Home > Tram > Electrische tram > Lijnen > Lijn 42

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam -
Tram- en BuslijnennetBuslijn:
42

Eerste buslijn in Dienst: 11-09-1967

Huidige status: Buslijn is niet meer in dienst
Eerste lijn 42 (buslijn) :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 11-09-1967
 
Ingesteld
 
Oostzaanstraat - (heen :Hembrugstraat) - Spaarndammerdijk – Transformatorweg – Basisweg – Hornweg (Noordzeekanaal) vv.
(spitsuurlijn)
 04-03-1968 Verlengd verlengd naar Hornweg (Mobil Oil) vv.
 30-09-1968 Verlegd Transformatorweg - Kabelweg - Sloterdijkerweg (Sloterdijk) - (keren) - Sloterdijkerweg - Kabelweg - Transformatorweg.
 05-12-1968
 
Verlengd
 
Transformatorweg - Spaarndammerdijk - Oostzaanstraat/Hembrugstraat - Hembrugstraat/Oostzaanstraat - Zaanstraat vv.
(tevens opgewaardeerd tot daglijn op werkdagen)
 06-10-1975 Ingekort overdag ingekort tot Hornweg (Mobil Oil) - Sloterdijkerweg (Station Sloterdijk) vv.
 

GVB 395, Lijn 42, Kabelweg (standplaats Sloterdijkstation), 17 maart 1981.
Foto: Johan Waaijer.
 

GVB 367, Lijn 42, Hornweg, 13 april 1981.
Fotograaf: onbekend (verzameling Jos van der Klundert).
 
 31-05-1981
 
 
 
Gewijzigd
 
 
 
Hornweg (Mobil Oil) - Hornweg - Basisweg - Rhoneweg, Orbaweg, parallelweg Basisweg/parallelweg Basisweg - Basisweg -
Transformatorweg - Kabelweg - Sloterdijkerweg - Velserweg - Molenwerf (Station Sloterdijk) - Admiraal de Ruijterweg -
Bos en Lommerweg - Bos en Lommerplein - Hoofdweg - Mercatorplein vv.
(een aantal diensten rijdt slechts tot Corsicaweg, via lus Hornweg - Maltaweg - Corsicaweg - Kretaweg - Hornweg)
 

GVB 439, Lijn 42, Mercatorplein, 27 augustus 1981.
Foto: René van Lier.
 
 15-01-1982 Verlegd Transformatorweg - Contactweg - Verbindingsweg – Sloterdijkerweg. (ipv. Kabelweg)
 30-05-1983 Verlegd Basisweg - Radarweg - Spaarnwouderweg (Station Sloterdijk Noord) - Sloterdijkerweg. (ipv. Transformatorweg - Corsicaweg)
 26-09-1983 Ingekort ingekort tot Mercatorplein - Corsicaweg (Sardiniëweg) (via Hornweg, Kretaweg naar Corsicaweg)
(slechts enkele ritten rijden door via Corsicaweg - Maltaweg - Hornweg naar Australiëhavenweg vv.)
 28-05-1984 Gewijzigd rijdt ’s avonds slechts op telefonische aanvraag (telefoondienst).
 

GVB 272, Lijn 42, Hornweg (standplaats Mobil Oil), 16 augustus 1984.
Foto: Jan Jaap Carels (verzameling René van Lier).
 
 02-06-1985 Ingekort ingekort tot traject Corsicaweg (Sardiniëweg) resp. Australiëhavenweg - "bestaande route" - Radarweg - Orlyplein (nieuw Station Sloterdijk) vv.
 01-06-1986
 
 
 
Gewijzigd
 
 
 
De Sarvonin Lohmanstraat (Geuzenveld) – Dr. Herman Colijnstraat – Burgemeester Röellstraat - Lambertus Zijlplein -
Abraham Kuyperlaan – Australiëhavenweg - Noordzeeweg – Dortmuiden - Abberdaan – Jarmuiden - Noordzeeweg - Hornweg -
Maltaweg - Corsicaweg - Sardiniëweg - Corsicaweg - Kretaweg - Hornweg - Basisweg - Rhoneweg, Orbaweg, parallelweg Basisweg/
parallelweg Basisweg - Basisweg - Radarweg - Orlyplein (Station Sloterdijk) vv.
 

GVB 59, 221, 92; Lijn 21, 21, 42; De Sarvonin Lohmanstraat (standplaats Geuzenveld), 1987.
Fotograaf: Frans van Britsom.
 
 21-09-1987
 
 
Gewijzigd
 
 
weer ingekort tot traject Corsicaweg (Sardiniëweg) resp. Australiëhavenweg (via Corsicaweg, Maltaweg, Hornweg) - "bestaande route" -
Radarweg - Orlyplein (nieuw Station Sloterdijk) vv.
(traject naar Geuzenveld overdag vervallen en in de spits overgenomen door lijn 44)
 11-01-1988 Dienstuitvoering Buslijn overdag beperkt tot een telefoonbus-dienst.
 

GVB 345, Lijn 42, Kretaweg, 4 maart 1988.
Foto: René van Lier.
 
 18-09-1989
 
Gewijzigd
 
De normale route naar CTA (Combined Terminals Amsterdam) en in de spitsuren naar Australiëhavenweg (Mobil Oil) bleef gelijk.
Toegevoegd werd een extra gedeelte Basisweg - Noordzeeweg - Abberdaan - Noordzeeweg - Abberdaan (alleen in de spitsuren)
 

GVB 404, Lijn 42, Noordzeeweg/Aberdaan, 2 oktober 1990.
Tijdelijke ingehuurde CSA1-bus 51 van het GVB te Groningen.

Foto: René van Lier.
 
 11-01-1993 Verlegd richting Sloterdijkstation verlegd via Aberdaan - Jarmuiden - Australiëhavenweg.
 13-09-1993
 
 
Verlegd
 
 
route in de wijk Abberdaan verlegd via de lus:
Noordzeeweg - Australiëhavenweg - Aziehavenweg - Dortmuiden - Abberdaan - Jarmuiden - Australiehavenweg - Noordzeeweg.
(lijn reed in de spits naar Abberdaan, CTA en/of Mobil Oil)
 18-10-1993
 
Verlegd
 
Route verloopt niet meer via terrein CTA, lijn 42 reed nu direkt door naar de Sardiniëweg.
(de weg op het CTA-terrein werd van de openbareweg afgescheiden)
 29-05-1994
 
 
Gewijzigd
 
 
Orlyplein (Station Sloterdijk) - Radarweg - Basisweg - parallelweg Basisweg - Basisweg - Hornweg - Maltaweg - Corsicaweg - Kretaweg -
Hornweg - Basisweg - Rhôneweg - Oderweg - parallelweg Basisweg - Basisweg - Radarweg - Orlyplein (Station Sloterdijk) vv.
(spitslijn Westpoort, ringlijn)
 

GVB 435, Lijn 42, Basisweg, 13 juli 1994.
Foto: René van Lier.
 
 14-12-2003 Opgeheven Laatste inzetdag was op 12-12-2003. (vernummerd in lijn 232)
 
Tweede lijn 42 (buslijn) :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 14-12-2004
 
Ingesteld
 
Stationsplein (Centraal Station) - Kamperbrug/Middentoegangsbrug - Prins Hendrikkade - Kattenburgerbrug - Kattenburgerplein -
Kattenburgerstraat - Jan Schaeferbrug - Sumatrakade - Azartplein - KNSM-Laan vv.
 09-01-2008 Verlegd Standplaats verlegd van Stationsplein naar de Kamperbrug.
 17-03-2008 Verlegd verlegd via een verbindingsdam tegenover Sint Nicolaaskerk.   (definitieve afsluiting Middentoegangsbrug)
 

GVB 1104, Lijn 42, KNSM-Laan, 10 september 2011.
Fotograaf: René van Lier.
 
 01-01-2012 Opgeheven (route opgenomen in lijn 48)
 
                 


Traminfo.nl © 2003-2021 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links