdt nog in dienst
    2074 22-04-2003 22-05-2003    25-04       02-07-2007       29-08-2007  09-09-2007    09-09             ---             ---             ---       ---                               31-05-2018     01-06-2018       09-04 Tram rijdt nog in dienst
    2075 24-04-2003 23-05-2003    09-05       05-06-2007       07-08-2007  20-08-2007    14-13             ---             ---             ---       ---                               09-07-2018     09-07-2018       04-05 Tram rijdt nog in dienst
    Tbv. modificatie Na modificatie Na modificatie  Tbv. 2e modificatie Na 2e modificatie Na 2e modificatie            Met de nieuwe Servicevalie
Wagennr. Aflevering In Dienst Op Dienst retour naar Krefeld terug uit Krefeld In Dienst Op Dienst retour naar Krefeld terug uit Krefeld In Dienst Op Dienst          Inbouw Servicebalie       In Dienst Op Dienst Laatste inzet Op Dienst Afvoerdatum Afvoer naar
    2076 03-09-2003 03-11-2003    03-16       10-05-2007       17-07-2007  03-08-2007    02-10             ---             ---             ---       ---                               04-07-2018     05-07-2018       09-04 Tram rijdt nog in dienst
    2077 08-05-2003 29-05-2003    14-07       26-09-2007       22-11-2007  01-12-2007    03-08             ---             ---             ---       ---                               13-07-2018     13-07-2018       07-05 Tram rijdt nog in dienst
    2078 12-05-2003 20-06-2003    09-05       09-11-2006       31-01-2007  14-02-2007    25-01             ---             ---             ---       ---                               28-09-2018     28-09-2018       04-03 Tram rijdt nog in dienst
    2079 15-05-2003 19-06-2003    12-02       18-09-2007       13-11-2007  24-11-2007    03-03             ---             ---             ---       ---                               28-05-2018     28-05-2018       04-02 Tram rijdt nog in dienst
    2080 19-05-2003 25-06-2003    12-09       11-10-2007       10-12-2007  19-12-2007    04-02             ---             ---             ---       ---                               23-05-2018     23-05-2018       07-05 Tram rijdt nog in dienst
    2081 02-06-2003 27-06-2003    14-05       16-10-2007       03-01-2008  12-01-2008    04-04             ---             ---             ---       ---                               21-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2082 10-06-2003 03-07-2003 cadiwagen Ppl + 04-02       03-10-2007       26-11-2007  07-12-2007    03-07             ---             ---             ---       ---                               30-05-2018     31-05-2018       07-12 Tram rijdt nog in dienst
    2083 17-06-2003 09-07-2003    04-05       07-08-2007       28-09-2007  11-10-2007    07-07             ---             ---             ---       ---                               19-06-2018     19-06-2018       04-05 Tram rijdt nog in dienst
    2084 19-06-2003 12-07-2003    09-08       13-12-2007       30-01-2008  31-03-2008    12-08             ---             ---             ---       ---                               07-06-2018     07-06-2018       04-02 Tram rijdt nog in dienst
    2085 30-06-2003 26-07-2003    25-02       09-10-2007       04-12-2007  15-12-2007    07-06             ---             ---             ---       ---                               27-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2086 01-07-2003 01-08-2003    25-03       17-07-2007       07-09-2007  20-09-2007    09-09             ---             ---             ---       ---                               17-09-2018     08-09-2018       14-30 Tram rijdt nog in dienst
    2087 07-07-2003 15-08-2003    14-10       29-10-2007       30-01-2008  09-02-2008    04-04             ---             ---             ---       ---                               09-05-2018          -05-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2088 10-07-2003 09-08-2003    09-02       26-07-2007       18-09-2007  04-10-2007    09-05             ---             ---             ---       ---                               26-04-2018          -04-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2089 14-07-2003 16-08-2003    12-07       21-12-2006       08-03-2007  22-03-2007    03-02             ---             ---             ---       ---                               20-04-2018          -04-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2090 28-07-2003 11-09-2003    04-06       22-08-2007       17-10-2007  30-10-2007    12-07             ---             ---             ---       ---                               17-06-2018     14-07-2018       03-01 Tram rijdt nog in dienst
    2091 16-09-2003       ---       ---       22-06-2004       29-03-2005  26-10-2005    25-05       31-03-2008       30-05-2008    07-06-2008    25-05                               09-10-2018     11-10-2018       12-08 Tram rijdt nog in dienst
    2092 23-07-2003 04-09-2003    09-08       21-02-2007       24-04-2007  10-05-2007    25-05             ---             ---             ---       ---                               24-09-2018     25-09-2018       12-01 Tram rijdt nog in dienst
    2093 30-07-2003 02-09-2003    25-02       17-12-2007       19-03-2008  08-04-2008    04-03             ---             ---             ---       ---                               25-05-2018     25-09-2018       04-02 Tram rijdt nog in dienst
    2094 04-08-2003 02-09-2003    03-11       08-11-2007       29-01-2008  09-02-2008    04-01             ---             ---             ---       ---                               12-09-2018     13-09-2018       12-02 Tram rijdt nog in dienst
    2095 07-08-2003 02-09-2003    14-02       13-12-2006       18-03-2007  28-03-2007    07-03             ---             ---             ---       ---                               18-04-2018     18-04-2018       09-03 Tram rijdt nog in dienst
    2096 14-08-2003 11-09-2003    14-10       14-04-2008       22-07-2008  16-08-2008    07-09             ---             ---             ---       ---                               15-05-2018     15-05-2018       04-12 Tram rijdt nog in dienst
    2097 20-08-2003 12-09-2003    04-19       14-11-2006       06-02-2007  17-02-2007    03-06             ---             ---             ---       ---                               28-06-2018     28-06-2018       04-11 Tram rijdt nog in dienst
    2098 22-08-2003 12-09-2003    14-10       04-12-2007       27-02-2008  11-03-2008    12-06             ---             ---             ---       ---                               08-05-2018          -05-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2099 27-08-2003 23-09-2003    14-08       21-08-2007       16-10-2007  27-10-2007    12-07             ---             ---             ---       ---                               29-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2100 04-09-2003 24-09-2003 groepsvervoer + 04-04       23-07-2007       12-09-2007  26-09-2007    09-03             ---             ---             ---       ---                               16-05-2018     16-05-2018       04-12 Tram rijdt nog in dienst
    Tbv. modificatie Na modificatie Na modificatie  Tbv. 2e modificatie Na 2e modificatie Na 2e modificatie            Met de nieuwe Servicevalie
Wagennr. Aflevering In Dienst Op Dienst retour naar Krefeld terug uit Krefeld In Dienst Op Dienst retour naar Krefeld terug uit Krefeld In Dienst Op Dienst          Inbouw Servicebalie       In Dienst Op Dienst Laatste inzet Op Dienst Afvoerdatum Afvoer naar
    2101 10-09-2003 26-09-2003    04-07       13-09-2007       12-11-2007  23-11-2007    14-05             ---             ---             ---       ---                               14-05-2018     14-05-2018       04-06 Tram rijdt nog in dienst
    2102 16-09-2003 01-10-2003    25-06       10-09-2007       01-11-2007  26-11-2007    07-10             ---             ---             ---       ---                               21-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2103 17-09-2003 08-10-2003    12-01       03-10-2007       28-11-2007  08-12-2007    25-01             ---             ---             ---       ---                               12-10-2018     13-10-2018       04-04 Tram rijdt nog in dienst
    2104 17-09-2003 10-10-2003    12-02       26-02-2008       03-06-2008  11-06-2008    25-04             ---             ---             ---       ---                               23-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2105 26-09-2003 22-10-2003    25-09       31-10-2007       21-01-2008  31-01-2008    14-01             ---             ---             ---       ---                               22-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2106 01-10-2003 07-11-2003    14-11       23-10-2007       10-01-2008  23-01-2007    07-01             ---             ---             ---       ---                               30-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2107 03-10-2003 23-10-2003    14-10       21-11-2007       08-02-2008  21-02-2008    25-06             ---             ---             ---       ---                               24-07-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2108 09-10-2003 25-10-2003    14-06       11-07-2006       20-10-2006  24-10-2006    03-07             ---             ---             ---       ---                               19-10-2018     19-10-2018       12-05 Tram rijdt nog in dienst
    2109 13-10-2003 08-11-2003    04-01       10-12-2007       06-03-2008  19-03-2008    12-06             ---             ---             ---       ---                               22-10-2018     02-11-2018       13-06 Tram rijdt nog in dienst
    2110 15-10-2003 13-11-2003    12-09       13-11-2007       01-02-2008  18-02-2008    07-06             ---             ---             ---       ---                               24-04-2018          -04-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2111 21-10-2003 14-11-2003    25-09       05-11-2007       22-01-2008  01-02-2008    25-02             ---             ---             ---       ---                               11-09-2018     12-09-2018       14-21 Tram rijdt nog in dienst
    2112 28-10-2003 21-11-2003    03-13       24-09-2007       16-11-2007  29-11-2007    09-07             ---             ---             ---       ---                               04-06-2018     04-06-2018       04-12 Tram rijdt nog in dienst
    2113 03-11-2003 05-12-2003    25-09       19-09-2007       01-04-2008  27-04-2008    03-02             ---             ---             ---       ---                               12-06-2018     12-06-2018       04-02 Tram rijdt nog in dienst
    2114 04-11-2003 27-11-2003    25-09       13-08-2007       02-10-2007  12-10-2007    07-03             ---             ---             ---       ---                               29-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2115 06-11-2003 01-12-2003    14-11       28-11-2007       15-02-2008  29-02-2008    25-02             ---             ---             ---       ---                               13-07-2018     13-07-2018       09-03 Tram rijdt nog in dienst
    2116 13-11-2003 10-12-2003    25-09       14-12-2006       28-02-2007  12-03-2007    12-05             ---             ---             ---       ---                               11-07-2018     11-07-2018       04-05 Tram rijdt nog in dienst
    2117 18-11-2003 12-12-2003    25-09       18-02-2008       25-04-2008  21-05-2008    04-04             ---             ---             ---       ---                               20-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2118 20-11-2003 14-01-2004    03-11       09-04-2008       17-07-2008  29-07-2008    12-00             ---             ---             ---       ---                               13-04-2018     16-04-2018       04-03 Tram rijdt nog in dienst
    2119 26-11-2003 17-12-2003    09-02       22-01-2008       18-04-2008  04-05-2008    07-06             ---             ---             ---       ---                               11-06-2018     11-06-2018       07-05 Tram rijdt nog in dienst
    2120 02-12-2003 30-01-2004    25-09       16-01-2008       16-04-2008  29-04-2008    09-04             ---             ---             ---       ---                               05-06-2018     05-06-2018       04-12 Tram rijdt nog in dienst
    2121 04-12-2003 23-01-2004    03-09       04-09-2007       25-10-2007  09-11-2007    07-07             ---             ---             ---       ---                               12-04-2018     18-04-2018       17-02 Tram rijdt nog in dienst
    2122 09-12-2003 30-01-2004    03-13       26-11-2007       13-02-2008  27-02-2008    04-04             ---             ---             ---       ---                               06-06-2018     08-06-2018       04-12 Tram rijdt nog in dienst
    2123 11-12-2003 12-02-2004    04-07       15-08-2007       09-10-2007  20-10-2007    09-02             ---             ---             ---       ---                               01-06-2018     01-06-2018       04-02 Tram rijdt nog in dienst
    2124 16-12-2003 06-02-2004    14-02       30-08-2007       23-10-2007  02-11-2007    09-13             ---             ---             ---       ---                               16-05-2018     18-05-2018       04-12 Tram rijdt nog in dienst
    2125 13-01-2004 14-02-2004    03-11       02-08-2007       26-09-2007  10-10-2007    09-01             ---             ---             ---       ---                               22-06-2018     22-06-2018       04-11 Tram rijdt nog in dienst
    Tbv. modificatie Na modificatie Na modificatie  Tbv. 2e modificatie Na 2e modificatie Na 2e modificatie            Met de nieuwe Servicevalie
Wagennr. Aflevering In Dienst Op Dienst retour naar Krefeld terug uit Krefeld In Dienst Op Dienst retour naar Krefeld terug uit Krefeld In Dienst Op Dienst          Inbouw Servicebalie       In Dienst Op Dienst Laatste inzet Op Dienst Afvoerdatum Afvoer naar
    2126 15-01-2004 25-02-2004    03-01       01-04-2008       04-07-2008  18-07-2008    07-04             ---             ---             ---       ---                               15-06-2018     18-06-2018       14-23 Tram rijdt nog in dienst
    2127 21-01-2004 27-02-2004    14-11       20-02-2008       06-05-2008  07-06-2008    04-02             ---             ---             ---       ---                               18-07-2018          -07-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2128 28-01-2004 19-02-2004    04-02       17-01-2008       24-06-2008  10-07-2008    07-07             ---             ---             ---       ---                               13-06-2018     13-06-2018       07-05 Tram rijdt nog in dienst
    2129 04-02-2004 27-02-2004    25-09       25-03-2008       17-06-2008  28-06-2008    04-06             ---             ---             ---       ---                               26-06-2018     26-06-2018       07-05 Tram rijdt nog in dienst
    2130 05-02-2004 04-03-2004    25-06       03-03-2008       10-06-2008  21-06-2008    07-02             ---             ---             ---       ---                               21-06-2018     21-06-2018       04-11 Tram rijdt nog in dienst
    2131 11-02-2004 12-03-2004    03-02       29-09-2005       15-02-2006  23-03-2006    26-05       26-01-2008       07-03-2008    15-03-2008    26-01                               08-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2132 17-02-2004 20-03-2004    12-01       15-03-2006       22-06-2006  08-07-2006    26-01             ---             ---             ---       ---                               14-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2133 19-02-2004 26-03-2004    04-09       18-07-2006       11-10-2006  02-11-2006    26-01             ---             ---             ---       ---                               09-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2134 25-02-2004 16-03-2004    09-10       07-11-2006       25-01-2007  31-01-2007    26-01             ---             ---             ---       ---                               27-07-2018          -07-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2135 06-01-2004 07-02-2004    03-04       31-07-2007       19-09-2007  09-10-2007    26-04             ---             ---             ---       ---                               23-07-2018          -07-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2136 02-03-2004 26-03-2004    25-09       03-05-2007       11-07-2007  28-07-2007    26-01             ---             ---             ---       ---                               24-07-2018          -07-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2137 04-03-2004 02-04-2004    25-08       08-02-2007       12-04-2007  26-04-2007    26-01             ---             ---             ---       ---                               14-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2138 18-03-2004 + 10-09-2004 12-09-2004    10-05       05-04-2005       22-09-2005  30-09-2005    26-01       19-03-2008       24-04-2008    08-05-2008    26-00                               07-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2139 22-04-2004 + 10-09-2004 11-09-2004    17-10       13-04-2005       27-09-2005  10-10-2005    26-06       30-06-2008       05-08-2008    26-09-2008    26-06                               07-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2140 23-04-2004 + 13-09-2004 15-09-2004    25-09       20-04-2005       06-10-2005  14-10-2005    25-05       13-05-2008       01-07-2008    09-07-2008    26-01                               09-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2141 07-05-2004 + 13-09-2004 18-09-2004    14-04       27-04-2005       13-10-2005  25-10-2005    25-05       16-04-2008       06-06-2008    15-06-2008    09-07                               26-07-2018          -07-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2142 14-05-2004 + 14-09-2004 21-09-2004    09-02       03-05-2005       14-10-2005  03-11-2005    25-03       06-05-2008       26-06-2008    04-07-2008    03-05                               31-07-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2143 25-05-2004 + 14-09-2004 24-09-2004    03-07       11-05-2005       14-12-2005  24-12-2005    14-01       19-05-2008       12-07-2008    22-07-2008    07-04                               26-07-2018          -07-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2144 09-06-2004 + 16-09-2004 24-09-2004    25-13       16-05-2005       16-12-2005  25-12-2005    04-04       29-04-2008       17-06-2008    01-07-2008    14-04                               03-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2145 16-06-2004 + 17-09-2004 29-09-2004    04-07       14-06-2005       10-02-2006  03-03-2006    25-01       29-05-2008       16-07-2008    24-07-2008    07-01                               16-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2146 07-07-2004 + 20-09-2004 02-10-2004    09-09       15-06-2005       17-02-2006  21-03-2006    14-06       04-06-2008       24-07-2008    17-08-2008    14-08                               25-07-2018          -07-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2147 30-06-2004 + 22-09-2004 06-10-2004    12-01       21-06-2005       07-02-2006  03-03-2006    12-05       17-06-2008       25-07-2008    18-08-2008    14-11                               06-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2148 19-10-2005       ---       ---       ---       14-10-2005  28-10-2005    09-04       24-06-2008       01-08-2008    19-08-2008    14-01                               30-07-2018          -07-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2149 04-08-2005       ---       ---       ---       09-08-2005  21-09-2005    06-09       10-06-2008       18-07-2008    31-07-2008    12-06                               01-05-2018          -05-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2150 25-08-2005       ---       ---       ---       25-08-2005  23-09-2005    04-07       14-07-2008       21-08-2008    30-08-2008    14-10                               02-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst
    2151 18-11-2005       ---       ---       ---       18-11-2005  14-12-2005    09-05       07-07-2008       15-08-2008    28-08-2008    07-12                               14-08-2018          -08-2018        Tram rijdt nog in dienst

                 


Traminfo.nl © 2003-2022 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links