Home > Tram > Electrische tram > Lijnen > Lijn 283

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam -
TramlijnennetBuslijn:
283

Nachtbuslijn in Dienst: 22-07-2018

Huidige status: Buslijn niet meer in dienst
Nachtbuslijn 283 / N83 :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 22-07-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingesteld
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Ruijterkade (Busstation Centraal Station IJzijde) - Oosterdokskade - Odebrug - Prins Hendrikkade - Nieuwe Westerdokstraat -
Haarlemmer Houttuinen - Haarlemmerplein - Nassauplein - Haarlemmerweg - Van Hallstraat - Kostverlorenstraat -
Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein - Marnixstraat - Leidseplein - Leidsebosje - Stadhouderskade - Overtoom -
Eerste Constantijn Huygensstraat - Bilderdijkstraat - Kinkerstraat - Postjesweg - Robert Fruinlaan - Johan Huizingalaan -
Pieter Calandlaan - Willem Frogerplein (Station Lelylaan) - (keren) - Pieter Calandlaan - Meer en Vaart - Osdorpplein -
Tussen Meer - Dijkgraafplein - Ingelandenweg - Osdorper Ban - Ookmeerweg - Verlengde Ookmeerweg -
De Alpen (standplaats La Meye - Osdorp De Aker) - Ecuplein - Pieter Calandlaan - Koos Vorrinkweg - Wolbrandtskerkweg -
Tussen Meer - Osdorpplein - Meer en Vaart - Pieter Calandlaan - Johan Huizingalaan - Robert Fruinlaan - Postjesweg -
Kinkerstraat - Bilderdijkstraat - Eerste Constantijn Huygensstraat - Overtoom - Stadhouderskade - Leidsebosje - Leidseplein - Marnixstraat - Korte Marnixstraat - Haarlemmerplein - Haarlemmer Houttuinen - Nieuwe Westerdokstraat -
Prins Hendrikkade - Kamperbrug - Oostelijke Onderdoorgang - De Ruijterkade (Busstation Centraal Station IJzijde).
    (semi-ringlijn, nachtbuslijn)
Vanwege werkzaamheden aanleg West-Tangent-busbaan op de Meer en Vaart, die op 9 juli 2018 van start waren gegaan,
reed lijn 283 vanaf de indienststelling een omleidingsroute:
    Willem Frogerplein (Station Lelylaan) - (keren) - Pieter Calandlaan - Koos Vorrinkweg - Wolbrandtskerkweg -
    Tussen Meer - Dijkgraafplein - Ingelandenweg - Osdorper Ban - Ookmeerweg - Verlengde Ookmeerweg -
    De Alpen (standplaats La Meye - Osdorp De Aker) - Ecuplein - Pieter Calandlaan - (rechtdoor) - Pieter Calandlaan -
    Johan Huizingalaan.

(voormalige nachtbuslijn 753, vernummerd vanwege het feit dat de 7xx-lijnnummers niet konden communiceren met het
  verkeerslichtbeïnvloedingsysteem).
 22-03-2019
 
Spoedomleiding
 
Marnixplein - Marnixstraat - Tweede Hugo de Grootstraat (Brug Raampoort) - Nassaukade - Rozengracht - Marnixstraat vv.
    (bouwvalligheid Bullebaksluis bij Politieburo Raampoort in de Marnixstraat acuut gestremd voor zwaar verkeer muv. tramlijn 5)
 15-04-2019
 
 
 
 
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
 
 
 
 
De Ruijterkade (Busstation Centraal Station IJzijde) - Oostelijke Onderdoorgang - Stationsplein - Middentoegangsbrug - Damrak -
Dam - Rokin - Muntplein - Vijzelstraat - Vijzelgracht - Nieuwe Vijzelstraat - Weteringlaan (Weteringcircuit) -
Stadhouderskade (Halte Leidseplein) - Overtoom - verder bestaande route naar Geuzenveld.
    (de route via de Staatsliedenbuurt ging naar lijn 288)
Op terugweg vanaf Kinkerstraat niet meer via Staasliedenbuurt(deze route nam de 288 over), maar :
Kinkerstraat - Nassaukade - Rozengracht - Westermarkt - Raadhuisstraat - Nieuwe Zijds Voorburgwal - Martelaarsgracht -
Prins Hendrikkade - Droogbak - De Ruijterkade (Busstation Centraal Station IJzijde).
    (spoor- en wegwerkzaamheden kruising Marnixstraat/Elandsgracht)
 19-07-2019
 
 
Terugverlegd / Routewijziging
 
 
Spoorwerkzaamheden Elandsgracht afgerond.
Wegens de slechte staat van de brug in de Marnixstraat (Raampoort - Bullebaksluis) bleef echter de omleidingroute via Vijzelstraat en
terug via Rozengracht van kracht.
 

GVB 378, Lijn 283, Busstation Centraal Station IJzijde, 24 november 2019.
Foto: René van Lier.
 
 15-12-2019 Wijziging Buslijn vernummerd in lijn N83. (in het systeem reed de lijn verder als lijn 283 en in de lijnaanuiding ook veelal gewoon als lijn 283)
 05-07-2020
 
Omleiding aangepast
 
Richting De Aker : Pieter Calandlaan - Meer en Vaart - Osdorperban - Ookmeerweg.
Richting Station Lelylaan : tijdelijke route via gehele Pieter Calandlaan bleef gehandhaafd.
 14-08-2020
 
Omleiding terug aangepast
 
Pieter Calandlaan - Koos Vorrinkweg - Wolbrandtskerkweg - Tussen Meer - Dijkgraafplein - Ingelandenweg - Osdorper Ban - Ookmeerweg.
    (Richting de Aker).
 03-10-2020
 
 
 
Terugverlegd
 
 
 
Richting De Aker: omleidingroute dd. 14-08-2020 werd nu de definitieve route.
Richting Centraal Station: Ecuplein - Pieter Calandlaan - Baden Powellweg - Ookmeerweg - Meer en Vaart (West-Tangent-Busbaan) -
Pieter Calandlaan - Johan Huizingalaan.
    (Na ruim 2 jaar eindelijk de West-Tangent-Busbaan op de Meer en Vaart gereed gekomen en omleiding dd. 09-07-2018 ten einde)
 03-01-2021
 
 
 
 
 
Dienstuitvoering
 
 
 
 
 
Door de COVID-19-problematiek dienstuitvoering beperkt door bezuinigingsmaatregelen.
Buslijn 283 reed alleen nog in de nachten donderdag/vrijdag, vrijdag/zaterdag en zaterdag/zondag.
Routewijziging in Osdorp:
Willem Frogerplein (Busstation Lelylaan) - Pieter Calandlaan - Meer en Vaart (West-Tangent-Busbaan) - Osdorper Ban - Ookmeerweg -
De Alpen (Halte La Meye - Standplaats De Aker) - Ecuplein - Pieter Calandlaan - Koos Vorrinkweg - Wolbrandtskerkweg - Tussen Meer -
Osdorpplein Westzijde - Osdorperplein Noordzijde - Meer en Vaart (West-Tangent-Busbaan) - Pieter Calandlaan.
 07-03-2022 Tijdelijk verlegd richting De Aker :
Leidseplein - Leidsebosje - Stadhouderskade - Nassaukade - De Clercqstraat - Wiegbrug - Admiraal de Ruijterweg - Jan Evertsenstraat -
Mercatorplein - Hoofdweg - Postjesweg.
richting Centraal Station :
Postjesweg - Hoofdweg - Mercatorplein - Jan Evertsenstraat - Admiraal de Ruijterweg - Wiegbrug - De Clercqstraat - Nassaukade -
Elandsgracht - Marnixstraat.
      (herprofilering Kinkerstraat en spoorvernieuwing Bilderdijkstraat, werken van kracht om 5.00 uur)
 04-04-2022 Omleiding aangepast richting De Aker :
Leidseplein - Leidsebosje - Stadhouderskade - Overtoom - Eerste Constantijn Huygensstraat - Bilderdijkstraat - De Clercqstraat -
Wiegbrug - Admiraal de Ruijterweg - Jan Evertsenstraat - Mercatorplein - Hoofdweg - Postjesweg.
richting Centraal Station :
Postjesweg - Hoofdweg - Mercatorplein - Jan Evertsenstraat - Admiraal de Ruijterweg - Wiegbrug - De Clercqstraat - Bilderdijkstraat -
Kinkerstraat - Elandsgracht - Marnixstraat.
      (herprofilering Kinkerstraat nog van kracht; spoorvernieuwing Bilderdijkstraat afgerond)
 23-06-2022 (naar planning) Terugverlegd richting De Aker :
Leidseplein - Leidsebosje - Stadhouderskade - Overtoom - Eerste Constantijn Huygensstraat - Bilderdijkstraat - Kinkerstraat -
Oude Kinkerbrug - Postjesweg.
richting Centraal Station :
Postjesweg - Oude Kinkerbrug - Kinkerstraat - Bilderdijkstraat - Eerste Constantijn Huygensstraat - Overtoom - Stadhouderskade -
Leidsebosje - Leidseplein - Marnixstraat.
      (herprofilering Kinkerstraat afgerond om 5.00 uur)
 


                 Huidige route :
De Ruijterkade (Busstation Centraal Station IJzijde) - Oosterdokskade - Odebrug - Prins Hendrikkade - Nieuwe Westerdokstraat -
Haarlemmer Houttuinen - Haarlemmerplein - Nassauplein - Haarlemmerweg - Van Hallstraat - Kostverlorenstraat -
Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein - Marnixstraat - Leidseplein - Leidsebosje - Stadhouderskade - Overtoom -
Eerste Constantijn Huygensstraat - Bilderdijkstraat - Kinkerstraat - Postjesweg - Robert Fruinlaan - Johan Huizingalaan -
Pieter Calandlaan - Willem Frogerplein (Station Lelylaan) - (keren) - Pieter Calandlaan - Meer en Vaart (West-Tangent-Busbaan) -
Osdorper Ban - Ookmeerweg - De Alpen (Halte La Meye - Standplaats De Aker) - Ecuplein - Pieter Calandlaan - Koos Vorrinkweg -
Wolbrandtskerkweg - Tussen Meer - Osdorpplein Westzijde - Osdorperplein Noordzijde - Meer en Vaart (West-Tangent-Busbaan) -
Pieter Calandlaan - Johan Huizingalaan - Robert Fruinlaan - Postjesweg - Kinkerstraat - Bilderdijkstraat - Eerste Constantijn Huygensstraat -
Overtoom - Stadhouderskade - Leidsebosje - Leidseplein - Marnixstraat - Korte Marnixstraat - Haarlemmerplein -
Haarlemmer Houttuinen - Nieuwe Westerdokstraat - Prins Hendrikkade - Kamperbrug - Oostelijke Onderdoorgang -
De Ruijterkade (Busstation Centraal Station IJzijde).
    (Buslijn rijdt alleen in de nachten donderdag/vrijdag, vrijdag/zaterdag en zaterdag/zondag).

Tot 23 juni 2022 geldt hierop bovenstaande omleiding via De Clercqstraat(zie 4 april 2022).


                 


Traminfo.nl © 2003-2022 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links